Класифікація професій сфери ІКТ: проблеми та перспективи

Витяг зі статті Олександра Носікова, наукового співробітника Державної установи Науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин. Містить проект другого видання Класифікатора професій ДК 003:2005, пыдготовленого у відповідності до нової редакції Міжнародної стандартної класифікації занять (ISCO-08)

Фахівцями ДУ НДІ соціально-трудових відносин (далі - Інституту) розроблено Класифікатор професій ДК 003:2005 (далі - КП), який набув чинності наказом Держспоживстандарту України від 26 грудня 2005 року № 375 і є державним стандартом, обов'язковим до виконання фахівцями сфери освіти та роботодавцями.

Перелік професій сфери «Інформатика та обчислювальна техніка» та «Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок»займає близько 60 позицій. Багато це чи мало? Позиція Інституту полягає у тому, що всі професії, включені до КП повинні бути застосовуваними на практиці, відповідати сучасним вимогам ринку праці та міжнародним стандартам.

В цілому, напрями підготовки 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» та 0509 «Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок» відповідають вимогам чинного КП за напрямами підготовки бакалаврів (Постанова КМУ №17/19 від 13.12.2006 р «Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра). Це позитивний момент, особливо при урахуванні попиту на професіоналів сфери інформаційних технологій.

Як свідчить статистика Держслужби зайнятості, у 2006 році попит на програмістів та професіоналів, близьких до них («Інженер із застосування комп'ютерів», «Інженер-програміст», «Адміністратор системи», «Аналітик з комп'ютерних комунікацій», «Аналітик з комп'ютерних систем», «Аналітик комп'ютерного банку даних», «Конструктор комп'ютерних систем», «Інженер з програмного забезпечення комп'ютерів») збільшився в 3,5 - 4,0 рази.

За цим напрямом роботи вистачатиме як для прикладних, так і для системних програмістів в обчислювальних центрах, на фірмах по розробці програмного забезпечення. Оскільки рентабельні підприємства намагаються контролювати свої витрати і не відставати від технічного прогресу, їм будуть потрібні програмісти для спрямування діяльності у нове русло. Чимало програмістів можуть стати професіоналами із системного аналізу.

В той же час, робітничі професії «Оператор комп'ютерної верстки», «Оператор ЕОМ та ОМ» у найближчі 2-3 роки будуть зіштовхуватися з проблемами поступового згортання попиту на них. Міжнародна практика класифікації професій у інформаційно-комунікаційній сфері свідчить про наявність тенденції щодо зниження статусу професій спеціалістів до рівня робітничих професій, наприклад стосовно робіт з веб-программування.

Освітньо-кваліфікаційний рівень, виконувані функції та завдання працівників, сфери інформатики та електроніки, складність праці безперервно змінюються під впливом різноманітних чинників технічного, технологічного, організаційного та соціального характеру. У цьому контексті на розвиток галузей значно впливають глобалізаційні процеси, просування України до світової спільноти. Серед проблем, які, на жаль, не вирішуються користувачами КП щодо класифікації професій сфери інформаційно-комунікаційних технологій особливо гострими є :

  • відсутність системи скасування застарілих професій;
  • відсутність системного підходу щодо номенклатури професій;
  • відсутність кваліфікаційних характеристик на переважну більшість професій;

Сьогодні фахівцями Інституту доопрацьовується проект другого видання Класифікатора професій ДК 003:2005 у відповідності до нової редакції Міжнародної стандартної класифікації занять (ISCO-08). Ведуться спільні консультації з колегами із Міжнародної організації праці щодо відповідності урахування всіх нових підходів у КП. Групи професій сфери інформаційно-комунікаційних технологій у новому виданні КП, планується розмістити у такому Вигляді (за угрупованнями) :

13 Менеджери з виробництва і операцій
1ЗЗ Менеджери послуг у галузі інформації та комунікаційних технологій
1330 Менеджери послуг у галузі інформації та комунікаційних технологій

23 Професіонали у галузі навчання
235 Інші професіонали в галузі навчання
2356 Викладачі (тренери) з інформаційних технологій

25 Професіонали з інформаційних та комунікаційних технологій (далі-ІКТ)
251 Розробники і аналітики програмного забезпечення та мультимедіа
2511 Аналітики систем
2512 Розробники програмного забезпечення
2513 Розробники веб-мережі та мультимедіа
2519 Розробники і аналітики програмного забезпечення та мультимедіа, не класифіковані в інших місцях

252 Фахівці баз даних та системні адміністратори
2522 Дизайнери (конструктори) та адміністратори баз даних
2522 Адміністратори систем

253 Професіонали з мереж та апаратного забезпечення ІКТ
2531 Професіонали з комп'ютерних мереж
2532 Професіонали-інженери з телекомунікацій

35 Техніки у галузі інформації та комунікацій
351 Техніки з операцій (експлуатації) ІКТ та підтримки користувачів
3511 Техніки з експлуатації ІКТ
3512 Техніки з підтримки користувачів ІКТ

352 Веб-техніки
3520 Веб-техніки

353 Техніки з розробки додатків та тестування
3531 Програмісти додатків
3532 Техніки з тестування систем

354 Техніки з комунікацій
3541 Техніки з віщання та запису
3542 Техніки в галузі телекомунікаційної інженерії

74 Робітники у сфері електротехнологій
742 Установники і ремонтники електронного та телекомунікаційного устаткування
7421 Механіки та робітники з обслуговування електронного устаткування
7422 Установники та робітники з обслуговування устаткування у сфері ІКТ

Вищенаведений фрагмент нової редакції КП є робочою версією та може претерпіти відповідних змін з урахуванням пропозицій з боку профільних роботодавців та навчальних закладів.

Для цього ДУ НДІ соціально-трудових відносин має відповідні кадри, ресурси, наміри та бажання.


Посилання по темі: