Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації

Державна митна служба України
Наказ
від 9 липня 1997 року N 307
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 вересня 1997 р. N 443/2247

Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Державної митної служби України
від 29 липня 1998 року N 447,
від 27 серпня 1999 року N 543,
від 20 квітня 2000 року N 226,
від 24 травня 2000 року N 300,
від 13 липня 2000 року N 388,
від 20 вересня 2000 року N 530,
від 16 березня 2001 року N 190,
від 26 червня 2001 року N 433,
від 20 липня 2001 року N 505,
від 10 грудня 2001 року N 798,
від 17 квітня 2002 року N 205,
від 18 квітня 2002 року N 207,
від 24 липня 2003 року N 489,
від 2 вересня 2003 року N 585,
від 8 вересня 2003 року N 599,
від 13 вересня 2003 року N 609,
від 10 жовтня 2003 року N 678,
від 24 грудня 2003 року N 908,
від 24 грудня 2003 року N 909,
від 29 грудня 2003 року N 929,
від 2 квітня 2004 року N 232,
від 8 червня 2004 року N 420,
від 14 червня 2004 року N 434,
від 15 липня 2004 року N 522,
від 8 жовтня 2004 року N 730,
від 11 листопада 2004 року N 808,
від 7 грудня 2004 року N 873,
від 11 липня 2005 року N 651,
від 13 жовтня 2005 року N 969,
від 7 грудня 2005 року N 1201,
від 11 січня 2006 року N 1,
від 7 березня 2006 року N 172,
від 22 червня 2006 року N 515,
від 3 липня 2006 року N 550,
від 7 грудня 2006 року N 1088,
від 3 вересня 2007 року N 728,
від 4 жовтня 2007 року N 818,
від 8 жовтня 2007 року N 827,
від 7 листопада 2007 року N 933,
від 16 грудня 2008 року N 1414

Додатково див. накази
Державної митної служби України
від 17 грудня 1997 року N 647,
від 21 січня 1998 року N 28,
від 30 січня 1998 року N 40,
від 26 лютого 1998 року N 101,
лист Державної митної служби України
від 24 червня 1999 року N 15/1-1911-ЕП,
накази Державної митної служби України
від 6 травня 2001 року N 298,
від 19 травня 2003 року N 331,
листи Державної митної служби України
від 11 травня 2004 року N 25/4-14-34/5877-ЕП,
від 26 жовтня 2004 року N 25/4-14-34/12845-ЕП,
від 5 листопада 2004 року N 25/2-9-17/13272-ЕП,
від 3 грудня 2004 року N 25/4-14-34/14440-ЕП,
від 11 січня 2007 року N 11/4-15/107-ЕП,
від 4 квітня 2007 року N 11/3-15/3466-ЕП,
наказ Державної митної служби України
від 12 червня 2007 року N 482,
лист Департаменту декларування та митних режимів
Державної митної служби України
від 12 січня 2008 року N 10/1-2/39-ЕП,

листи Державної митної служби України
від 1 лютого 2008 року N 11/3-35/1126-ЕП,
від 4 лютого 2008 року N 11/6-10/1145-ЕП,
від 9 лютого 2008 року N 11/6-10/1431-ЕП,
від 22 лютого 2008 року N 11/2-15/2045-ЕП,
від 22 травня 2008 року N 11/2-15/5658-ЕП,
від 3 березня 2009 року N 11/1-10.10/1845-ЕП,
від 14 липня 2009 року N 11/1-10.10/6751-ЕП

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 року N 574 "Про затвердження Положення про вантажну митну декларацію" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок заповнення вантажної митної декларації (додається).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказами
Державної митної служби України від 07.12.2005 р. N 1201,
від 04.10.2007 р. N 818)

2. Начальнику Управління нетарифного регулювання (Пашинний О. І.):

- зареєструвати цей наказ у Міністерстві юстиції України;

- разом з Митно-тарифним управлінням (Шейко О. П.), управлінням статистики, контролю та аналізу (Овдієнко Н. Т.), Управлінням митних доходів та платежів (Шульга С. В.), управлінням організації митного контролю (Більчук О. С.), управлінням з верифікації сертифікатів про походження товарів (Рамусь І. П.), Інформаційно-аналітичним митним управлінням (Копосов С. А.) розробити положення про митне оформлення товарів відповідно до митних режимів "імпорт", "експорт", "транзит", "тимчасове ввезення (вивезення)" до 30 листопада 1997 року.

3. Інформаційно-аналітичному митному управлінню (Копосов С. А.) розробити програмне забезпечення для введення в дію Інструкції з 1 січня 1998 року.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Служби Єгорова О. Б.

Голова Служби
Л. Деркач

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України
від 9 липня 1997 р. N 307
(у редакції наказу Державної митної служби України
від 7 листопада 2007 р. N 933)
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 вересня 1997 р. за N 443/2247

Інструкція про порядок заповнення вантажної митної декларації

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення граф вантажної митної декларації (далі - ВМД) на зброшурованих у комплекти бланках єдиного адміністративного документа форми МД-2 (далі - комплект форми МД-2), додаткових аркушів до нього форми МД-3 (далі - комплект форми МД-3), специфікації форми МД-8, порядок унесення відомостей до доповнення форми МД-6, особливості заповнення граф ВМД залежно від напрямку переміщення товарів, митного режиму тощо, випадки застосування специфікації форми МД-8, а також порядок розподілу та використання аркушів ВМД форм МД-2, МД-3, МД-6, МД-8.

2. Вимоги до форми, порядку подання, якості заповнення граф ВМД, а також випадки застосування ВМД визначено Положенням про вантажну митну декларацію, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 N 574 (зі змінами).

3. Комплект бланків форми МД-2 використовується для заявлення відомостей про один товар.

Комплект додаткових аркушів форми МД-3 використовується як доповнення до комплекту бланків форми МД-2, якщо у ВМД заявляються відомості про партію товарів, до складу якої входять два і більше товарів, які мають різні коди згідно з Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТЗЕД), а також якщо товари з однаковим кодом згідно з УКТЗЕД мають різні дані (країну походження, ознаки та характеристики, що впливають на рівень оподаткування, тощо).

(абзац другий пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з
наказом Державної митної служби України від 16.12.2008 р. N 1414)

У кожному з комплектів додаткових аркушів форми МД-3 можуть заявлятися відомості про три товари.

Кількість комплектів бланків форми МД-3, що використовуються при декларуванні партії товарів, необмежена.

У випадках, визначених пунктом 8 цього розділу, замість додаткових аркушів форми МД-3 допускається застосування специфікації форми МД-8.

Кількість примірників специфікації форми МД-8 має відповідати кількості аркушів у комплекті ВМД, що подається до оформлення. Кількість аркушів у кожному примірнику специфікації необмежена.

4. Терміни вживаються в цій Інструкції в таких значеннях:

активний транспортний засіб - транспортний засіб, який приводиться в рух джерелом енергії та приводить до руху або перевозить розміщені на ньому інші транспортні засоби в разі, якщо перевезення товарів здійснюється комбінацією з декількох транспортних засобів;

відправник - особа, яка передала або має передати заявлені у ВМД товари в розпорядження перевізника відповідно до договору перевезення для доставки одержувачу та яка зазначена в транспортному документі, або така, що самостійно доставляє ці товари одержувачу, не користуючись послугами перевізника;

вага брутто - загальна вага товару, що включає в себе вагу всієї упаковки, за винятком контейнерів та іншого транспортного обладнання;

експлуатант - юридична або фізична особа, яка експлуатує морське (річкове) або повітряне судно від свого імені, незалежно від того, чи є вона власником судна, чи використовує його на інших законних підставах;

(пункт 4 розділу I доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
наказом Державної митної служби України від 16.12.2008 р. N 1414)

консолідований вантаж - вантаж, що перевозиться одним транспортним засобом і складається з двох і більше партій товарів для різних одержувачів або для одного одержувача від різних відправників;

(пункт 4 розділу I доповнено новим абзацом шостим згідно з
наказом Державної митної служби України від 16.12.2008 р. N 1414,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий - чотирнадцятий
уважати відповідно абзацами сьомим - шістнадцятим)

міжнародне перевезення - перевезення товарів з перетином державного кордону з території України на територію іноземної держави; з території іноземної держави на територію України; транзитом через територію України;

одержувач - зазначена в транспортному документі особа, якій перевізник згідно з транспортними документами або за дорученням відправника (відправник, що доставляє товари самостійно, не користуючись послугами перевізника) має передати товари;

ордерні поставки - поставки товарів для купівлі-продажу чи товарообміну, при яких на момент вивезення товарів ще не укладено зовнішньоекономічні договори (контракти) купівлі-продажу або міни. Після фактичного відвантаження товарів і укладення таких договорів (контрактів), але не пізніше строку, установленого положеннями статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", повинна бути одержана оплата за відвантажені товари та проведено митне оформлення цих товарів у відповідний митний режим;

переміщення товарів митною територією України - переміщення товарів під митним контролем:

від пункту пропуску, розташованого на митному кордоні України, - пункту ввезення на митну територію України, до митного органу, розташованого на митній території України;

від митного органу, розташованого на митній території України, до пункту пропуску, розташованого на митному кордоні України, - пункту вивезення за межі митної території України;

від одного митного органу, розташованого на митній території України, до іншого митного органу або в межах зони діяльності одного митного органу;

при транзитних перевезеннях відповідно до процедури прохідного митного транзиту - від одного пункту пропуску, розташованого на митному кордоні України, - пункту ввезення на митну територію України - до іншого пункту пропуску, розташованого на митному кордоні України, - пункту вивезення за межі митної території України;

стаціонарні засоби транспортування - трубопроводи та лінії електропередачі;

фактурна вартість - ціна товарів, які переміщуються через митний кордон України, зазначена в рахунку-фактурі (рахунку-проформі).

5. Загальні положення, що стосуються заповнення граф ВМД:

5.1. ВМД заповнюється декларантом за допомогою комп'ютера та не повинна містити підчисток і помарок.

5.2. Відомості, заявлені декларантом у ВМД, є відомостями, необхідними для митних цілей.

5.3. Графи A, C, D/J, E/J, G, H, I, F ВМД заповнюються посадовими особами митних органів. Інші графи ВМД заповнюються декларантом. В окремих випадках, визначених цією Інструкцією, до зазначених граф ВМД частина відомостей може вноситися декларантом, а посадові особи митних органів можуть вносити відомості, що належать до компетенції митних органів, до інших граф ВМД. Графи 55, 56 ВМД, у випадках, визначених цією Інструкцією, заповнюються особою, що прийняла задекларовані товари до перевезення (перевізником).

5.4. При заповненні граф ВМД посилання на раніше заповнені графи не дозволяється.

5.5. Необхідність заповнення конкретної графи ВМД декларантом визначається згідно з правилами заповнення граф, наведеними в пункті 2 глав 1 - 4 розділу II цієї Інструкції, виходячи з напрямку переміщення, обраного митного режиму, наявності чи відсутності опису цієї графи у відповідній главі розділу II цієї Інструкції та наявності застережень у тексті опису цієї графи. Графа не повинна заповнюватись декларантом, якщо умови переміщення товарів відповідають зазначеним в описі цієї графи застереженням або відповідна глава розділу II цієї Інструкції (згідно з напрямком переміщення) не містить опису цієї графи.

(підпункт 5.5 пункту 5 розділу I у редакції наказу
Державної митної служби України від 16.12.2008 р. N 1414)

5.6. Процедура заповнення декларантом граф ВМД при декларуванні товару до обраного митного режиму, зазначена в додатку 1 до цієї Інструкції, не визначає необхідності або порядку заповнення граф ВМД і наведена для зручності вивчення положень цієї Інструкції.

(підпункт 5.6 пункту 5 розділу I у редакції наказу
Державної митної служби України від 16.12.2008 р. N 1414)

5.7. Відомості, заявлені у ВМД, засвідчуються підписом особи, яка склала ВМД, у графі 54 на бланках форми МД-2, у будь-якому вільному місці (за виключенням граф, що заповнюються посадовими особами митних органів) на бланках форми МД-3, у правому нижньому кутку в спеціально виділеній графі доповнення форми МД-6, у правому нижньому кутку на всіх аркушах специфікації форми МД-8. Підпис завіряється печаткою декларанта (для суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб /за наявності/), яка містить ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) або (за наявності) ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (далі - ідентифікаційний номер за ДРФО).

5.8. Порядок заповнення граф періодичної митної декларації відповідно до митного режиму транзиту стосується лише випадків декларування товарів, що переміщуються стаціонарними засобами транспортування.

5.9. Викладені в цій Інструкції правила декларування консолідованих вантажів поширюються лише на консолідовані вантажі, що переміщуються транспортною (транспортно-експедиційною) організацією - резидентом з використанням митного ліцензійного складу, який належить цій організації.

(пункт 5 розділу I доповнено новим підпунктом 5.9 згідно з
наказом Державної митної служби України від 16.12.2008 р. N 1414)

5.10. Викладені в цій Інструкції правила декларування комплектних об'єктів стосуються випадків переміщення товарів, на які поширюється дія Порядку прийняття рішення про класифікацію комплектного об'єкта згідно з УКТЗЕД, затвердженого наказом Держмитслужби від 12.12.2005 N 1219, зареєстрованого в Мін'юсті 13.01.2006 за N 26/11900 (зі змінами).

(пункт 5 розділу I доповнено новим підпунктом 5.10 згідно з
наказом Державної митної служби України від 16.12.2008 р. N 1414,
у зв'язку з цим підпункти 5.9 - 5.11
уважати відповідно підпунктами 5.11 - 5.13)

5.11. Правила заповнення граф комплекту бланків форми МД-3 відповідають правилам заповнення відповідних граф комплекту бланків форми МД-2, якщо для окремих граф бланків форми МД-3 цією Інструкцією не передбачено інше.

5.12. У невикористаних графах 33 "Код товару" аркушів комплекту форми МД-3 проставляється запис "хххххххххх".

5.13. Регіональним митницям і митницям не допускається встановлювати порядок заповнення граф ВМД і визначати особливості заповнення граф ВМД, відмінні від визначених цією Інструкцією, а також висувати до декларантів вимоги щодо внесення до ВМД інформації, не передбаченої цією Інструкцією.

5.14. При заповненні ВМД, поданню яких передувало оформлення тимчасової, неповної декларацій, періодичної митної декларації, загальної ВМД, правила заповнення граф залежно від наявності або відсутності міжнародного перевезення та/або перевезення митною територією України застосовуються в загальному порядку.

(пункт 5 розділу I доповнено підпунктом 5.14 згідно з наказом
Державної митної служби України від 16.12.2008 р. N 1414)

6. Порядок унесення відомостей та оформлення доповнення форми МД-6:

6.1. Якщо в полі будь-якої графи ВМД не вистачає місця для внесення обов'язкових відомостей або для проставлення посадовою особою митного органу службових відміток (унесення відомостей), то відомості зазначаються у доповненні форми МД-6 (далі - доповнення), що є невід'ємною частиною ВМД. При цьому у відповідній графі ВМД після внесених відомостей вчиняється запис "Див. доп.".

6.2. Усі доповнення мають бути пронумеровані. У правому верхньому кутку в спеціально виділеній графі кожного аркуша доповнення зазначається:
"Доповнення N ________________________________________________________________________ (зазначається порядковий номер комплекту доповнення)

до ВМД N ____________________________________________________________________________
(посадовою особою митного органу зазначається реєстраційний номер ВМД, наведений у графі "А")".

6.3. Якщо в доповнення виносяться відомості з граф, що стосуються всіх товарів, які декларуються в цій ВМД, то інформація з кожної такої графи має бути розміщена окремо одна від одної після номера відповідної графи.

6.4. У разі винесення в доповнення інформації з граф, що стосуються певного товару, зазначається порядковий номер цього товару у вигляді напису: "Товар N ___". Нижче, з посиланням на відповідну графу із зазначенням її номера, зазначаються відомості, що вносяться в цю графу.

6.5. У разі відсутності місця для внесення відомостей у доповнення використовується новий комплект аркушів доповнення.

6.6. Якщо доповнення складено посадовою особою митного органу, то кожен його аркуш підписується цією посадовою особою з проставленням у нижній частині кожного аркуша біля позначки "Печатка:" особистої номерної печатки посадової особи митного органу. У цьому разі можуть використовуватися бланки доповнень, виготовлені за допомогою комп'ютера.

6.7. У разі складення доповнення посадовою особою митного органу в лівому нижньому куті нижньої частини графи E/J "Відмітки митного органу відправлення/експорту/призначення" аркуша ВМД форми МД-2 з позначенням "1/6", у лівому нижньому куті зворотного боку аркушів з позначенням "2/7", "3/8", "4/5" ВМД форми МД-2 посадовою особою митного органу, яка склала доповнення, учиняється напис "Складено H доповнень", де H - кількість комплектів аркушів доповнення, складених цією особою, який засвідчується підписом посадової особи, яка склала доповнення, а також відбитком особистої номерної печатки.

(пункт 6 розділу I доповнено новим підпунктом 6.7 згідно з
наказом Державної митної служби України від 16.12.2008 р. N 1414,
у зв'язку з цим підпункти 6.7 - 6.10
уважати відповідно підпунктами 6.8 - 6.11)

6.8. На всіх аркушах доповнення, що входять до складу ВМД, проставляється відбиток штампа "Під митним контролем" (далі - штамп ПМК) під час прийняття ВМД до оформлення та особистої номерної печатки під час завершення оформлення. Вільне місце аркушів доповнення прокреслюється посадовою особою митного органу, що прийняла ВМД до оформлення. Допускається обведення написів таким чином, щоб їх було неможливо доповнити.

6.9. Електронна копія ВМД має обов'язково містити відомості, наведені в доповненні. При цьому запис "Див. доп." в електронну копію не вноситься.

6.10. Дозволяється використання доповнення, складеного декларантом, для штампів і написів державних контрольних органів, що здійснюють інші види контролю, передбачені статтею 27 Митного кодексу України.

6.11. Аркуші доповнення розподіляються у порядку, установленому пунктом 7 цього розділу. При розподілі аркуш ВМД і долучений до нього аркуш доповнення повинні мати на правому краї поля однакового кольору.

7. Розподіл аркушів ВМД:

7.1. Після завершення митного оформлення товарів до заявленого митного режиму аркуші ВМД розподіляються у такому порядку:

аркуші з позначенням "1/6" комплектів бланків форм МД-2 і МД-3 і доповнення (у разі наявності) зберігаються разом з комплектом документів, на підставі яких здійснювалося митне оформлення, у підрозділі митного органу, що здійснював митне оформлення;

аркуші з позначенням "2/7" комплектів бланків форм МД-2 і МД-3 і доповнення (у разі наявності) використовуються в підрозділі митної статистики митного органу;

аркуші з позначенням "3/8" комплектів бланків форм МД-2 і МД-3 і доповнення (у разі наявності) повертаються декларанту;

при розміщенні товарів у митні режими, що передбачають їх вивезення за межі митної території України, аркуші з позначенням "4/5" комплектів бланків форм МД-2 і МД-3 передаються уповноваженій особі для доставлення перевізником разом з товаром у структурний підрозділ митного органу в пункті пропуску через митний кордон України. Після проведення процедури пропуску ці аркуші передаються до архіву митниці, що здійснила пропуск товару через митний кордон.

(абзац п'ятий підпункту 7.1 пункту 7 розділу I із змінами,
внесеними згідно з наказом Державної митної служби України
від 16.12.2008 р. N 1414)

7.2. Під час оформлення товару, що ввозиться на митну територію України (за винятком транзиту), аркуші з позначенням "4/5" комплектів бланків форм МД-2 і МД-3 не використовуються.

7.3. На бажання декларанта допускається оформлення додаткового набору копій аркушів з позначенням "3/8" комплектів бланків форм МД-2 і МД-3, відповідних їм доповнень і специфікації. Водночас у нижній частині графи E/J особою, що склала ВМД, учиняється запис "Складено додаткові 3/8 аркуші ВМД", який засвідчується печаткою декларанта (для фізичної особи - за наявності). Оформлений митним органом додатковий набір копій аркушів повертається декларанту.

(підпункт 7.3 пункту 7 розділу I у редакції наказу
Державної митної служби України від 16.12.2008 р. N 1414)

7.4. За письмовим зверненням осіб, зазначених у графах 2, 8, 9, 14, а також у випадках, передбачених законодавством, митний орган (підрозділ митного органу) видає (засвідчує) ксерокопії оформлених аркушів комплектів бланків форм МД-2 і МД-3, відповідних їм доповнень і специфікації. Для видачі (засвідчення) ксерокопій комплектів бланків форм МД-2 і МД-3 ВМД, за якими оформлено транспортні засоби, складові частини, що мають ідентифікаційні номери та підлягають державній реєстрації, письмове звернення не вимагається. При цьому відмітка "Копія" проставляється у верхній частині лицьового боку кожного аркуша ксерокопії. Напис про засвідчення копії складається зі слів "Згідно з", особистого підпису посадової особи митного органу, що засвідчує копію, її ініціалів і прізвища, дати засвідчення копії. Підпис засвідчується відбитком особистої номерної печатки посадової особи митного органу. При цьому в нижній частині графи E/J ВМД посадовою особою митного органу, що засвідчує копію, зазначаються дата видачі (засвідчення) копії (копій), порядковий номер комплекту форми МД-2 чи МД-3, зазначений у першому підрозділі графи 3, кількість виданих (засвідчених) копій, реквізити заявника. Облік копій ВМД проводиться підрозділом митного органу, що здійснював митне оформлення.

(підпункт 7.4 пункту 7 розділу I із змінами, внесеними згідно з
наказом Державної митної служби України від 16.12.2008 р. N 1414)

8. Застосування специфікації форми МД-8:

8.1. Допускається застосування специфікації форми МД-8 у таких випадках:

при декларуванні товарів, що переміщуються через митний кордон України як гуманітарна допомога;

при декларуванні товарів у митний режим тимчасового ввезення (вивезення) з умовним повним звільненням від оподаткування, крім випадків, якщо цьому режиму передував митний режим митного складу;

при декларуванні запасів, призначених для споживання;

при декларуванні товарів, проданих у магазині безмитної торгівлі протягом календарного місяця;

при декларуванні товарів, витрачених при здійсненні операцій з переробки товарів;

при декларуванні консолідованого вантажу в митний режим митного складу;

(абзац сьомий підпункту 8.1 пункту 8 розділу I у редакції
наказу Державної митної служби України від 16.12.2008 р. N 1414)

при декларуванні товарів у митному режимі транзиту без застосування заходів гарантування доставки товарів, передбачених статтею 161 Митного кодексу України.

8.2. При застосуванні специфікації форми МД-8 у правому верхньому кутку у верхній частині графи, що розташована над назвами колонок, цифрами проставляється позначення примірника специфікації, що має відповідати позначенню аркуша ВМД (1/6, 2/7, 3/8, 4/5), а через тире - порядковий номер аркуша в примірнику специфікації, починаючи з одиниці. У нижній частині цієї графи зазначається реєстраційний номер, наведений у графі "A" ВМД, до якої додається специфікація.

8.3. У полі "Опис та кількість товару" специфікації форми МД-8 наводяться відомості про товари відповідно до товаросупровідних документів.

У полі "Код товару" наводиться код згідно з УКТЗЕД у кількості знаків, визначеній для відповідного митного режиму з урахуванням особливостей переміщення.

У поля "Вага брутто, кг", "Фактурна вартість", "Митна вартість" інформація вноситься в порядку, аналогічному до опису граф 35, 42, 45 ВМД відповідного напрямку переміщення.

8.4. У специфікації форми МД-8 порядковий номер товару проставляється у порядку зростання, починаючи з номера "2".

8.5. Після останнього використаного рядка специфікації форми МД-8 проводиться горизонтальна лінія, а невикористані рядки специфікації перекреслюються по всій ширині аркуша специфікації та вниз по діагоналі у вигляді позначки "Z".

8.6. Разом із специфікацією форми МД-8 подається її електронна копія. Інформація, унесена до електронної копії специфікації форми МД-8, повинна відповідати інформації, унесеній декларантом до оригіналу.

8.7. На всіх аркушах специфікації форми МД-8 у нижній частині проставляється відбиток штампа ПМК під час прийняття ВМД до оформлення та особиста номерна печатка під час завершення митного оформлення.

9. Випадки складання кількох ВМД на одну партію товарів та однієї ВМД на кілька партій товару:

9.1. Окремі ВМД на товари, що входять до однієї партії, обов'язково оформлюються незалежно від їх фактурної вартості за наявності в партії:

товарів, до яких застосовані або застосовуються різні митні режими (за винятком тимчасового ввезення (вивезення) або зворотного вивезення (ввезення) контейнерів, піддонів, упаковок, етикеток, марок акцизного збору та інших подібних товарів, що переміщуються в рамках торгової операції, водночас власне їх переміщення не є торговою операцією);

(абзац другий підпункту 9.1 пункту 9 розділу I у редакції
наказу Державної митної служби України від 16.12.2008 р. N 1414)

товарів, за які в межах одного зовнішньоекономічного договору (контракту) передбачено різні форми розрахунків (наприклад, бартер) чи в різній валюті, або якщо за частину товару розрахунки між сторонами договору (контракту) не здійснюються;

товарів, що переміщуються за різними зовнішньоекономічними договорами (контрактами), у тому числі на виконання посередницьких договорів;

товарів, що підлягають експортному контролю, і товарів, що не підлягають експортному контролю;

товарів, визнаних відповідною комісією з питань гуманітарної допомоги гуманітарною допомогою, і товарів, які не визнано гуманітарною допомогою;

товарів, до яких застосовується захід гарантування доставки цих товарів до митного органу призначення у формі надання власником товарів (уповноваженою ним особою) гарантій митним органам при переміщенні через митний кордон України транзитом, і товарів, при переміщенні яких такий захід гарантування доставки не застосовується;

абзац восьмий підпункту 9.1 пункту 9 розділу I виключено

(згідно з наказом Державної митної
служби України від 16.12.2008 р. N 1414,
у зв'язку з цим абзаци дев'ятий - одинадцятий
уважати відповідно абзацами восьмим - десятим)

товарів, що переміщувалися через митний кордон на підставі різних періодичних або загальних митних декларацій;

товарів, що були оформлені за різними тимчасовими або неповними деклараціями;

складових комплектного об'єкта, у тому числі таких, що належать різним комплектним об'єктам;

(абзац десятий підпункту 9.1 пункту 9 розділу I із змінами,
внесеними згідно з наказом Державної митної служби України
від 16.12.2008 р. N 1414)

товарів, що зберігались на складі митного органу (складі тимчасового зберігання), та товарів, які не зберігались на таких складах (крім випадку, передбаченого абзацом четвертим підпункту 9.3 цього пункту);

(підпункт 9.1 пункту 9 розділу I доповнено абзацом одинадцятим згідно з
наказом Державної митної служби України від 16.12.2008 р. N 1414)

товарів (крім зазначених в абзаці четвертому підпункту 9.3 цього пункту), що зберігались на складі тимчасового зберігання та розміщувались на цей склад за окремими документами, за винятком випадків коли їх міжнародне перевезення перед розміщенням на склад тимчасового зберігання здійснювалось за одним товарно-транспортним документом.

