Ринок споживчої електроніки та фото: у другому кварталі 2009 темпи падіння прискорюються

27.08.09. Київ. - Другий квартал 2009 року не виправдав сподівань небагатьох оптимістів щодо скорочення темпів падіння продажів спожив-чої електроніки та фототехніки в Україні. Прискорення темпів падіння спостерігається у всіх без виключення товарних групах хоча й з суттєвими розбіжностями щодо глибини падіння в за-лежності від групи.

У другому кварталі 2009 року загальний обсяг ринку споживчої електроніки та фото, що підпадає під моніторінг GfK Retail and Technology, склав близько 970 мільйонів гривень, що на 45% менше порівняно з аналогічним періодом попереднього року. При порівнянні піврічних показників обсяги продажів за перші шість місяців 2009 року виявилися на 34% менше показника першого півріччя 2008 року.

Найбільших збитків зазнали ринки плазмових телевізорів та камкодерів – падіння склало більш ніж 60%. Незначною мірою позаду – більш ніж 50% падіння – ринки домашніх аудіосистем, автомагнітол та фотоапаратів. У діапазоні падіння 46-48% зосередилися кінескопні телевізори, ДВД, домашні кінотеатри та картки пам’яті. Найменшого падіння зазнали РК телевізори, портативні медіа програвачі та USB пам’ять (мінус 20-30% порівняно з другим кварталом 2008 року).

Ринок телевізорів

Як і минулого року, у другому кварталі 2009 року кінескопні телевізори втратили другу сходинку серед груп споживчої електроніки та фото за обсягами продажів у грошовому еквіваленті. Насамперед це пов’язано з сезонним спалахом на ринку фотокамер влітку, які саме й змістили кі-нескопні телевізори на третю позицію. Проте, середні темпи падіння продажів кінескопних телевізорів у порівнянні з іншими групами озна-чають, що, попри заміщення кінескопних технологій панельними, кіне-скопні телевізори у найближчі декілька років все ще будуть займати одну із ключових позицій серед груп споживчої електроніки та фото. В групі панельних телевізорів, з іншого боку, РК сегмент зайняв основну позицію і поступово відбирає частку продажів у сегмента плазмових телевізорів (-63% продажів плазми та -29% РК телевізорів).

За розміром діагоналі структура ринку РК телевізорів у грошовому вимі-рі залишається відносно стабільною. У другому кварталі 2009 року порі-вняно до аналогічного кварталу минулого року найбільш популярний сегмент 32” досяг незначного зростання: від 37% до 40% від загально-го обсягу продажів РК телевізорів. Частка РК телевізорів з діагоналлю від 37” майже не змінилася та становить приблизно 36% всього ринку (38% у другому кварталі минулого року). Найбільше падіння зафіксова-не у сегменті 19-20”, частка якого зменшилася з 12% до 9% на користь решти сегментів.

Поява Full HD РК телевізорів із діагоналлю 32” позитивно вплинула на ріст частки сегменту Full HD, який в грошовому вимірі досяг 29% у дру-гому кварталі 2009 року порівняно до аналогічного періоду минулого року (лише 17%). Проте, у порівнянні з першим кварталом 2009 року частка сегменту скоротилася з 32% до вже зазначених 29% у другому кварталі.

ДВД та домашні кінотеатри

Обидві продуктові групи зазнали падіння приблизно на 47%. У випадку з ринком ДВД таке падіння може бути пояснено досягненням точки насичення. Домашні кінотеатри, швидше за все, є предметом розкоші, тому у період економічної невизначеності постраждали як товар друго-рядної необхідності.

Щодо технічних сегментів, настільні ДВД без функції запису залиша-ються основним сегментом, частка записуючих пристроїв майже не змінилась. Вбудовані HDD також майже не демонструють ніякої динамі-ки в грошовому вимірі в останньому кварталі. Одночасно зросла частка портативних ДВД: до 23% у першому кварталі 2009 року порівняно з 18% в аналогічному періоді 2008 року в грошовому вимірі.

Нарешті, технології Blue Ray через високу ціну вдалося забезпечити лише 1,5% ринку в грошовому вимірі. Проте ця частка виявилася в три рази більше ніж у другому кварталі минулого року.

Системи 5.1 залишають за собою головну позицію на ринку домашніх кінотеатрів, проте і в цьому сегменті відбулося значне падіння через увагу споживачів до сегментів 2.0 та 2.1. В другому кварталі 2009 року порівняно до такого ж періоду минулого року продажі моделей 2.0 та 2.1 зросли, відповідно, з 6% та 3% до 15% та 8% ринку домашніх кінотеатрів.

