Указ Президента України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації" від 23.11.2011 №1067/2011

На виконання Закону України «Про телекомунікації» постановляю:

1. Утворити Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

2. Затвердити Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (додається).

3. Затвердити граничну чисельність працівників Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, у кількості 375 штатних одиниць.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 23 листопада 2011 року 1067/2011
 

ПОЛОЖЕННЯ
про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

 

1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ), є державним колегіальним органом, підпорядкованим Президенту України, підзвітним Верховній Раді України.

НКРЗІ є органом державного регулювання у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку. У визначеній сфері НКРЗІ здійснює повноваження органу ліцензування, дозвільного органу, регуляторного органу та органу державного нагляду (контролю).

2. НКРЗІ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами.

3. Основними завданнями НКРЗІ є:

1) забезпечення проведення єдиної державної політики з питань державного регулювання у сфері телекомунікацій, інформатизації та розвитку інформаційного суспільства, користування радіочастотним ресурсом, надання послуг поштового зв'язку;

2) здійснення державного регулювання та нагляду у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом, надання послуг поштового зв'язку, використання інфраструктури з метою максимального задоволення попиту споживачів на послуги зв'язку та інформаційні послуги, створення сприятливих умов для залучення інвестицій, збільшення обсягів послуг та підвищення їх якості, розвитку та модернізації телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних мереж з урахуванням інтересів національної безпеки;

3) забезпечення ефективного користування радіочастотним ресурсом і функціонування ринку телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних, інформаційних послуг та послуг поштового зв'язку на основі збалансування інтересів суспільства, суб'єктів господарювання та споживачів цих послуг;

4) сприяння розвитку конкуренції та підприємництва, забезпечення рівних умов діяльності суб'єктів господарювання всіх форм власності, вдосконалення механізму регулювання ринкових відносин у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку;

5) забезпечення системності, комплексності і узгодженості розвитку інформатизації та інформаційного суспільства в державі.

4. НКРЗІ відповідно до покладених на неї завдань:

1) бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері телекомунікацій, інформатизації та розвитку інформаційного суспільства, користування радіочастотним ресурсом, надання послуг поштового зв'язку;

2) проводить аналіз стану ринку телекомунікаційних послуг та послуг поштового зв'язку, готує пропозиції щодо забезпечення ринкової збалансованості та вдосконалення механізму державного регулювання у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку;

3) реалізовує державну стратегію розвитку у сфері телекомунікацій, інформатизації та розвитку інформаційного суспільства, користування радіочастотним ресурсом, надання послуг поштового зв'язку;

4) бере в установленому порядку участь у підготовці проектів законів, інших нормативно-правових актів у сфері телекомунікацій, інформатизації та розвитку інформаційного суспільства, користування радіочастотним ресурсом, надання послуг поштового зв'язку, вносить на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України пропозиції щодо проектів законів та інших нормативно-правових актів з цих питань;

5) подає в установленому порядку пропозиції щодо розвитку інформаційного суспільства, сфери телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом, надання послуг поштового зв'язку, проекту Державного бюджету України на відповідний рік, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, у межах своїх повноважень здійснює контроль за їх виконанням;

6) забезпечує у межах своїх повноважень формування та реалізацію державної тарифної політики у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом, надання послуг поштового зв'язку, вдосконалення нормативної та методологічної бази формування тарифів, які підлягають державному регулюванню, а також проведення моніторингу цін у зазначених сферах;

7) встановлює відповідно до закону граничні або фіксовані тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги, тарифи на надання в користування каналів електрозв'язку операторів телекомунікацій, які займають монопольне (домінуюче) становище на ринку цих послуг, розрахункові такси за послуги пропуску трафіка до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на певному ринку пропуску трафіка або операторів телекомунікацій, що займають монопольне (домінуюче) становище на ринку телекомунікацій, тарифи на надання в користування кабельної каналізації електрозв'язку операторів телекомунікацій, порядок взаєморозрахунків між операторами телекомунікацій, граничні тарифи на універсальні послуги поштового зв'язку, а також тарифи на роботи (послуги) Українського державного центру радіочастот (УДЦР) та розміри плати за видачу документів дозвільного характеру – висновків щодо електромагнітної сумісності, дозволів на експлуатацію, на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, здійснює відповідно до законодавства інші заходи щодо тарифного регулювання у зазначеній сфері;

8) видає операторам та провайдерам телекомунікацій дозвіл на встановлення спеціальних тарифів для інвалідів та соціально незахищених осіб на загальнодоступні телекомунікаційні послуги;

9) здійснює організаційно-правове забезпечення загальнодоступних телекомунікаційних послуг, послуг пропуску трафіка та послуг поштового зв'язку;