(підпункт 9.1 пункту 9 розділу I доповнено абзацом дванадцятим згідно з
наказом Державної митної служби України від 16.12.2008 р. N 1414)

9.2. Окремі ВМД на товари, що входять до однієї партії, можуть за бажанням декларанта оформлюватися незалежно від фактурної вартості цих товарів у таких випадках:

при декларуванні товарів, проданих у магазині безмитної торгівлі протягом календарного місяця;

(абзац другий підпункту 9.2 пункту 9 розділу I із змінами,
внесеними згідно з наказом Державної митної служби України
від 16.12.2008 р. N 1414)

якщо митний орган виявляє ознаки порушення прав інтелектуальної власності щодо частини товарів з партії, що пред'явлена до митного контролю та митного оформлення;

у разі вилучення митним органом частини товарів з партії як предметів порушення митних правил;

при митному оформленні товарів з партії, які або переміщення яких через митний кордон України є об'єктом контролю з боку відповідного дозвільного органу (санітарно-епідеміологічний, фітосанітарний, ветеринарний або інший вид контролю, сертифікація, ліцензування тощо), на який видається документ дозвільного характеру, і товарів, які або переміщення яких через митний кордон України не є об'єктом такого контролю;

при декларуванні товарів за кодами товарних позицій 8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 8711, 8716 згідно з УКТЗЕД, що ввозяться в Україну та підлягають реєстрації в реєстраційних державних органах;

при розміщенні товарів (у тому числі як консолідованого вантажу) на митний ліцензійний склад та при випуску їх з митного ліцензійного складу;

(абзац сьомий підпункту 9.2 пункту 9 розділу I у редакції
наказу Державної митної служби України від 16.12.2008 р. N 1414)

при декларуванні частини товарів, що входять до однієї партії, за тимчасовою або неповною деклараціями;

при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України або переміщуються митною територією України транзитом, що прибули в авіаційний, морський (річковий) пункт пропуску через державний кордон України на одному судні від одного відправника на адресу одного одержувача в межах одного зовнішньоекономічного договору (контракту), але вивозяться за межі зони митного контролю цього пункту пропуску як окремі партії товарів;

(абзац дев'ятий підпункту 9.2 пункту 9 розділу I у редакції
наказу Державної митної служби України від 16.12.2008 р. N 1414)

при декларуванні продуктів переробки, що утворилися в результаті переробки партій товарів (товарів, переробка яких не була здійснена), що надходили за одним зовнішньоекономічним договором (контрактом) від одного відправника на адресу одного одержувача і переробка яких здійснювалась за одним дозволом на розміщення товарів у митному режимі переробки.

9.3. Одна ВМД на кілька партій товару може на бажання декларанта оформлюватися в таких випадках:

при декларуванні відповідно до митного режиму транзиту товарів, що одночасно надходять на прикордонну станцію за місцем увезення товарів на митну територію України з однієї станції відправлення, розташованої за межами України, від одного відправника на адресу одного одержувача на одну станцію призначення, розташовану за межами України, незалежно від кількості залізничних накладних на дрібні, контейнерні чи повагонні відправлення;

при декларуванні міжнародних поштових відправлень та експрес-відправлень незалежно від кількості митних декларацій CN 23 форми, установленої актами Всесвітнього поштового союзу, домашніх транспортних документів за умови, що в цих відправленнях переміщуються товари одного найменування одним відправником на адресу одного одержувача в одному митному режимі, пред'явлені одночасно до митного контролю;

при декларуванні машин, обладнання, механізмів, установок тощо, які згідно з УКТЗЕД у зібраному стані класифікуються як комплектний чи завершений товар, але з урахуванням особливостей транспортування ввозяться на митну територію України розібраними на кількох транспортних засобах (за кількома товарно-транспортними документами) за умови, що ці товари ввозяться за одним зовнішньоекономічним договором (контрактом) від одного відправника на адресу одного одержувача та не є складовими комплектного об'єкта, який декларується в установленому порядку;

(абзац четвертий підпункту 9.3 пункту 9 розділу I у редакції
наказу Державної митної служби України від 16.12.2008 р. N 1414)

якщо партії товарів переміщувалися через митний кордон на підставі однієї періодичної або загальної митної декларації;

при декларуванні в одному митному режимі товарів, що вивозяться за межі митної території України залізничним транспортом за одним зовнішньоекономічним договором (контрактом) та одночасно відправляються від одного відправника на адресу одного одержувача з однієї станції відправлення;

(абзац шостий підпункту 9.3 пункту 9 розділу I у редакції
наказу Державної митної служби України від 16.12.2008 р. N 1414)

при декларуванні консолідованого вантажу в митний режим митного складу;

(абзац сьомий підпункту 9.3 пункту 9 розділу I у редакції
наказу Державної митної служби України від 16.12.2008 р. N 1414)

при випуску товарів із митного ліцензійного складу за одним зовнішньоекономічним договором (контрактом);

при декларуванні товарів, проданих у магазині безмитної торгівлі протягом календарного місяця;

(абзац дев'ятий підпункту 9.3 пункту 9 розділу I у редакції
наказу Державної митної служби України від 16.12.2008 р. N 1414)

при декларуванні в одному митному режимі товарів, що ввезені на митну територію України одним повітряним або морським (річковим) транспортним засобом від одного відправника на адресу одного одержувача в межах одного зовнішньоекономічного договору (контракту), але доставлені до митниці оформлення як окремі партії товарів;

(абзац десятий підпункту 9.3 пункту 9 розділу I у редакції
наказу Державної митної служби України від 16.12.2008 р. N 1414)

при декларуванні як товарів транспортних засобів, що приводяться до руху за допомогою двигуна й увозяться на митну територію України своїм ходом (у тому числі составів транспортних засобів та додаткового пристосування й обладнання до них, що перевозиться цими транспортними засобами), за одним зовнішньоекономічним договором (контрактом) від одного відправника на адресу одного одержувача.

(підпункт 9.3 пункту 9 розділу I доповнено абзацом одинадцятим згідно з
наказом Державної митної служби України від 16.12.2008 р. N 1414)
II. Опис граф вантажної митної декларації

1. Заповнення граф ВМД при декларуванні товарів, що вивозяться (вивезені) за межі митної території України

1. Правила заповнення граф ВМД, викладені у цій главі, застосовуються:

а) при декларуванні товарів у митні режими:

експорту;

реекспорту;

переробки за межами митної території України;

тимчасового вивезення;

митного складу;

спеціальної митної зони;

магазину безмитної торгівлі;

б) при декларуванні:

запасів, призначених для споживання;

не переробленої сировини, залишків і відходів переробки, що вивозяться за межі митної території України після перебування товарів у митному режимі переробки на митній території України;

товарів, проданих у магазині безмитної торгівлі протягом календарного місяця;

товарів, що вивозяться за межі митної території України після перебування в митному режимі тимчасового ввезення;

товарів, що вивозяться при ордерних поставках.

2. Правила заповнення граф декларантом:
Графа 1 "Декларація"

У першому підрозділі зазначається 2-значний літерний код напрямку переміщення товарів "ЕК" - вивезення з України.

У другому підрозділі зазначається код митного режиму відповідно до Класифікатора митних режимів, що затверджується Держмитслужбою.

При зворотному вивезенні товарів після їх тимчасового ввезення на митну територію України та при поверненні за межі митної території України певного обсягу товарів, переробка яких на митній території України не була здійснена, а також при декларуванні товарів, проданих у магазині безмитної торгівлі протягом календарного місяця, у другому підрозділі зазначається код "00".

У третьому підрозділі зазначається літерний код типу декларації згідно з Класифікатором типів декларацій, що затверджується Держмитслужбою.

(опис графи 1 пункту 2 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з
наказом Державної митної служби України від 16.12.2008 р. N 1414)

Графа 2 "Відправник/Експортер"

Якщо описом цієї графи не передбачено інше, у графі зазначаються відомості про відправника.

При декларуванні товарів, проданих у магазині безмитної торгівлі протягом календарного місяця, зазначаються відомості про власника магазину безмитної торгівлі.

При декларуванні запасів, призначених для споживання, що переміщуються експлуатантом транспортного засобу - резидентом, у графі зазначаються відомості про такого резидента.

При декларуванні товарів та/або транспортних засобів для їх тимчасового вивезення з метою багаторазового переміщення через митний кордон України за однією ВМД зазначаються відомості про особу, якій надано дозвіл на таке переміщення.

При вивезенні (пересиланні) товарів громадянами зазначаються відомості про відправника (при пересиланні) або громадянина, який безпосередньо вивозить ці товари за межі митної території України.

Відомості про осіб наводяться в графі згідно з додатком 2 до цієї Інструкції. Формування ідентифікаційного номера особи, що зазначається в лівому нижньому кутку графи, здійснюється відповідно до положень додатків 3 - 5 до цієї Інструкції.

У додаткових аркушах ВМД форми МД-3 графа не заповнюється.

(опис графи 2 пункту 2 глави 1 розділу II у редакції наказу
Державної митної служби України від 16.12.2008 р. N 1414)
Графа 3 "Форми"

Графа заповнюється завжди.

У першому підрозділі графи зазначається порядковий номер комплекту, у другому - загальна кількість комплектів форми МД-2, МД-3.

Наприклад, якщо використовуються комплект форми МД-2 та два комплекти додаткових аркушів форми МД-3, то в комплекті форми МД-2 зазначається 1/3, у першому комплекті додаткових аркушів - 2/3, у другому комплекті додаткових аркушів - 3/3.
Графа 4 "Відвантажувальні специфікації"

Графа заповнюється завжди.

У графі зазначається загальна кількість долучених до ВМД комплектів доповнень МД-6, складених декларантом, і через знак "/" - кількість аркушів у примірнику специфікації форми МД-8.

Наприклад, якщо використовується один комплект доповнення форми МД-6 та жодного аркуша специфікації форми МД-8, то зазначається 1/0.

Якщо доповнення форми МД-6 та специфікація форми МД-8 не використовуються, то зазначається 0/0.
Графа 5 "Всього товарів"

Зазначається загальна кількість задекларованих у ВМД товарів. Кількість товарів повинна відповідати кількості граф 31 ВМД, що заповнюються.

При використанні специфікації форми МД-8 в графі зазначається загальна кількість найменувань товарів, задекларованих у ВМД.
Графа 6 "Всього місць"

Графа заповнюється у разі, якщо стосовно товарів, що декларуються, після їх розміщення у заявлений у ВМД митний режим здійснюватиметься міжнародне перевезення.

Зазначається загальна кількість вантажних місць задекларованих у ВМД товарів відповідно до товаросупровідних документів, пакувальних аркушів.

Якщо товари переміщуються через митний кордон насипом, наливом або навалом і в товаросупровідних документах, пакувальних аркушах не визначено кількість вантажних місць, або якщо товари переміщуються стаціонарними засобами транспортування, то в графі проставляється "0".

Якщо при переміщенні товарів навалом можливо виокремити вантажні місця (переміщення товарів у тюках, кіпах, в'язанках тощо), то зазначається кількість вантажних місць.

Графа не заповнюється:

при декларуванні товарів за загальною вантажною митною декларацією при вивезенні товарів залізничним транспортом чи періодичною митною декларацією;

при декларуванні товарів, на які була попередньо оформлена загальна вантажна митна декларація при вивезенні товарів залізничним транспортом або періодична митна декларація.
Графа 7 "Довідковий номер"

За бажанням декларанта зазначається наданий ним порядковий номер ВМД. Підтверджувати такий номер непотрібно.

Графа 8 "Одержувач"

Якщо описом цієї графи не передбачено інше, у графі зазначаються відомості про одержувача.

Якщо відповідно до умов зовнішньоекономічного договору (контракту) або іншого документа, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту), нерезидент - сторона зовнішньоекономічного договору (контракту) або іншого документа, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту), не є одержувачем, у графі зазначаються відомості про одержувача і вчиняється запис "Див. доп.", а в доповненні наводяться відомості про нерезидента - сторону зовнішньоекономічного договору (контракту) або іншого документа, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту).

При розміщенні товарів у митний режим магазину безмитної торгівлі зазначаються відомості про власника магазину безмитної торгівлі.

При декларуванні запасів, призначених для споживання, у графі наводяться відомості про експлуатанта транспортного засобу.

При декларуванні товарів та/або транспортних засобів для їх тимчасового вивезення з метою багаторазового переміщення через митний кордон України за однією ВМД зазначаються відомості про особу, якій надано дозвіл на таке переміщення.

Відомості про осіб наводяться в графі згідно з додатком 2 до цієї Інструкції. Формування ідентифікаційного номера особи, що зазначається в лівому нижньому кутку графи, здійснюється відповідно до положень додатків 3 - 5 до цієї Інструкції. Для нерезидентів найменування юридичної особи та її місцезнаходження чи прізвище, ім'я фізичної особи та її місце проживання зазначаються відповідно до зовнішньоекономічного договору (контракту) або іншого документа, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту), або, в разі відсутності таких даних у зазначених документах, відповідно до товарно-транспортного документа.

Графа не заповнюється при декларуванні товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами, а також товарів, проданих у магазині безмитної торгівлі протягом календарного місяця.

У додаткових аркушах ВМД форми МД-3 графа не заповнюється.

(опис графи 8 пункту 2 глави 1 розділу II у редакції наказу
Державної митної служби України від 16.12.2008 р. N 1414)

Графа 9 "Особа, відповідальна за фінансове врегулювання"

Якщо описом цієї графи не передбачено інше, у графі зазначаються відомості про резидента, що уклав зовнішньоекономічний договір (контракт) або інший документ, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту).

При декларуванні товарів, що переміщуються за зовнішньоекономічним договором (контрактом) та пов'язаним з ним договором комісії, укладеним між резидентами, у графі зазначаються відомості про комісіонера, що уклав зовнішньоекономічний договір (контракт), і вчиняється запис "Див. доп.", а в доповненні наводяться відомості про комітента.

При декларуванні товарів, що переміщуються за зовнішньоекономічним договором (контрактом) та пов'язаним з ним договором доручення (агентським договором), укладеним між резидентами, у графі зазначаються відомості про довірителя (суб'єкта, якого представляє агент).

При декларуванні товарів, які перебували у вільному обігу на митній території України, у митний режим магазину безмитної торгівлі, у графі зазначаються відомості про сторону договору, згідно з яким товари поставляються власнику магазину безмитної торгівлі.

Якщо при розміщенні товарів у митний режим переробки за межами митної території України або вивезенні продуктів переробки, утворених унаслідок переробки товарів у митному режимі переробки на митній території України, резидент, що уклав зовнішньоекономічний договір (контракт), і векселедавець (особа, що надала письмове зобов'язання) є різними особами, то в графі зазначаються відомості про резидента, що уклав зовнішньоекономічний договір (контракт), учиняється запис "Див. доп.", а в доповненні зазначаються відомості про векселедавця (особу, що надала письмове зобов'язання).

Відомості про осіб наводяться в графі згідно з додатком 2 до цієї Інструкції. Формування ідентифікаційного номера особи, що зазначається в лівому нижньому кутку графи, здійснюється відповідно до положень додатків 3 - 5 до цієї Інструкції. При наведенні відомостей про особу, якою переміщуються товари в межах договорів про спільну інвестиційну діяльність без створення юридичної особи, у правому верхньому кутку замість індивідуального податкового номера платника податків зазначається індивідуальний податковий номер такого договору про спільну інвестиційну діяльність.

Графа не заповнюється:

при декларуванні запасів, призначених для споживання, що постачаються на судна, експлуатантом яких є резидент;

при декларуванні товарів та/або транспортних засобів для їх тимчасового вивезення з метою багаторазового переміщення через митний кордон України за однією ВМД;

при декларуванні товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами.

(опис графи 9 пункту 2 глави 1 розділу II у редакції наказу
Державної митної служби України від 16.12.2008 р. N 1414)
Графа 11 "Торговельна країна / Країна виробництва"

У графі зазначається згідно з поданими документами літерний код альфа-2 відповідно до Класифікації держав світу країни (адміністративно-територіального утворення у складі країни, що має власний літерний код за цією Класифікацією), місцезнаходження особи, з якою українським суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності укладено договір (контракт), або інший документ, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту).

Графа не заповнюється:

при декларуванні гуманітарної допомоги, запасів, призначених для споживання, що постачаються на судна, експлуатантом яких є резидент;

при декларуванні товарів, проданих у магазині безмитної торгівлі протягом календарного місяця;

при декларуванні товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами;

при декларуванні товарів та/або транспортних засобів для їх тимчасового вивезення з метою багаторазового переміщення через митний кордон України за однією ВМД.

(опис графи 11 пункту 2 глави 1 розділу II із змінами,
внесеними згідно з наказом Державної митної служби України
від 16.12.2008 р. N 1414)

Графа 12 "Відомості про вартість"

Графа заповнюється у разі нарахування податків.

У графі зазначається сума наведених у графах 45 ВМД митних вартостей задекларованих товарів у валюті України (або сума митних вартостей за аркушем ВМД форми МД-2 та аркушами специфікації форми МД-8).

Графа не заповнюється:

при декларуванні товарів, проданих у магазині безмитної торгівлі протягом календарного місяця;

при заповненні окремої митної декларації.

(опис графи 12 пункту 2 глави 1 розділу II у редакції наказу
Державної митної служби України від 16.12.2008 р. N 1414)

Графа 14 "Декларант/Представник"

У графі наводяться відомості про декларанта згідно з пунктами 1, 2, 4 додатку 2 до цієї Інструкції. Формування ідентифікаційного номера особи, що зазначається в лівому нижньому кутку графи, здійснюється відповідно до положень додатків 3 - 5 до цієї Інструкції.

Якщо товари, що належать іншій особі, декларуються митним брокером, додатково зазначаються номер і дата видачі документа на право здійснення митної брокерської діяльності.

(опис графи 14 пункту 2 глави 1 розділу II у редакції наказу
Державної митної служби України від 16.12.2008 р. N 1414)
Графа 17а "Код країни призначення"

Літерний код альфа-2 України відповідно до Класифікації держав світу зазначається у графі в таких випадках:

при вивезенні товарів з митної території України на територію спеціальної митної зони;

при декларуванні запасів, призначених для споживання, що постачаються на судна, експлуатантом яких є резидент.

В інших випадках графа заповнюється, якщо стосовно товарів, що декларуються, після їх розміщення у заявлений у ВМД митний режим здійснюватиметься міжнародне перевезення.

У графі зазначається літерний код альфа-2 відповідно до Класифікації держав світу країни призначення або останньої відомої на час подання ВМД країни призначення, чи адміністративно-територіального утворення у складі країни, що має власний літерний код за цією Класифікацією.

Графа не заповнюється при декларуванні товарів та/або транспортних засобів для їх тимчасового вивезення з метою багаторазового переміщення через митний кордон України за однією ВМД.

(опис графи 17а пункту 2 глави 1 розділу II із змінами,
внесеними згідно з наказом Державної митної служби України
від 16.12.2008 р. N 1414)
Графа 18 "Ідентифікація і країна реєстрації транспортного засобу при відправленні/прибутті"

Графа заповнюється, якщо стосовно товарів, що декларуються, після їх розміщення у заявлений у ВМД митний режим здійснюватиметься переміщення митною територією України.

У графі зазначаються відомості про транспортний засіб (транспортні засоби), на якому (яких) безпосередньо перебувають товари при пред'явленні митниці відправлення.

У лівому підрозділі графи зазначаються ідентифікаційні відомості про транспортний засіб.

Залежно від виду транспорту в графі мають зазначатися такі ідентифікаційні відомості:

морський та річковий транспорт - назва судна;

повітряний транспорт - номер і дата рейсу;

автомобільний транспорт - реєстраційний номер автомобіля та (у разі наявності) причепа (напівпричепа);

залізничний транспорт - номери залізничних вагонів або платформ. При вивезенні товарів за межі митної території України в контейнерах залізничним транспортом у разі відсутності інформації про номери залізничних вагонів або платформ дозволяється зазначати "залізничний вагон".

У правому підрозділі проставляється літерний код альфа-2 відповідно до Класифікації держав світу країни реєстрації транспортного засобу або транспортного засобу, що приводить до руху або перевозить розміщені на ньому інші транспортні засоби, якщо перевезення товарів здійснюється комбінацією з декількох транспортних засобів.

При перевезенні товарів автомобільним транспортом, якщо автомобіль та причіп (напівпричіп) мають різні країни реєстрації, то зазначаються коди країн реєстрації автомобіля та причепа (напівпричепа).

При перевезенні товарів залізничним транспортом код країни реєстрації не зазначається.

Графа не заповнюється:

при переміщенні товарів у ручній поклажі;

при переміщенні товарів у супроводжуваному, несупроводжуваному багажі;

при переміщенні товарів у міжнародних поштових і експрес-відправленнях;

при переміщенні товарів стаціонарними засобами транспортування;

якщо ВМД заповнюється на транспортний засіб, який приводиться до руху за допомогою двигуна, як на товар і він перетинає митний кордон України своїм ходом;

при декларуванні товарів за загальною вантажною митною декларацією при вивезенні товарів залізничним транспортом чи періодичною митною декларацією;

при декларуванні товарів, на які була попередньо оформлена загальна вантажна митна декларація при вивезенні товарів залізничним транспортом або періодична митна декларація;

при декларуванні товарів безпосередньо в пункті пропуску через митний кордон України, через який вивозяться товари.

(опис графи 18 пункту 2 глави 1 розділу II із змінами,
внесеними згідно з наказом Державної митної служби України
від 16.12.2008 р. N 1414)
Графа 19 "Контейнер"

Графа заповнюється, якщо стосовно товарів, що декларуються, після їх розміщення у заявлений у ВМД митний режим здійснюватиметься міжнародне перевезення.

У графі зазначається інформація щодо способу вивезення товарів.

Проставляються:

"1", якщо товари прямують у контейнері;

"0", якщо товари прямують не в контейнері або в разі відсутності відомостей про спосіб перевезення товарів.

Графа не заповнюється:

при декларуванні товарів за загальною вантажною митною декларацією при вивезенні товарів залізничним транспортом чи періодичною митною декларацією;

Абзац восьмий опису графи 19 виключено

при заповненні окремої митної декларації.

(опис графи 19 пункту 2 глави 1 розділу II із змінами,
внесеними згідно з наказом Державної митної служби України
від 16.12.2008 р. N 1414)
Графа 20 "Умови поставки"

Графа заповнюється при декларуванні товарів, що переміщуються за договорами (контрактами) купівлі-продажу, та здійсненні товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності.

В інших випадках, у тому числі при декларуванні товарів, що переміщуються громадянами, графа не заповнюється.

У першому підрозділі графи наводиться скорочене літерне найменування умов поставки згідно з Класифікатором умов поставки, що затверджується Держмитслужбою. Якщо зовнішньоекономічним договором (контрактом) передбачено інші умови поставки, ніж ті, що визначені цим Класифікатором, то зазначається скорочене літерне найменування умов поставки, найбільш наближених до умов, передбачених у договорі (контракті).

У другому підрозділі графи зазначається літерний код альфа-2 відповідно до Класифікації держав світу країни (адміністративно-територіального утворення у складі країни, що має власний літерний код за цією Класифікацією), на території якої міститься географічний пункт доставки товарів, через пропуск - назва цього географічного пункту.

При декларуванні товарів, що переміщуються стаціонарними засобами транспортування, у другому підрозділі графи зазначається відповідно назва пункту приймання-передання чи пункту контролю таких товарів.

У третьому підрозділі графи зазначається 2-значний цифровий код форми розрахунків за товар згідно з умовами договору (контракту) купівлі-продажу:

"10" - акредитив;

"20" - інкасо;

"30" - переказ;

"40" - акредитив/інкасо;

"50" - акредитив/переказ;

"60" - інкасо/переказ;

"70" - акредитив/інкасо/переказ.

При здійсненні товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності третій підрозділ не заповнюється.

(опис графи 20 пункту 2 глави 1 розділу II із змінами,
внесеними згідно з наказом Державної митної служби України
від 16.12.2008 р. N 1414)
Графа 21 "Ідентифікація і країна реєстрації активного транспортного засобу на кордоні"

Графа заповнюється, якщо стосовно товарів, що декларуються, після їх розміщення у заявлений у ВМД митний режим здійснюватиметься міжнародне перевезення.

У графі зазначаються відомості про транспортний засіб (транспортні засоби), на якому (яких) здійснюватиметься перетин митного кордону при вивезенні товарів за межі митної території України. При використанні комбінації з декількох транспортних засобів зазначаються відомості про активний транспортний засіб.

У лівому підрозділі графи зазначаються ідентифікаційні відомості про транспортний засіб.

Залежно від виду транспортного засобу в графі мають зазначатися такі ідентифікаційні відомості:

морський та річковий транспорт - назва судна;

повітряний транспорт - номер і дата рейсу;

автомобільний транспорт - реєстраційний номер автомобіля та (у разі наявності) причепа (напівпричепа);

залізничний транспорт - номери залізничних вагонів або платформ. При вивезенні товарів за межі митної території України в контейнерах залізничним транспортом у разі відсутності інформації про номери залізничних вагонів або платформ дозволяється зазначати "залізничний вагон".

У правому підрозділі проставляється літерний код альфа-2 відповідно до Класифікації держав світу країни реєстрації транспортного засобу або активного транспортного засобу, якщо перевезення товарів здійснюється комбінацією з декількох транспортних засобів.

При перевезенні товарів автомобільним транспортом, якщо автомобіль та причіп (напівпричіп) мають різні країни реєстрації, то зазначаються коди країн реєстрації автомобіля та причепа (напівпричепа).

При перевезенні товарів залізничним транспортом країна реєстрації не зазначається.

Графа не заповнюється:

при переміщенні товарів у ручній поклажі;

при переміщенні товарів у супроводжуваному, несупроводжуваному багажі;

при переміщенні товарів у міжнародних поштових і експрес-відправленнях;

при переміщенні товарів стаціонарними засобами транспортування;

якщо ВМД заповнюється на транспортний засіб, який приводиться до руху за допомогою двигуна, як на товар і він перетинає митний кордон України своїм ходом;

при декларуванні товарів за загальною вантажною митною декларацією при вивезенні товарів залізничним транспортом чи періодичною митною декларацією;

у разі відсутності в декларанта на момент подання декларації відомостей про активний транспортний засіб, на якому товари будуть вивезені за межі митної території України, або про транспортний засіб, на який товари перевантажуватимуться під митним контролем.

(опис графи 21 пункту 2 глави 1 розділу II із змінами,
внесеними згідно з наказом Державної митної служби України
від 16.12.2008 р. N 1414)
Графа 22 "Валюта та загальна сума за рахунком"

У лівому підрозділі наводиться відповідно до Класифікації валют, затвердженої наказом Держкомстату від 08.07.2002 N 260 (далі - Класифікація валют), літерний код валюти, у якій складено рахунки-фактури (інвойси).

Якщо розрахунки за товар не передбачаються, то в лівому підрозділі графи зазначається літерний код валюти, наведеної в рахунку-проформі або інших товаросупровідних документах.

При переміщенні товарів відповідно до договорів (контрактів), що передбачають зустрічні поставки товарів, зазначається літерний код валюти, віднесеної Національним банком України до вільно конвертованої валюти (Класифікатор іноземних валют та банківських металів, затверджений постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 /зі змінами/).

У правому підрозділі графи зазначається цифрами загальна фактурна вартість товарів у валюті України, одержана як сума вартостей, наведених у графі 42 основного та додаткових аркушів ВМД, або в колонці "Фактурна вартість" специфікації форми МД-8.

