Спрощена система в проекті Податкового кодексу України

15 червня 2010 ВРУ зареєструвала під Нр. 6509 проект Податкового кодекса, одобрений 9 червня Кабінетом Міністрів України. За ардесою http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=37984 можно скачати увесь текст і пояснювальну записку.

Розділ ХІV. СПЕЦІАЛЬНІ ПОДАТКОВІ РЕЖИМИ, у "Главі 1. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва" має статтю 2.2.1., яка містить перелік видів діяльності, на які не поширюється спрощена система оподаткування, зокрема:

м) діяльність у сфері інформатизації;

н) надання послуг з доступу до мережі Інтернет;

8 липня 2010 ВРУ винесла проект Податкового кодексу України на всенародне обговорення і передала Кабінету Міністрів України текст проекту Податкового кодексу України, підготовлений Комітетом Верховної Ради України з питань податкової та митної політики до другого читання з урахуванням пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи.

Кабінет Міністрів України мав оприлюднити зазначений текст проекту, узагальнити результати всенародного обговорення проекту Податкового кодексу України та до 5 вересня 2010 року подати їх до Верховної Ради України.

Кабінету Міністрів рекомендовано розробити і подати до Верховної Ради України проект Закону про Державний бюджет України на 2011 рік на основі нових Податкового та Бюджетного кодексів України.

Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики доручено внести на розгляд Верховної Ради України у другому читанні доопрацьований з урахуванням результатів всенародного обговорення проект Податкового кодексу України до 10 вересня 2010 року.

За адресою http://minfin.gov.ua/document/267993/PKU.rar на сайті Міністерства фінансів опублікована остання версія проекту Податкового кодексу, що була опублікована в газеті Урядовий кур'єр за 3 серня 2010.

Стаття 2.2. Глави 1. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб‘єктів малого підприємництв Розділу ХІV. СПЕЦІАЛЬНІ ПОДАТКОВІ РЕЖИМИ, так само містить перелік видів діяльності, на які не поширюється спрощена система оподаткування.

Однак у цій редакції переліку відсутні як "діяльність у сфері інформатизації" так і "надання послуг з доступу до мережі Інтернет".