10) забезпечує державний нагляд (контроль) за:

а) додержанням суб'єктами ринку законодавства про телекомунікації, інформатизацію та поштовий зв'язок;

б) додержанням законодавства про радіочастотний ресурс України та запобігання правопорушенням при користуванні радіочастотним ресурсом України у смугах радіочастот загального користування;

в) додержанням операторами, провайдерами телекомунікацій, користувачами радіочастотного ресурсу ліцензійних умов, особливих умов, визначених у відповідних ліцензіях, та Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій;

г) додержанням операторами, провайдерами телекомунікацій умов експлуатації технічних засобів телекомунікацій в телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних мережах загального користування;

д) додержанням операторами, провайдерами телекомунікацій установлених показників якості надання телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних послуг, а операторами поштового зв'язку – установлених показників якості послуг поштового зв'язку;

е) додержанням операторами, провайдерами телекомунікацій законодавства про телекомунікації в частині взаємоз'єднання телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних мереж та використання номерного ресурсу;

є) додержанням операторами, провайдерами телекомунікацій установленого нормативно-правовими актами порядку маршрутизації трафіка на телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних мережах;

ж) додержанням виробниками, постачальниками технічних засобів телекомунікацій, а також операторами, провайдерами телекомунікацій вимог нормативно-правових актів та нормативних документів у сфері телекомунікацій, інформатизації та користування радіочастотним ресурсом;

з) додержанням користувачами радіочастотного ресурсу, в тому числі дипломатичними представництвами, консульськими установами іноземних держав, представництвами іноземних організацій в Україні, умов, визначених у дозволах, зокрема спеціальних (тимчасових спеціальних) дозволах на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв у смугах загального користування;

и) додержанням користувачами радіочастотного ресурсу умов експлуатації радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв;

і) додержанням операторами, провайдерами телекомунікацій умов використання номерного ресурсу;

ї) додержанням операторами поштового зв'язку вимог нормативно-правових актів та нормативних документів щодо застосування засобів поштового зв'язку;

й) додержанням суб'єктами господарювання, які здійснюють ввезення, отримання в поштових відправленнях з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що призначені для використання на території України в смугах загального користування, вимог законодавства щодо ввезення, отримання з-за кордону відповідних радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв;

к) додержанням суб'єктами господарювання, які здійснюють реалізацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, вимог законодавства України щодо реалізації радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, у тому числі порядку їх маркування;

л) наявністю ліцензій та інших дозвільних документів, передбачених законами у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та поштового зв'язку;

11) забезпечує проведення перевірок дотримання законодавства у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, а також поштового зв'язку, в тому числі наявності в операторів телекомунікацій проектів будівництва, реконструкції та модернізації телекомунікаційних мереж, забезпечення операторами телекомунікацій сталості телекомунікаційних мереж, відповідності договорів про взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж обов'язковим вимогам до таких договорів, здійснення вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж;

12) забезпечує проведення перевірок достовірності відомостей у документах, поданих заявником для отримання ліцензій, інших дозвільних документів на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України, відповідності заявника і поданих документів ліцензійним умовам;

13) здійснює відповідно до законодавства ліцензування та реєстрацію у сфері надання телекомунікаційних послуг та користування радіочастотним ресурсом, встановлює ліцензійні умови та порядок контролю за їх дотриманням;

14) встановлює:

Правила здійснення діяльності у сфері телекомунікацій;

порядок надання послуг із перенесення абонентських номерів та порядок надання послуг національного роумінгу;

основні вимоги до договору про надання телекомунікаційних послуг;

порядок виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах загального користування;

15) забезпечує досудове врегулювання спорів між суб'єктами ринку телекомунікацій щодо взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж, у тому числі щодо послуг пропуску трафіка, надання послуг національного роумінгу, перенесення абонентських номерів та використання персональних номерів;

16) встановлює відповідно до закону порядок відкриття номерного ресурсу, в якому забезпечує утворення персональних номерів абонентів, та порядок адміністрування, присвоєння абонентам і обслуговування персональних номерів;

17) визначає організацію, яка здійснює централізоване технічне адміністрування персональних номерів та перенесення абонентських номерів;

18) визначає ринки телекомунікаційних послуг, здійснює їх аналіз та визначає операторів з істотною ринковою перевагою у затвердженому НКРЗІ порядку;

19) встановлює порядок маршрутизації трафіка;

20) бере участь у розробленні та погоджує проекти змін до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та Плану використання радіочастотного ресурсу України відповідно до законодавства;

21) здійснює відповідно до законодавства заходи з формування простору нумерації, кодів географічних зон, ідентифікаційних кодів мереж, об'єктів та послуг у телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних мережах загального користування, присвоює, обліковує та вилучає номерний ресурс, видає та скасовує дозволи на його використання;

22) забезпечує контроль за якістю телекомунікаційних послуг, задоволенням попиту споживачів, а також за дотриманням умов застосування технічних засобів у телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних мережах загального користування;

23) приймає відповідно до закону рішення про покладання на операторів телекомунікацій, які займають монопольне (домінуюче) становище або мають істотну ринкову перевагу на ринках відповідних телекомунікаційних послуг, а також на операторів фіксованого проводового зв'язку, які здійснюють або мають намір здійснювати діяльність у цих регіонах, обов'язків щодо розвитку та надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг споживачам із застосуванням механізму компенсації збитків, установленого Кабінетом Міністрів України;

24) застосовує в установленому законодавством порядку адміністративні стягнення до суб'єктів ринку телекомунікацій та послуг поштового зв'язку, а також до осіб, винних у порушенні законодавства про радіочастотний ресурс України;

25) бере в межах своїх повноважень участь у формуванні та реалізації антимонопольної політики у галузі зв'язку (демонополізація економіки, розвиток конкуренції, антимонопольне регулювання, застосування антимонопольного законодавства), передає до Антимонопольного комітету України матеріали в разі виявлення фактів порушення законодавства про захист економічної конкуренції;

26) регулює взаємодію операторів телекомунікацій при взаємоз'єднанні телекомунікаційних мереж, у тому числі щодо послуг пропуску трафіка:

а) затверджує порядок регулювання технічних, організаційних та економічних умов взаємоз'єднання мереж операторів телекомунікацій, що займають монопольне (домінуюче) становище на ринку телекомунікацій, а також мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою:

б) встановлює:

обов'язкові вимоги до договорів про взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж, що укладаються операторами телекомунікацій;

порядок подання, розгляду і затвердження пропозицій операторів телекомунікацій щодо взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж;

в) затверджує порядок встановлення розмірів розрахункових такс за послуги пропуску трафіка, плати за доступ до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій, що займають монопольне (домінуюче) становище на ринку телекомунікацій, та/або операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою;

г) затверджує і публікує в офіційному бюлетені не менше одного разу на рік каталог пропозицій операторів телекомунікацій щодо взаємоз'єднання з їх телекомунікаційними мережами та щоквартально – перелік договорів, укладених між операторами телекомунікацій щодо взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж;

д) визначає порядок розгляду звернень, дослідження матеріалів, винесення рішення стосовно спору між операторами телекомунікацій щодо взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж;

е) здійснює за зверненням будь-якої із сторін урегулювання відносин операторів телекомунікацій щодо взаємоз’єднання, в тому числі щодо послуг пропуску трафіка, при укладанні, виконанні та розірванні відповідних договорів, приймає обов'язкові для виконання рішення з цих питань;

27) співпрацює з організаціями, які представляють інтереси споживачів, забезпечує в установленому законом порядку такі організації та споживачів необхідною інформацією про діяльність операторів і провайдерів телекомунікацій та операторів поштового зв'язку;

28) створює сприятливі організаційні та економічні умови для залучення інвестицій у сферу телекомунікацій, у тому числі щодо надання телекомунікаційних послуг для потреб телебачення і радіомовлення, у сферу інформатизації, поштового зв'язку;

29) забезпечує рівні умови для діяльності у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом, надання послуг поштового зв'язку;

30) встановлює порядок ведення і веде реєстри операторів і провайдерів телекомунікацій та операторів поштового зв'язку;

31) веде реєстр:

ліцензій на види діяльності у сфері надання телекомунікаційних послуг;

ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України;

радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування;

32) встановлює порядок реалізації, експлуатації радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв на території України та порядок ввезення їх із-за кордону;

33) здійснює координацію робіт з підтвердження відповідності засобів телекомунікацій, радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв, які виробляються в Україні та які ввозяться з-за кордону, забезпечує в межах своїх повноважень стандартизацію у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку, узгоджує перелік акредитованих у встановленому порядку органів, уповноважених на провадження діяльності з підтвердження відповідності технічних засобів телекомунікацій;

34) визначає переліки радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для ввезення з-за кордону та експлуатації яких не потрібні дозволи;

35) вирішує спірні питання між операторами, провайдерами телекомунікацій та їх абонентами щодо розбіжності показників тривалості послуг на лічильниках телекомунікаційних послуг, що встановлюються на кінцевому обладнанні;

36) забезпечує:

за участю центрального органу виконавчої влади в галузі зв'язку проведення конверсії радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот загального користування;