При декларуванні товарів, проданих у магазині безмитної торгівлі протягом календарного місяця, у правому підрозділі графи зазначається у валюті України загальна вартість цих товарів (у цінах продажу).

При зворотному вивезенні тимчасово ввезених громадянами товарів правий підрозділ не заповнюється.
Графа 23 "Курс валюти"

У графі наводиться офіційний курс гривні до іноземної валюти, зазначеної в лівому підрозділі графи 22 ВМД, установлений Національним банком України на дату прийняття митним органом декларації до оформлення.

Якщо в лівому підрозділі графи 22 ВМД зазначено код валюти України, то в графі проставляється "1".

Графа не заповнюється при декларуванні товарів, проданих у магазині безмитної торгівлі протягом календарного місяця.
Графа 24 "Характер угоди"

У лівому підрозділі графи зазначається код характеру договору (контракту) згідно з Класифікатором характерів угод, що відповідає валюті розрахунку.

У правому підрозділі графи наводиться літерний код валюти розрахунку відповідно до Класифікації валют.

Якщо валюта розрахунку невідома, то в цьому підрозділі графи проставляється код "000". У такому випадку в лівому підрозділі графи зазначається код характеру договору (контракту), що відповідає валюті, код якої наведено в лівому підрозділі графи 22 ВМД.

Графа не заповнюється:

при ордерних поставках;

при вивезенні залишків переробки або поверненні не перероблених згідно із заявленою метою товарів іноземного замовника;

при зворотному вивезенні товарів, що були тимчасово ввезені на митну територію України;

при декларуванні товарів в митний режим магазину безмитної торгівлі;

при декларуванні товарів, проданих у магазині безмитної торгівлі протягом календарного місяця;

при декларуванні запасів, призначених для споживання, що постачаються на українські або орендовані (зафрахтовані) українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності транспортні засоби;

при заповненні окремої митної декларації;

при декларуванні товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами.
Графа 25 "Вид транспорту на кордоні"

Графа заповнюється, якщо стосовно товарів, що декларуються, після їх розміщення у заявлений у ВМД митний режим здійснюватиметься міжнародне перевезення.

У лівому підрозділі графи згідно з Класифікатором видів транспорту, що затверджується Держмитслужбою, проставляється код транспортного засобу, зазначеного в графі 21 ВМД, з урахуванням передбачених Класифікатором видів транспорту випадків, у яких визначення коду виду транспорту пов'язане з переміщенням активним транспортним засобом іншого транспортного засобу.

При переміщенні товарів у контейнері на залізничній платформі (у залізничному вагоні), супроводжуваному, несупроводжуваному багажі, ручній поклажі; у міжнародних поштових і експрес-відправленнях; стаціонарними засобами транспортування; у разі якщо ВМД заповнюється на транспортний засіб, який приводиться до руху за допомогою двигуна, як на товар і він перетинає митний кордон України своїм ходом; при декларуванні товарів за загальною ВМД чи періодичною митною декларацією; у разі відсутності в декларанта на момент подання декларації відомостей про активний транспортний засіб, на якому товари будуть вивезені за межі митної території України, або про транспортний засіб, на який товари перевантажуватимуться під митним контролем, у лівому підрозділі графи проставляється код виду транспорту згідно з Класифікатором видів транспорту.

Графа не заповнюється:

при заповненні окремої митної декларації;

при декларуванні товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами.

(опис графи 25 пункту 2 глави 1 розділу II із змінами,
внесеними згідно з наказом Державної митної служби України
від 16.12.2008 р. N 1414)
Графа 26 "Вид транспорту в межах країни"

Графа заповнюється, якщо стосовно товарів, що декларуються, здійснюється переміщення митною територією України.

У лівому підрозділі графи проставляється код відповідно до Класифікатора видів транспорту, що затверджується Держмитслужбою, транспортного засобу, зазначеного в графі 18 ВМД, з урахуванням передбачених Класифікатором видів транспорту випадків, у яких визначення коду виду транспорту пов'язане з переміщенням транспортним засобом іншого транспортного засобу.

При переміщенні товарів у контейнері на залізничній платформі (у залізничному вагоні), супроводжуваному, несупроводжуваному багажі, ручній поклажі; у міжнародних поштових і експрес-відправленнях; стаціонарними засобами транспортування; у разі якщо ВМД заповнюється на транспортний засіб, який приводиться до руху за допомогою двигуна, як на товар і він перетинає митний кордон України своїм ходом; при декларуванні товарів за загальною ВМД чи періодичною митною декларацією; при декларуванні товарів, на які була попередньо оформлена загальна ВМД або періодична митна декларація, у лівому підрозділі графи проставляється код виду транспорту згідно з Класифікатором видів транспорту.

Графа не заповнюється:

при декларуванні товарів у пункті пропуску через митний кордон України;

при заповненні окремої митної декларації;

при декларуванні товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами.

(опис графи 26 пункту 2 глави 1 розділу II із змінами,
внесеними згідно з наказом Державної митної служби України
від 16.12.2008 р. N 1414)
Графа 27 "Місце навантаження/розвантаження"

При переміщенні товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях зазначаються найменування митного органу та дев'ятизначний код згідно з Класифікатором митних органів структурного підрозділу митного органу, у зоні діяльності якого розташовано місце міжнародного поштового обміну (центральна сортувальна станція).

(пункт 2 глави 1 розділу II доповнено описом графи 27 згідно з
наказом Державної митної служби України від 16.12.2008 р. N 1414)
Графа 28 "Фінансові та банківські відомості"

У графі наводяться відповідно до умов зовнішньоекономічного договору (контракту) фінансові та банківські відомості про особу, що здійснює розрахунки за зовнішньоекономічним договором (контрактом). Кожний з реквізитів починається з нового рядка та перед кожним з них проставляється порядковий номер:

1 - код за ЄДРПОУ вповноваженого банку;

2 - найменування банку;

3 - місцезнаходження банку;

4 - номер поточного рахунку в національній валюті України (при здійсненні розрахунків у цій валюті) або в іноземній валюті (при розрахунку в іноземній валюті), код (МФО) банку.

Графа не заповнюється:

при декларуванні гуманітарної допомоги, запасів, призначених для споживання, що постачаються на судна, експлуатантом яких є резидент, тощо;

у разі переміщення товарів за договорами (контрактами), які не передбачають грошових розрахунків за товар;

при декларуванні товарів відповідно до митного режиму митного складу;

при заповненні окремої митної декларації;

при декларуванні товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами.

(опис графи 28 пункту 2 глави 1 розділу II із змінами,
внесеними згідно з наказом Державної митної служби України
від 16.12.2008 р. N 1414)
Графа 29 "Митний орган виїзду/в'їзду"

Графа заповнюється, якщо стосовно товарів, що декларуються, після їх розміщення у заявлений у ВМД митний режим здійснюватиметься міжнародне перевезення.

У графі зазначаються згідно з Класифікатором митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій, затвердженим наказом Держмитслужби від 26.04.2006 N 335 (зі змінами) (далі - Класифікатор митних органів), найменування митного органу (регіональної митниці, митниці) і дев'ятизначний код пункту пропуску, через який передбачається вивезення товарів.

Якщо при переміщенні трубопровідним транспортом товари, що декларуються, вивозяться з митної території України через різні місця митного контролю, то в графі зазначаються відомості про всі структурні підрозділи митних органів у місцях митного контролю, через які передбачається вивезення товарів.

Абзац четвертий опису графи 29 виключено

При розміщенні товарів, що перебували у вільному обігу на митній території України, у митний режим магазину безмитної торгівлі в графі зазначаються найменування митного органу та дев'ятизначний код згідно з Класифікатором митних органів структурного підрозділу митного органу в пункті пропуску, у якому розташовано магазин безмитної торгівлі.

Графа не заповнюється:

при переміщенні електроенергії лініями електропередачі;

при заповненні окремої митної декларації;

при зворотному вивезенні тимчасово ввезених громадянами товарів;

при переміщенні товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях;

при декларуванні товарів та/або транспортних засобів для їх тимчасового вивезення з метою багаторазового переміщення через митний кордон України за однією ВМД.

(опис графи 29 пункту 2 глави 1 розділу II із змінами,
внесеними згідно з наказом Державної митної служби України
від 16.12.2008 р. N 1414)

Графа 31 "Вантажні місця та опис товарів - Маркування та кількість - Номери контейнерів - Кількість та розпізнавальні особливості"

В окремих графах 31 ВМД зазначаються відомості про:

товари, обсяги яких визначені в різних ліцензіях або інших документах (що встановлюють кількість товарів), виданих державними органами відповідно до законодавчих актів для митного оформлення цих товарів;

товари, переміщені стаціонарними засобами транспортування за різними актами приймання-передавання;

товари з однаковим кодом згідно з УКТЗЕД, які мають різні дані (країну походження, ознаки та характеристики, що впливають на рівень оподаткування тощо);

на бажання декларанта товари, що мають різні кінцеві терміни зберігання (терміни придатності), при їх декларуванні в митний режим митного складу.

Кожен вид відомостей, позначених арабськими цифрами, починається з нового рядка із зазначенням порядкового номера. Зазначене не стосується підпунктів "а" та "б", які використані в описі цієї графи виключно для зручності викладення.

Під номером 1 зазначаються точні відомості про товар, які є в наявності:

а) відомості, необхідні для класифікації товару (фізичні характеристики товару в обсязі, достатньому для однозначного віднесення його до коду згідно з УКТЗЕД у кількості знаків, визначеній правилами заповнення графи 33 ВМД для відповідного митного режиму та особливостей переміщення): наприклад, комплектність або завершеність (зібраний/незібраний), кількісний та якісний склад (матеріал, речовина, суміш, сполука тощо), основні властивості товару (призначення, розмір, розфасування, пакування тощо).

Опис товарів має наводитись без перенесення в графу непідтвердженого опису класифікаційних групувань УКТЗЕД, що відповідають коду товару;

б) відомості, необхідні для розпізнання товару: торговельне найменування товару, торговельна марка (зазначається повністю без будь-яких скорочень; якщо оригінальне написання найменування торговельної марки виконується мовою, яка використовує латинський алфавіт, то в графі таке найменування зазначається латинськими літерами), фірма-виробник, літерний код альфа-2 країни виробництва товару відповідно до Класифікації держав світу, марка, модель, сорт, тип, артикул тощо.

В окремих випадках опис товарів у графі здійснюється з такими особливостями.

Якщо код задекларованих товарів згідно з УКТЗЕД збігається з кодом товару, що підлягає експортному контролю, але товари за своїм описом або характеристиками не відповідають товарові, щодо якого цей контроль застосовується, то опис товарів має однозначно підтверджувати таку невідповідність. При цьому в обов'язковому порядку зазначаються характеристики товарів, які відрізняють їх від товару, що підлягає експортному контролю.

При переміщенні через митний кордон України товарів як носіїв результатів виконаних робіт у графі зазначаються відомості про такі носії, а також про інформацію, що на них розміщена.

При декларуванні товарів із застосуванням специфікації форми МД-8 у графі (колонці специфікації) наводиться опис товару згідно з товаросупровідними документами.

При декларуванні складових комплектного об'єкта перед описом товарів учиняється запис "Складова комплектного об'єкта" та зазначається торговельне найменування комплектного об'єкта, складова частина якого декларується.

При заповненні окремої митної декларації, декларуванні запасів, призначених для споживання, що постачаються на судна, експлуатантом яких є резидент, наводиться перелік відомостей про товари, достатній для їх класифікації на рівні чотиризначного коду товарної позиції згідно з УКТЗЕД.

При декларуванні товарів у митний режим тимчасового вивезення, реекспорту та при зворотному вивезенні тимчасово ввезених товарів зазначаються ідентифікаційні ознаки товарів.

Під номером 2, якщо заповнюється графа 6 ВМД, зазначаються відомості про кількість вантажних місць, їх упаковку та маркування. При переміщенні товарів стаціонарними засобами транспортування, насипом, наливом або навалом за відсутності в товаросупровідних документах, пакувальних аркушах інформації про кількість вантажних місць зазначається "Місць 0".

Якщо графа 6 ВМД не заповнюється, то номер 2 та відомості під цим номером не зазначаються.

Під номером 3, якщо в графі 19 ВМД зазначено "1", зазначаються відомості про контейнери в такому порядку: спочатку проставляється загальна кількість контейнерів, далі через знак "/" зазначаються відомості про кожен контейнер: номер контейнера, через знак "/" - код типу контейнера згідно з Класифікатором типів контейнерів, що затверджується Держмитслужбою, через знак "/" - цифровий код стану заповнення контейнера.

Якщо тип контейнера не визначено Класифікатором типів контейнерів, то проставляється код згідно з цим Класифікатором, що відповідає позиції "Невідомий тип контейнера".

Застосовуються такі коди стану заповнення контейнера:

"1" - якщо крім товару, відомості про який наведено в цій графі 31, у контейнері не переміщуються інші товари;

"2" - якщо крім товару, відомості про який наведено в цій графі 31, у контейнері переміщуються інші товари, задекларовані в цій ВМД, та не переміщуються товари, що не декларуються в цій ВМД;

"3" - якщо крім товару, відомості про який наведено в цій графі 31, у контейнері переміщуються інші товари, задекларовані в цій ВМД, а також товари, що не декларуються в цій ВМД;

"4" - якщо крім товару, відомості про який наведено в цій графі 31, в контейнері не переміщуються інші товари, задекларовані в цій ВМД, та переміщуються інші товари, що не декларуються в цій ВМД.

Відомості про кожен контейнер розділяються пропуском або зазначаються з нового рядка.

Якщо в графі 19 ВМД зазначено "0", то під номером 3 проставляється "0".

Якщо графа 19 ВМД не заповнюється, то номер 3 та відомості під цим номером не зазначаються.

Під номером 4 при декларуванні складових комплектного об'єкта, на які отримано позитивне рішення митного органу про класифікацію комплектного об'єкта згідно з УКТЗЕД, зазначається процентне співвідношення фактурної вартості задекларованих у ВМД цих складових і загальної фактурної вартості комплектного об'єкта, яке розраховується за такою формулою:

A = X • 100 / Y,

де A - число, округлене за правилами округлення з точністю до двох знаків у дробовій частині;

X - фактурна вартість задекларованих у ВМД складових комплектного об'єкта у валюті зовнішньоекономічного договору (контракту);

Y - фактурна вартість комплектного об'єкта у валюті зовнішньоекономічного договору (контракту) на момент надання митним органом дозволу на переміщення комплектного об'єкта.

В інших випадках номер 4 та відомості під цим номером не зазначаються.

Під номером 5 при декларуванні товарів, що переміщуються стаціонарними засобами транспортування, зазначається чотиризначне число, що складається з порядкового номера місяця й останніх двох цифр року (або два таких числа через знак "-", якщо дні початку та закінчення періоду переміщення належать до різних календарних місяців).

В інших випадках номер 5 та відомості під цим номером не зазначаються.

(опис графи 31 пункту 2 глави 1 розділу II у редакції наказу
Державної митної служби України від 16.12.2008 р. N 1414)
Графа 32 "Товар N"

У графі проставляється порядковий номер товару, що декларується в графі 31 ВМД.
Графа 33 "Код товару"

Якщо не передбачено інше, то в першому підрозділі графи зазначаються перші 8 знаків коду товару згідно з УКТЗЕД. У другому підрозділі графи зазначаються дев'ятий та десятий знаки коду товару згідно з УКТЗЕД.

При декларуванні складових комплектного об'єкта, на які отримано позитивне рішення митного органу про класифікацію комплектного об'єкта згідно з УКТЗЕД, зазначається код згідно з УКТЗЕД комплектного об'єкта.

При переміщенні через митний кордон товару як носія результатів виконаних робіт зазначається код згідно з УКТЗЕД такого носія.

Код товару згідно з УКТЗЕД зазначається на рівні перших чотирьох знаків у таких випадках:

при декларуванні запасів, призначених для споживання, що постачаються на судна, експлуатантом яких є резидент;

при заповненні окремої митної декларації, загальної ВМД.

Код товару згідно з УКТЗЕД може зазначатися на вибір декларанта на рівні перших шести знаків у таких випадках:

при декларуванні гуманітарної допомоги;

при декларуванні товарів у митний режим тимчасового вивезення;

при зворотному вивезенні товарів після їх тимчасового ввезення на митну територію України з умовним повним звільненням від оподаткування;

при декларуванні товарів у митний режим митного складу.

При декларуванні в митний режим експорту товарів, на які Держмитслужбою встановлено коди згідно з Класифікатором додаткової митної інформації, що затверджується Держмитслужбою, у третьому підрозділі графи зазначається код товару згідно з Класифікатором додаткової митної інформації.

У п'ятому підрозділі графи проставляється:

"0", якщо товар не підлягає експортному контролю;

"1", якщо товар підлягає експортному контролю;

"3", якщо товар вивозиться за межі митної території України за дозвільними документами Держекспортконтролю України до країн, щодо яких діють санкції Ради Безпеки ООН.

П'ятий підрозділ не заповнюється:

при заповненні окремої митної декларації;

при декларуванні товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами.

(опис графи 33 пункту 2 глави 1 розділу II із змінами,
внесеними згідно з наказом Державної митної служби України
від 16.12.2008 р. N 1414)
Графа 34 "Код країни походження"

У лівому підрозділі "а" графи зазначається відповідно до Класифікації держав світу літерний код альфа-2 країни походження товару, описаного в графі 31 ВМД і класифікованого згідно з УКТЗЕД у графі 33 ВМД.

Якщо представлені документи не вказують на конкретну країну походження товару, а містять інформацію про походження товару з країн Європейського співтовариства, то в графі зазначається "EU".

Якщо країна походження невідома, то в графі зазначається "00".

У випадках, коли законодавством передбачено обов'язкове подання сертифіката про походження товару, коди "EU" та "00 " у графі не проставляються.

Графа не заповнюється:

при декларуванні товарів, що розміщуються в митний режим митного складу;

при заповненні окремої митної декларації;

при декларуванні товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами.
Графа 35 "Вага брутто (кг)"

У графі зазначається вага брутто (у кілограмах) товару, описаного в графі 31 ВМД.

Якщо загальна вага брутто товару складає менше одного кілограма, то значення наводиться у вигляді десяткового дробу.

При декларуванні упаковки (тари) за іншою ВМД значення у цій графі має дорівнювати значенню, зазначеному в графі 38 ВМД.

Графа не заповнюється:

при декларуванні товарів, що переміщуються стаціонарними засобами транспортування;

при декларуванні товарів, проданих у магазині безмитної торгівлі протягом календарного місяця;

при заповненні окремої митної декларації.
Графа 36 "Преференція"

У графі зазначається відповідно до Класифікатора пільг в обкладенні товарів вивізним митом, що затверджується Держмитслужбою, тризначний цифровий код пільги в обкладенні товару вивізним митом, передбаченої законодавством щодо товару, описаного в графі 31 ВМД і класифікованого в графі 33 ВМД.

В інших випадках у графі проставляється "000".

Графа не заповнюється:

при декларуванні товарів відповідно до митного режиму митного складу;

при декларуванні товарів відповідно до митного режиму магазину безмитної торгівлі;

при декларуванні товарів, проданих у магазині безмитної торгівлі протягом календарного місяця;

при заповненні окремої митної декларації;

при декларуванні товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами.

Графа 37 "Процедура"

У графі проставляється код процедури переміщення товарів відповідно до заявленого митного режиму.

У першому підрозділі графи проставляється чотиризначний код, перші дві цифри якого - код митного режиму відповідно до Класифікатора митних режимів, що затверджується Держмитслужбою, наступні дві - код попереднього митного режиму згідно з Класифікатором митних режимів. Якщо попередній митний режим відсутній, то третьою та четвертою цифрами коду проставляється "00".

При зворотному вивезенні товарів після їх тимчасового ввезення на митну територію України та при поверненні за межі митної території України обсягу товарів, переробка яких на митній території України не була здійснена, а також при декларуванні товарів, проданих у магазині безмитної торгівлі протягом календарного місяця, першими двома цифрами чотиризначного коду проставляється "00".

У другому підрозділі графи проставляється чотиризначний код, перші два знаки якого - літерний код особливості переміщення товарів, наступні два знаки - цифровий код додаткової особливості переміщення товарів згідно з Класифікатором особливостей переміщення товарів через митний кордон України, що затверджується Держмитслужбою.

Якщо при переміщенні товарів особливості та/або додаткові особливості переміщення відсутні або не визначені Класифікатором особливостей переміщення товарів через митний кордон України, то в другому підрозділі графи проставляються коди особливості та/або додаткової особливості переміщення товарів згідно з Класифікатором особливостей переміщення товарів через митний кордон України, що відповідають позиціям "Інше".

(опис графи 37 пункту 2 глави 1 розділу II у редакції наказу
Державної митної служби України від 16.12.2008 р. N 1414)
Графа 38 "Вага нетто (кг)"

Зазначається вага нетто в кілограмах товару.

Якщо вага нетто товару складає менше одного кілограма, то значення наводиться у вигляді десяткового дробу.

Якщо товари переміщуються в упаковці, то зазначається вага нетто товарів, з урахуванням первинної тари (упаковки) цього товару, яка невіддільна від товару до його споживання (переробки) і в якій товар подається для роздрібного продажу.

У випадках, визначених законодавством України, допускається зазначати вагу нетто товарів без урахування упаковки, пакування.

У разі декларування товару без упаковки або переміщення його насипом, наливом, навалом зазначається загальна вага товару.

Графа не заповнюється:

при переміщенні через митний кордон електроенергії лініями електропередачі;

при заповненні окремої митної декларації.
Графа 39 "Квота"

Графа заповнюється для товарів, щодо яких установлено кількісні обмеження. У графі зазначається в одиницях виміру, в яких установлено обсяг квоти, залишок товару за встановленою квотою згідно з одержаною ліцензією або іншим дозвільним документом.

Задекларована партія товару не враховується при визначенні залишку товару за квотою. При декларуванні першої партії товару в графі зазначається кількість товару за квотою.

В інших випадках графа не заповнюється.
Графа 40 "Загальна декларація / Попередній документ"

Графа заповнюється, якщо заявленому за ВМД митному режиму передував інший митний режим або товар попередньо розміщувався на складі митного органу, або поданню ВМД передувало оформлення загальної ВМД, періодичної митної декларації, зареєстрованої вантажної митної декларації (для товарів, що переміщуються стаціонарними засобами транспортування), або декларація оформлюється замість анульованої.

У графі проставляється код відповідно до Класифікатора документів попереднього документа, у тому числі того, який при оформленні товару в митний режим, що передує заявленому, використовувався замість ВМД. Через знак "/" проставляється номер і дата цього документа. Після дати через знак "/" зазначається номер товару у ВМД або специфікації форми МД-8.

Якщо товари, що декларуються, послідовно розміщувалися в кількох митних режимах, то в графі зазначається номер ВМД або іншого документа, що використовувався замість ВМД, за якою (яким) ці товари розміщувалися в останній митний режим, що передує заявленому.

При вивезенні продуктів переробки, утворених унаслідок переробки товарів у митному режимі переробки на митній території України, зазначаються реквізити ВМД, згідно з якою (якими) у митний режим переробки на митній території України поміщувались товари, використані для отримання цих продуктів переробки, із зазначенням через знак "/" номера товару в такій ВМД. При вивезенні продуктів переробки, утворених унаслідок переробки ввезеної на митну територію України давальницької сировини іноземного замовника, що класифікується в групах 1 - 24 згідно з УКТЗЕД, після номера товару додатково через знак "/" вказується в кілограмах (без округлення) кількість товару, використаного для отримання продукту переробки, опис якого наведено в графі 31 ВМД.

При зворотному вивезенні після тимчасового ввезення зазначаються реквізити ВМД або книжки (карнета) АТА, згідно з якою (якими) товари ввозилися в митному режимі тимчасового ввезення, із зазначенням через знак "/" номера товару в такій ВМД (специфікації форми МД-8) або книжці (карнеті) АТА.

При декларуванні останньої частини комплектного об'єкта в графі зазначаються реквізити всіх ВМД на складові частини комплектного об'єкта.

При декларуванні товарів, що були попередньо розміщені на складі митного органу (крім товарів, поміщених у митний режим за ВМД), зазначаються реквізити уніфікованої митної квитанції форми МД-1.

Абзац восьмий опису графи 40 виключено

(опис графи 40 пункту 2 глави 1 розділу II із змінами,
внесеними згідно з наказом Державної митної служби України
від 16.12.2008 р. N 1414)
Графа 41 "Додаткові одиниці виміру"

Якщо для класифікаційної позиції за УКТЗЕД товару, опис якого наведено в графі 31 ВМД, передбачено додаткову одиницю виміру, то в графі зазначаються код цієї одиниці виміру згідно із загальнодержавним Класифікатором системи позначень одиниць вимірювання та обліку, через знак "/" - кількість цього товару в додатковій одиниці виміру.

При декларуванні останньої партії складових комплектного об'єкта в графі зазначається код додаткової одиниці виміру, якщо така одиниця виміру передбачена для товару, код якого зазначений у графі 33 ВМД, через знак "/" зазначається цифра "1". При оформленні всіх попередніх партій складових комплектного об'єкта, крім останньої, графа не заповнюється.

Графа не заповнюється:

якщо для товару, заявленого в графі 31 ВМД, застосовується основна одиниця виміру або в графі 33 ВМД зазначається код товару на рівні менше 10 знаків за УКТЗЕД;

при заповненні окремої митної декларації.
Графа 42 "Ціна товару"

У графі наводиться фактурна вартість товару у валюті України за курсом, установленим Національним банком України на день прийняття ВМД до оформлення.

У разі переміщення через митний кордон товарів як носіїв результатів виконаних робіт у графі зазначається вартість таких носіїв без урахування вартості інформації, що на них розміщена.

Графа не заповнюється:

при декларуванні товарів, проданих у магазині безмитної торгівлі протягом календарного місяця;

при заповненні окремої митної декларації;

при зворотному вивезенні тимчасово ввезених громадянами товарів.
Графа 43 "Метод визначення вартості"

У разі наявності декларації митної вартості в лівому підрозділі графи зазначається код "7".

Якщо законодавством не передбачено оформлення декларації митної вартості, то графа не заповнюється.

(пункт 2 глави 1 розділу II доповнено описом графи 43 згідно з
наказом Державної митної служби України від 16.12.2008 р. N 1414)
Графа 44 "Додаткова інформація / Подані документи / Сертифікати і дозволи"

У графі зазначаються коди згідно з Класифікатором документів і реквізити документів, поданих при декларуванні. Відомості щодо кожного документа починаються з нового рядка за схемою:

код документа згідно з Класифікатором документів;

номер документа, дата та (за наявності даних) кінцевий термін його дії.

Якщо документові відповідає код некласифікованого документа, то перед номером документа зазначається його скорочена назва, яка повинна дозволяти ідентифікувати документ.

Якщо поданий декларантом документ відсутній у відповідному розділі Класифікатора документів, то в декларації зазначається код некласифікованого документа відповідного розділу.

У разі використання при декларуванні додаткових аркушів форми МД-3 реквізити документів, які подані при декларуванні та стосуються всіх товарів, що декларуються в цій ВМД, наводяться в цій графі тільки в основному аркуші ВМД і в додаткових аркушах цієї ВМД не дублюються. При цьому після коду кожного документа, який стосується всіх задекларованих товарів, проставляється символ "*".

