Лист Державної податкової адміністрації України від 28.07.2011 №20450/7/16-1517-26 Щодо порядку оподаткування посередницьких послуг, які надаються нерезидентом

Державна податкова адміністрація України розглянула лист <...> щодо порядку оподаткування посередницьких послуг, які надаються нерезидентом <...>, і повідомляє.

Відповідно до підпункту "б" пункту 185.1 статті 185 розділу V Податкового кодексу України (далі - Кодекс) об'єктом оподаткування податком на додану вартість є операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 Кодексу.

Відповідно до пункту 186.4 статті 186 розділу V Кодексу місцем постачання послуг є місце реєстрації постачальника, крім операцій, зазначених у пунктах 186.2 і 186.3 цієї статті.

Враховуючи те, що надані нерезидентом (агентом) згідно з агентською угодою послуги, що були зазначені у зверненні, не визначені пунктами 186.2 та 186.3 статті 186 Податкового кодексу України, то відповідно до пункту 186.4 статті 186 Податкового кодексу України місцем постачання таких послуг є місце реєстрації нерезидента (агента), тобто за межами митної території України.

Таким чином, об'єкт оподаткування податком на додану вартість агентської винагороди нерезидента відсутній у зв'язку із постачанням послуг, місце постачання яких знаходиться за межами митної території України.

Відповідно до пункту 160.1 статті 160 розділу III Кодексу будь-які доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними цією статтею.

Під доходами, отриманими нерезидентом із джерелом їх походження з України, відповідно до підпункту "з" пункту 160.1 статті 160 розділу III Кодексу розуміється, зокрема, брокерська, комісійна або агентська винагорода, отримана від резидентів або постійних представництв інших нерезидентів стосовно брокерських, комісійних або агентських послуг, наданих нерезидентом або його постійним представництвом на території України на користь резидентів.

Враховуючи вищевикладене, відсутні підстави оподаткування податком на прибуток підприємств агентської винагороди нерезидентом (агентом), відповідно до статті 160 Податкового кодексу України, оскільки послуги надаються за межами території України, агентська винагорода не є доходом із джерелом походження з України.

Відповідно до підпункту 139.1.13 пункту 139.1 статті 139 розділу III Кодексу не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку витрати, понесені (нараховані) у звітному періоді у зв'язку з придбанням у нерезидента послуг (робіт) з консалтингу, маркетингу, реклами (крім витрат, здійснених (нарахованих) на користь постійних представництв нерезидентів, які підлягають оподаткуванню згідно з пунктом 160.8 статті 160 цього Кодексу) в обсязі, що перевищує 4 відсотки доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (за вирахуванням податку на додану вартість та акцизного податку) за рік, що передує звітному.

Враховуючи те, що зазначені у зверненні послуги надані нерезидентом (агентом) згідно з агентською угодою, не визначені підпунктом 139.1.13 пункту 139.1 статті 139 розділу III Кодексу, то відповідно до підпункту "в" пункту 138.10.3 статті 138 розділу III Кодексу оплата комісійної винагороди торговим агентам (агентської винагороди) включається до витрат на збут, які включають витрати, пов'язані з реалізацією товарів, наданням послуг.

Таким чином агентська винагорода відноситься резидентом (принципалом) до витрат, пов'язаних з реалізацією товарів.

Заступник голови комісії
з проведення реорганізації
ДПА України,
заступник Голови

С. Лекарь