Положення

МОНмолодьспорту затвердило положення про ЕОР

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України наказом від 01.10.2012 № 1060 затвердило положення про електронні освітні ресурси. Відповідно до Положення, під ЕОР розуміють навчальні, наукові, інформаційні, довідкові матеріали та засоби, розроблені в електронній формі та представлені на носіях будь-якого типу або розміщені у комп'ютерних мережах, які відтворюються за допомогою електронних цифрових технічних засобів і необхідні для ефективної організації навчально-виховного процесу, в частині, що стосується його наповнення якісними навчально-методичними матеріалами

Указ Президента України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації" від 23.11.2011 №1067/2011

На виконання Закону України «Про телекомунікації» постановляю:

1. Утворити Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

2. Затвердити Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (додається).

3. Затвердити граничну чисельність працівників Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, у кількості 375 штатних одиниць.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 23 листопада 2011 року 1067/2011
 

ПОЛОЖЕННЯ
про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

 

Про утворення Міжгалузевої ради з питань інформаційного суспільства, постанова КМУ від 14 березня 2009 р. №4

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 14 січня 2009 р. № 4
Київ

Про утворення Міжгалузевої ради з питань розвитку інформаційного суспільства

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Міжгалузеву раду з питань розвитку інформаційного суспільства у складі згідно з додатком.
Дозволити голові Міжгалузевої ради у разі потреби вносити зміни до її складу.

2. Затвердити Положення про Міжгалузеву раду з питань розвитку інформаційного суспільства, що додається.Прем’єр-міністр України
Ю. ТИМОШЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 січня 2009 р. № 4
ПОЛОЖЕННЯ
про Міжгалузеву раду з питань розвитку інформаційного суспільства

1. Міжгалузева рада з питань розвитку інформаційного суспільства (далі — Міжгалузева рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України.

Про утворення Міжгалузевої ради з питань інформаційного суспільства, постанова КМУ від 14 березня 2009 р. №4

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 14 січня 2009 р. № 4
Київ

Про утворення Міжгалузевої ради з питань розвитку інформаційного суспільства

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Міжгалузеву раду з питань розвитку інформаційного суспільства у складі згідно з додатком.
Дозволити голові Міжгалузевої ради у разі потреби вносити зміни до її складу.

2. Затвердити Положення про Міжгалузеву раду з питань розвитку інформаційного суспільства, що додається.

Прем’єр-міністр України
Ю. ТИМОШЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 січня 2009 р. № 4
ПОЛОЖЕННЯ
про Міжгалузеву раду з питань розвитку інформаційного суспільства

1. Міжгалузева рада з питань розвитку інформаційного суспільства (далі — Міжгалузева рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України.

НБУ встановлено розрахунок офіційного курсу гривні

28 листопада 2008 р. набирає чинності постанова Правління Національного банку України № 351 від 04.11.2008 р. „Про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та банківських металів”, http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1108-08, згідно із якою офіційний курс гривні до долара США розраховується на рівні курсу, установленого на міжбанківському валютному ринку України за результатами функціонування Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України НБУ, що склався за попередній робочий день.

Нагадуємо, що до набрання чинності цією постановою офіційний курс гривні до долара США розраховується на підставі котирування валюти на міжбанківському валютному ринку та з урахуванням інформації про діючий офіційний курс Національного банку і про проведені ним операції з купівлі-продажу іноземних валют 1-ї групи Класифікатора, а також відомостей про курсові та цінові зміни на світових фінансових та товарних ринках, інших показників, зміна яких може впливати на валютний ринок України.

Про утворення Державного комітету інформатизації України, постанова КМУ від 26 березня 2008 р. N 272

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 26 березня 2008 р. N 272
Київ

Про утворення Державного комітету інформатизації України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Утворити на базі управління інформатизації Державного департаменту з питань зв'язку та інформатизації, що ліквідується, Державний комітет інформатизації України (далі - Комітет) як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра транспорту та зв'язку.

2. Установити, що Комітет є правонаступником Державного департаменту з питань зв'язку та інформатизації у сфері інформатизації.

3. Перейменувати Державний департамент з питань зв'язку та інформатизації у Державний департамент з питань зв'язку.

4. Затвердити Положення про Державний комітет інформатизації України, що додається.

Про затвердження Положення про Державний департамент інтелектуальної власності, постанова КМУ від 20 червня 2000 р. N 997

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 20 червня 2000 р. N 997 Київ

Про затвердження Положення про Державний департамент інтелектуальної власності

Відповідно до Указу Президента України від 15 грудня 1999 р. N 1572 ( 1572/99 ) "Про систему центральних органів виконавчої влади" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Положення про Державний департамент інтелектуальної власності (додається).

2. Погодитись з пропозицією Міністерства освіти і науки щодо розташування Державного департаменту інтелектуальної власності на умовах оренди за адресою: м. Київ-53, Львівська площа, 8 (19 і 20 поверхи).

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 21 липня 1992 р. N 411 ( 411-92-п ) "Про затвердження Положення про Державне патентне відомство України" (ЗП України, 1992 р., N 8, ст. 195);

пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 8 липня 1999 р. N 1208 ( 1208-99-п ) "Питання Державного комітету України з питань науки та інтелектуальної власності" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 27, ст. 1338);

Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки України, постанова КМУ від 19 грудня 2006 р. N 1757

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 19 грудня 2006 р. N 1757 Київ

Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки України

Із змінами, станом на 27.02.2008

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Положення про Міністерство освіти і науки України, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 25 грудня 2006 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 грудня 2006 р. N 1757
ПОЛОЖЕННЯ
про Міністерство освіти і науки України

1. Міністерство освіти і науки України (МОН) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

МОН є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності.

Положення про Міністерство економіки України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 26 травня 2007 р. № 777
Київ

Про затвердження Положення про Міністерство економіки України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Міністерство економіки України, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 30 травня 2007 року.

Прем’єр-міністр України В. ЯНУКОВИЧ

Інд.18

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 травня 2007 р. № 777

RSS-матеріал