При декларуванні товарів за загальною ВМД, періодичною митною декларацією та при ордерних поставках у графі зазначаються відомості тільки про ті документи, що можуть бути представлені суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності на момент подання декларації. При цьому обов'язково зазначаються документи, що свідчать про дотримання вимог, передбачених законодавством щодо застосування заходів нетарифного регулювання.

Якщо до моменту митного оформлення номер залізничної накладної невідомий, то відомості про такий документ до графи не вносяться.

Відомості про документи, наведені в графі 40 ВМД, у графу 44 цієї ВМД не вносяться.

Графа не заповнюється:

при декларуванні товарів, проданих у магазині безмитної торгівлі протягом календарного місяця;

при заповненні окремої митної декларації.

(опис графи 44 пункту 2 глави 1 розділу II із змінами,
внесеними згідно з наказом Державної митної служби України
від 16.12.2008 р. N 1414)
Графа 45 "Коригування"

Графа заповнюється у разі нарахування податків.

У графі зазначається у валюті України митна вартість товару.

Визначення митної вартості товарів, що вивозяться (експортуються) з України, здійснюється відповідно до вимог глави 48 Митного кодексу України.

У разі переміщення через митний кордон товарів як носіїв результатів виконаних робіт у графі зазначається митна вартість таких носіїв без урахування вартості інформації, що на них розміщена.

Якщо ВМД заповнюється на декілька товарів, то при обчисленні митної вартості витрати на навантаження, вивантаження, перевантаження, транспортування до пункту перетину митного кордону України, а також витрати на страхування, комісійні та брокерські винагороди, ліцензійні та інші платежі за використання об'єктів права інтелектуальної власності розподіляються у порядку, який використовується при заповненні декларації митної вартості і визначається Держмитслужбою.

Графа не заповнюється:

при декларуванні товарів, проданих у магазині безмитної торгівлі протягом календарного місяця;

при заповненні окремої митної декларації.

(опис графи 45 пункту 2 глави 1 розділу II із змінами,
внесеними згідно з наказом Державної митної служби України
від 16.12.2008 р. N 1414)
Графа 46 "Статистична вартість"

У графі зазначається митна вартість товару в тисячах гривень.

Графа не заповнюється:

при декларуванні товарів за періодичною митною декларацією;

при заповненні окремої митної декларації;

при зворотному вивезенні товарів, тимчасово ввезених громадянами.

(опис графи 46 пункту 2 глави 1 розділу II із змінами,
внесеними згідно з наказом Державної митної служби України
від 16.12.2008 р. N 1414)

Графа 47 "Нарахування платежів"

У цій графі основного та додаткових аркушів ВМД наводяться відомості про нарахування вивізного мита. Якщо за ВМД нараховується та справляється плата за митне оформлення товарів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів (далі - плата), то відомості про її нарахування наводяться у цій графі основного аркуша ВМД.

У першій колонці "Вид" зазначається код виду платежу відповідно до Класифікатора видів податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших бюджетних надходжень, затвердженого наказом Держмитслужби України від 07.12.2005 N 1201, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.12.2005 за N 1552/11832 (далі - Класифікатор видів податків і зборів).

У другій колонці "Основа нарахування" зазначаються:

При нарахуванні плати - завізована підписом декларанта кількість годин роботи посадової особи митного органу, витрачених на здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу, незалежно від кількості оформлених митних декларацій.

При нарахуванні вивізного мита:

Митна вартість товару, зазначена в графі 45 ВМД, - при нарахуванні за адвалерною ставкою вивізного мита.

Кількість товару у відповідних одиницях виміру та обліку - при нарахуванні за специфічною ставкою мита.

У третій колонці "Ставка" зазначаються:

При нарахуванні плати - установлений законодавством розмір ставки плати.

При нарахуванні вивізного мита - установлений законодавством розмір ставки вивізного мита.

У четвертій колонці "Сума" зазначається нарахована сума вивізного мита чи плати. Розмір плати визначається залежно від кількості зазначених у колонці "Основа нарахування" годин з урахуванням установленого законодавством розміру плати за одну годину.

У п'ятій колонці "Спосіб платежу" зазначається код способу розрахунку відповідно до Класифікатора способів розрахунку.

Відомості щодо нарахування плати можуть зазначатися у графі посадовою особою митного органу від руки з подальшим унесенням цих відомостей до електронної копії ВМД.

При декларуванні товарів з використанням комплектів додаткових аркушів форми МД-3 права нижня частина графи 47 аркушів МД-3 не заповнюється.

При заповненні періодичної митної декларації у випадках, визначених законодавством України, нараховується вивізне (експортне) мито, що підлягає сплаті при оформленні товарів у митному режимі експорту, із зазначенням у колонці "Спосіб платежу" відповідного коду способу розрахунку згідно з Класифікатором способів розрахунків.

Графа не заповнюється при заповненні окремої митної декларації, загальної ВМД.

(опис графи 47 пункту 2 глави 1 розділу II у редакції наказу
Державної митної служби України від 16.12.2008 р. N 1414)

Графа B "Подробиці розрахунків"

У графі зазначаються:

код виду платежу відповідно до Класифікатора видів податків і зборів;

загальна сума платежу за цим кодом, що включає в себе суми відповідного платежу за основним і кожним додатковим аркушем ВМД, що підлягає перерахуванню до Держбюджету, або на яку видається вексель;

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ платника - юридичної особи або ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності) платника - фізичної особи, а в разі якщо митним органом не відкрито картку - особовий рахунок платника податків, - реквізити платіжного документа (номер, дата сплати);

при проведенні розрахунків із застосуванням векселів у графі зазначаються через знак "/" реквізити векселя (серія, номер, дата видачі векселя, строк платежу), літерний код валюти, у якій видається вексель, відповідно до Класифікації валют, найменування векселедержателя.

Якщо за відсутності на відповідних рахунках митного органу коштів суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності в сумі, необхідній для сплати нарахованого мита або плати у повному обсязі, сплата такого платежу здійснюється частково за рахунок коштів декларанта, то відповідний рядок прокреслюється. При цьому декларантом від руки окремими рядками зазначаються відкориговані відомості про сплату мита або плати, які засвідчуються його печаткою. Зазначені відомості заносяться посадовою особою митного органу до електронної копії ВМД.

Якщо відомості про нарахування плати в графі 47 ВМД зазначаються посадовою особою митного органу, то до графи B ВМД відомості про цю плату також заносяться посадовою особою митного органу.

Графа не заповнюється:

якщо мито та/або плата не сплачуються;

при декларуванні товарів за загальною ВМД або періодичною митною декларацією;

при заповненні окремої митної декларації.

(опис графи В пункту 2 глави 1 розділу II у редакції наказу
Державної митної служби України від 16.12.2008 р. N 1414)
Графа 49 "Реквізити складу"

Якщо товар, що декларується до обраного митного режиму, був попередньо (в єдиному технологічному циклі) розміщений експортером або перевізником на склад тимчасового зберігання (митний ліцензійний склад), то в графі зазначається номер дозволу митного органу на використання складського приміщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберігання або номер дозвільного документа на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу.

При розміщенні товару в митний режим митного складу в графі зазначається номер дозвільного документа на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу.

Якщо товар, перебуваючи в режимі митного складу, попередньо розміщувався на інший митний ліцензійний склад, то в графі після номера дозвільного документа на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу, на який розміщується цей товар, зазначається номер дозвільного документа на право відкриття та експлуатації іншого митного ліцензійного складу.

При розміщенні товару в митний режим магазину безмитної торгівлі в графі зазначається номер дозвільного документа на право відкриття магазину безмитної торгівлі.

При цьому, якщо товар, що декларується, був попередньо розміщений на митний ліцензійний склад, то в графі також зазначається номер дозвільного документа на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу.

Відомості зазначаються з нового рядка за такою схемою:

А/Б,

де А - код типу складу, магазину безмитної торгівлі, а саме:

1 - митний ліцензійний склад відкритого типу;

2 - митний ліцензійний склад закритого типу;

3 - склад тимчасового зберігання відкритого типу;

4 - склад тимчасового зберігання закритого типу;

5 - магазин безмитної торгівлі.

Б - номер дозвільного документа на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу, номер дозволу митного органу на використання складського приміщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберігання, номер дозвільного документа на право відкриття магазину безмитної торгівлі.

Графа не заповнюється:

при декларуванні товарів, проданих у магазині безмитної торгівлі протягом календарного місяця;

при зворотному вивезенні тимчасово ввезених товарів;

при вивезенні товарів з території відповідного типу спеціальної (вільної) економічної зони за межі митної території України;

при заповненні окремої митної декларації;

при декларуванні товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами.
Графа 50 "Принципал"

Графа заповнюється, коли здійснюється перевезення товарів митною територією України.

У графі зазначаються відомості (літерний код альфа-2 країни місцезнаходження відповідно до Класифікації держав світу, найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер за ДРФО /за наявності/, номер телефону) про перевізника (або експедитора) та персональні дані особи, що приймає задекларовані товари до перевезення та бере зобов'язання щодо доставки цих товарів у митницю призначення (на основі пред'явленого паспорта). У доповненні наводиться письмове зобов'язання цієї особи про доставку товарів у митницю призначення у визначений митним органом строк:
"Я, _____________________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові;

__________________________________________________
номер і серія паспорта)

ознайомлений зі змістом статей 331, 332, 336, 337, 338 Митного кодексу України й зобов'язуюсь доставити задекларовані товари у (наводиться назва митного органу) у визначений митним органом строк".

Це зобов'язання засвідчується особистим підписом особи, що приймає задекларовані товари до перевезення та бере зобов'язання щодо доставки цих товарів у митницю призначення, на кожному аркуші доповнення форми МД-6 та особистою номерною печаткою посадової особи митного органу.

При залізничних перевезеннях зазначається назва залізниці, що приймає товари до перевезення.

Графа не заповнюється:

при декларуванні товарів за періодичною митною декларацією;

при декларуванні товарів, на які була попередньо оформлена загальна вантажна митна декларація при вивезенні товарів залізничним транспортом або періодична митна декларація;

при декларуванні товарів, що переміщуються стаціонарними засобами транспортування;

при заповненні окремої митної декларації;

при декларуванні товарів у пункті пропуску через митний кордон України, через який вивозяться товари.

(опис графи 50 пункту 2 глави 1 розділу II із змінами,
внесеними згідно з наказом Державної митної служби України
від 16.12.2008 р. N 1414)

Графа 54 "Місце та дата:"

У графі зазначаються відомості про місцезнаходження декларанта згідно з пунктом 3 додатка 2 до цієї Інструкції та особу, яка склала ВМД.

Якщо декларантом товарів є громадянин, якому належать товари, що переміщуються через митний кордон України, або громадянин, на підставі нотаріально посвідченого доручення уповноважений іншим громадянином, якому належать товари, у графі зазначаються прізвище, ініціали та особистий підпис такого громадянина-декларанта.

Якщо декларантом товарів є підприємство (юридична особа або фізична особа - підприємець), якому належать товари, що переміщуються через митний кордон України, у графі зазначаються прізвище, ініціали та особистий підпис працівника такого підприємства, уповноваженого на декларування.

Якщо товари, що належать іншій особі, декларуються митним брокером, у графі зазначаються прізвище, ініціали й особистий підпис представника митного брокера, який склав ВМД, та номер відповідного документа, що підтверджує його повноваження на декларування.

У графі також наводиться у міжнародному форматі (з урахуванням коду країни та населеного пункту або мережі оператора рухомого (мобільного) зв'язку) номер телефону особи, яка склала ВМД.

Для юридичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності відомості завіряються печаткою декларанта (для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності - за наявності), яка містить ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або (за наявності) ідентифікаційний номер за ДРФО.

Відбитки цієї печатки також проставляються на бланках форми МД-3 ВМД та у правому нижньому кутку на всіх аркушах специфікації форми МД-8, що використовується замість додаткових аркушів.

При поданні митному органу ВМД тільки в електронному вигляді в нижній частині графи додатково вчиняється запис "Електронне декларування" та зазначається номер, за яким підприємство внесено до Реєстру підприємств, до товарів яких може застосовуватись процедура електронного декларування.

(опис графи 54 пункту 2 глави 1 розділу II у редакції наказу
Державної митної служби України від 16.12.2008 р. N 1414)
2. Заповнення граф ВМД при декларуванні товарів, що ввозяться (ввезені) на митну територію України

1. Правила заповнення граф ВМД, викладені у цій главі, застосовуються:

а) при декларуванні товарів у митні режими:

імпорту;

реімпорту;

переробки на митній території України;

тимчасового ввезення;

митного складу;

магазину безмитної торгівлі;

спеціальної митної зони;

знищення або руйнування;

відмови на користь держави;

б) при декларуванні:

гуманітарної допомоги;

не переробленої сировини, залишків переробки, що ввозяться на митну територію України після перебування в митному режимі переробки за межами митної території України;

товарів, що ввозяться на митну територію України після перебування в митному режимі тимчасового вивезення.

2. Правила заповнення граф декларантом:
Графа 1 "Декларація"

У першому підрозділі зазначається 2-значний літерний код напрямку переміщення товарів "ІМ" - увезення в Україну.

У другому підрозділі зазначається код митного режиму відповідно до Класифікатора митних режимів, що затверджується Держмитслужбою.

При зворотному ввезенні товарів після їх тимчасового вивезення за межі митної території України та при поверненні на митну територію України певного обсягу товарів, переробка яких за межами митної території України не була здійснена, у другому підрозділі зазначається код "00".

У третьому підрозділі зазначається літерний код типу декларації згідно з Класифікатором типів декларацій, що затверджується Держмитслужбою.

(опис графи 1 пункту 2 глави 2 розділу II із змінами,
внесеними згідно з наказом Державної митної служби України
від 16.12.2008 р. N 1414)

Графа 2 "Відправник/Експортер"

Якщо описом цієї графи не передбачено інше, у графі зазначаються відомості про відправника.

Якщо відповідно до умов зовнішньоекономічного договору (контракту) або іншого документа, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту), нерезидент - сторона зовнішньоекономічного договору (контракту) не є відправником, у графі зазначаються відомості про відправника і вчиняється запис "Див. доп.", а в доповненні наводяться відомості про нерезидента - сторону зовнішньоекономічного договору (контракту) або іншого документа, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту).

При декларуванні гуманітарної допомоги зазначаються відомості про донора гуманітарної допомоги. Якщо донор гуманітарної допомоги доручає підприємству - виробнику або іншій юридичній чи фізичній особі відправити за його дорученням вантаж на митну територію України, то в графі зазначаються відомості про відправника і вчиняється запис "Див. доп.", а в доповненні наводяться відомості про донора гуманітарної допомоги.

При декларуванні консолідованого вантажу в митний режим митного складу, якщо в товарно-транспортному документі відправником указаний іноземний експедитор, у графу вносяться відомості про такого експедитора.

При декларуванні товарів, розміщених у магазині безмитної торгівлі, що ліквідується, зазначаються відомості про власника магазину безмитної торгівлі.

При декларуванні продукції морського промислу, поверненні товарів, які тимчасово вивозилися для забезпечення діяльності суден, що ведуть морський промисел, експлуатантом яких є резидент, у графі зазначаються відомості про такого експлуатанта, а також назви суден, на яких проводилося видобування (виловлення, вироблення) продукції морського промислу.

При декларуванні товарів та/або транспортних засобів для завершення режиму тимчасового вивезення з метою багаторазового переміщення через митний кордон України за однією ВМД у графі зазначаються відомості про особу, якій надано дозвіл на таке переміщення.

Відомості про осіб наводяться в графі згідно з додатком 2 до цієї Інструкції. Формування ідентифікаційного номера особи, що зазначається в лівому нижньому кутку графи, здійснюється відповідно до положень додатків 3 - 5 до цієї Інструкції. Для нерезидентів найменування юридичної особи та її місцезнаходження чи прізвище, ім'я фізичної особи та її місце проживання зазначаються відповідно до зовнішньоекономічного договору (контракту) або іншого документа, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту), або в разі відсутності таких даних у зазначених документах - відповідно до товарно-транспортного документа.

При декларуванні товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами, графа не заповнюється.

У додаткових аркушах ВМД форми МД-3 графа не заповнюється.

(опис графи 2 пункту 2 глави 2 розділу II у редакції наказу
Державної митної служби України від 16.12.2008 р. N 1414)
Графа 3 "Форми"

Графа заповнюється завжди.

У першому підрозділі графи зазначається порядковий номер комплекту, у другому - загальна кількість комплектів форм МД-2, МД-3.

Наприклад, якщо використовуються комплект форми МД-2 та два комплекти додаткових аркушів форми МД-3, то в комплекті форми МД-2 зазначається 1/3, у першому комплекті додаткових аркушів - 2/3, у другому комплекті додаткових аркушів - 3/3.
Графа 4 "Відвантажувальні специфікації"

Графа заповнюється завжди.

У графі зазначається загальна кількість долучених до ВМД комплектів доповнень МД-6, складених декларантом, та через знак "/" - кількість аркушів у примірнику специфікації форми МД-8 у випадках, коли цією Інструкцією дозволяється її застосування.

Наприклад, якщо використовується один комплект доповнення форми МД-6 та жодного аркуша специфікації МД-8, то зазначається 1/0.

Якщо доповнення форми МД-6 та специфікація форми МД-8 не використовуються, то зазначається 0/0.
Графа 5 "Всього товарів"

Зазначається загальна кількість задекларованих у ВМД товарів. Кількість товарів повинна відповідати кількості граф 31 ВМД, що заповнюються.

При використанні специфікації форми МД-8 в графі зазначається загальна кількість найменувань товарів, задекларованих у ВМД.
Графа 6 "Всього місць"

Графа заповнюється у разі, якщо стосовно товарів, що декларуються, перед їх розміщенням у заявлений у ВМД митний режим здійснювалося міжнародне перевезення.

Зазначається загальна кількість вантажних місць задекларованих у ВМД товарів відповідно до товаросупровідних документів, пакувальних аркушів.

Якщо товари переміщуються через митний кордон насипом, наливом або навалом і в товаросупровідних документах, пакувальних аркушах не визначено кількість вантажних місць, або якщо товари переміщуються стаціонарними засобами транспортування, то в графі проставляється "0".

Якщо при переміщенні товарів навалом можливо виокремити вантажні місця (переміщення товарів у тюках, кіпах, в'язанках тощо), то зазначається кількість вантажних місць.

Графа не заповнюється:

при декларуванні товарів за періодичною митною декларацією;

при декларуванні товарів, на які була попередньо оформлена періодична митна декларація.

(опис графи 6 пункту 2 глави 2 розділу II із змінами,
внесеними згідно з наказом Державної митної служби України
від 16.12.2008 р. N 1414)
Графа 7 "Довідковий номер"

За бажанням декларанта зазначається наданий ним порядковий номер ВМД. Підтверджувати такий номер непотрібно.

Графа 8 "Одержувач"

Якщо описом цієї графи не передбачено інше, у графі зазначаються відомості про одержувача товарів.

При розміщенні товарів у митний режим магазину безмитної торгівлі зазначаються відомості про власника магазину безмитної торгівлі.

При декларуванні продукції морського промислу, поверненні товарів, які тимчасово вивозилися для забезпечення діяльності суден, що ведуть морський промисел, експлуатантом яких є резидент, у графі зазначаються відомості про такого експлуатанта.

При декларуванні консолідованого вантажу у митний режим митного складу у графу вносяться відомості про резидента - транспортну (транспортно-експедиційну) організацію, що переміщує цей консолідований вантаж.

При декларуванні товарів та/або транспортних засобів для завершення режиму тимчасового вивезення з метою багаторазового переміщення через митний кордон України за однією ВМД у графі зазначаються відомості про особу, якій надано дозвіл на таке переміщення.

При ввезенні (пересиланні) товарів громадянами зазначаються відомості про одержувача (при пересиланні) або громадянина, який безпосередньо ввозить їх на митну територію України.

Відомості про осіб наводяться в графі згідно з додатком 2 до цієї Інструкції. Формування ідентифікаційного номера особи, що зазначається в лівому нижньому кутку графи, здійснюється відповідно до положень додатків 3 - 5 до цієї Інструкції.

У додаткових аркушах ВМД форми МД-3 графа не заповнюється.

(опис графи 8 пункту 2 глави 2 розділу II у редакції наказу
Державної митної служби України від 16.12.2008 р. N 1414)

Графа 9 "Особа, відповідальна за фінансове врегулювання"

Якщо описом цієї графи не передбачено інше, у графі зазначаються відомості про резидента, що уклав зовнішньоекономічний договір (контракт) або інший документ, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту).

При декларуванні товарів, що переміщуються за зовнішньоекономічним договором (контрактом) та пов'язаним з ним договором комісії, укладеним між резидентами, у графі зазначаються відомості про комісіонера, що уклав зовнішньоекономічний договір (контракт), і вчиняється запис "Див. доп.", а в доповненні наводяться відомості про комітента.

При декларуванні товарів, що переміщуються за зовнішньоекономічним договором (контрактом) консигнації та пов'язаним з ним договором купівлі-продажу, укладеним між резидентами, у графі зазначаються відомості про резидента - покупця, вчиняється запис "Див. доп.", а в доповненні наводяться відомості про резидента - консигнатора.

При декларуванні товарів, що переміщуються за зовнішньоекономічним договором (контрактом) та пов'язаним з ним договором доручення (агентським договором), укладеним між резидентами, у графі зазначаються відомості про довірителя (суб'єкта, якого представляє агент).

Якщо при розміщенні товарів у митний режим переробки на митній території України або ввезенні продуктів переробки, утворених унаслідок переробки товарів у митному режимі переробки за межами митної території України, резидент, що уклав зовнішньоекономічний договір (контракт), і векселедавець (особа, що надала письмове зобов'язання) є різними особами, то в графі зазначаються відомості про резидента, що уклав зовнішньоекономічний договір (контракт), учиняється запис "Див. доп.", а в доповненні зазначаються відомості про векселедавця (особу, що надала письмове зобов'язання).

При декларуванні гуманітарної допомоги в графі зазначаються відомості про одержувача гуманітарної допомоги з Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги.

При декларуванні товарів у митний режим магазину безмитної торгівлі зазначаються відомості про власника магазину безмитної торгівлі.

При декларуванні консолідованого вантажу у митний режим митного складу у графу вносяться відомості про транспортну (транспортно-експедиційну) організацію, що переміщує цей консолідований вантаж.

При тимчасовому ввезенні товарів на митну територію України громадянами зазначаються відомості про громадянина, яким надається зобов'язання про зворотне вивезення товарів.

Відомості про осіб наводяться в графі згідно з додатком 2 до цієї Інструкції. Формування ідентифікаційного номера особи, що зазначається в лівому нижньому кутку графи, здійснюється відповідно до положень додатків 3 - 5 до цієї Інструкції. При наведенні відомостей про особу, якою переміщуються товари у межах договорів про спільну інвестиційну діяльність без створення юридичної особи, у правому верхньому кутку замість індивідуального податкового номера платника податків зазначається індивідуальний податковий номер такого договору про спільну інвестиційну діяльність.

Графа не заповнюється:

при декларуванні продукції морського промислу, видобутої українським суб'єктом підприємницької діяльності;

при декларуванні товарів та/або транспортних засобів для завершення режиму тимчасового вивезення з метою багаторазового переміщення через митний кордон України за однією ВМД;

в інших випадках при декларуванні товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами.

(опис графи 9 пункту 2 глави 2 розділу II у редакції наказу
Державної митної служби України від 16.12.2008 р. N 1414)
Графа 11 "Торговельна країна / Країна виробництва"

У графі зазначається згідно з поданими документами літерний код альфа-2 відповідно до Класифікації держав світу країни (адміністративно-територіального утворення у складі країни, що має власний літерний код за цією Класифікацією), місцезнаходження особи, з якою українським суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності укладено договір (контракт) або інший документ, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту).

Графа не заповнюється:

при декларуванні гуманітарної допомоги, продукції морського промислу, видобутої українським суб'єктом підприємницької діяльності, поверненні товарів, які тимчасово вивозилися для забезпечення діяльності суден, що здійснюють морський промисел, експлуатантом яких є резидент;

при декларуванні консолідованого вантажу у митний режим митного складу;

при декларуванні товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами;

при декларуванні товарів та/або транспортних засобів для завершення режиму тимчасового вивезення з метою багаторазового переміщення через митний кордон України за однією ВМД.

(опис графи 11 пункту 2 глави 2 розділу II із змінами,
внесеними згідно з наказом Державної митної служби України
від 16.12.2008 р. N 1414)
Графа 12 "Відомості про вартість"

У графі зазначається сума наведених у графах 45 ВМД митних вартостей задекларованих товарів у валюті України (або сума митних вартостей за аркушем ВМД форми МД-2 та аркушами специфікації форми МД-8).

Графа не заповнюється:

при заповненні окремої митної декларації;

при декларуванні товарів відповідно до митного режиму митного складу;

при декларуванні товарів відповідно до митного режиму магазину безмитної торгівлі;

при декларуванні товарів відповідно до митного режиму відмови на користь держави;

при декларуванні товарів відповідно до митного режиму знищення або руйнування;

при декларуванні гуманітарної допомоги.

(опис графи 12 пункту 2 глави 2 розділу II із змінами,
внесеними згідно з наказом Державної митної служби України
від 16.12.2008 р. N 1414)

Графа 14 "Декларант/Представник"

У графі наводяться відомості про декларанта згідно з пунктами 1, 2, 4 додатка 2 до цієї Інструкції. Формування ідентифікаційного номера особи, що зазначається в лівому нижньому кутку графи, здійснюється відповідно до положень додатків 3 - 5 до цієї Інструкції.

Якщо товари, що належать іншій особі, декларуються митним брокером, додатково зазначаються номер і дата видачі документа на право здійснення митної брокерської діяльності.

(опис графи 14 пункту 2 глави 2 розділу II у редакції наказу
Державної митної служби України від 16.12.2008 р. N 1414)
Графа 15а "Код країни відправлення/експорту"

При ввезенні товарів з території спеціальної митної зони на митну територію України, ввезенні продукції морського промислу, видобутої українським суб'єктом підприємницької діяльності, поверненні товарів, які тимчасово вивозилися для забезпечення діяльності суден, що здійснюють морський промисел, експлуатантом яких є резидент, в графі зазначається літерний код альфа-2 України відповідно до Класифікації держав світу.

В інших випадках графа заповнюється, якщо стосовно товарів, що декларуються, перед їх розміщенням у заявлений у ВМД митний режим здійснювалося міжнародне перевезення.

У графі зазначається літерний код альфа-2 відповідно до Класифікації держав світу країни (адміністративно-територіального утворення у складі країни, що має власний літерний код за цією Класифікацією), з якої товари згідно з товаросупровідними документами були відправлені в Україну.

Графа не заповнюється при декларуванні товарів та/або транспортних засобів для завершення режиму тимчасового вивезення з метою багаторазового переміщення через митний кордон України за однією ВМД.

(опис графи 15а пункту 2 глави 2 розділу II із змінами,
внесеними згідно з наказом Державної митної служби України
від 16.12.2008 р. N 1414)
Графа 18 "Ідентифікація і країна реєстрації транспортного засобу при
відправленні/прибутті"

Графа заповнюється, якщо стосовно товарів, що декларуються, перед їх розміщенням у заявлений у ВМД митний режим здійснювалося переміщення митною територією України.

У графі зазначаються відомості про транспортний засіб (транспортні засоби), на якому (яких) безпосередньо перебувають товари при пред'явленні митниці призначення.

У лівому підрозділі графи зазначаються ідентифікаційні відомості про транспортний засіб.

Залежно від виду транспорту в графі мають зазначатися такі ідентифікаційні відомості:

морський та річковий транспорт - назва судна;

повітряний транспорт - номер і дата рейсу;

автомобільний транспорт - реєстраційний номер автомобіля та в разі наявності причепа (напівпричепа);

залізничний транспорт - номери залізничних вагонів або платформ.

У правому підрозділі проставляється літерний код альфа-2 відповідно до Класифікації держав світу країни реєстрації транспортного засобу або транспортного засобу, що приводить до руху або перевозить розміщені на ньому інші транспортні засоби, якщо перевезення товарів здійснюється комбінацією з декількох транспортних засобів.

При перевезенні товарів автомобільним транспортом, якщо автомобіль та причіп (напівпричіп) мають різні країни реєстрації, то зазначаються коди країн реєстрації автомобіля та причепа (напівпричепа).

При перевезенні товарів залізничним транспортом код країни реєстрації не зазначається.

Графа не заповнюється:

при переміщенні товарів у ручній поклажі;

при переміщенні товарів у супроводжуваному, несупроводжуваному багажі;

при переміщенні товарів у міжнародних поштових і експрес-відправленнях;

при переміщенні товарів стаціонарними засобами транспортування;

якщо ВМД заповнюється на транспортний засіб, який приводиться до руху за допомогою двигуна, як на товар і він перетинав митний кордон України своїм ходом;

при декларуванні товарів за періодичною митною декларацією;

при декларуванні товарів, на які була попередньо оформлена періодична митна декларація;

при декларуванні товарів у пункті пропуску через митний кордон України, через який ввозяться товари;

якщо точні відомості про транспортний засіб не можуть бути документально підтверджені на момент подання неповної декларації.

(опис графи 18 пункту 2 глави 2 розділу II із змінами,
внесеними згідно з наказом Державної митної служби України
від 16.12.2008 р. N 1414)
Графа 19 "Контейнер"

Графа заповнюється, якщо стосовно товарів, що декларуються, перед їх розміщенням у заявлений у ВМД митний режим здійснювалося міжнародне перевезення.

У графі зазначається інформація щодо способу ввезення товарів.

Проставляються:

"1", якщо товари прямують у контейнері;

"0", якщо товари прямують не в контейнері або в разі відсутності відомостей про спосіб перевезення товарів.

Графа не заповнюється:

при декларуванні товарів за періодичною митною декларацією;

абзац восьмий опису графи 19 виключено

при заповненні окремої митної декларації.

(опис графи 19 пункту 2 глави 2 розділу II із змінами,
внесеними згідно з наказом Державної митної служби України
від 16.12.2008 р. N 1414)
Графа 20 "Умови поставки"

Графа заповнюється при декларуванні товарів, що переміщуються за договорами (контрактами) купівлі-продажу, та здійсненні товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності.

В інших випадках, у тому числі при декларуванні консолідованого вантажу в митний режим митного складу та товарів, що переміщуються громадянами, графа не заповнюється.

У першому підрозділі графи наводиться скорочене літерне найменування умов поставки згідно з Класифікатором умов поставки, що затверджується Держмитслужбою. Якщо зовнішньоекономічним договором (контрактом) передбачено інші умови поставки, ніж ті, що визначені цим Класифікатором, то зазначається скорочене літерне найменування умов поставки, найбільш наближених до умов, передбачених у договорі (контракті).

У другому підрозділі графи зазначається літерний код альфа-2 відповідно до Класифікації держав світу країни (адміністративно-територіального утворення у складі країни, що має власний літерний код за цією Класифікацією), на території якої міститься географічний пункт доставки товарів, через пропуск - назва цього географічного пункту.

При декларуванні товарів, що переміщуються стаціонарними засобами транспортування, у другому підрозділі графи зазначається відповідно назва пункту приймання-передання чи пункту контролю таких товарів.

У третьому підрозділі графи зазначається 2-значний цифровий код форми розрахунків за товар згідно з умовами договору (контракту) купівлі-продажу:

"10" - акредитив;

"20" - інкасо;

"30" - переказ;

"40" - акредитив/інкасо;

"50" - акредитив/переказ;

"60" - інкасо/переказ;

"70" - акредитив/інкасо/переказ.

При здійсненні товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності третій підрозділ не заповнюється.

(опис графи 20 пункту 2 глави 2 розділу II із змінами,
внесеними згідно з наказом Державної митної служби України
від 16.12.2008 р. N 1414)
Графа 21 "Ідентифікація і країна реєстрації активного транспортного засобу на кордоні"

Графа заповнюється, якщо стосовно товарів, що декларуються, перед їх розміщенням у заявлений у ВМД митний режим здійснювалося міжнародне перевезення.

У графі зазначаються відомості про транспортний засіб (транспортні засоби), на якому (яких) здійснювався перетин митного кордону при ввезенні товарів на митну територію України. При використанні комбінації з декількох транспортних засобів зазначаються відомості про активний транспортний засіб.

У лівому підрозділі графи зазначаються ідентифікаційні відомості про транспортний засіб.

Залежно від виду транспортного засобу в графі мають зазначатися такі ідентифікаційні відомості:

морський та річковий транспорт - назва судна;

повітряний транспорт - номер і дата рейсу;

автомобільний транспорт - реєстраційний номер автомобіля та в разі наявності - причепа (напівпричепа);

залізничний транспорт - номери залізничних вагонів або платформ.

У правому підрозділі проставляється літерний код альфа-2 відповідно до Класифікації держав світу країни реєстрації транспортного засобу або активного транспортного засобу, якщо перевезення товарів здійснюється комбінацією з декількох транспортних засобів.

При перевезенні товарів автомобільним транспортом, якщо автомобіль та причіп (напівпричіп) мають різні країни реєстрації, то зазначаються коди країн реєстрації автомобіля та причепа (напівпричепа).

При перевезенні товарів залізничним транспортом країна реєстрації не зазначається.

Графа не заповнюється:

при переміщенні товарів у ручній поклажі;

при переміщенні товарів у супроводжуваному, несупроводжуваному багажі;

при переміщенні товарів у міжнародних поштових і експрес-відправленнях;

при переміщенні товарів стаціонарними засобами транспортування;

якщо ВМД заповнюється на транспортний засіб, який приводиться до руху за допомогою двигуна, як на товар і він перетинає митний кордон України своїм ходом;

при декларуванні товарів за періодичною митною декларацією;

якщо точні відомості про транспортний засіб не можуть бути документально підтверджені на момент подання неповної декларації.

(опис графи 21 пункту 2 глави 2 розділу II із змінами,
внесеними згідно з наказом Державної митної служби України
від 16.12.2008 р. N 1414)
Графа 22 "Валюта та загальна сума за рахунком"

У лівому підрозділі наводиться відповідно до Класифікації валют літерний код валюти, у якій складено рахунки-фактури (інвойси).

Якщо розрахунки за товар не передбачаються, то в лівому підрозділі графи наводиться літерний код валюти, зазначеної в рахунку-проформі або інших товаросупровідних документах.

При переміщенні товарів відповідно до договорів (контрактів), що передбачають зустрічні поставки товарів, зазначається літерний код валюти оцінки товарів, віднесеної Національним банком України до вільно конвертованої валюти (Класифікатор іноземних валют та банківських металів, затверджений постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34, зі змінами).

У правому підрозділі графи зазначається цифрами загальна фактурна вартість товарів у валюті України, одержана як сума вартостей, наведених у графі 42 основного та додаткових аркушів ВМД або в колонці "Фактурна вартість" специфікації форми МД-8.

При декларуванні товарів як консолідованих вантажів, що переміщуються через митні ліцензійні склади транспортно-експедиційних організацій під час розміщення їх на митному ліцензійному складі, правий підрозділ не заповнюється.

Графа не заповнюється при декларуванні допомоги під час стихійного лиха, гуманітарної допомоги, продукції морського промислу, видобутої українським суб'єктом підприємницької діяльності, тощо.
Графа 23 "Курс валюти"

У графі зазначається офіційний курс гривні до іноземної валюти, зазначеної в лівому підрозділі графи 22 ВМД, установлений Національним банком України на дату прийняття митним органом декларації до оформлення.

Якщо в лівому підрозділі графи 22 ВМД зазначено код валюти України, то в графі проставляється "1".

Графа не заповнюється при декларуванні допомоги під час стихійного лиха, гуманітарної допомоги, продукції морського промислу, видобутої українським суб'єктом підприємницької діяльності, тощо.
Графа 24 "Характер угоди"

У лівому підрозділі графи зазначається код характеру договору (контракту) згідно з Класифікатором характерів угод, що відповідає валюті розрахунку.

У правому підрозділі графи наводиться літерний код валюти розрахунку відповідно до Класифікації валют.

Якщо валюта розрахунку невідома, то в цьому підрозділі графи проставляється код "000". У такому випадку в лівому підрозділі графи зазначається код характеру договору (контракту), що відповідає валюті, код якої наведено в лівому підрозділі графи 22 ВМД.

Графа не заповнюється:

при ввезенні залишків переробки або поверненні не перероблених згідно із заявленою митниці метою товарів українського замовника;

при зворотному ввезенні товарів, що були тимчасово вивезені за межі митної території України;

при декларуванні товарів у митний режим знищення;

при декларуванні товарів як консолідованого вантажу під час розміщення їх на митному ліцензійному складі, власником якого є транспортно-експедиційна організація, у митному режимі митного складу;

при заповненні окремої митної декларації;

при декларуванні товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами.
Графа 25 "Вид транспорту на кордоні"

Графа заповнюється, якщо стосовно товарів, що декларуються, перед їх розміщенням у заявлений у ВМД митний режим здійснювалося міжнародне перевезення.

У лівому підрозділі графи згідно з Класифікатором видів транспорту, що затверджується Держмитслужбою, проставляється код транспортного засобу, зазначеного в графі 21 ВМД, з урахуванням передбачених Класифікатором видів транспорту випадків, у яких визначення коду виду транспорту пов'язане з переміщенням активним транспортним засобом іншого транспортного засобу.

При переміщенні товарів у супровожуваному, несупроводжуваному багажі, ручній поклажі; у міжнародних поштових і експрес-відправленнях; стаціонарними засобами транспортування; у разі якщо ВМД заповнюється на транспортний засіб, який приводиться до руху за допомогою двигуна, як на товар і він перетинає митний кордон України своїм ходом; при декларуванні товарів за періодичною митною декларацією; якщо точні відомості про транспортний засіб не можуть бути документально підтверджені на момент подання неповної декларації, у лівому підрозділі графи проставляється код виду транспорту згідно з Класифікатором видів транспорту.

Графа не заповнюється:

при заповненні окремої митної декларації;

при декларуванні товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами.

(опис графи 25 пункту 2 глави 2 розділу II із змінами,
внесеними згідно з наказом Державної митної служби України
від 16.12.2008 р. N 1414)
Графа 26 "Вид транспорту в межах країни"

Графа заповнюється, якщо стосовно товарів, що декларуються, перед їх розміщенням у заявлений у ВМД митний режим здійснювалося переміщення митною територією України.

У лівому підрозділі графи проставляється код відповідно до Класифікатора видів транспорту, що затверджується Держмитслужбою, транспортного засобу, зазначеного в графі 18 ВМД, з урахуванням передбачених Класифікатором видів транспорту випадків, у яких визначення коду виду транспорту пов'язане з переміщенням транспортним засобом іншого транспортного засобу.

При переміщенні товарів у супровожуваному, несупроводжуваному багажі, ручній поклажі; у міжнародних поштових і експрес-відправленнях; стаціонарними засобами транспортування; у разі якщо ВМД заповнюється на транспортний засіб, який приводиться до руху за допомогою двигуна, як на товар і він перетинав митний кордон України своїм ходом; при декларуванні товарів за періодичною митною декларацією; при декларуванні товарів, на які була попередньо оформлена періодична митна декларація; якщо точні відомості про транспортний засіб не можуть бути документально підтверджені на момент подання неповної декларації, у лівому підрозділі графи проставляється код виду транспорту згідно з Класифікатором видів транспорту.

Графа не заповнюється:

при декларуванні товарів у пункті пропуску через митний кордон України;

при заповненні окремої митної декларації;

при декларуванні товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами.

(опис графи 26 пункту 2 глави 2 розділу II із змінами,
внесеними згідно з наказом Державної митної служби України
від 16.12.2008 р. N 1414)
Графа 27 "Місце навантаження/розвантаження"

При переміщенні товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях зазначаються найменування митного органу та дев'ятизначний код згідно з Класифікатором митних органів структурного підрозділу митного органу, у зоні діяльності якого розташовано місце міжнародного поштового обміну (центральна сортувальна станція).

(пункт 2 глави 2 розділу II доповнено описом графи 27 згідно з
наказом Державної митної служби України від 16.12.2008 р. N 1414)
Графа 28 "Фінансові та банківські відомості"

У графі наводяться відповідно до умов зовнішньоекономічного договору (контракту) фінансові та банківські відомості про особу, що здійснює розрахунки за зовнішньоекономічним договором (контрактом). Кожний з реквізитів починається з нового рядка й перед кожним з них проставляється порядковий номер:

1 - код за ЄДРПОУ вповноваженого банку;

2 - найменування банку;

3 - місцезнаходження банку;

4 - номер поточного рахунку в національній валюті України (при здійсненні розрахунків у цій валюті) або в іноземній валюті (при розрахунку в іноземній валюті), код (МФО) банку.

Графа не заповнюється:

при декларуванні гуманітарної допомоги, продукції морського промислу, видобутої українським суб'єктом підприємницької діяльності, тощо;

у разі переміщення товарів за договорами (контрактами), які не передбачають грошових розрахунків за товар;

при декларуванні товарів відповідно до митного режиму митного складу, крім поміщення у режим митного складу товарів, ввезених на митну територію України згідно із зовнішньоекономічним договором купівлі-продажу, стороною якого є резидент;

при заповненні окремої митної декларації;

при декларуванні товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами.

(опис графи 28 пункту 2 глави 2 розділу II із змінами,
внесеними згідно з наказом Державної митної служби України
від 16.12.2008 р. N 1414)
Графа 29 "Митний орган виїзду/в'їзду"

Графа заповнюється, якщо стосовно товарів, що декларуються, перед їх розміщенням у заявлений у ВМД митний режим здійснювалося міжнародне перевезення.

У графі зазначаються згідно з Класифікатором митних органів найменування митного органу (регіональної митниці, митниці) і дев'ятизначний код пункту пропуску, через який товари ввезено в Україну.

Якщо при переміщенні трубопровідним транспортом товари, що декларуються, ввозяться на митну територію України через різні місця митного контролю, то в графі зазначаються відомості про всі структурні підрозділи митних органів у місцях митного контролю, через які ввезено товари.

Абзац четвертий опису графи 29 виключено

При розміщенні в митний режим магазину безмитної торгівлі товарів, увезених на митну територію України, у графі зазначаються згідно з Класифікатором митних органів найменування митного органу та дев'ятизначний код структурного підрозділу митного органу в пункті пропуску, через який здійснювалося таке ввезення.

Графа не заповнюється:

при переміщенні електроенергії лініями електропередачі;

при заповненні окремої митної декларації;

при тимчасовому ввезенні товарів громадянами;

при декларуванні товарів та/або транспортних засобів для завершення режиму тимчасового вивезення з метою багаторазового переміщення через митний кордон України за однією ВМД.

(опис графи 29 пункту 2 глави 2 розділу II із змінами,
внесеними згідно з наказом Державної митної служби України
від 16.12.2008 р. N 1414)

Графа 31 "Вантажні місця та опис товарів - Маркування та кількість - Номери контейнерів - Кількість та розпізнавальні особливості"

В окремих графах 31 ВМД зазначаються відомості про:

товари за кодами товарних позицій 8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 8716 згідно з УКТЗЕД, що ввозяться в Україну та підлягають реєстрації в реєстраційних державних органах;

товари, обсяги яких визначені в різних ліцензіях або інших документах (що встановлюють кількість товарів), виданих державними органами відповідно до законодавчих актів для митного оформлення цих товарів;

товари, переміщені стаціонарними засобами транспортування за різними актами приймання-передавання;

товари з однаковим кодом згідно з УКТЗЕД, які мають різні дані (країну походження, ознаки та характеристики, що впливають на рівень оподаткування, тощо);

товари, що мають різну митну вартість згідно з рішенням митного органу;

на бажання декларанта товари, що мають різні кінцеві терміни зберігання (терміни придатності), при їх декларуванні в митний режим митного складу.

Кожен вид відомостей, позначених арабськими цифрами, починається з нового рядка із зазначенням порядкового номера. Зазначене не стосується підпунктів "а", "б", "в", які використані в описі цієї графи виключно для зручності викладення.

Під номером 1 зазначаються точні відомості про товар, які є в наявності:

а) відомості, необхідні для класифікації товару (фізичні характеристики товару в обсязі, достатньому для однозначного віднесення його до коду згідно з УКТЗЕД, у кількості знаків, визначеній правилами заповнення графи 33 ВМД для відповідного митного режиму та особливостей переміщення): наприклад, комплектність або завершеність (зібраний/незібраний), кількісний та якісний склад (матеріал, речовина, суміш, сполука тощо), основні властивості товару (призначення, розмір, розфасування, пакування тощо).

Опис товарів має наводитись без перенесення в графу непідтвердженого опису класифікаційних групувань УКТЗЕД, що відповідають коду товару;

б) відомості, необхідні для розпізнання товару: торговельне найменування товару, торговельна марка (зазначається повністю без будь-яких скорочень; якщо оригінальне написання найменування торговельної марки виконується мовою, яка використовує латинський алфавіт, то в графі таке найменування зазначається латинськими літерами), фірма-виробник, літерний код альфа-2 країни виробництва товару відповідно до Класифікації держав світу, марка, модель, сорт, тип, артикул тощо;

в) для товарів, визначених Класифікатором додаткової інформації, яка вноситься до графи 31 ВМД, необхідної для ідентифікації товарів при їх класифікації згідно з УКТЗЕД, що затверджується Держмитслужбою, наводиться інформація про товар в обсязі, визначеному зазначеним Класифікатором.

В окремих випадках опис товарів у графі здійснюється з такими особливостями.

Якщо код задекларованих товарів згідно з УКТЗЕД збігається з кодом товару, що підлягає експортному контролю, але товари за своїм описом або характеристиками не відповідають товарові, щодо якого цей контроль застосовується, то опис товарів має однозначно підтверджувати таку невідповідність. При цьому в обов'язковому порядку зазначаються характеристики товарів, які відрізняють їх від товару, що підлягає експортному контролю.

При переміщенні через митний кордон України товарів як носіїв результатів виконаних робіт у графі зазначаються відомості про такі носії, а також про інформацію, що на них розміщена.

При декларуванні товарів із застосуванням специфікації форми МД-8 у графі (колонці специфікації) наводиться опис товару згідно з товаросупровідними документами.

При декларуванні складових комплектного об'єкта перед описом товарів учиняється запис "Складова комплектного об'єкта" та зазначається торговельне найменування комплектного об'єкта, складова частина якого декларується.

При заповненні окремої митної декларації наводиться перелік відомостей про витрачені товари, достатній для їх класифікації на рівні чотиризначного коду товарної позиції згідно з УКТЗЕД.

При декларуванні товарів у митні режими тимчасового ввезення, реімпорту (зворотного ввезення) зазначаються ідентифікаційні ознаки товарів.

При декларуванні у митний режим імпорту, якщо у графі 33 ВМД код товару згідно з УКТЗЕД зазначається на рівні десяти знаків, в електронній копії ВМД найменування товарів, зазначених у графі 31, та відомості, передбачені пунктами "б" і "в" номера 1 опису цієї графи (що є в наявності), наводяться в розрізі кожного найменування товару в окремих полях у формі "електронного інвойсу".

Однаковими для всіх товарів полями "електронного інвойсу" є:

найменування товару (за комерційним документом);

найменування торговельної марки;

виробник;

літерний код альфа-2 країни виробництва товару;

одиниця виміру за комерційним рахунком;

кількість (в одиницях виміру за комерційним рахунком);

ціна за таку одиницю (у валюті, в якій складено комерційний рахунок);

вартість задекларованої кількості одиниць (у валюті, в якій складено комерційний рахунок);

кількість (в одиницях виміру згідно з Класифікатором окремих товарів, при декларуванні яких застосовуються додаткові одиниці виміру, що затверджується Держмитслужбою);

код одиниці виміру, установлений Класифікатором окремих товарів, при декларуванні яких застосовуються додаткові одиниці виміру, що затверджується Держмитслужбою.

Зміст та кількість інших полів "електронного інвойсу" визначається Класифікатором додаткової інформації, яка вноситься до графи 31 ВМД, необхідної для ідентифікації товарів при їх класифікації згідно з УКТЗЕД.

Під номером 2, якщо заповнюється графа 6 ВМД, зазначаються відомості про кількість вантажних місць, їх упаковку та маркування. При переміщенні товарів стаціонарними засобами транспортування, насипом, наливом або навалом за відсутності в товаросупровідних документах, пакувальних аркушах інформації про кількість вантажних місць зазначається: "Місць 0".

Якщо графа 6 ВМД не заповнюється, то номер 2 та відомості під цим номером не зазначаються.

Під номером 3, якщо в графі 19 ВМД зазначено "1", зазначаються відомості про контейнери в такому порядку: спочатку проставляються загальна кількість контейнерів, далі, через знак "/", зазначаються відомості про кожен контейнер: номер контейнера, через знак "/" - код типу контейнера згідно з Класифікатором типів контейнерів, через знак "/" - цифровий код стану заповнення контейнера.

Якщо тип контейнера не визначено Класифікатором типів контейнерів, то проставляється код згідно з цим Класифікатором, що відповідає позиції "Невідомий тип контейнера".

Застосовуються такі коди стану заповнення контейнера:

"1" - якщо крім товару, відомості про який наведено в цій графі 31, у контейнері не переміщуються інші товари;

"2" - якщо крім товару, відомості про який наведено в цій графі 31, у контейнері переміщуються інші товари, задекларовані в цій ВМД, та не переміщуються товари, що не декларуються в цій ВМД;

"3" - якщо крім товару, відомості про який наведено в цій графі 31, у контейнері переміщуються інші товари, задекларовані в цій ВМД, а також товари, що не декларуються в цій ВМД;

"4" - якщо крім товару, відомості про який наведено в цій графі 31, в контейнері не переміщуються інші товари, задекларовані в цій ВМД, та переміщуються інші товари, що не декларуються в цій ВМД.

Відомості про кожен контейнер розділяються пропуском або зазначаються з нового рядка.

Якщо в графі 19 ВМД зазначено "0", то під номером 3 проставляється "0".

Якщо графа 19 ВМД не заповнюється, то номер 3 та відомості під цим номером не зазначаються.

Під номером 4 при декларуванні складових комплектного об'єкта, на які отримано позитивне рішення митного органу про класифікацію комплектного об'єкта згідно з УКТЗЕД, зазначається процентне співвідношення фактурної вартості задекларованих у ВМД цих складових і загальної фактурної вартості комплектного об'єкта, яке розраховується за такою формулою:

A = X · 100 / Y,

де A - число, округлене за правилами округлення з точністю до двох знаків у дробовій частині;

X - фактурна вартість задекларованих у ВМД складових комплектного об'єкта у валюті зовнішньоекономічного договору (контракту);

Y - фактурна вартість комплектного об'єкта у валюті зовнішньоекономічного договору (контракту) на момент надання митним органом дозволу на переміщення комплектного об'єкта.

В інших випадках номер 4 та відомості під цим номером не зазначаються.

Під номером 5 при декларуванні товарів, що переміщуються стаціонарними засобами транспортування, зазначається чотиризначне число, що складається з порядкового номера місяця й останніх двох цифр року (або два таких числа через знак "-", якщо дні початку та закінчення періоду переміщення належать до різних календарних місяців).

В інших випадках номер 5 та відомості під цим номером не зазначаються.

(опис графи 31 пункту 2 глави 2 розділу II у редакції наказу
Державної митної служби України від 16.12.2008 р. N 1414)
Графа 32 "Товар N"

У графі проставляється порядковий номер товару, що декларується в графі 31 ВМД.
Графа 33 "Код товару"

Якщо не передбачено інше, то в першому підрозділі графи зазначаються перші 8 знаків коду товару згідно з УКТЗЕД. У другому підрозділі графи зазначаються дев'ятий та десятий знаки коду товару згідно з УКТЗЕД.

При декларуванні складових комплектного об'єкта, на які отримано позитивне рішення митного органу про класифікацію комплектного об'єкта згідно з УКТЗЕД, зазначається код згідно з УКТЗЕД комплектного об'єкта.

При переміщенні через митний кордон товару як носія результатів виконаних робіт зазначається код згідно з УКТЗЕД такого носія.

При заповненні окремої митної декларації код товару згідно з УКТЗЕД зазначається на рівні перших чотирьох знаків.

На вибір декларанта код товару згідно з УКТЗЕД може зазначатися на рівні перших шести знаків у таких випадках:

при декларуванні гуманітарної допомоги (крім товарів за кодами товарних позицій 8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 8716 згідно з УКТЗЕД, що ввозяться в Україну та підлягають реєстрації в реєстраційних державних органах);

при декларуванні товарів у митний режим тимчасового ввезення з умовним повним звільненням від оподаткування;

при зворотному ввезенні товарів після їх тимчасового вивезення за межі митної території України;

при розміщенні товарів у митний режим митного складу.

Абзац десятий опису графи 33 виключено

При декларуванні в митний режим імпорту товарів, на які Держмитслужбою встановлено коди згідно з Класифікатором додаткової митної інформації, що затверджується Держмитслужбою, у третьому підрозділі графи зазначається код товару згідно з Класифікатором додаткової митної інформації.

У п'ятому підрозділі графи проставляється:

"0", якщо товар не підлягає експортному контролю;

"1", якщо товар підлягає експортному контролю;

"2", якщо товар підлягає експортному контролю, але ввезення його на митну територію України здійснюється без дозволу чи висновку Держекспортконтролю України в порядку, установленому законодавством.

П'ятий підрозділ не заповнюється:

при заповненні окремої митної декларації;

при декларуванні товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами.

(опис графи 33 пункту 2 глави 2 розділу II із змінами,
внесеними згідно з наказом Державної митної служби України
від 16.12.2008 р. N 1414)
Графа 34 "Код країни походження"

У лівому підрозділі "а" графи зазначається відповідно до Класифікації держав світу літерний код альфа-2 країни походження товару, описаного в графі 31 ВМД та класифікованого згідно з УКТЗЕД у графі 33 ВМД.

Якщо представлені документи не вказують на конкретну країну походження товару, а містять інформацію про походження товару з країн Європейського співтовариства, то в графі зазначається "EU".

Якщо країна походження невідома, то в графі зазначається "00".

У випадках, коли законодавством передбачено обов'язкове подання сертифіката про походження товару, коди "EU" та "00 " у графі проставляти не допускається.

