ДПА

В налоговой объяснили, как получить ИT-льготы

В Государственной налоговой службе Украины рассказали о том, какие документы необходимо предоставить ІТ-компаниям, которые ходят работать в специальном налоговом режиме.

Речь идет о законе N5091-VІ "О внесении изменений в раздел XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно особенностей налогообложения субъектов индустрии программной продукции" (законопроект N9744). Закон был опубликован 2 августа и уже вступил в силу, однако специальный режим начнет действовать только с 1 января 2013 года. Специальный налоговый режим, который продлится 10 лет, включает в себя, среди прочего, ставку налога на прибыль в размере 5% и отмену НДС. 

Проект змін системи оподаткування в Україні

ПРОЕКТ ЗМІН СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНИ

(запропоновані Державною податковою службою України)

На виконання Програми економічних реформ президента України на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" в частині зменшення кількості малоефективних податків, визначення доцільності величини ставок податків, розширення об'єктів оподаткування, ревізії пільг і поліпшення системи адміністрування податків передбачено такі зміни системи оподаткування Україні.

Лист ДПА України від 17.08.2011 №9409/5/16-1516 Щодо оподаткування послуг у пп. "в" п. 183.3 Кодексу

                                           ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

                                                                           ЛИСТ

                                                    від 17.08.2011 р. N 9409/5/16-1516
                                          Щодо оподаткування послуг у пп. "в" п. 183.3 Кодексу

Відповідно до підпункту "б" пункту 185.1 статті 185 розділу V Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N 2755-VI (далі - Кодекс) об'єктом оподаткування є операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу.

Лист Державної податкової адміністрації України від 28.07.2011 №20450/7/16-1517-26 Щодо порядку оподаткування посередницьких послуг, які надаються нерезидентом

Агентська винагорода, що виплачується нерезиденту за надання агентських послуг за межами України не підлягає оподаткуванню ПДВ та податком на прибуток підприємств. Разом з тим, агентська винагорода відноситься резидентом (принципалом) до витрат пов’язаних із реалізацією товарів

Лист Державної податкової служби від 03.06.2011 р. N 15666/7/16-1517-26 Щодо застосування пені в разі самостійного виявлення помилок

Відповідно до пункту 50.1 статті 50 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями (далі - Кодекс) у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 Кодексу) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації, розрахунку (далі - податкова декларація) (крім митної декларації або обмежень, визначених цією статтею), він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені.

Платник податків, який до початку його перевірки контролюючим органом самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів, зобов'язаний:

- або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі трьох відсотків від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку;

Лист Державної податкової адміністрації України від 26.05.2011 №14837/7/16-1517 "Про податок на додану вартість"

Державна податкова адміністрація України у зв'язку з численними запитами органів державної податкової служби та платників податків, а також з метою належної організації адміністрування податку на додану вартість надає методичні рекомендації для підготовки податкових консультацій платникам щодо порядку оподаткування операцій, перерахованих у підпункті "в" пункту 186.3 статті 186 розділу V Податкового кодексу України.

Згідно з підпунктом "б" пункту 185.1 статті 185 розділу V "Податок на додану вартість" Податкового кодексу України (далі - Кодекс) об'єктом оподаткування є операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу.

Статтею 186 розділу V Кодексу визначається місце постачання товарів та послуг. Правила визначення місця постачання послуг встановлені пунктами 186.2, 186.3 та 186.4 статті 186 розділу V Кодексу.

Місцем постачання послуг, перерахованих в пункті 186.3 статті 186 розділу V Кодексу, вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб'єкт господарювання або - у разі відсутності такого місця - місце постійного чи переважного його проживання.

Відповідь ДПА у м. Києві щодо оподаткування ПДВ операцій з постачання послуг з програмного забезпечення


АПІТУ отримала відповідь від ДПА в м. Києві на свої звернення щодо оподаткування ПДВ операцій із постачання послуг з програмного забезпечення („ПЗ”) та операцій ремонту і технічного обслуговування електронно-обчислювальної техніки (див. попередню статтю).

У своєму листі від 10.03.2011 №2303/10/31-606 ДПА в м. Києві роз’яснює, що послуги з надання правовласником ліцензії на використання ПЗ забезпеченням слід розуміти як послуги з надання майнових прав інтелектуальної власності на об’єкт інтелектуальної власності, які підлягають оподаткуванню ПДВ за правилами підпункту «а» пункту 186.3 ст. 186 ПК України.