разом із центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку, Генеральним штабом Збройних Сил України та Державним космічним агентством України проведення конверсії радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот спеціального користування;

37) узгоджує тематичні плани науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт щодо розподілу, виділення і присвоєння радіочастот, їх міжнародно-правового захисту, забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів і функціонування системи радіочастотного моніторингу;

38) здійснює в межах своїх повноважень заходи з:

науково-технічного забезпечення функціонування і розвитку ринку телекомунікаційних послуг, сфери телекомунікацій, інформатизації та розвитку інформаційного суспільства, користування радіочастотним ресурсом, надання послуг поштового зв'язку;

впровадження нових світових технологій та засобів телекомунікацій, інформатизації;

модернізації телекомунікаційних мереж, розвитку відповідної інфраструктури з урахуванням інтересів національної безпеки;

39) забезпечує міжнародну координацію та міжнародний захист частотних присвоєнь України, бере участь у роботі Міжнародного союзу електрозв'язку та інших міжнародних організацій з питань, що належать до повноважень НКРЗІ, організовує в установленому порядку виконання їх рішень;

40) замовляє науково-дослідні роботи щодо ефективного розподілу радіочастотного ресурсу, забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, основних напрямів і пріоритетів розвитку телекомунікацій та інформатизації;

41) здійснює управління та контроль за діяльністю УДЦР відповідно до вимог законодавства;

42) розробляє та затверджує Регламент НКРЗІ;

43) бере участь у розробленні та погоджує Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг;

44) розглядає звернення споживачів і приймає рішення з питань, що належать до її компетенції;

45) здійснює співробітництво з відповідними міжнародними організаціями та органами регулювання у сфері телекомунікацій, електронних комунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку іноземних держав;

46) бере в установленому порядку участь у підготовці проектів міжнародних договорів України, укладає відповідно до закону міжнародні договори міжвідомчого характеру;

47) бере участь у розробленні норм, стандартів і технічних регламентів у сфері програмного забезпечення, електронного документообігу, структури інформаційних ресурсів та обміну інформацією (єдині формати обміну даними) для органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

48) здійснює у межах своїх повноважень управління та координацію діяльності з питань формування та використання державних електронних інформаційних ресурсів, забезпечує ведення Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів органів державної влади;

49) видає офіційний друкований бюлетень, забезпечує публікацію в ньому нормативно-правових актів, відомостей, передбачених законом, та іншої інформації;

50) виконує відповідно до законодавства функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління НКРЗІ;

51) здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на НКРЗІ Президентом України.

5. НКРЗІ з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції, контроль за їх здійсненням в апараті НКРЗІ, її територіальних органах;

2) забезпечує виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізації держави в межах повноважень і реалізацію державної політики з питань цивільної оборони (цивільного захисту);

3) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням в НКРЗІ;

4) забезпечує оприлюднення інформації про свою діяльність, здійснює заходи щодо налагодження діалогу з громадськістю та створення умов для участі громадян у процесі формування та реалізації державної політики.

6. НКРЗІ для забезпечення виконання покладених на неї завдань і функцій має право:

1) отримувати:

від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування в установленому порядку документи, матеріали, статистичну та іншу визначену законодавством інформацію;

безоплатно в установленому законом порядку від операторів, провайдерів телекомунікацій, суб'єктів господарювання на ринку інформаційних послуг, операторів поштового зв'язку необхідну для виконання своїх повноважень звітність та інформацію, у тому числі таку, що містить фінансово-економічні показники;

2) приймати в межах своїх повноважень рішення, які є обов’язковими для виконання суб’єктами ринку телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв’язку;

3) приймати рішення про накладання адміністративних стягнень на суб'єктів ринку телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв’язку;

4) складати відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення протоколи про порушення посадовими особами суб’єктів ринку телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв’язку законодавства про телекомунікації, поштовий зв'язок та радіочастотний ресурс;

5) застосовувати в установленому законом порядку відповідні санкції до суб'єктів ринку телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку за порушення ними умов та правил здійснення підприємницької діяльності у сферах телекомунікації, поштового зв'язку та радіочастотного ресурсу (ліцензійних умов);

6) залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до її повноважень;

7) висвітлювати питання розвитку та функціонування ринків послуг зв'язку в засобах масової інформації;

8) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

9) приймати з питань, що належать до компетенції НКРЗІ, нормативно-правові акти, контролювати їх виконання;

10) звертатися до суду з відповідними позовними заявами в разі порушення суб'єктами господарювання, що провадять діяльність на ринку телекомунікаційних послуг та послуг поштового зв'язку, законів про телекомунікації, інформатизацію, користування радіочастотним ресурсом та поштовий зв'язок, а також з позовами про скасування державної реєстрації у випадках, передбачених законом;

11) утворювати в разі потреби за погодженням з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади тимчасові експертні групи для підготовки проектів актів законодавства, проведення їх експертизи та надання консультацій;

12) наділяти посадових осіб НКРЗІ повноваженнями щодо здійснення державного нагляду (контролю) за ринком телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом.