Графа не заповнюється:

при декларуванні товарів, що розміщуються в митний режим митного складу;

при декларуванні товарів, що розміщуються в митний режим знищення або руйнування;

при заповненні окремої митної декларації.

aбзац дев'ятий опису графи 34 виключено

(опис графи 34 пункту 2 глави 2 розділу II із змінами,
внесеними згідно з наказом Державної митної служби України
від 16.12.2008 р. N 1414)
Графа 35 "Вага брутто (кг)"

У графі зазначається вага брутто (у кілограмах) товару, описаного в графі 31 ВМД.

Якщо загальна вага брутто товару складає менше одного кілограма, то значення наводиться у вигляді десяткового дробу.

При декларуванні упаковки (тари) за іншою ВМД значення у цій графі має дорівнювати значенню, зазначеному в графі 38 ВМД.

Графа не заповнюється:

при декларуванні товарів, що переміщуються стаціонарними засобами транспортування;

при заповненні окремої митної декларації.
Графа 36 "Преференція"

У графі зазначаються цифрові коди податкових пільг відповідно до Класифікаторів пільг в обкладенні товарів увізним митом, акцизним збором, податком на додану вартість, що затверджуються Держмитслужбою, передбачених законодавством щодо товару, описаного в графі 31 ВМД та класифікованого в графі 33 ВМД.

Коди формуються за такою схемою:

МММАААППП, де:

МММ - код пільги в обкладенні товару ввізним митом;

ААА - код пільги в обкладенні товару акцизним збором;

ППП - код пільги в обкладенні товару податком на додану вартість.

В інших випадках у графі проставляється "000000000".

Графа не заповнюється:

при декларуванні товарів відповідно до митного режиму митного складу;

при декларуванні товарів відповідно до митного режиму магазину безмитної торгівлі;

при заповненні окремої митної декларації.

Останній абзац опису графи 36 виключено

(опис графи 36 пункту 2 глави 2 розділу II із змінами,
внесеними згідно з наказом Державної митної служби України
від 16.12.2008 р. N 1414)

Графа 37 "Процедура"

У графі проставляється код процедури переміщення товарів відповідно до заявленого митного режиму.

У першому підрозділі графи проставляється чотиризначний код, перші дві цифри якого - код митного режиму відповідно до Класифікатора митних режимів, що затверджується Держмитслужбою, наступні дві - код попереднього митного режиму згідно з Класифікатором митних режимів. Якщо попередній митний режим відсутній, то третьою і четвертою цифрами коду проставляється "00".

При зворотному ввезенні товарів після їх тимчасового вивезення за межі митної території України та при поверненні на митну територію України обсягу товарів, переробка яких за межами митної території України не була здійснена, першими двома цифрами чотиризначного коду проставляється "00".

У другому підрозділі графи проставляється чотиризначний код, перші два знаки якого - літерний код особливості переміщення товарів, наступні два знаки - цифровий код додаткової особливості переміщення товарів згідно з Класифікатором особливостей переміщення товарів через митний кордон України, що затверджується Держмитслужбою.

Якщо при переміщенні товарів особливості та/або додаткові особливості переміщення відсутні або не визначені Класифікатором особливостей переміщення товарів через митний кордон України, то в другому підрозділі графи проставляються коди особливості та/або додаткової особливості переміщення товарів згідно з Класифікатором особливостей переміщення товарів через митний кордон України, що відповідають позиціям "Інше".

(опис графи 37 пункту 2 глави 2 розділу II у редакції наказу
Державної митної служби України від 16.12.2008 р. N 1414)
Графа 38 "Вага нетто (кг)"

Зазначається вага нетто в кілограмах товару.

Якщо вага нетто товару складає менше одного кілограма, то значення наводиться у вигляді десяткового дробу.

Якщо товари переміщуються в упаковці, то зазначається вага нетто товарів з урахуванням первинної тари (упаковки) цього товару, яка невіддільна від товару до його споживання (переробки) і в якій товар подається для роздрібного продажу.

У випадках, визначених законодавством України, допускається зазначати вагу нетто товарів без урахування упаковки, пакування.

Якщо декларується товар без упаковки або товар переміщується насипом, наливом, навалом, то зазначається загальна вага товару.

Графа не заповнюється:

при переміщенні через митний кордон електроенергії лініями електропередачі;

при заповненні окремої митної декларації;

при декларуванні консолідованого вантажу в митний режим митного складу.

(опис графи 38 пункту 2 глави 2 розділу II із змінами,
внесеними згідно з наказом Державної митної служби України
від 16.12.2008 р. N 1414)
Графа 39 "Квота"

Графа заповнюється для товарів, щодо яких установлено кількісні обмеження. У графі зазначається в одиницях виміру, в яких встановлено обсяг квоти, залишок товару за встановленою квотою згідно з одержаною ліцензією або іншим дозвільним документом.

Задекларована партія товару не враховується при визначенні залишку товару за квотою. При декларуванні першої партії товару в графі зазначається кількість товару за квотою.

В інших випадках графа не заповнюється.
Графа 40 "Загальна декларація / Попередній документ"

Графа заповнюється, якщо заявленому за ВМД митному режиму передував інший митний режим, або товар попередньо розміщувався на складі митного органу, або поданню ВМД передувало оформлення періодичної митної декларації, тимчасової декларації, неповної декларації, зареєстрованої вантажної митної декларації (для товарів, що переміщуються стаціонарними засобами транспортування), або декларація оформлюється замість анульованої.

У графі проставляється код відповідно до Класифікатора документів попереднього документа, у тому числі того, який при оформленні товару в митний режим, що передує заявленому, використовувався замість ВМД. Через знак "/" проставляється номер і дата цього документа. Після дати через знак "/" зазначається номер товару у ВМД або специфікації форми МД-8.

Якщо товари, що декларуються, послідовно розміщувалися в кількох митних режимах, то в графі зазначається номер ВМД або іншого документа, що використовувався замість ВМД, за якою (яким) ці товари розміщувалися в останній митний режим, що передує заявленому.

При ввезенні продуктів переробки, утворених унаслідок переробки товарів у митному режимі переробки за межами митної території України, зазначаються реквізити ВМД, згідно з якою (якими) у митний режим переробки за межами митної території України поміщувались товари, використані для отримання цих продуктів переробки, із зазначенням через знак "/" номера товару в такій ВМД. При оформленні в митні режими, що не передбачають вивезення за межі митної території України, продуктів переробки ввезеної на митну територію України давальницької сировини іноземного замовника, що класифікується в групах 1 - 24 згідно з УКТЗЕД, після номера товару додатково через знак "/" указується в кілограмах (без округлення) кількість товару, використаного для отримання продукту переробки, опис якого наведено в графі 31 ВМД.

При зворотному ввезенні після тимчасового вивезення зазначаються реквізити ВМД або книжки (карнета) АТА, згідно з якою (якими) товари вивозилися в митному режимі тимчасового вивезення, із зазначенням через знак "/" номера товару в такій ВМД (специфікації форми МД-8) або книжці (карнеті) АТА.

При декларуванні останньої частини комплектного об'єкта в графі зазначаються реквізити всіх ВМД на складові частини комплектного об'єкта.

При декларуванні товарів, що були попередньо розміщені на складі митного органу (крім товарів, поміщених у митний режим за ВМД), зазначаються реквізити уніфікованої митної квитанції форми МД-1.

Абзац восьмий опису графи 40 виключено

(опис графи 40 пункту 2 глави 2 розділу II із змінами,
внесеними згідно з наказом Державної митної служби України
від 16.12.2008 р. N 1414)
Графа 41 "Додаткові одиниці виміру"

Якщо для класифікаційної позиції за УКТЗЕД товару, опис якого наведено в графі 31 ВМД, передбачено додаткову одиницю виміру, то в графі зазначаються код цієї одиниці виміру згідно із загальнодержавним Класифікатором системи позначень одиниць вимірювання та обліку, через знак "/" - кількість цього товару в додатковій одиниці виміру.

При декларуванні останньої партії складових комплектного об'єкта в графі зазначається код додаткової одиниці виміру, якщо така одиниця виміру передбачена для товару, код якого зазначений у графі 33 ВМД, через знак "/" зазначається цифра "1". При оформленні всіх попередніх партій складових комплектного об'єкта, крім останньої, графа не заповнюється.

Графа не заповнюється:

якщо для товару, заявленого в графі 31 ВМД, застосовується основна одиниця виміру або в графі 33 ВМД зазначається код товару на рівні менше 10 знаків за УКТЗЕД;

при заповненні окремої митної декларації.
Графа 42 "Ціна товару"

У графі наводиться фактурна вартість товару у валюті України за курсом, установленим Національним банком України на день прийняття ВМД до оформлення.

У разі переміщення через митний кордон товарів як носіїв результатів виконаних робіт у графі зазначається вартість таких носіїв без урахування вартості інформації, що на них розміщена.

Графа не заповнюється:

при декларуванні консолідованого вантажу в митний режим митного складу;

при декларуванні гуманітарної допомоги, продукції морського промислу, видобутої українським суб'єктом підприємницької діяльності, тощо;

при заповненні окремої митної декларації.

(опис графи 42 пункту 2 глави 2 розділу II із змінами,
внесеними згідно з наказом Державної митної служби України
від 16.12.2008 р. N 1414)
Графа 43 "Метод визначення вартості"

У разі наявності декларації митної вартості в лівому підрозділі графи зазначається порядковий номер методу визначення митної вартості, що використовувався.

У разі випуску товарів відповідно до статті 264 Кодексу в правому підрозділі графи зазначається символ "1".

Якщо законодавством не передбачено оформлення декларації митної вартості, то графа не заповнюється.

(опис графи 43 пункту 2 глави 2 розділу II із змінами,
внесеними згідно з наказом Державної митної служби України
від 16.12.2008 р. N 1414)
Графа 44 "Додаткова інформація / Подані документи / Сертифікати і дозволи"

У графі зазначаються коди згідно з Класифікатором документів і реквізити документів, поданих при декларуванні. Відомості щодо кожного документа починаються з нового рядка за схемою:

код документа згідно з Класифікатором документів;

номер документа, дата й за наявності даних - кінцевий термін його дії.

Якщо документу відповідає код некласифікованого документа, то перед номером документа зазначається його назва, яка повинна дозволяти ідентифікувати документ.

Якщо поданий декларантом документ відсутній у відповідному розділі Класифікатора документів, то в декларації зазначається код некласифікованого документа відповідного розділу.

У разі використання при декларуванні додаткових аркушів форми МД-3 реквізити документів, які подані при декларуванні та стосуються всіх товарів, що декларуються в цій ВМД, наводяться в цій графі тільки в основному аркуші ВМД і в додаткових аркушах цієї ВМД не дублюються. При цьому після коду кожного документа, який стосується всіх задекларованих товарів, проставляється символ "*".

При декларуванні товарів за періодичною митною декларацією, тимчасовою, неповною деклараціями зазначаються документи, подані суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності на момент митного оформлення такої декларації. При цьому обов'язково зазначаються документи, що свідчать про дотримання вимог, передбачених законодавством, щодо заходів нетарифного регулювання.

При заповненні окремої митної декларації графа не заповнюється.

(опис графи 44 пункту 2 глави 2 розділу II із змінами,
внесеними згідно з наказом Державної митної служби України
від 16.12.2008 р. N 1414)
Графа 45 "Коригування"

У графі зазначається у валюті України митна вартість товару.

У разі переміщення через митний кордон товарів як носіїв результатів виконаних робіт у графі зазначається митна вартість таких носіїв без урахування вартості інформації, що на них розміщена.

Визначення митної вартості товарів, що ввозяться (імпортуються) в Україну, здійснюється відповідно до вимог глави 47 Митного кодексу України.

Якщо ВМД заповнюється на декілька товарів, то при обчисленні митної вартості витрати на навантаження, вивантаження, перевантаження, транспортування до пункту перетину митного кордону України, а також витрати на страхування, комісійні та брокерські винагороди, ліцензійні та інші платежі за використання об'єктів права інтелектуальної власності, вартість товарів і послуг, інші витрати, понесені покупцем, визначені статтею 267 Митного кодексу України, розподіляються у порядку, який використовується при заповненні декларації митної вартості і визначається Держмитслужбою.

Абзац п'ятий опису графи 45 виключено

Графа не заповнюється:

при заповненні окремої митної декларації;

при декларуванні товарів відповідно до митного режиму митного складу;

при декларуванні товарів відповідно до митного режиму магазину безмитної торгівлі;

при декларуванні товарів відповідно до митного режиму відмови на користь держави;

при декларуванні товарів відповідно до митного режиму знищення або руйнування;

при декларуванні гуманітарної допомоги.

(опис графи 45 пункту 2 глави 2 розділу II із змінами,
внесеними згідно з наказом Державної митної служби України
від 16.12.2008 р. N 1414)
Графа 46 "Статистична вартість"

У графі зазначається митна вартість товару в тисячах гривень.

Графа не заповнюється:

при декларуванні товарів за періодичною митною декларацією;

при заповненні окремої митної декларації;

при тимчасовому ввезенні товарів громадянами.

(опис графи 46 пункту 2 глави 2 розділу II із змінами,
внесеними згідно з наказом Державної митної служби України
від 16.12.2008 р. N 1414)

Графа 47 "Нарахування платежів"

У цій графі основного й додаткових аркушів ВМД наводяться відомості про нарахування податків і зборів (обов'язкових платежів). Якщо за ВМД нараховуються та справляються єдиний збір, що справляється в пунктах пропуску через державний кордон України (далі - єдиний збір) та/або плата, то відомості про їх нарахування наводяться у цій графі основного аркуша ВМД.

У першій колонці "Вид" зазначається код виду платежу відповідно до Класифікатора видів податків і зборів.

У другій колонці "Основа нарахування" зазначаються:

При нарахуванні плати - завізована підписом декларанта кількість годин роботи посадової особи митного органу, витрачених на здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу, незалежно від кількості оформлених митних декларацій.

При нарахуванні мита:

Митна вартість товару, зазначена в графі 45 ВМД, - при нарахуванні за адвалерною ставкою мита.

Кількість товару у відповідних одиницях виміру та обліку - при нарахуванні за специфічною ставкою мита.

При нарахуванні акцизного збору:

Якщо ставку акцизного збору встановлено в процентах до обороту продажу товару, - вартість товару за встановленою імпортером максимальною роздрібною ціною на товар без урахування податку на додану вартість і акцизного збору (але не менше митної вартості таких товарів з урахуванням сум увізного мита без податку на додану вартість і акцизного збору).

Якщо ставку акцизного збору встановлено у твердих сумах з одиниці реалізованого товару, - кількість товару у відповідних одиницях виміру й обліку.

Якщо акцизний збір нараховується умовно, - митна вартість товару, зазначена в графі 45 ВМД, збільшена на суму умовно нарахованого мита.

При нарахуванні податку на додану вартість:

Митна вартість товару, зазначена в графі 45 ВМД, збільшена на суму мита (для товарів, що підлягають обкладенню митом) та акцизного збору (для товарів, що підлягають обкладенню акцизним збором).

Фактурна вартість товару, зазначена в графі 42 ВМД, збільшена на суму мита (для товарів, що підлягають обкладенню митом) та акцизного збору (для товарів, що підлягають обкладенню акцизним збором), - якщо митна вартість товару менша, ніж фактурна вартість.

Митна вартість товару, зазначена в графі 45 ВМД, або фактурна вартість товару, зазначена в графі 42 ВМД, збільшена на суму умовно нарахованих мита й акцизного збору, - при нарахуванні податку умовно.

При нарахуванні єдиного збору - дані, на підставі яких здійснюється розрахунок суми єдиного збору (кількість залізничних вагонів, довжина маршруту тощо).

При нарахуванні єдиного збору, що складається з декількох складових (за проведення контролю, плати за проїзд транспортних засобів автомобільними дорогами України, плати за проїзд автомобільних транспортних засобів з перевищенням установлених розмірів загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрів), відомості про нарахування окремих складових єдиного збору зазначаються окремими рядками.

У третій колонці "Ставка" зазначаються:

При нарахуванні плати - установлений законодавством розмір ставки плати.

При нарахуванні мита - установлений законодавством розмір ставки мита.

При нарахуванні акцизного збору - установлений законодавством розмір ставки акцизного збору.

При нарахуванні податку на додану вартість - установлений законодавством розмір ставки податку на додану вартість.

При нарахуванні єдиного збору - установлений законодавством розмір ставки цього збору.

У четвертій колонці "Сума" зазначається нарахована сума відповідного податку або збору (обов'язкового платежу). Розмір плати визначається залежно від кількості зазначених у колонці "Основа нарахування" годин з урахуванням установленого законодавством розміру плати за одну годину.

При декларуванні товарів з використанням комплектів додаткових аркушів форми МД-3 права нижня частина графи 47 аркушів МД-3 не заповнюється.

У п'ятій колонці "Спосіб платежу" зазначається код способу розрахунку відповідно до Класифікатора способів розрахунку.

Відомості щодо нарахування плати та єдиного збору можуть зазначатися у графі посадовою особою митного органу від руки з подальшим внесенням цих відомостей до електронної копії ВМД.

При декларуванні товарів з використанням комплектів додаткових аркушів форми МД-3 права нижня частина графи 47 аркушів МД-3 не заповнюється.

При заповненні періодичної митної декларації нараховуються всі види податків і зборів (обов'язкових платежів), що підлягали б сплаті при оформленні товарів у митному режимі імпорту, із зазначенням у колонці "Спосіб платежу" відповідного коду способу розрахунку згідно з Класифікатором способів розрахунків.

При нарахуванні сум податків і зборів (обов'язкових платежів) у разі випуску товарів відповідно до статті 264 Кодексу відображення відомостей про нарахування кожного податку або збору (обов'язкового платежу), нарахування якого пов'язано з митною вартістю товарів, здійснюється у трьох рядках, а саме:

1 - нарахування платежу за митною вартістю, визначеною митним органом;

2 - нарахування платежу за митною вартістю, визначеною декларантом;

3 - різниця між сумами платежів, нарахованих за митною вартістю, визначеною декларантом, та митною вартістю, визначеною митним органом,

з такими особливостями:

У колонці "Вид" всіх рядків указується вид платежу відповідно до Класифікатора видів податків і зборів.

У колонці "Основа нарахування" вказується:

перший рядок - база оподаткування, розрахована за митною вартістю товару, визначеною митним органом;

другий рядок - база оподаткування, розрахована за митною вартістю товару, визначеною декларантом;

третій рядок не заповнюється.

У колонці "Ставка" вказується:

перший та другий рядки - ставка податку або збору (обов'язкового платежу);

третій рядок не заповнюється.

У колонці "Сума" вказується:

перший рядок - сума податку або збору (обов'язкового платежу), розрахована за митною вартістю товару, визначеною митним органом;

другий рядок - сума податку або збору (обов'язкового платежу), розрахована за митною вартістю товару, визначеною декларантом;

третій рядок - різниця між сумою податку або збору (обов'язкового платежу), розрахованою за митною вартістю товару, визначеною митним органом, і сумою податку або збору (обов'язкового платежу), розрахованою за митною вартістю товару, визначеною декларантом.

Якщо окремі податки та збори (обов'язкові платежі) нараховуються умовно, відомості щодо нарахування таких податків і зборів (обов'язкових платежів) відображаються у звичайному порядку - одним рядком. При цьому база оподаткування розраховується за митною вартістю товару, визначеною митним органом.

У колонці "Спосіб платежу" вказується код способу розрахунку відповідно до Класифікатора способів розрахунку.

Графа не заповнюється:

при заповненні окремої митної декларації;

при декларуванні товарів у митний режим відмови на користь держави.

(опис графи 47 пункту 2 глави 2 розділу II у редакції наказу
Державної митної служби України від 16.12.2008 р. N 1414)

Графа B "Подробиці розрахунків"

У графі зазначаються:

код виду платежу відповідно до Класифікатора видів податків і зборів, що затверджується Держмитслужбою;

загальна сума платежу за цим кодом, що включає в себе суми відповідного платежу за основним і кожним додатковим аркушем ВМД, що підлягає перерахуванню до Держбюджету, або на яку надано вексель чи гарантійні зобов'язання;

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ платника - юридичної особи або ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності) платника - фізичної особи, а в разі якщо митним органом не відкрито картку - особовий рахунок платника податків, - реквізити платіжного документа (номер, дата сплати);

при проведенні розрахунків із застосуванням векселів у графі зазначаються через знак "/" реквізити векселя (серія, номер, дата видачі векселя, строк платежу), літерний код валюти, у якій видається вексель відповідно до Класифікації валют, найменування векселедержателя.

Якщо за відсутності на відповідних рахунках митного органу коштів суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності в сумі, необхідній для сплати нарахованих платежів у повному обсязі, сплата платежу здійснюється частково за рахунок коштів декларанта, то відповідний рядок прокреслюється. При цьому декларантом від руки окремими рядками зазначаються відкориговані відомості про сплату таких платежів, які засвідчуються його печаткою. Зазначені відомості заносяться посадовою особою митного органу до електронної копії ВМД.

У разі якщо відомості про нарахування єдиного збору або плати в графі 47 ВМД зазначаються посадовою особою митного органу, то відомості про цей збір (плату) до графи B ВМД також заносяться посадовою особою митного органу.

У разі декларування товарів громадянами реквізити платіжного документа можуть заноситися до графи посадовою особою митного органу з подальшим внесенням цією особою таких відомостей до електронної копії ВМД.

Графа не заповнюється:

якщо податки, збори (обов'язкові платежі) та/або плата не сплачуються;

при декларуванні товарів за періодичною митною декларацією;

при заповненні окремої митної декларації;

при декларуванні товарів відповідно до митного режиму відмови на користь держави.

(опис графи В пункту 2 глави 2 розділу II у редакції наказу
Державної митної служби України від 16.12.2008 р. N 1414)
Графа 48 "Відстрочення платежів"

У випадках, передбачених статтею 264 Митного кодексу України, при декларуванні під гарантійні зобов'язання декларантом зазначається кінцевий термін дії гарантії.

(опис графи 48 пункту 2 глави 2 розділу II із змінами,
внесеними згідно з наказом Державної митної служби України
від 16.12.2008 р. N 1414)
Графа 49 "Реквізити складу"

Якщо товар, що декларується до обраного митного режиму, був попередньо (в єдиному технологічному циклі) розміщений імпортером або перевізником на склад тимчасового зберігання або митний ліцензійний склад, то в графі зазначається номер дозволу митного органу на використання складського приміщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберігання або номер дозвільного документа на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу.

При розміщенні в митний режим митного складу в графі зазначається номер дозвільного документа на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу.

Якщо при цьому товар попередньо розміщувався на склад тимчасового зберігання, то зазначається також номер дозволу митного органу на використання складського приміщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберігання.

Якщо товар, перебуваючи в режимі митного складу, попередньо розміщувався на іншому митному ліцензійному складі, то в графі після номера дозвільного документа на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу, на який розміщується цей товар, зазначається номер дозвільного документа на право відкриття та експлуатації іншого митного ліцензійного складу.

При розміщенні товару в митний режим магазину безмитної торгівлі в графі зазначається номер дозвільного документа на право відкриття магазину безмитної торгівлі.

При цьому, якщо товар, що декларується, був попередньо розміщений на склад тимчасового зберігання або митний ліцензійний склад, то в графі також зазначається номер дозволу митного органу на використання складського приміщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберігання або номер дозвільного документа на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу.

Відомості зазначаються з нового рядка за такою схемою:

А/Б, де

А - код типу складу, магазину безмитної торгівлі, а саме:

1 - митний ліцензійний склад відкритого типу;

2 - митний ліцензійний склад закритого типу;

3 - склад тимчасового зберігання відкритого типу;

4 - склад тимчасового зберігання закритого типу;

5 - магазин безмитної торгівлі.

Б - номер дозвільного документа на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу, номер дозволу митного органу на використання складського приміщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберігання, номер дозвільного документа на право відкриття магазину безмитної торгівлі.

Графа не заповнюється:

при ввезенні гуманітарної допомоги;

при зворотному ввезенні тимчасово вивезених товарів;

при заповненні окремої митної декларації;

при декларуванні товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами.
Графа 52 "Гарантія не дійсна для"

У разі надання гарантії при митному оформленні товарів у режимі тимчасового ввезення або надання гарантії уповноваженого банку при випуску товарів відповідно до статті 264 Кодексу у графі зазначаються: в лівому підрозділі - розмір гарантійної суми, а в правому - цифровий код типу гарантії згідно з Класифікатором заходів гарантування, що затверджується Держмитслужбою.

(пункт 2 глави 2 розділу II доповнено описом графи 52 згідно з
наказом Державної митної служби України від 16.12.2008 р. N 1414)

Графа 54 "Місце та дата:"

У графі зазначаються відомості про місцезнаходження декларанта згідно з пунктом 3 додатка 2 до цієї Інструкції та особу, яка склала ВМД.

Якщо декларантом товарів є громадянин, якому належать товари, що переміщуються через митний кордон України, або громадянин, на підставі нотаріально посвідченого доручення уповноважений іншим громадянином, якому належать товари, у графі зазначаються прізвище, ініціали та особистий підпис такого громадянина-декларанта.

Якщо декларантом товарів є підприємство (юридична особа або фізична особа - підприємець), якому належать товари, що переміщуються через митний кордон України, в графі зазначаються прізвище, ініціали та особистий підпис працівника такого підприємства, уповноваженого на декларування.

Якщо товари, що належать іншій особі, декларуються митним брокером, у графі зазначаються прізвище, ініціали й особистий підпис представника митного брокера, який склав ВМД, та номер відповідного документа, що підтверджує його повноваження на декларування.

У графі також наводиться у міжнародному форматі (з урахуванням коду країни та населеного пункту або мережі оператора рухомого (мобільного) зв'язку) номер телефону особи, яка склала ВМД.

Для юридичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності відомості завіряються печаткою декларанта (для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності - за наявності), яка містить ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або (за наявності) ідентифікаційний номер за ДРФО.

Відбитки цієї печатки також проставляються на бланках форми МД-3 ВМД та у правому нижньому кутку на всіх аркушах специфікації форми МД-8, що використовується замість додаткових аркушів.

При поданні митному органу ВМД тільки в електронному вигляді в нижній частині графи додатково вчиняється запис "Електронне декларування" та зазначається номер, за яким підприємство внесено до Реєстру підприємств, до товарів яких може застосовуватись процедура електронного декларування.

(опис графи 54 пункту 2 глави 2 розділу II у редакції наказу
Державної митної служби України від 16.12.2008 р. N 1414)
3. Заповнення граф ВМД при декларуванні товарів, що переміщуються митною територією України транзитом

1. Правила заповнення граф ВМД, викладені у цій главі, застосовуються при декларуванні товарів у митний режим транзиту, крім випадків, коли законодавство України дозволяє подавати до митних органів при декларуванні транзитних вантажів замість ВМД інший документ.

2. Правила заповнення граф декларантом:
Графа 1 "Декларація"

У першому підрозділі графи зазначається 2-значний літерний код напрямку переміщення товарів "ТР" - транзит через митну територію України.

У другому підрозділі зазначається код митного режиму "80".

У третьому підрозділі зазначається літерний код типу декларації (за наявності).
Графа 2 "Відправник/Експортер"

У графі відповідно до транспортних, товаросупровідних документів зазначаються відомості про відправника товарів.

