Національна інноваційна система України: проблеми формування та реалізації

Національна інноваційна система України: проблеми формування та реалізації / Упор. Г. О. Андрощук, М. М. Шевченко. - К.: Парламентське вид-во, 2007. - 304 с.

ISBN 978-966-611-579-2

Матеріали парламентських слухань у Верховній Раді України 20 червня 2007 року.

УДК 342.537.4:347:77](477)
ББК 67.9(4УКР)404.3
Н35