Учасники ІТ ринку запрошуються надавати пропозиції з питань, регулювання котрих могла би здійснювати саморегулівна організація

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України затвердила "Положення про делегування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України окремих повноважень об'єднанню страховиків".

Документ є прикладом делегування державою повноважень саморегулівній недержавній організації.

Учасники ІТ ринку запрошуються надавати до Виконавчої адміністрації АПІТУ пропозиції щодо тих питань, регулювання котрих держава могла би передати самоврядній організації ІТ підприємств, такій як АПІТУ.