Круглий стіл в МВС з проблем захисту авторських прав в Інтернеті

«Проблеми захисту авторських прав в Інтернеті. Удосконалення діючого законодавства України» - тема круглого столу, проведеного 28 лютого 2012 в Міністерстві внутрішніх справ України.

Участь у круглому столі зокрема взяли:

Серед учасників круглого столу також представники підприємницьких асоціацій, громадських організацій, юридичних компаній.

Міністр внутрішніх справ України Віталій Юрійович Захарченко наголосив на необхідності пошуку балансу інтересів правовласників та суспільства та готовності міністерства до участі в суспільному обговоренні проблематики захисту авторських прав в Інтернеті.

Генеральний директор АПІТУ Юрій Пероганич у своєму виступі звернув увагу на таке: 

  1. Відсутність адекватного правозавстосування законодавства про авторські права стримує розвиток ІТ-бізнесу. Якщо в передових країнах витрати на ІТ діляться на три приблизно рівні частини – це апаратне забезпечення, програмне забезпеченні і це послуги. В Україні приблизно 90% це апаратне забезпечення, і лише 10% це програми і послуги по іх встановленню, обслуговуванню.
  2. Є прецеденти успішних ресурсів Веб 2.0, де вміст створюють і завантажують самі коричтувачі, і де не порушуються авторські права. Це наприклад Вікіпедія, де є правило що той хто вносить інформацію, має бути певен, що ця інформація є вільною для використання з будь-якою метою. У Вікіпедії будь-який користувач може вилучити інформацію, яка на його думку порушує чиїсь авторські права. У Вікіпедії фіксується і є доступним кожне редагування, кожна IP-адреса анонімного користувача.  Свідомі порушники блокуються чи то за ніком, чи за ІП адресою довічно.
  3. Є досвід Європейського Союзу, там ще у 2000 році прийнята Директива 2000/31/ЄС Європейського парламенту і Ради від 8 червня 2000 року про деякі правові аспекти інформаційних послуг, в тому числі і електронної комерції, на внутрішньому ринку ("Директива про електронну комерцію") http://apitu.org.ua/node/914. Ця директива чітко встановлює, у яких випадках провайдер як доступу, так і провайдер хостингу не несе відповідальності. До речі, вона не викликала ніякого спротиву в жодній країні – члені ЄС. Нам в Україні нічого не треба видумувати, а максимально імплементуватии в наше законодавство європейські норми.
  4. Органи внутрішніх справ, як ніхто інший знає, що правила дорожнього руху писалися кров'ю і писалися десятки років, так само розробка правил руху на просторах Інтернету, це постійний і довготривалий процес.
Учасники круглого столу створили робочу групу, котра має:
  • проаналізувати міжнародний досвід регулювання авторських прав в інтернеті, відповідальності учасників правовідносин при створені, зберіганні та поширенні вмісту в Всесвітній павутині, 
  • зробити висновки щодо відповідності українського законодавства законодавству передових в інформаційному відношенні країн
  • напрацьовувати пропозиції для внесення змін до законів та підзаконних актів. 

Юрій Пероганич увійшов до складу  робочої групи. 

Стенограма зустрічі буде опублікована на сайті МВС України.

Учасникам круглого столу запропоновано   поширювати наявними у них засобами інформацію про діалог держави з суспільством на дану тему проблематику дискусії, щоб залучити до неї всі зацікавлені сторони.