У правому верхньому кутку зазначається літерний код альфа-2 країни місцезнаходження (місця проживання) відправника відповідно до Класифікації держав світу.

На додаткових аркушах форми МД-3 графа не заповнюється.
Графа 3 "Форми"

Графа заповнюється завжди.

У першому підрозділі графи зазначається порядковий номер комплекту, у другому - загальна кількість комплектів форми МД-2, МД-3.

Наприклад, якщо використовуються комплект форми МД-2 та два комплекти додаткових аркушів форми МД-3, то в комплекті форми МД-2 зазначається 1/3, у першому комплекті додаткових аркушів - 2/3, у другому комплекті додаткових аркушів - 3/3.
Графа 4 "Відвантажувальні специфікації"

Графа заповнюється завжди.

У графі зазначається загальна кількість долучених до ВМД комплектів доповнень МД-6, складених декларантом, та через знак "/" - кількість аркушів у примірнику специфікації форми МД-8.

Наприклад, якщо використовується один комплект доповнення форми МД-6 та жодного аркуша специфікації форми МД-8, то зазначається 1/0.

Якщо доповнення форми МД-6 та специфікація форми МД-8 не використовуються, то зазначається 0/0.
Графа 5 "Всього товарів"

Зазначається загальна кількість задекларованих у ВМД товарів. Кількість товарів повинна відповідати кількості граф 31 ВМД, що заповнюються.

При використанні специфікації форми МД-8 у графі зазначається загальна кількість найменувань товарів, задекларованих у ВМД.
Графа 6 "Всього місць"

Зазначається загальна кількість вантажних місць задекларованих у ВМД товарів відповідно до товаросупровідних документів, пакувальних аркушів.
Якщо товари переміщуються через митний кордон насипом, наливом або навалом і в товаросупровідних документах, пакувальних аркушах не визначено кількість вантажних місць, або якщо товари переміщуються стаціонарними засобами транспортування, то в графі проставляється "0".
Якщо при переміщенні товарів навалом можливо виокремити вантажні місця (переміщення товарів у тюках, кіпах, в'язанках тощо), то зазначається кількість вантажних місць.
Графа не заповнюється при декларуванні товарів, що переміщуються стаціонарними засобами транспортування.

абзац п'ятий опису графи 6 виключено

абзац шостий опису графи 6 виключено

(опис графи 6 пункту 2 глави 3 розділу II із змінами,
внесеними згідно з наказом Державної митної служби України
від 16.12.2008 р. N 1414)
Графа 7 "Довідковий номер"

За бажанням декларанта зазначається наданий ним порядковий номер ВМД. Підтверджувати такий номер непотрібно.
Графа 8 "Одержувач"

У графі зазначаються відомості про одержувача, наведені в транспортних документах на товари.

У правому верхньому кутку зазначається літерний код альфа-2 країни місцезнаходження (місця проживання) одержувача відповідно до Класифікації держав світу.

На додаткових аркушах ВМД форми МД-3 графа не заповнюється.

Графа 9 "Особа, відповідальна за фінансове врегулювання"

У разі застосування заходів гарантування доставки товарів, передбачених статтею 161 Митного кодексу України, у графі зазначаються відомості про особу, яка надає митним органам України гарантії щодо обов'язкової доставки товарів.

Якщо заходи гарантування не застосовуються і перевезення товарів митною територією України здійснюється українським експедитором, то до графи заносяться відомості про такого експедитора.

Відомості про особу наводяться в графі згідно з додатком 2 до цієї Інструкції.

Графа не заповнюється:

якщо заходи гарантування доставки товарів не застосовуються і перевезення товарів митною територією України здійснюється не українським експедитором;

при застосуванні охорони й супроводження товарів митними органами;

при перевезенні товарів на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року.

(опис графи 9 пункту 2 глави 3 розділу II у редакції наказу
Державної митної служби України від 16.12.2008 р. N 1414)
Графа 12 "Відомості про вартість"

Графа заповнюється у разі застосування заходів гарантування доставки товарів, передбачених статтею 161 Митного кодексу України.

У графі зазначається сума наведених у графах 45 ВМД митних вартостей задекларованих товарів у валюті України (або сума митних вартостей за основним аркушем ВМД форми МД-2 та аркушами специфікації форми МД-8).

(опис графи 12 пункту 2 глави 3 розділу II із змінами,
внесеними згідно з наказом Державної митної служби України
від 16.12.2008 р. N 1414)

Графа 14 "Декларант/Представник"

У графі наводяться відомості про декларанта згідно з пунктами 1, 2, 4 додатка 2 до цієї Інструкції. Формування ідентифікаційного номера особи, що зазначається в лівому нижньому кутку графи, здійснюється відповідно до положень додатків 3 - 5 до цієї Інструкції.

Якщо товари, що належать іншій особі, декларуються митним брокером, додатково зазначаються номер і дата видачі документа на право здійснення митної брокерської діяльності.

(опис графи 14 пункту 2 глави 3 розділу II у редакції наказу
Державної митної служби України від 16.12.2008 р. N 1414)
Графа 15 "Країна відправлення/експорту"

У графі зазначається назва відповідно до Класифікації держав світу країни чи адміністративно-територіального утворення у складі країни, що має власний літерний код за цією Класифікацією, з якої (якого) товари були відправлені.
Графа 15а "Код країни відправлення/експорту"

У графі зазначається літерний код альфа-2 відповідно до Класифікації держав світу країни чи адміністративно-територіального утворення у складі країни, що має власний літерний код за цією Класифікацією, з якої (якого) товари згідно з транспортними документами були відправлені.
Графа 17 "Країна призначення"

У графі зазначається назва відповідно до Класифікації держав світу країни призначення або останньої відомої на час подання ВМД країни призначення, чи адміністративно-територіального утворення у складі країни, що має власний літерний код за цією Класифікацією.
Графа 17а "Код країни призначення"

У графі зазначається літерний код альфа-2 відповідно до Класифікації держав світу країни призначення або останньої відомої на час подання ВМД країни призначення, чи адміністративно-територіального утворення у складі країни, що має власний літерний код за цією Класифікацією.
Графа 18 "Ідентифікація і країна реєстрації транспортного засобу при відправленні/прибутті"

У графі зазначаються відомості про транспортний засіб (транспортні засоби), на якому (яких) безпосередньо перебувають товари:

при прохідному митному транзиті - при пред'явленні товарів у пункті пропуску, розташованому на митному кордоні України, - пункті ввезення на митну територію України;

при декларуванні товарів у митному режимі транзиту не в пункті пропуску через митний кордон України - при пред'явленні митниці відправлення.

У лівому підрозділі графи зазначаються ідентифікаційні відомості про транспортний засіб.

Залежно від виду транспорту в графі мають зазначатися такі ідентифікаційні відомості:

морський та річковий транспорт - назва судна;

повітряний транспорт - номер і дата рейсу;

автомобільний транспорт - реєстраційний номер автомобіля та в разі наявності - причепа (напівпричепа);

залізничний транспорт - номери залізничних вагонів або платформ. При прохідному транзитному переміщенні товарів у контейнерах, які перевантажуються на залізничний транспорт у пункті пропуску через митний кордон України або при декларуванні товарів у митний режим транзиту не в пункті пропуску через митний кордон України в разі відсутності інформації про номери залізничних вагонів або платформ, зазначається "залізничний вагон". При перевезенні поїздами комбінованого транспорту на залізничному вагоні (платформі) іншого транспортного засобу зазначаються відомості про такий інший транспортний засіб.

У правому підрозділі проставляється літерний код альфа-2 відповідно до Класифікації держав світу країни реєстрації транспортного засобу або транспортного засобу, що приводить до руху або перевозить розміщені на ньому інші транспортні засоби, якщо перевезення товарів здійснюється комбінацією з декількох транспортних засобів.

При перевезенні товарів автомобільним транспортом, якщо автомобіль та причіп (напівпричіп) мають різні країни реєстрації, то зазначаються коди країн реєстрації автомобіля та причепа (напівпричепа).

При перевезенні товарів залізничним транспортом код країни реєстрації не зазначається.

Графа не заповнюється при переміщенні товарів стаціонарними засобами транспортування.

(опис графи 18 пункту 2 глави 3 розділу II із змінами,
внесеними згідно з наказом Державної митної служби України
від 16.12.2008 р. N 1414)
Графа 19 "Контейнер"

У графі зазначається інформація щодо способу перевезення товарів.

Проставляються:

"1", якщо товари прямують у контейнері;

"0", якщо товари прямують не в контейнері.

Графа не заповнюється:

при декларуванні товарів, що переміщуються стаціонарними засобами транспортування за періодичною митною декларацією;

при декларуванні товарів, що переміщуються стаціонарними засобами транспортування, на які була попередньо оформлена періодична митна декларація.
Графа 21 "Ідентифікація і країна реєстрації активного транспортного засобу на кордоні"

У графі зазначаються відомості про транспортний засіб (транспортні засоби), на якому (яких) передбачається здійснити перетин митного кордону при вивезенні товарів з митної території України. При використанні комбінації з декількох транспортних засобів зазначаються відомості про активний транспортний засіб.

У лівому підрозділі графи зазначаються ідентифікаційні відомості про транспортний засіб.

Залежно від виду транспортного засобу в графі мають зазначатися такі ідентифікаційні відомості:

морський та річковий транспорт - назва судна;

повітряний транспорт - номер і дата рейсу;

автомобільний транспорт - реєстраційний номер автомобіля та в разі наявності - причепа (напівпричепа);

залізничний транспорт - номери залізничних вагонів або платформ. При прохідному транзитному переміщенні товарів у контейнерах, які перевантажуються на залізничний транспорт у пункті пропуску через митний кордон України або при декларуванні товарів у митний режим транзиту не в пункті пропуску через митний кордон України в разі відсутності інформації про номери залізничних вагонів або платформ, зазначається "залізничний вагон". При перевезенні поїздами комбінованого транспорту вантажного автомобіля з товаром на залізничному вагоні (платформі) зазначається "залізничний вагон".

У правому підрозділі проставляється літерний код альфа-2 відповідно до Класифікації держав світу країни реєстрації транспортного засобу або активного транспортного засобу, якщо перевезення товарів здійснюється комбінацією з декількох транспортних засобів.

При перевезенні товарів автомобільним транспортом, якщо автомобіль та причіп (напівпричіп) мають різні країни реєстрації, то зазначаються коди країн реєстрації автомобіля та причепа (напівпричепа).

При перевезенні товарів залізничним транспортом країна реєстрації не зазначається.

Графа не заповнюється:

при переміщенні товарів стаціонарними засобами транспортування;

у разі відсутності у декларанта на момент подання декларації відомостей про транспортний засіб, на якому товари будуть вивезені за межі митної території України (при їх перевантаженні під митним контролем).

(опис графи 21 пункту 2 глави 3 розділу II із змінами,
внесеними згідно з наказом Державної митної служби України
від 16.12.2008 р. N 1414)
Графа 22 "Валюта та загальна сума за рахунком"

Графа заповнюється у разі застосування заходів гарантування доставки товарів, передбачених статтею 161 Митного кодексу України.

У лівому підрозділі наводиться відповідно до Класифікації валют літерний код валюти відповідно до транспортних, товаросупровідних документів.

У правому підрозділі графи зазначається цифрами загальна фактурна вартість товарів у валюті України, одержана як сума вартостей, наведених у графі 42 аркушів форми МД-2 та додаткових аркушів ВМД, або в колонці "Фактурна вартість" специфікації форми МД-8.

(опис графи 22 пункту 2 глави 3 розділу II із змінами,
внесеними згідно з наказом Державної митної служби України
від 16.12.2008 р. N 1414)
Графа 23 "Курс валюти"

У разі застосування заходів гарантування доставки товарів, передбачених статтею 161 Митного кодексу України, у графі зазначається офіційний курс гривні до іноземної валюти, зазначеної в лівому підрозділі графи 22 ВМД, установлений Національним банком України на дату прийняття митним органом декларації до оформлення.
Графа 25 "Вид транспорту на кордоні"

У лівому підрозділі графи згідно з Класифікатором видів транспорту, що затверджується Держмитслужбою, проставляється код транспортного засобу, зазначеного в графі 21 ВМД, з урахуванням передбачених Класифікатором видів транспорту випадків, у яких визначення коду виду транспорту пов'язане з переміщенням транспортним засобом іншого транспортного засобу.

При переміщенні товарів стаціонарними засобами транспортування проставляється відповідний код згідно з Класифікатором видів транспорту, що затверджується Держмитслужбою.
Графа 26 "Вид транспорту в межах країни"

У лівому підрозділі графи проставляється код відповідно до Класифікатора видів транспорту, що затверджується Держмитслужбою, транспортного засобу, зазначеного в графі 18 ВМД, з урахуванням передбачених Класифікатором видів транспорту випадків, у яких визначення коду виду транспорту пов'язане з переміщенням транспортним засобом іншого транспортного засобу.

При переміщенні товарів стаціонарними засобами транспортування проставляється відповідний код згідно з Класифікатором видів транспорту, що затверджується Держмитслужбою.
Графа 27 "Місце навантаження/розвантаження"

У графі зазначаються згідно з Класифікатором митних органів найменування митного органу (регіональної митниці, митниці) і дев'ятизначний код структурного підрозділу митного органу або пункту пропуску, у якому передбачається навантаження (перевантаження) товарів на активний транспортний засіб, на якому вони перетинатимуть митний кордон при вивезенні з митної території України.

В інших випадках графа не заповнюється.
Графа 28 "Фінансові та банківські відомості"

У разі застосування заходів гарантування доставки товарів, передбачених статтею 161 Митного кодексу України, у графі зазначаються відомості про особу, яка надає митним органам України гарантії щодо обов'язкової доставки товарів. Кожний з реквізитів починається з нового рядка та перед кожним з них проставляється порядковий номер:

1 - код за ЄДРПОУ фінансової установи або незалежного фінансового посередника;

2 - найменування фінансової установи або незалежного фінансового посередника;

3 - місцезнаходження фінансової установи або незалежного фінансового посередника.

Графа не заповнюється:

при перевезенні товарів митним перевізником;

при застосуванні охорони й супроводження товарів митними органами;

при перевезенні товарів на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року.

Абзац дев'ятий опису графи 28 виключено

(опис графи 28 пункту 2 глави 3 розділу II із змінами,
внесеними згідно з наказом Державної митної служби України
від 16.12.2008 р. N 1414)
Графа 29 "Митний орган виїзду/в'їзду"

У графі зазначаються згідно з Класифікатором митних органів найменування митного органу (регіональної митниці, митниці) і дев'ятизначний код пункту пропуску, у якому починається транзитне переміщення.

При митному оформленні в митний режим транзиту товарів, які ввезені на митну територію України на підставі одного з документів контролю за переміщенням товарів до митниці призначення без їх оформлення у будь-якому попередньо заявленому митному режимі, у графі зазначається дев'ятизначний код пункту пропуску, через який ці товари були ввезені на митну територію України.

При заповненні ВМД відповідно до митного режиму транзиту після зберігання товарів під митним контролем на складі митного органу, складі тимчасового зберігання або в митному режимі митного складу у графі зазначаються згідно з Класифікатором митних органів найменування та дев'ятизначний код митного органу, у зоні діяльності якого розташовано такий склад.

При митному оформленні в митному режимі транзиту алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що відвантажуються українським виробником до магазинів безмитної торгівлі, у графі зазначаються згідно з Класифікатором митних органів найменування й дев'ятизначний код митного органу, у якому починається переміщення вищезазначених підакцизних товарів.

Якщо при переміщенні товарів трубопровідним транспортом товари, що декларуються, увозяться на митну територію України через різні місця митного контролю, то в графі зазначаються відомості про всі структурні підрозділи митних органів у місцях митного контролю, через які ввезено товари.

При переміщенні електроенергії лініями електропередачі графа не заповнюється.

(опис графи 29 пункту 2 глави 3 розділу II із змінами,
внесеними згідно з наказом Державної митної служби України
від 16.12.2008 р. N 1414)

Графа 31 "Вантажні місця та опис товарів - Маркування та кількість - Номери контейнерів - Кількість та розпізнавальні особливості"

Кожен вид відомостей, позначених арабськими цифрами, починається з нового рядка із зазначенням порядкового номера.

Під номером 1 зазначаються торговельне найменування товару та опис товару відповідно до товаросупровідних, транспортних документів в обсязі, достатньому для його розпізнання та віднесення до коду згідно з УКТЗЕД у кількості знаків, визначеній правилами заповнення графи 33 ВМД.

Опис товарів має наводитись без перенесення в графу непідтвердженого опису класифікаційних групувань УКТЗЕД, що відповідають коду товару.

Під номером 2, якщо заповнюється графа 6 ВМД, зазначаються відомості про кількість вантажних місць, їх упаковку та маркування.

Якщо товари переміщуються насипом, наливом або навалом і в транспортних (товаросупровідних) документах, пакувальних аркушах не визначено кількості вантажних місць, то зазначається "Місць 0".

Якщо при переміщенні товарів навалом можливо виокремити вантажні місця (переміщення товарів у тюках, кіпах, в'язанках тощо), то зазначається кількість вантажних місць.

Якщо графа 6 ВМД не заповнюється, то номер 2 та відомості під цим номером не зазначаються.

Під номером 3, якщо в графі 19 ВМД зазначено "1", зазначаються відомості про контейнери в такому порядку: спочатку проставляється загальна кількість контейнерів, далі через знак "/" зазначаються відомості про кожен контейнер: номер контейнера, через знак "/" - код типу контейнера згідно з Класифікатором типів контейнерів, що затверджується Держмитслужбою, через знак "/" - цифровий код стану заповнення контейнера.

Якщо тип контейнера не визначено Класифікатором типів контейнерів, то проставляється код згідно з цим Класифікатором, що відповідає позиції "Невідомий тип контейнера".

Застосовуються такі коди стану заповнення контейнера:

"1" - якщо крім товару, відомості про який наведено в цій графі 31, у контейнері не переміщуються інші товари;

"2" - якщо крім товару, відомості про який наведено в цій графі 31, у контейнері переміщуються інші товари, задекларовані в цій ВМД, та не переміщуються товари, що не декларуються в цій ВМД;

"3" - якщо крім товару, відомості про який наведено в цій графі 31, у контейнері переміщуються інші товари, задекларовані в цій ВМД, а також товари, що не декларуються в цій ВМД;

"4" - якщо крім товару, відомості про який наведено в цій графі 31, в контейнері не переміщуються інші товари, задекларовані в цій ВМД, та переміщуються інші товари, що не декларуються в цій ВМД.

Відомості про кожен контейнер розділяються пропуском або зазначаються з нового рядка.

Якщо в графі 19 ВМД зазначено "0", то під номером 3 проставляється "0".

Якщо графа 19 ВМД не заповнюється, то номер 3 та відомості під цим номером не зазначаються.

Під номером 5 при декларуванні товарів, що ввозяться з метою транзиту стаціонарними засобами транспортування, зазначається чотиризначне число, що складається з порядкового номера місяця й останніх двох цифр року (або два таких числа через знак "-", якщо дні початку та закінчення періоду ввезення з метою транзиту належать до різних календарних місяців).

В інших випадках номер 5 та відомості під цим номером не зазначаються.

(опис графи 31 пункту 2 глави 3 розділу II у редакції наказу
Державної митної служби України від 16.12.2008 р. N 1414)
Графа 32 "Товар N"

У графі проставляється порядковий номер товару, що декларується в графі 31 ВМД.

Графа 33 "Код товару"

Якщо не передбачено інше, то в першому підрозділі графи зазначаються перші 8 знаків коду товару згідно з УКТЗЕД. У другому підрозділі графи зазначаються дев'ятий та десятий знаки коду товару згідно з УКТЗЕД.

Код товару згідно з УКТЗЕД може зазначатися на вибір декларанта на рівні перших шести знаків у випадках переміщення товарів:

під охороною та супроводженням митними органами;

при перевезенні поїздами комбінованого транспорту на залізничному вагоні (платформі) іншого транспортного засобу;

без застосування заходів гарантування доставки товарів, передбачених статтею 161 Митного кодексу України (крім переміщення товарів стаціонарними засобами транспортування).

Якщо товар підлягає експортному контролю, то в п'ятому підрозділі графи проставляється "1". У всіх інших випадках у п'ятому підрозділі графи проставляється "0".

(опис графи 33 пункту 2 глави 3 розділу II у редакції наказу
Державної митної служби України від 16.12.2008 р. N 1414)
Графа 35 "Вага брутто (кг)"

У графі зазначається вага брутто (у кілограмах) товару, описаного в графі 31 ВМД.

Якщо загальна вага брутто товару складає менше одного кілограма, то значення наводиться у вигляді десяткового дробу.

Графа не заповнюється при декларуванні товарів, що переміщуються стаціонарними засобами транспортування.

Графа 37 "Процедура"

У графі проставляється код процедури переміщення товарів відповідно до заявленого митного режиму.

У першому підрозділі графи проставляється чотиризначний код, перші дві цифри якого - код митного режиму відповідно до Класифікатора митних режимів, що затверджується Держмитслужбою, наступні дві - код попереднього митного режиму згідно з Класифікатором митних режимів. Якщо попередній митний режим відсутній, то третьою і четвертою цифрами коду проставляється "00".

У другому підрозділі графи проставляється чотиризначний код, перші два знаки якого - літерний код особливості переміщення товарів, наступні два знаки - цифровий код додаткової особливості переміщення товарів згідно з Класифікатором особливостей переміщення товарів через митний кордон України, що затверджується Держмитслужбою.

Якщо при переміщенні товарів особливості та/або додаткові особливості переміщення відсутні або не визначені Класифікатором особливостей переміщення товарів через митний кордон України, то в другому підрозділі графи проставляються коди особливості та/або додаткової особливості переміщення товарів згідно з Класифікатором особливостей переміщення товарів через митний кордон України, що відповідають позиціям "Інше".

(опис графи 37 пункту 2 глави 3 розділу II у редакції наказу
Державної митної служби України від 16.12.2008 р. N 1414)
Графа 38 "Вага нетто (кг)"

Зазначається вага нетто в кілограмах товару.

Якщо вага нетто товару складає менше одного кілограма, то значення наводиться у вигляді десяткового дробу.

Якщо товари переміщуються в упаковці, то зазначається вага нетто товарів з урахуванням первинної тари (упаковки) цього товару, яка невіддільна від товару до його споживання (переробки) і в якій товар подається для роздрібного продажу.

У випадках, визначених законодавством України, допускається зазначати вагу нетто товарів без врахування упаковки, пакування.

Якщо декларується товар без упаковки або товар переміщується насипом, наливом, навалом, то зазначається загальна вага товару.

При переміщенні через митний кордон електроенергії лініями електропередачі графа не заповнюється.
Графа 40 "Загальна декларація / Попередній документ"

Графа заповнюється, якщо заявленому за ВМД митному режиму транзиту передував інший митний режим, або товар зберігався на складі митного органу, або поданню ВМД передувало оформлення періодичної митної декларації при переміщенні товарів стаціонарними засобами транспортування, або декларація оформлюється замість анульованої.

У графі проставляється код відповідно до Класифікатора документів попереднього документа, у тому числі того, який при оформленні товару в митний режим, що передує заявленому, використовувався замість ВМД. Через знак "/" проставляється номер і дата цього документа. Після дати через знак "/" зазначається номер товару у ВМД або специфікації форми МД-8.

При декларуванні товарів, що були попередньо розміщені на складі митного органу (крім товарів, поміщених у митний режим за ВМД), зазначаються реквізити уніфікованої митної квитанції форми МД-1.

(опис графи 40 пункту 2 глави 3 розділу II із змінами,
внесеними згідно з наказом Державної митної служби України
від 16.12.2008 р. N 1414)
Графа 41 "Додаткові одиниці виміру"

Якщо для класифікаційної позиції за УКТЗЕД товару, опис якого наведено у графі 31 ВМД, передбачено додаткову одиницю виміру, то в графі зазначаються код цієї одиниці виміру згідно із загальнодержавним Класифікатором системи позначень одиниць вимірювання та обліку, через знак "/" - кількість цього товару в додатковій одиниці виміру.

Графа не заповнюється, якщо для товару, заявленого в графі 31 ВМД, застосовується основна одиниця виміру або в графі 33 ВМД зазначається код товару на рівні менше 10 знаків за УКТЗЕД.
Графа 42 "Ціна товару"

Графа заповнюється у разі застосування заходів гарантування доставки товарів, передбачених статтею 161 Митного кодексу України.

У графі наводиться фактурна вартість товару у валюті України за курсом, установленим Національним банком України на день прийняття ВМД до оформлення.

(опис графи 42 пункту 2 глави 3 розділу II із змінами,
внесеними згідно з наказом Державної митної служби України
від 16.12.2008 р. N 1414)
Графа 44 "Додаткова інформація / Подані документи / Сертифікати і дозволи"

У графі зазначаються коди згідно з Класифікатором документів і реквізити документів, поданих при декларуванні. Відомості щодо кожного документа починаються з нового рядка в такому порядку:

код документа згідно з Класифікатором документів;

номер документа, дата й за наявності даних кінцевий термін дії.

У разі, якщо документові відповідає код некласифікованого документа, то перед номером документа зазначається його скорочена назва, яка повинна дозволяти ідентифікувати документ.

Якщо поданий декларантом документ відсутній у відповідному розділі Класифікатора документів, то в декларації зазначається код некласифікованого документа відповідного розділу.

У разі використання при декларуванні додаткових аркушів форми МД-3 реквізити документів, які подані при декларуванні та стосуються всіх товарів, що декларуються в цій ВМД, наводяться в цій графі тільки в основному аркуші ВМД і в додаткових аркушах цієї ВМД не дублюються. При цьому після коду кожного документа, який стосується всіх задекларованих товарів, проставляється символ "*".

При застосуванні охорони й супроводження вантажу посадовою особою митного органу в графі також зазначаються номери та дати відповідних актів, відомості про які не внесено декларантом до ВМД. Запис засвідчується особистою номерною печаткою.

(опис графи 44 пункту 2 глави 3 розділу II із змінами,
внесеними згідно з наказом Державної митної служби України
від 16.12.2008 р. N 1414)
Графа 45 "Коригування"

Графа заповнюється у разі застосування заходів гарантування доставки товарів, передбачених статтею 161 Митного кодексу України.

У графі зазначається у валюті України заявлена митна вартість товару.

Графа 47 "Нарахування платежів"

У цій графі основного й додаткових аркушів ВМД у разі застосування заходів гарантування доставки товарів відповідно до статті 161 Митного кодексу України наводяться відомості про нарахування мита, акцизного збору та податку на додану вартість, що підлягали б сплаті при оформленні цих товарів відповідно до митного режиму імпорту. Якщо за ВМД нараховуються та справляються єдиний збір та/або плата, то відомості про їх нарахування наводяться у цій графі основного аркуша ВМД.

У першій колонці "Вид" зазначається код виду платежу відповідно до Класифікатора видів податків і зборів.

У другій колонці "Основа нарахування" зазначаються:

При нарахуванні мита:

Митна вартість товару, зазначена в графі 45 ВМД, - при нарахуванні за адвалерною ставкою мита.

Кількість товару у відповідних одиницях виміру та обліку - при нарахуванні за специфічною ставкою мита.