7. НКРЗІ у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами державної влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, а також з органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами, організаціями.

8. НКРЗІ складається із Комісії як колегіального органу та апарату.

9. НКРЗІ як колегіальний орган утворюється у складі Голови НКРЗІ та шести членів Комісії.

Голова та члени НКРЗІ призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України шляхом видання відповідного указу.

Термін повноважень Голови та членів НКРЗІ становить шість років. Одна й та ж особа не може бути Головою та/або членом Комісії більше двох термінів підряд.

НКРЗІ як колегіальний орган набуває повноважень з моменту призначення більше половини її загального кількісного складу.

10. Голова НКРЗІ:

1) здійснює керівництво поточною діяльністю НКРЗІ та вирішує всі питання діяльності Комісії, за винятком тих, які належать до компетенції НКРЗІ як колегіального органу;

2) діє без довіреності від імені НКРЗІ в межах, установлених законодавством України;

3) представляє НКРЗІ у відносинах із державними органами інших держав з питань нагляду за сферою зв'язку та інформатизації, міжнародними організаціями;

4) головує на засіданнях НКРЗІ;

5) видає накази, розпорядження з питань, що належать до його компетенції;

6) приймає на роботу і звільняє з роботи працівників апарату НКРЗІ, присвоює їм ранги державних службовців, заохочує їх та накладає дисциплінарні стягнення;

7) підписує документи, які видаються відповідно до рішень НКРЗІ;

8) представляє інтереси НКРЗІ у Кабінеті Міністрів України, має право брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу;

9) подає Президентові України пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад членів НКРЗІ;

10) виконує інші функції, необхідні для забезпечення організації роботи та діяльності НКРЗІ, передбачені законодавством.

11. Організаційно-технічну та іншу роботу щодо забезпечення діяльності НКРЗІ здійснює її апарат відповідно до цього Положення.

Апарат очолює керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою НКРЗІ.

Керівник апарату підзвітний і підконтрольний безпосередньо Голові НКРЗІ.

Обов'язки керівника апарату визначаються Головою НКРЗІ.

12. Основною формою роботи НКРЗІ як колегіального органу є засідання, які проводяться за рішенням Голови НКРЗІ.

Засідання НКРЗІ є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її загального кількісного складу.

Рішення НКРЗІ приймаються більшістю голосів від її загального кількісного складу. Голова та член НКРЗІ мають по одному голосу кожен.

13. Рішення НКРЗІ приймаються на засіданнях, які проводяться у формі відкритих або закритих слухань. У разі розгляду питань, що мають важливе суспільне значення, засідання проводяться у формі відкритих слухань, у яких мають право брати участь суб'єкти ринку телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв’язку і громадські організації.

Рішення НКРЗІ, прийняті в межах її повноважень, обов'язкові для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, учасниками ринку телекомунікаційних послуг, їх об'єднаннями.

Рішення Комісії можуть бути оскаржені в установленому законодавством порядку.

Рішення НКРЗІ, які є нормативно-правовими актами, підлягають обов'язковій державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Рішення НКРЗІ, які є нормативно-правовими актами, не потребують узгодження з іншими органами державної влади, крім випадків, передбачених законом.

Рішення НКРЗІ, які відповідно до закону є регуляторними актами (крім рішень щодо встановлення тарифів), розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

НКРЗІ у разі потреби видає разом з центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.

14. НКРЗІ для виконання покладених на неї завдань може утворювати консультативні та інші дорадчі органи. Положення про такі органи затверджуються Комісією.

НКРЗІ для науково-методичного та інформаційного забезпечення своєї діяльності, в тому числі збалансування у процесі діяльності НКРЗІ інтересів суб'єктів ринку телекомунікацій і споживачів, може залучати вчених, експертів, консультантів, представників громадськості.

15. Гранична чисельність працівників НКРЗІ затверджується Президентом України.

Штатний розпис НКРЗІ затверджується Головою НКРЗІ за погодженням із Міністерством фінансів України.

Структура НКРЗІ затверджується Головою НКРЗІ в межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України.

16. НКРЗІ є юридичною особою, має відокремлене майно, що є державною власністю, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

Глава Адміністрації Президента України С.ЛЬОВОЧКІН