Наукові публікації

Конкурентоздатність української ІТ індустрії за рік не змінилася

"Economist Intelligence Unit" - аналітичний підрозділ журналу "The Economist" 16 вересня 2008 року опублікував доповідь "Порівняльний аналіз конкурентоздатності ІТ індустрії в 2008". Спонсором публікації виступив Альянс ділового програмного забезпечення.

За останній рік Україна, з урахуванням включення до рейтингу двох нових країн (Бангладешу і Хорватії), змінила своєї позицію з 56 місця в 2007 (із 64) на 57 місце в 2008 (із 66). Зниження відбулося за всіма показниками крім показника «Людський капітал», за яким Україна піднялася з 43 на 37 місце (табл. 1, 2).

У доповіді порівнюються умови для розвитку ІТ індустрії в країнах із різних регіонів світу. Розроблена для оцінки модель включає 25 показників, які впливають на конкурентоздатність ІТ індустрії і які згруповані в 6 категорій.

Для визначення загального індексу кожна категорія показників має свою вагу. Кожен показник в рамках категорії також має певну вагу (табл. 3, 4). Визначені основні джерела даних для кожного показника.

Вища комп’ютерна освіта та ІТ-індустрія (деякі аспекти взаємодії)

УДК 378:004

Вища комп’ютерна освіта та ІТ-індустрія
(деякі аспекти взаємодії)

У статті аналізуються формальні й фактичні аспекти взаємодії індустрії інформаційних технологій і вищої комп’ютерної освіти. Автори пропонують перелік актуальних в ІТ-галузі назв професійних занять, що доцільно додати до Національного класифікатору професій.

Тетяна Морозова, доцент, докторант кафедри педагогіки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, кандидат технічних наук

Державна підтримка підприємств, які впроваджують інновації (підбірка матеріалів із досвіду розвинутих країн)

pidtrymka_NDKR.doc - Державна підтримка підприємств, які впроваджують інновації (підбірка матеріалів із досвіду розвинутих країн) - люб'язно надано інформаційно-аналітичною фірмою Ексор, http://www.ecsor.com.ua

Прикріплений файлРозмір
pidtrymka_NDKR.doc324 КБ

Роберто Версола: Лорди кіберпростору: повернення рантьє

Информационные товары, сектора и экономики

Сектор экономики, вовлеченный в производство информационных товаров, может быть назван информационным сектором.

Информационные товаров, будучи нематериальными, совершено отличны от материальных сельскохозяйственных или промышленных товаров. Когда основная часть стоимости материального товара приходится на его информационную составляющую, товар принимает форму информационного.

Деятельность ВТО в сфере ИКТ

Вопросами ИКТ в рамках ВТО занимается Комитет по расширению торговли продукцией сектора информационных технологий (Committee of Participants on the Expansion of Trade in Information Technology Products). В работе комитета принимают участие не все страны - члены ВТО. В настоящее время их число составляет 29 государств, в том числе 15 стран - членов ЕС.

До проблеми взаємодії ІТ-освіти та ІТ-індустрії

Стаття Т.Ю.Морозової, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, містить аналіз змісту нормативних документів сфери праці відносно сфери інформаційних технологій (ІТ)

УДК 378.147.016:004

Дослідження аналітичних даних, що відбивають динаміку економічного зростання провідних країн і показники розвитку в них вищої освіти, виявило нове важливе явище – посилення професійного компонента у підготовці фахівців у ВНЗ на всіх рівнях – від бакалаврату до докторантури [1]. Професіоналізація завжди була домінуючою функцією вітчизняної освіти. Згідно з [2] система стандартів вищої освіти (ССВО) України значною мірою повинна ґрунтуватися на нормативних документах сфери праці. Аналіз змісту останніх відносно сфери інформаційних технологій (ІТ) становить мету доповіді.

Рис. 1 відбиває вплив нормативних документів сфери праці на формування змісту складових ССВО України.

Рис. 1. Взаємодія професійних та освітніх стандартів

Класифікація професій сфери ІКТ: проблеми та перспективи

Витяг зі статті Олександра Носікова, наукового співробітника Державної установи Науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин. Містить проект другого видання Класифікатора професій ДК 003:2005, пыдготовленого у відповідності до нової редакції Міжнародної стандартної класифікації занять (ISCO-08)

Фахівцями ДУ НДІ соціально-трудових відносин (далі - Інституту) розроблено Класифікатор професій ДК 003:2005 (далі - КП), який набув чинності наказом Держспоживстандарту України від 26 грудня 2005 року № 375 і є державним стандартом, обов'язковим до виконання фахівцями сфери освіти та роботодавцями.

Взаємозв’язок освітніх програм ІТ-профіля та ІТ-професій (з міжнародного досвіду)

Стаття Морозової Т.Ю. к.т.н., доцента Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля містить огляд практичних рішень проблеми взаємозв'язку освітніх програм ІТ-профіля та професійних кваліфікацій у галузі інформаційних технологій, наявних в США та Європі.

Неповнота та фрагментарність Національного класифікатора професій (НКП) щодо номенклатури сучасних професій в галузі інформаційних технологій (IT), особливо в розділі «Фахівці», була й залишається джерелом проблем при визначенні професійних кваліфікацій випускників напрямів підготовки ІТ-профілю, особливо освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

RSS-матеріал