Протокол №6 Загальних зборів Асоціації підприємств інформаційних технологій України

17.05.2012                                                                                                                                        м. Київ

Список учасників Загальних зборів у Додатку №1

Ю.Пероганич, генеральний директор АПІТУ відкрив Загальні збори та інформував що на зборах присутні 47 осіб, серед яких є представники 27 компаній дійсних членів АПІТУ та 7 компаній асоційованих членів АПІТУ. Оскільки цього року Загальні Збори є звітними, а не звітно-виборними та на момент відкриття Загальних Зборів немає необхідної для легітимності рішень кількості дійсних членів АПІТУ, тому питання порядку денного будуть заслухані та прийняті до відома учасниками Загальних зборів.

Учасники Загальних зборів одноголосно обрали головуючим на зборах Ю.Пероганича, лічильно-мандатну комісію у складі членів ревізійної комісії Олега Калініченко (Diweave) та Дмитра Седнєва (Інформаційне мереживо).

Учасникам Загальних Зборів запропонований такий порядок денний:

         1. Звіт Правління АПІТУ.

2. Звіти керівників Комітетів АПІТУ.

3. Звіт Ревізійної комісії.

4. Про вступ та виключення компаній з дійсних членів АПІТУ.

5. Про Основні напрямки роботи АПІТУ на 2012-2013.

1. Звіт Правління

Слухали: Голову Правління АПІТУ Е. Шнурко-Табакову зі звітом про діяльність асоціації в період після звітно-виборних Загальних зборів 19.05.2011 та пропозиціями для активізації діяльності АПІТУ у наступному році.

Інформацію голови Правління прийняли до відома.

2. Звіт керівників Комітетів

Слухали: М. Фабро виступив зі звітом про діяльність комітету дистрибуції, О. Ткаченко – зі звітом про діяльність комітету з освіти та П. Жданович – зі звітом про діяльність комітету з програмного забезпечення.

Інформацію керівників комітетів АПІТУ прийняли до відома.

3. Звіт ревізійної комісії

Слухали: За дорученням голови Ревізійної комісії Т. Чабанівського генеральний директор АПІТУ Ю. Пероганич поінформував учасників Загальних зборів про результати перевірки фінансового стану і діяльності Виконавчої адміністрації АПІТУ та зачитав Акт, підготовлений Ревізійною комісією.

Інформацію Ревізійної комісії АПІТУ прийняли до відома.

4. Про вступ та виключення компаній з дійсних членів АПІТУ.

Ю.Пероганич інформував, що за останній рік в дійсні члени АПІТУ вступили компанії Ай-Тодор, Cisco Systems в Україні та Верна.

Інформацію про вступ дійсних членів прийняли до відома.

5. Про Основні напрямки роботи АПІТУ на 2012-2013.

Ю. Пероганич повідомив учасникам зборів результати анкетування членів АПІТУ щодо важливості запропонованих основних напрямків діяльності АПІТУ.

І. Волк запропонувала присутнім на Загальних Зборах висловити свої пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності АПІТУ.

Е. Шнурко-Табакова організувала дискусію, в ході якої більшість членів АПІТУ підтримали ідею проведення щоквартальних зустрічей в робочий час та надання таким зустрічам, окрім неформального спілкування, змістовного навантаження. Висловлювалися пропозиції організовувати зустрічі не лише керівників компаній членів АПІТУ, а й керівників різних структурних підрозділів компаній. В процесі обговорення членами АПІТУ було запропоновано наступне (приведено за алфавітом):

 • В. Базиленко (ASUS) – відповідно до пріоритетів діяльності АПІТУ обирати цікаві теми та використовувати їх як інформаційний привід для проведення неформальних зустрічей.
 • Б. Бєлянський (МТІ) – кожному керівнику компанії члена АПІТУ надати на адресу Виконавчої адміністрації АПІТУ проблемні питання, якими на його думку АПІТУ повинна займатися.
 • А. Биховський (Prexim D) – визначити спільні цілі, які об’єднують членів АПІТУ.
 • С. Бублик (SerOl Distribution) – розробити проект допомоги АПІТУ студентам профільних ВУЗів.
 • ІВолк (Майкрософт) – відзначила важливість особистого спілкування в колі цікавих людей, необхідність надання неформальним зустрічам АПІТУ social responsibility, запропонувала зібрати в електронній формі думки відсутніх на Загальних зборах членів АПІТУ.
 • С. Єжов (Литер) – структурувати взаємовідносини між членами АПІТУ та організовувати зустрічі окремо для керівників компаній та окремо для керівників підрозділів компаній.
 • О. Калініченко (Diweave) – підтримав пропозицію В.Базиленка та дав позитивну оцінку діяльності АПІТУ. Зокрема відзначив, що сьогодні асоціація виконує ті завдання, які він перед нею ставить.
 • М. Лукашевич (ASUS) – успіх асоціації залежить від ефективності членів Правління та активного особистого спілкування керівництва з кожним із членів АПІТУ.
 • О. Машков (Верна) – відзначив важливість особистих зустрічей, а також запропонував організовувати площадки для спілкування та обговорення спеціалізованих проблемних питань спеціалістами відповідних напрямків роботи компаній.
 • О. Мироненко (Сітронікс) – залучати компанії – системні інтегратори та організовували для них спеціалізовані зустрічі.
 • К. Новофастовський (Семантика Плюс) – спростити порядок вступу до АПІТУ – усунути вимогу щодо надання рекомендації від дійсного члена АПІТУ, а залишити лише обов’язок сплати членського внеску.
 • Є. Прибатень (ERC) – провести суботник (наприклад з посадки дерев) для зміцнення відносин між членами АПІТУ.
 • О. Радченко (Навігатор) – керівникам компаній надати Виконавчій адміністрації АПІТУ контакти відповідальних осіб з конкретних питань, яким буде надсилатися відповідна інформація.
 • ВРеньов (Рома) – дав високу оцінку роботі комітету по дистрибуції, відзначив, що широке інформування зі сторони Виконавчої адміністрації дозволяє бути в курсі важливих подій, а живе спілкування  під час неформальних зустрічей є невід’ємною частиною роботи АПІТУ.
 • А. Рубєжова LKO) – мотивувати перших осіб компаній, які попередньо зареєструвалися, приходити на такі зустрічі.
 • С. Сахацький (Семантика Плюс) – обдзвонювати членів АПІТУ напередодні чергової зустрічі та визначати кому з ким цікаво поспілкуватися та з якого питання.
 • Д. Седнєв (МУК) – важливо керівникам компаній бачити один одного, досить раз в квартал, формат – кілька годин в робочі дні.
 • О. Сіньков (АМІ) – проводити щоквартальні зустрічі та надати їм змістовного навантаження.
 • ЕШнурко-Табакова – підсумувала сказане членами АПІТУ та відмітила необхідність організації круглих столів за сегментами.

Основні напрямки діяльності та результати анкетування (Додаток 2), а також пропозиції для підвищення ефективності роботи АПІТУ прийняли до відома.

Ю. Пероганич оголосив Загальні збори закритими.

Головуючий                                                                                          Ю. Пероганич

Секретар                                                                                                В. Черкач

Прикріплений файлРозмір
GM2012-Minutes.doc46 КБ
GM2012-Minutes-Annex_1.doc63 КБ
GM2012-Questionare.doc78.5 КБ