Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України визначила пріоритети на 2009

13.02.2009 відбулося чергове засідання Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України. Участь у засіданні взяв генеральний директор АПІТУ Юрій Пероганич.

Учасники прийняли звіт голови Ради підприємців Оксани Продан про роботу Ради в 2008 та визначили піоритети на 2009. У звіті відзначено, що АПІТУ подавала пропозиції до 8-и проектів нормативних документів, це зокрема:

 • законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" - щодо стимулювання залучення інвестицій в оновлення основних фондів
 • законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про звернення громадян" - щодо надання юридичним особам права надавати звернення
 • проект постанови КМУ "Про внесення змін до Державної цільової програми підготовки та проведення в україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу"
 • проект Тимчасового положення про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти
 • проект постанови КМУ "Про внесення змін до Порядку митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України та підлягають обов'язковій сертифікації в Україні"
 • проект постанови КМУ "Про внесення змін до постанови КМУ "Про впровадження системи збирання, сортування, транспортування переробки та утилізації відходів, як вторинної сировини"
 • проект постанови КМУ "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванн, та обсягів квот у 2009 році"
 • проект ропозицій Ради підприємців щодо антикризових заходів

Ю. Пероганич двічі виступав на засіданні:

 • на захист внесення до пріоритетів Ради позиції "Стимулювання інноваційного розвитку і залучення зовнішніх інвестицій"
 • з пропозицією щодо покращення системи документообігу в Раді підприємців та взаємодії секретаріату Ради з Секретаріатом КМУ

Пріорітетні напрямки діяльності Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України на 2009 рік

 • Участь у розробці та забезпеченні прийняття проекту Податкового Кодексу України (в тому числі проекту Закону „Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва") Участь у формуванні і зміцненні середнього класу
 • Участь у розробці та забезпеченні прийняття проекту Закону «Про єдиний соціальний внесок»
 • Розбудова та інституалізація діалогу бізнесу і влади, в тому числі вдосконалення інструменту „громадської експертизи" для посилення впливу підприємницького середовища на діяльність органів влади
 • Стимулювання інноваційного розвитку і залучення зовнішніх інвестицій
 • Стимулювання імпортозаміщення і експорту
 • Ведення постійного моніторингу податкового та адміністративного навантаження на суб'єктів підприємницької діяльності з метою недопущення його зростання, особливо в умовах кризи