Прикріплений файлРозмір
2011_03_10_Reply_Kiev_State_Tax_Administration.doc2.43 MБ

Проблеми оподаткування ПДВ операцій з постачання послуг з програмного забезпечення


14 січня 2011 року Комітетом Асоціації підприємств інформаційних технологій України з програмного забезпечення проведено круглий стіл на тему: «Податковий кодекс України: оподаткування ПДВ операцій із постачання послуг з програмного забезпечення» у конференц залі Адріївський готелю "Хрещатик".

В круглому столі взяли участь представники компаній 1С Украина, АБІ Україна, АйБіЕм, Асбіс, АМИ, Асус, АУЭЛБУ, Бакотек, БМС Консалтинг, Верна, EPAM Systems, ЕсАй БІС, Комплексні Рішення, Літер, Майкрософт , Міратех, МONT Україна, Навігатор, Софтпром, ЕсАй БІС, ЦЕБИТ.
Запрошені:
- Віталій Окнов – завідувач сектору розвитку програмного забезпечення та інформаційних технологій Держкомінформнауки.
- Тетяна Зацерковна – партнер, генеральний директор ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит».
- Дмитро Гадомський – ЮК «Арцінгер».

Велика кількість учасників (близько 50 осіб) і жвава дискусія підтвердили актуальність теми та необхідність подальшого обговорення піднятих на круглому столі проблем, в т.ч. з представниками компетентних органів державної влади.

Найгострішою проблемою учасники визначили відсутність чіткого окреслення терміну «послуги з постачання програмного забезпечення» (ст. 186.3), оскільки «операції з постачання цих послуг не є об’єктом оподаткування ПДВ» (ст. 196.1, 196.1.14).

Прикріплений файлРозмір
2011_02_09_Letter_009_CMU_Software.pdf147.99 КБ
2011_02_09_Letter_010_CMU_technical_service.pdf132.5 КБ

Лист Державної податкової адміністрації України від 26.01.2011 № 2049/7/16-1117 Щодо наказу ДПА України від 24.12.2010 № 1002

Державна податкова адміністрація України повідомляє, що з метою забезпечення застосування пункту 201.15 статті 201 розділу V Податкового кодексу України (далі – Кодекс) наказом Державної податкової адміністрації України від 24.12.2010 № 1002 „Про затвердження форми Реєстру виданих та отриманих податкових накладних та Порядку його ведення”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.12.2010 за № 1402/18697 (далі – наказ № 1002), затверджено нову форму Реєстру виданих та отриманих податкових накладних (далі – Реєстр) та Порядок його заповнення (далі – Порядок).

Наказ № 1002 набрав чинності з дня офіційного опублікування (з 10 січня 2011 року – „Офіційний вісник України”, №101, 2010).

Нова форма Реєстру містить суттєві відмінності від попередньої:
1) Реєстр містить службові поля від 01 до 06.

У службовому полі Реєстру для відмітки про тип декларації (рядки 011 – 012) та службовому полі для відмітки про форму податкової декларації (рядки 021 – 024) вказується позначка (х) у рядку службового поля, яке відповідає типу та формі декларації.

У службовому полі Реєстру для відмітки номеру порції Реєстру (рядок 013) вказується числове значення від 01 до 99.

Лист Державної податкової адміністрації України від 24.01.2011 р. N1704/7/16-1517

Державна податкова адміністрація України у зв'язку із численними запитами платників податків, органів державної податкової служби та з метою належної організації адміністрування податку на додану вартість надає методичні рекомендації для підготовки податкових консультації платникам щодо термінів подання декларації з податку на додану вартість та сплати податкового зобов’язання у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N 2755-VI (далі - Кодекс), який набрав чинність з 01 січня 2011 року (пункт 1 розділу ХІХ „Прикінцеві положення”).

І. Терміни подання декларації з податку на додану вартість

Статтею 34 розділу І Кодексу визначено види податкових періодів, з яких згідно з пунктом 202.1 статті 202 розділу V Кодексу для податку на додану вартість звітним (податковим) періодом є один календарний місяць, а у випадках, особливо визначених цим Кодексом, календарний квартал.