Аудіо техніка

Ринки автомагнітол та домашніх аудіосистем зазнали суттєвого падіння відносно інших продуктових груп: -59% та -57% відповідно (порівняно з аналогічним періодом 2008 року). Основними причинами цього були різке зниження продажів автомобілів в Україні у випадку з автомагнітолами та перенасичення ринку у випадку з домашніми аудіо системами. Портативні медіа програвачі, з іншого боку, демонструють менш стрімке падіння, яке дорівнює 24% у грошовому вимірі, що головним чином спричинене відносно коротким циклом життя продукту на динамічному та відносно дешевому ринку.

Щодо технічних характеристик, ринок автомагнітол, на якому останнім часом відбувався перехід від приладів, що програють CD, до моделей з функцією програвання ДВД (останні займали 21% ринку в четвертому кварталі 2008 року), несподівано змінив тренд на протилежний – част-ка сегменту ДВД знизилася до 17% у першому та другому кварталах 2009 року.

У домашніх аудіо системах спостерігається тенденція до зменшення фізичного розміру приладів, що купуються: 44% та 54% відповідно становила частка мікро та міні систем у другому кварталі 2009 року проти 29% та 70% у другому кварталі 2008 року.

Структура портативних медіа плеєрів у розрізі функції програвання відео продовжує змінюватись. Моделі, що можуть програвати відео, змогли збільшити свою частку майже до 63% у другому кварталі 2009 року з 49% у аналогічному періоді 2008 року.

Відео- та фотокамери

Обсяг продажів відео- та фотокамер скоротився на 63% та 50% відповідно. Міра падіння, проте, відрізняється: відеокамери є предметом розкоші, тому зазнали більшого падіння під час кризи.

У розрізі сегментації залежно від носія для запису структура ринку про-довжує змінюватися. Частки DVC та DVD сегментів зменшилася до 14% та 28% ринку відповідно. Сегмент HDD досяг піку у четвертому кварталі 2008 року із часткою 48% та зменшився у другому кварталі 2009 року на користь нового сегменту Flash пам’яті, якому вдалось збільшити час-тку до 10% у грошовому вимірі.

Картки пам’яті та USB пам’ять

Падіння продажів групи картки пам’яті на 48% зумовлене падінням продажів суміжних продуктових груп таких як цифрові фотоапарати, відеокамери, мобільні телефони і т.д.

Одночасно обсяги продажів USB пам’ять скоротилися лише на 20%, що пов’язане з триваючою тенденцією до зростання об’єму пам’яті та відносно низькими цінами у порівнянні з іншими групами товарів.

Результати у формі таблиці, млн. грн.

Q3 2008 Q4 2008 Q1 2009 Q2 2009 Q2 2009 / Q2 2008 Q1-Q2 2009 Q1-Q2 2009/ Q1-Q2 2008
Кінескопні телевізори 331 366 232 155 -48,3% 387 387 -41,2%
LCD телевізори 568 893 568 313 -29,2% 881 -11,1%
Плазмові телевізори 113 157 80 36 -63,0% 116 -48,0%
ДВД 136 163 114 67 -46,5% 181 -38,4%
Домашні кінотеатри 57 73 49 25 -47,3% 74 -38,5%
Домашні аудіосистеми (за виключенням домашніх кінотеатрів) 31 29 19 13 --56,8% 32 -50,8%
Портативні програвачі 33 36 25 22 -23,6% 47 -19,7%
Автомагнітоли 71 51 29 29 -58,9% 58 -54,2%
Відеокамери 147 98 60 47 -63,1% 108 -54,5%
Фотокамери 478 342 186 188 -50,4% 375 -41,1%
Картки пам’яті 84 60 37 36 -48,3% 73 -40,8%
USB пам’ять 43 54 36 35 -20,3% 71 -14,7%
ЗАГАЛОМ 2092 2320 1436 966 -45,2% 2 402 -33,5%

Джерело: GfK Retail and Technology Ukraine

Дослідження

Дані засновані на дослідженнях, що проводить панель Retail and Technology (Панель роздрібної торгівлі). Панель роздрібної торгівлі містить дані з понад 190 000 роздрібних торгових точок у всьому світі. Для отримання детальнішої інформації відвідайте www.gfkrt.com та www.gfk.ua.