Бібліотечний фонд

Національна інноваційна система України: проблеми формування та реалізації

Національна інноваційна система України: проблеми формування та реалізації / Упор. Г. О. Андрощук, М. М. Шевченко. - К.: Парламентське вид-во, 2007. - 304 с.

ISBN 978-966-611-579-2

Матеріали парламентських слухань у Верховній Раді України 20 червня 2007 року.

УДК 342.537.4:347:77](477)
ББК 67.9(4УКР)404.3
Н35

Біла книга. Інтелектуальна власність в інноваційній економіці України

Біла книга. Інтелектуальна власність в інноваційній економіці України / Г. О. Андрощук, О. В. Дем'яненко, І. Б. Жиляєв, Л. В. Сахарова, В. І. Полохало, С. В. Таран (упорядкування). - К.: Парламентське вид-во, 2008. - 448 с.

Поповнено бібліотеку АПІТУ

04.09.2008 генеральний директор АПІТУ Ю. Пероганич провів зустрічі зі спеціалістами Секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти з метою сприяння внесенню розроблених в АПІТУ законопроектів з питань захисту інтелектуальної власності від імені депутатів.

Отримано в подарунок книги, якими поповнено бібліотеку АПІТУ.

  • Захист прав інтелектуальної власності: законодавче регулювання та правозастосування (узагальнення судової практики) / Автори-упорядники: Г. О. Андрощук, О. П. Орлюк / Верховна Рада України - К.: Парламентське вид-во, 2007. - 334 с.
  • Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування / Г. О. Андрощук (упорядкування). - К.: Парламентське вид-во, 2007. - 320 с.
  • Національна інноваційна система України: проблеми формування та реалізації / Упор. Г. О. Андрощук, М. М. Шевченко. - К.: Парламентське вид-во, 2007. - 304 с.
  • RSS-матеріал