Підпунктом 49.18.1 пункту 49.18 статті 49 розділу ІІ Кодексу визначено, що податкові декларації, крім випадків, передбачених цим Кодексом, подаються за базовий (звітний) період, що дорівнює календарному місяцю (у тому числі в разі сплати місячних авансових внесків), - протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Податковий кодекс України

02 грудня 2010 року Верховною Радою України прийнято Закон України № 2755-VI - Податковий кодекс України. Кодекс офіційно опублікований 04.12.2010 у газеті Голос України № 229 (№ 229-230).

Кодекс набирає чинності з 01.01.2011, крім деяких пунктів, які зазначено у Розділі ХІХ «Прикінцеві положення».

Податковий кодекс України у форматі MS Word: Tax_Code_of_Ukraine.doc (3.77 MБ).

Прикріплений файлРозмір
Tax_Code_of_Ukraine.doc3.77 MБ

Компания "Навигатор" погасила кредитные обязательства на сумму более 17 млн. грн.

Компания "Навигатор" своевременно и в полном объеме погасила кредитные обязательства перед АО «Сведбанк» на сумму более 17 млн.грн.

Сокращение кредитной нагрузки было проведено в рамках принятой стратегии развития компании «Навигатор» на 2009 год. Ранее, в августе 2009 года, в соответствии со стратегией развития компании, также был полностью погашен предыдущий кредит на сумму более 11 млн. грн.

Благодаря реализации ряда мер по сокращению операционных затрат и оптимизации распределения активов, компании удалось выйти на запланированные показатели валового дохода, валовых затрат и прибыльности. На нынешнем этапе усилия компании направлены на укрепление лидерских позиций на рынке настольных ПК.

Компания является крупнейшим производителем компьютерных систем (персональных компьютеров, ноутбуков и серверных систем) в Украине и крупным импортером ИТ-продукции, поэтому одной из важнейших задач, которую удалось решить в условиях сниженного потребительского спроса, была оптимизация товарных остатков.

Ноутбуки Impression приобрел Национальный Банк Украины

27.08.09. Киев. - Компания "Навигатор" осуществила поставку ноутбуков Impression Computers собственного производства в Национальный Банк Украины. Сумма сделки - около 1 млн. грн.

"Навигатор" получил право на поставку ноутбуков Impression Computers по результатам победы в тендере, который был проведен Национальным Банком Украины. Портативная техника Impression Computers полностью соответствует всем требованиям заказчика к производительности, конфигурации, самым высоким стандартам качества и надежности.

Поставленные ноутбуки размером 15,4” созданы на базе процессора Intel® Core™ 2 Duo, высокопроизводительны и эргономичны, а рифленый металлический корпус устойчив к механическим повреждениям и загрязнениям.

Качество ноутбуков подтверждено сертификатами УкрСЕПРО, ДСТУ-ISO-9001 и ДСТУ-ISO-14001.

Інком створила TCP/IP мережу, розгорнула ЦОД та запустила CRM і контакт центр для ДПА

Компанія Інком запустила впромислову експлуатацію інформаційну систему для Інформаційно-довідкового лепартаменту Державної податкової адміністрації України.

В результаті:

  • побудовано мережу на основы протоколу TCP/IP
  • розгорнуто відокремлений ЦОД
  • інтегровано CRM-систему Oracle Siebel CRM із
  • контакт центром Cisco IP Contact Center Enterprise

Джерело: http://incom.ua/content/view/372398/31/

ЛИСТ ДПАУ 05.04.2007 N 6858/7/15-0417 Щодо деяких питань діяльності технологічних парків, їх учасників та спільних підприємств

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Л И С Т 05.04.2007 N 6858/7/15-0417

Щодо деяких питань діяльності технологічних парків, їх учасників та спільних підприємств

У зв'язку зі зверненнями, що надходять від технологічних парків, їх учасників та спільних підприємств, що виконують проекти технологічних парків (далі - технопарки), Державна податкова адміністрація України надає роз'яснення стосовно деяких питань застосування спеціального режиму інноваційної діяльності технопарків, зокрема щодо визначення терміну дії свідоцтва про державну реєстрацію проекту технологічного парку.

Правові та економічні засади запровадження та функціонування спеціального режиму інноваційної діяльності технопарків передбачено Законом України від 16.07.99 р. N 991-XIV "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" у редакції, прийнятій Законом України від 12.01.2006 р. N 3333-IV (далі по тексту - Закон N 3333).

RSS-матеріал