Лист ДПА України від 17.08.2011 №9409/5/16-1516 Щодо оподаткування послуг у пп. "в" п. 183.3 Кодексу

                                           ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

                                                                           ЛИСТ

                                                    від 17.08.2011 р. N 9409/5/16-1516
                                          Щодо оподаткування послуг у пп. "в" п. 183.3 Кодексу

Відповідно до підпункту "б" пункту 185.1 статті 185 розділу V Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N 2755-VI (далі - Кодекс) об'єктом оподаткування є операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу.

У відповідності із пунктом 186.4 статті 186 Кодексу місцем постачання послуг є місце реєстрації постачальника, крім операцій, зазначених у пунктах 186.2 і 186.3 цієї статті.

Згідно з пунктом 186.3 статті 186 Кодексу місцем постачання зазначених у цьому пункті послуг вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб'єкт господарювання, або - у разі відсутності такого місця - місце постійного чи переважного його проживання. До таких послуг, зокрема, належать: консультаційні, інжинірингові, інженерні, юридичні (у тому числі адвокатські), бухгалтерські, аудиторські, актуарні та інші подібні послуги консультаційного характеру, а також послуги з розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення, з оброблення даних та надання консультацій з питань інформатизації, надання інформації та інших послуг у сфері інформатизації, у тому числі з використанням комп'ютерних систем (підпункт "в" пункту 186.3 статті 186 Кодексу).

Відповідно до підпункту 196.1.14 пункту 196.1 статті 196 Кодексу операції з постачання послуг, визначених у підпункті "в" пункту 186.3 статті 186 Кодексу не належали до об'єкта оподаткування ПДВ до 01.07.2011 р. (19.05.2011 р. Верховною Радою України прийнято Закон України N 3387-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України та про ставки вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур" (набрав чинності з 01.07.2011 р., яким внесено зміни до Кодексу, зокрема, виключено підпункт 196.1.14 пункту 196.1 статті 196 Кодексу).

Враховуючи викладене:

• з 01.01.2011 р. до 30.06.2011 р. операції з надання послуг, визначених підпунктом "в" пункту 186.3 статті 186 Кодексу, не належали до об'єкта оподаткування ПДВ;

• з 01.07.2011 р. операції з надання резиденту послуг, визначених підпунктом "в" пункту 186.3 статті 186 Кодексу, в тому числі і надання таких послуг нерезидентом, є об'єктом оподаткування ПДВ. При цьому якщо нерезидент надає послуги, визначені в підпункті "в" пункту 186.3 статті 186 Кодексу, резиденту - юридичній особі, зареєстрованій платником податку на додану вартість, то такий отримувач послуг нараховує податок за основною ставкою, складає податкову накладну із зазначенням суми нарахованого ним податку (при цьому податкова накладна складається в одному примірнику і залишається в платника податку) та включає її до податкового зобов'язання відповідного звітного (податкового) періоду (рядок 7 декларації з податку на додану вартість). В наступному звітному періоді зазначена сума податку може бути віднесена до податкового кредиту (рядок 12.4 декларації з податку на додану вартість) за умови виконання вимог, визначених статтею 198 Кодексу.

Заступник Голови
комісії з проведення реорганізації
ДПА України,
заступник Голови ДПС України                                                                                                С. Лекарь