При нарахуванні акцизного збору:

Якщо ставку акцизного збору встановлено в процентах до обороту продажу товару, - вартість товару за встановленою імпортером максимальною роздрібною ціною на товар без урахування податку на додану вартість і акцизного збору (але не менше митної вартості таких товарів з урахуванням сум увізного мита без податку на додану вартість і акцизного збору).

Якщо ставку акцизного збору встановлено у твердих сумах з одиниці реалізованого товару, - кількість товару у відповідних одиницях виміру й обліку.

При нарахуванні податку на додану вартість:

Митна вартість товару, зазначена в графі 45 ВМД, збільшена на суму мита (для товарів, що підлягають обкладенню митом) та акцизного збору (для товарів, що підлягають обкладенню акцизним збором).

При нарахуванні єдиного збору - дані, на підставі яких здійснюється розрахунок суми єдиного збору (кількість залізничних вагонів, довжина маршруту тощо).

При нарахуванні єдиного збору, що складається з декількох складових (за проведення контролю, плати за проїзд транспортних засобів автомобільними дорогами України, плати за проїзд автомобільних транспортних засобів з перевищенням установлених розмірів загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрів), відомості про нарахування окремих складових єдиного збору зазначаються окремими рядками.

При нарахуванні плати - завізована підписом декларанта кількість годин роботи посадової особи митного органу, витрачених на здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу, незалежно від кількості оформлених митних декларацій.

У третій колонці "Ставка" зазначаються:

При нарахуванні мита - установлений законодавством розмір ставки мита.

При нарахуванні акцизного збору - установлений законодавством розмір ставки акцизного збору.

При нарахуванні податку на додану вартість - установлений законодавством розмір ставки податку на додану вартість.

При нарахуванні єдиного збору - установлений законодавством розмір ставки цього збору.

При нарахуванні плати - установлений законодавством розмір ставки плати.

У четвертій колонці "Сума" зазначається нарахована сума відповідного платежу. Розмір плати визначається залежно від кількості зазначених у колонці "Основа нарахування" годин з урахуванням установленого законодавством розміру плати за одну годину.

У п'ятій колонці "Спосіб платежу" зазначається відповідний код способу розрахунку згідно з Класифікатором способів розрахунків.

Відомості щодо нарахування плати та єдиного збору можуть зазначатися у графі посадовою особою митного органу від руки з подальшим унесенням цих відомостей до електронної копії ВМД.

При декларуванні товарів з використанням комплектів додаткових аркушів форми МД-3 права нижня частина графи 47 аркушів МД-3 не заповнюється.

(опис графи 47 пункту 2 глави 3 розділу II у редакції наказу
Державної митної служби України від 16.12.2008 р. N 1414)

Графа B "Подробиці розрахунків"

У графі зазначаються:

код єдиного збору або плати відповідно до Класифікатора видів податків і зборів;

загальна сума платежу за цим кодом, що підлягає перерахуванню до Держбюджету;

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ платника - юридичної особи або ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності) платника - фізичної особи, а в разі якщо митним органом не відкрито картку - особовий рахунок платника податків, - реквізити платіжного документа (номер, дата сплати).

У разі застосування заходів гарантування доставки товарів відповідно до статті 161 Митного кодексу України у графі зазначаються відомості про нараховані та не сплачені у зв'язку з розміщенням товарів у митний режим транзиту суми мита, акцизного збору та податку на додану вартість, які підлягали б сплаті при оформленні цих товарів відповідно до митного режиму імпорту у такому порядку:

код виду платежу відповідно до Класифікатора видів податків і зборів;

загальна сума платежу за цим кодом, що включає в себе суми відповідного платежу за основним і кожним додатковим аркушем ВМД.

У разі якщо відомості про нарахування єдиного збору або плати у графі 47 ВМД зазначаються посадовою особою митного органу, то відомості про цей платіж до графи B ВМД також заносяться посадовою особою митного органу.

Графа не заповнюється:

якщо єдиний збір та/або плата не сплачуються і не застосовуються заходи гарантування доставки товарів;

при декларуванні товарів за періодичною митною декларацією при переміщенні товарів стаціонарними засобами транспортування.

(опис графи В пункту 2 глави 3 розділу II у редакції наказу
Державної митної служби України від 16.12.2008 р. N 1414)
Графа 49 "Реквізити складу"

При декларуванні товарів у митному режимі транзиту не в пункті пропуску через митний кордон України, якщо товар був попередньо розміщений на склад тимчасового зберігання або митний ліцензійний склад, у графі зазначається номер дозволу митного органу на використання складського приміщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберігання або номер дозвільного документа на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу.

Якщо товар, перебуваючи в режимі митного складу, попередньо розміщувався на інший митний ліцензійний склад, то в графі після номера дозвільного документа на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу, на який розміщується цей товар, зазначається номер дозвільного документа на право відкриття та експлуатації іншого митного ліцензійного складу.

Відомості зазначаються з нового рядка за такою схемою:

А/Б, де

А - код типу складу, магазину безмитної торгівлі, а саме:
1 - митний ліцензійний склад відкритого типу;

2 - митний ліцензійний склад закритого типу;

3 - склад тимчасового зберігання відкритого типу;

4 - склад тимчасового зберігання закритого типу;

5 - магазин безмитної торгівлі.

Б - номер дозвільного документа на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу, номер дозволу митного органу на використання складського приміщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберігання, номер дозвільного документа на право відкриття магазину безмитної торгівлі.
Графа 50 "Принципал"

У графі наводяться відомості (літерний код альфа-2 країни місцезнаходження відповідно до Класифікації держав світу, найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер за ДРФО /за наявності/, номер телефону) про перевізника (або експедитора) та персональні дані особи, що приймає задекларовані товари до перевезення та бере зобов'язання щодо доставки цих товарів у митницю призначення (на основі пред'явленого паспорта), крім випадків виконання перевезень залізничним транспортом. У доповненні наводиться письмове зобов'язання цієї особи про доставку товарів у митницю призначення у визначений митним органом строк:
"Я, _____________________________________________________________, ознайомлений зі змістом
(прізвище, ім'я та по батькові;

_________________________________
номер і серія паспорта)

статей 331, 332, 336, 337, 338, 349, 350 Митного кодексу України й зобов'язуюся перемістити задекларовані товари транзитом через митну територію України та доставити їх у _____________________ митницю в термін до "___" ___________ 20__ р.".

Це зобов'язання засвідчується особистим підписом особи, що приймає задекларовані товари до перевезення та бере зобов'язання щодо доставки цих товарів у митницю призначення, на кожному аркуші доповнення форми МД-6 та особистою номерною печаткою посадової особи митного органу.

При залізничних перевезеннях зазначається назва залізниці, що приймає товари до перевезення.

Графа не заповнюється при декларуванні товарів, що переміщуються стаціонарними засобами транспортування, якщо на такі товари була попередньо оформлена періодична митна декларація, а також товарів, що переміщуються транзитом у межах одного пункту пропуску.

(опис графи 50 пункту 2 глави 3 розділу II із змінами,
внесеними згідно з наказом Державної митної служби України
від 16.12.2008 р. N 1414)
Графа 52 "Гарантія не дійсна для"

У лівому підрозділі графи зазначається розмір гарантійної суми, що не підлягає поверненню (або підлягає сплаті), якщо товари не доставлено в пункт пропуску через митний кордон, через який вони мають бути вивезені з митної території України. Далі через знак "/" зазначається номер гарантійного документа.

Якщо переміщення здійснюється без застосування заходів гарантування доставки, то лівий підрозділ не заповнюється.

У правому підрозділі графи проставляється цифровий код типу гарантії, яку обрав власник товарів чи вповноважена ним особа, згідно з Класифікатором заходів гарантування, що затверджується Держмитслужбою.

абзац четвертий опису графи 52 виключено

абзац п'ятий опису графи 52 виключено

абзац шостий опису графи 52 виключено

абзац сьомий опису графи 52 виключено

абзац восьмий опису графи 52 виключено

абзац дев'ятий опису графи 52 виключено

абзац десятий опису графи 52 виключено

абзац одинадцятий опису графи 52 виключено

(опис графи 52 пункту 2 глави 3 розділу II із змінами,
внесеними згідно з наказом Державної митної служби України
від 16.12.2008 р. N 1414)
Графа 53 "Митний орган (і країна) призначення"

Зазначаються згідно з Класифікатором митних органів найменування митного органу (регіональної митниці, митниці) і дев'ятизначний код пункту пропуску, через який передбачається вивезення товарів за межі митної території України.

Якщо при переміщенні трубопровідним транспортом товари, що декларуються, вивозяться за межі митної території України через різні місця митного контролю, то в графі зазначаються відомості про всі структурні підрозділи митних органів у місцях митного контролю, через які передбачається вивезення товарів. При переміщенні електроенергії лініями електропередачі графа не заповнюється.

Графа 54 "Місце та дата:"

У графі зазначаються відомості про місцезнаходження декларанта згідно з пунктом 3 додатка 2 до цієї Інструкції та особу, яка склала ВМД.

Якщо декларантом товарів є громадянин, якому належать товари, що переміщуються через митний кордон України, або громадянин, на підставі нотаріально посвідченого доручення уповноважений іншим громадянином, якому належать товари, у графі зазначаються прізвище, ініціали та особистий підпис такого громадянина-декларанта.

Якщо декларантом товарів є підприємство (юридична особа або фізична особа - підприємець), якому належать товари, що переміщуються через митний кордон України, в графі зазначаються прізвище, ініціали та особистий підпис працівника такого підприємства, уповноваженого на декларування.

Якщо товари, що належать іншій особі, декларуються митним брокером, у графі зазначаються прізвище, ініціали й особистий підпис представника митного брокера, який склав ВМД, та номер відповідного документа, що підтверджує його повноваження на декларування.

У графі також наводиться у міжнародному форматі (з урахуванням коду країни та населеного пункту або мережі оператора рухомого (мобільного) зв'язку) номер телефону особи, яка склала ВМД.

Для юридичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності відомості завіряються печаткою декларанта (для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності - за наявності), яка містить ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або (за наявності) ідентифікаційний номер за ДРФО.

Відбитки цієї печатки також проставляються на бланках форми МД-3 ВМД й у правому нижньому кутку на всіх аркушах специфікації форми МД-8, що використовується замість додаткових аркушів.

При поданні митному органу ВМД тільки в електронному вигляді в нижній частині графи додатково вчиняється запис "Електронне декларування" та зазначається номер, за яким підприємство внесено до Реєстру підприємств, до товарів яких може застосовуватись процедура електронного декларування.

(опис графи 54 пункту 2 глави 3 розділу II у редакції наказу
Державної митної служби України від 16.12.2008 р. N 1414)

4. Заповнення граф A, C, D/J, E/J, G, I, F вантажної митної декларації

1. Графи A, C, D/J, E/J, G, I, F ВМД паперового примірника ВМД та її електронної копії або ВМД тільки в електронному вигляді заповнюються посадовою особою митного органу.

(пункт 1 глави 4 розділу II у редакції наказу
Державної митної служби України від 16.12.2008 р. N 1414)

2. Правила заповнення граф A, C, D/J, E/J, G, I, F ВМД посадовою особою митного органу:
Графа A "Митний орган відправлення/експорту/призначення"

У першому рядку графи посадовою особою митного органу, що прийняла ВМД до оформлення, проставляється реєстраційний номер ВМД за такою схемою, де

1 - дев'ятизначний код підрозділу митного оформлення, у якому проводиться митне оформлення, згідно з Класифікатором митних органів;

2 - остання цифра поточного року;

3 - порядковий номер митної декларації в журналі обліку ВМД у порядку зростання протягом поточного року, починаючи з одиниці.

У бланку ВМД форми МД-2 під реєстраційним номером посадовою особою митного органу, що прийняла ВМД до оформлення, також проставляються час прийняття декларації, прізвище та підпис.

Реєстраційний номер ВМД проставляється також у правому верхньому кутку кожного аркуша доповнення та специфікації.

Дев'ятизначний код підрозділу митного оформлення, у якому проводиться митне оформлення, та остання цифра поточного року можуть зазначатися декларантом.

(опис графи А пункту 2 глави 4 розділу II із змінами,
внесеними згідно з наказом Державної митної служби України
від 16.12.2008 р. N 1414)
Графа C "Митний орган відправлення"

Посадовою особою митного органу, якою здійснювався контроль за справлянням податків і зборів за цією ВМД, у графі проставляються номерний штамп "СПЛАЧЕНО", підпис і дата.

Якщо податки та збори нараховуються умовно або не сплачуються в інших визначених законом випадках, то вищезазначеною посадовою особою в графі вчиняється запис "Перевірено", проставляються номерний штамп "СПЛАЧЕНО", дата та підпис.

Графа D/J "Відмітки митного органу відправлення/призначення"

Заповнюється посадовою особою митного органу в усіх аркушах ВМД форми МД-2.

У полях граф:

"Результат" - у разі відмови в митному оформленні вчиняється запис "У митному оформленні відмовлено", зазначається номер картки відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України та проставляються прізвище й підпис посадової особи, якою складено зазначену картку.

"Накладення пломби" - якщо розміщення товарів у митний режим передбачає накладення митного забезпечення у вигляді пломб, то в полі зазначаються відомості про накладені пломби у вигляді коду:

КК/МММ/ННН,

де КК - кількість пломб;

МММ/ННН - перші три цифри коду митного органу та номер митного забезпечення, що відображаються на відтиску пломби.

При накладенні одноразових номерних індикаторних запірно-пломбувальних пристроїв зазначається кількість накладених пристроїв та через знак "/" - їх серія та номер. Відомості про серію та номер кожного накладеного пристрою розділяються знаком "/".

"Тип" - якщо при здійсненні митного оформлення товарів у митному режимі тимчасового ввезення (вивезення) застосовуються засоби ідентифікації (крім накладення пломб), то в полі посадовою особою митного органу зазначаються відомості про такі засоби ідентифікації.

"Строк доставки (дата)":

При розміщенні товарів у митні режими експорту, реекспорту, спеціальної митної зони при вивезенні товарів із спеціальної митної зони, при вивезенні продуктів переробки, утворених унаслідок переробки товарів у митному режимі переробки на митній території України, при зворотному вивезенні товарів після їх тимчасового ввезення, транзиту (крім переміщення стаціонарними засобами транспортування за періодичною митною декларацією) зазначається дата доставки товарів у митницю призначення.

При розміщенні товарів у митний режим магазину безмитної торгівлі зазначається кінцева дата строку перебування товарів у митному режимі магазину безмитної торгівлі.

При розміщенні товарів у митний режим переробки на митній території України зазначається кінцева дата вивезення продуктів переробки.

При розміщенні товарів у митний режим знищення або руйнування зазначається дата, до якої мають бути заявлені у відповідний митний режим відходи (залишки), що утворилися при знищенні або руйнуванні товарів.

При розміщенні товарів у митний режим митного складу зазначається кінцева дата зберігання товару N 1 на митному ліцензійному складі (відомості про кінцеві дати зберігання інших товарів наводяться у доповненні).

При розміщенні товарів у митний режим переробки за межами митної території України зазначається кінцева дата ввезення на митну територію України продуктів переробки, а через знак "/" зазначається дата доставки товару в митницю призначення у вигляді напису "Строк доставки до __ ".

При розміщенні товарів у митний режим тимчасового вивезення зазначається кінцева дата зворотного ввезення товарів, а через знак "/" зазначається дата доставки товару в митницю призначення у вигляді напису "Строк доставки до __ ".

При митному оформленні товарів як ордерної поставки зазначається дата, до якої має бути проведено митне оформлення цих товарів у відповідний митний режим, а через знак "/" зазначається дата доставки товару в митницю призначення у вигляді напису "Строк доставки до __ ".

При митному оформленні складової частини комплектного об'єкта зазначається кінцева дата строку, протягом якого підприємство повинно ввезти на митну територію України (вивезти за межі митної території України) та здійснити декларування комплектного об'єкта в повному обсязі, з урахуванням випадків продовження такого строку. При вивезенні складової частини комплектного об'єкта через знак "/" також зазначається дата доставки товару в митницю призначення у вигляді напису "Строк доставки до __ ".

При декларуванні за періодичною митною (у тому числі товарів, що переміщуються стаціонарними засобами транспортування), тимчасовою (у тому числі товарів, що переміщуються стаціонарними засобами транспортування), неповною деклараціями зазначається гранична дата подання ВМД, заповненої у звичайному порядку відповідно до зобов'язання, наданого підприємством.

При декларуванні товарів за загальною ВМД зазначається кінцева дата строку дії загальної ВМД.

У ВМД, заповненій у звичайному порядку, поданню якої передувало оформлення періодичної митної декларації, тимчасової, неповної декларацій або загальної ВМД поле "Строк доставки (дата)" не заповнюється.

Дата зазначається за схемою "ДД.ММ.РРРР", де ДД - число місяця, ММ - місяць, РРРР - рік виконання зобов'язання.

"Підпис" - за схемою "ГГ:ХХ ", де ГГ - година, ХХ - хвилина, зазначається час завершення митного оформлення, проставляються прізвище та підпис посадової особи митниці, що завершила митне оформлення.

"Печатка" - проставляється відбиток штампа ПМК посадової особи митниці, що прийняла ВМД до оформлення, під ним - відбиток особистої номерної печатки посадової особи митниці, що завершила митне оформлення.

На додаткових аркушах форми МД-3 відбиток штампа ПМК та особиста номерна печатка посадової особи митного органу проставляються внизу аркуша на незаповненому полі графи 47 ВМД. Якщо всі поля графи 47 ВМД заповнені, то відбиток штампа ПМК проставляється над графою C ВМД, особиста номерна печатка - в графі C ВМД.

У разі потреби робляться інші відмітки, що свідчать про результати митного оформлення, про накладання митного забезпечення тощо.

(опис графи D/J пункту 2 глави 4 розділу II у редакції наказу
Державної митної служби України від 16.12.2008 р. N 1414)

Графа E/J "Відмітки митного органу відправлення/експорту/призначення"

Якщо при транзитних перевезеннях перевізником не виконано зобов'язання щодо доставки в митницю призначення в установлений строк товарів, що перевозилися із застосуванням заходів гарантування доставки, то в нижній частині графи зазначаються код документа згідно з Класифікатором документів і реквізити документа, за яким сплачено податки та збори. Через знак "/" зазначається сума сплачених податків і зборів.

У разі складення доповнення посадовою особою митного органу в лівому нижньому куті нижньої частини графи посадовою особою митного органу, яка склала доповнення, учиняється напис "Складено H доповнень", де H - кількість комплектів аркушів доповнення, складених цією особою.

У разі видачі (засвідчення) ксерокопії оформлених аркушів ВМД у нижній частині графи посадовою особою митного органу, що засвідчує копію, зазначаються дата видачі (засвідчення) копії (копій), порядковий номер комплекту форми МД-2 чи МД-3, зазначений у першому підрозділі графи 3, кількість виданих (засвідчених) копій, реквізити заявника.

У ВМД на продукти переробки посадовою особою митного органу в нижній частині графи за схемою заповнення графи A ВМД зазначається реєстраційний номер окремої митної декларації на товари, витрачені при отриманні цих продуктів переробки.

Якщо при митному оформленні товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів, нарахування плати за таке оформлення здійснюється в іншій ВМД (або уніфікованій митній квитанції МД-1), в нижній частині графи зазначається відповідний код згідно з Класифікатором документів та реєстраційний номер такої іншої ВМД (уніфікованої митної квитанції МД-1).

У графі посадовою особою митного органу також можуть проставлятись інші відмітки (записи) й інформаційні коди, що формуються при проведенні митного контролю та митного оформлення.

(опис графи E/J пункту 2 глави 4 розділу II у редакції наказу
Державної митної служби України від 16.12.2008 р. N 1414)
Графа F "Підтвердження компетентних органів"

Графа заповнюється в аркушах з позначенням "4/5" ВМД, якщо при переміщенні товарів з митниці відправлення до митниці призначення відповідно до законодавства:

здійснюється заміна автомобіля, що приводить до руху причіп (напівпричіп) (без здійснення операцій з товарами або їх перевантаження);

здійснюється заміна транспортного засобу або перевантаження товарів на інший транспортний засіб або в контейнер;

здійснюється накладення митного забезпечення.

Заповнення правого підрозділу графи здійснюється, якщо зазначені обставини відбуваються відносно переміщуваних товарів повторно.

У полях підрозділів графи зазначаються номери нових або додаткових засобів ідентифікації (у разі їх накладення), посада, прізвище та проставляється підпис посадової особи, що засвідчується її особистою номерною печаткою.

У разі накладення нового митного забезпечення після здійснення операції переогляду із застосуванням штампа "Переогляд" посадовою особою підрозділу митної варти в полі "Печатка" проставляється відбиток штампа "Переогляд", проставлення особистої номерної печатки в такому випадку не потрібне.

Якщо внаслідок дії надзвичайних або невідворотних обставин чи подій сталася часткова втрата або пошкодження товарів та подальше переміщення здійснюється лише стосовно частини товарів, то в графі також вчиняється запис про кількість товарів, що переміщуватимуться за ВМД.

(опис графи F пункту 2 глави 4 розділу II із змінами,
внесеними згідно з наказом Державної митної служби України
від 16.12.2008 р. N 1414)

Графа G "Підтвердження компетентних органів"

Графа заповнюється в аркушах з позначенням "4/5" ВМД, якщо при вивезенні товарів митним органом прибуття погоджено зміну митниці призначення або якщо під час переміщення товарів митною територією України внаслідок дії надзвичайних або невідворотних обставин:

виникає потреба в заміні транспортного засобу або перевантаженні товарів на інший транспортний засіб або в контейнер;

відкрився доступ до вантажного відсіку транспортного засобу чи контейнера або пошкоджено митне забезпечення та (або) товар;

сталася повна чи часткова втрата товарів або ці товари неможливо надалі використовувати як вироби чи матеріали.

У разі погодження митним органом зміни митниці призначення у графі відповідно до прийнятого митним органом рішення вчиняється запис "Погоджено зміну митного органу призначення на ________ митницю", зазначається згідно з Класифікатором митних органів найменування та дев'ятизначний код нового митного органу призначення, прізвище і підпис посадової особи, що здійснила погодження. Відомості про зміну митниці призначення відображаються в електронній копії цієї ВМД.

У разі дії надзвичайних або невідворотних обставин посадовою особою митного органу, яку викликано на місце транспортної пригоди, коротко описується зміст пригоди, зазначається прізвище і підпис такої посадової особи, що засвідчується її особистою номерною печаткою.

В окремих випадках, якщо внаслідок дії надзвичайних або невідворотних обставин сталася повна чи часткова втрата товарів або ці товари неможливо надалі використовувати як вироби чи матеріали та їх подальше переміщення митною територією України відповідно до законодавства не здійснюватиметься в повному обсязі або частково, до графи заноситься інформація про таку втрату товарів, кількісні та якісні показники товарів, що переміщуватимуться за ВМД.

(опис графи G пункту 2 глави 4 розділу II у редакції наказу
Державної митної служби України від 16.12.2008 р. N 1414)
Графа I "Контроль митного органу призначення"

Графа заповнюється в аркушах з позначенням "4/5" ВМД посадовою особою митниці призначення, що здійснює митне оформлення при закінченні переміщення товарів митною територією України і вивезенні товарів за межі митної території України.

Зазначається дата прибуття (та дата фактичного вивезення товарів у разі, якщо вони не збігаються), стан пломб, у визначених Держмитслужбою випадках проставляються відбитки штампа ПМК та особистої номерної печатки, вписуються інші примітки та результати митного контролю.

Якщо зобов'язання про транзит не виконано, то зазначеною посадовою особою вчиняється запис "Зобов'язання про транзит перевізником не виконано", зазначається номер протоколу про порушення митних правил і проставляються посада, прізвище та підпис посадової особи, якою складено зазначений протокол, що засвідчується особистою номерною печаткою.

Графа не заповнюється при декларуванні товарів, що переміщуються стаціонарними засобами транспортування, якщо на такі товари була попередньо оформлена періодична митна декларація.

(опис графи I пункту 2 глави 4 розділу II із змінами,
внесеними згідно з наказом Державної митної служби України
від 16.12.2008 р. N 1414)
5. Заповнення граф у ході перевезення

1. Графи заповнюються особою, що прийняла товари до перевезення (перевізником), розбірливо від руки чорнилом і великими літерами на аркуші з позначенням "4/5" ВМД, що супроводжує товари, упродовж часу між тим, як товари залишили митницю відправлення, та тим, як вони прибули в митницю призначення. Усі записи засвідчуються підписом особи, що прийняла товари до перевезення, та печаткою перевізника (у разі наявності). Зазначена інформація вноситься в електронну копію ВМД посадовою особою митного органу, у зоні діяльності якого здійснюються такі операції.

2. Правила заповнення граф ВМД у ході перевезення:
Графа 55 "Перевантаження"

Графа заповнюється, якщо відповідно до законодавства при переміщенні товарів митною територією України відбулася заміна автомобіля, що приводить до руху причіп (напівпричіп) (без здійснення операцій з товарами або їх перевантаження), або товари перевантажуються:

з одного транспортного засобу в інший;

в контейнер;

з одного контейнера в інший.

Заповнення правого підрозділу графи здійснюється, якщо зазначені обставини сталися відносно переміщуваних товарів повторно.

У графі "Місце і країна" зазначається назва населеного пункту, де здійснюється перевантаження товарів.

У графі "Ідентифікація і країна реєстрації нового транспортного засобу" зазначаються відомості про транспортний засіб, яким продовжуватиметься перевезення товарів відповідно до правил, передбачених для заповнення графи 18 ВМД.

У графі "Конт." у виділеному квадраті зазначається "1", якщо товари перевантажуються в контейнер або з одного контейнера в інший, при цьому в графі "Номер нового контейнера" зазначається номер контейнера, в якому продовжуватиметься перевезення товарів, "0" - в іншому випадку.

У графі "(1) Проставити 1 якщо ТАК і 0 якщо НІ." проставляється підпис виконавця перевезення.

Графа 56 "Інші пригоди при перевезенні. Подробиці та вжиті заходи"

Графа заповнюється в аркушах з позначенням "4/5" ВМД, якщо при вивезенні товарів митним органом прибуття погоджено зміну митниці призначення або якщо під час переміщення товарів митною територією України внаслідок дії надзвичайних або невідворотних обставин:

виникає потреба в заміні транспортного засобу або перевантаженні товарів на інший транспортний засіб або в контейнер;

відкрився доступ до вантажного відсіку транспортного засобу чи контейнера або пошкоджено митне забезпечення та (або) товар;

сталася повна чи часткова втрата товарів або ці товари неможливо надалі використовувати як вироби чи матеріали.

У разі погодження митним органом прибуття зміни митниці призначення перевізником коротко описуються обставини, із настанням яких пов'язана необхідність зміни митниці призначення. У разі наявності зазначаються назви, номери та дати документів, що підтверджують такі обставини, зокрема звернення особи, відповідальної за доставку товару, до митного органу щодо зміни митниці призначення.

У разі дії надзвичайних обставин коротко описується зміст пригоди, зазначаються назви, номери та дати документів, що відповідно до законодавства підтверджують такі обставини, а також надання митним органом дозволу на проведення зазначених операцій.

(опис графи 56 пункту 2 глави 5 розділу II у редакції наказу
Державної митної служби України від 16.12.2008 р. N 1414)

Директор Департаменту
декларування та митних режимів
В. П. Науменко