Запит пропозицій до нормативних документів на виконання Програми боротьби з контрабандою та порушенням митних правил

04.03.2008 Президент України видав Указ "Про Програму боротьби з контрабандою та порушенням митних правил на 2008-2009 роки"

Виконавча адміністрація АПІТУ має можливість надати пропозиції щодо змісту нормативних документів, які готує Кабінет Міністрів України для виконання Програми.

В разі наявності таких пропозицій просимо інформувати на адресу Виконавчої адміністрації
т./ф. +380 44 230 4835, http://apitu.org.ua, info at apitu.org.ua
офіс 208, "Кубик центр", вул. Шолуденка, 3, Київ, 04116


У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Програму боротьби з контрабандою та порушенням митних правил на 2008-2009 роки

Відповідно до частини першої статті 17, пунктів 1 і 17 частини першої статті 106 Конституції України п о с т а н о в л я ю:

1. Затвердити Програму боротьби з контрабандою та порушенням митних правил на 2008-2009 роки (додається).

2. Кабінету Міністрів України забезпечити виконання зазначеної Програми та інформувати щоквартально про стан її виконання.

Президент України

В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 4 березня 2008 року
N 195/2008


ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 4 березня 2008 року N 195/2008
ПРОГРАМА
боротьби з контрабандою та порушенням митних правил на 2008-2009 роки

I. Загальна частина

Аналіз стану боротьби з контрабандою свідчить про те, що, незважаючи на комплекс заходів, здійснених органами державної влади, контрабанда залишається одним з головних дестабілізуючих чинників внутрішнього ринку України, негативно впливає на розвиток національної економіки, її стратегічних галузей.

До основних чинників, що призводять до поширення контрабанди, належать:

недостатнє співробітництво правоохоронних та контролюючих органів України з відповідними органами суміжних з Україною держав щодо обміну інформацією про боротьбу з переміщенням товарів поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю;

сприяння посадових осіб органів державної влади, зокрема правоохоронних та контролюючих, юридичним чи фізичним особам у переміщенні через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю товарів, транспортних засобів, історичних та культурних цінностей тощо;

недосконалість нормативно-правового регулювання імпорту товарів та відсутність дієвого контролю за реалізацією імпортних товарів на внутрішньому ринку;

недосконале, суперечливе регулювання діяльності щодо боротьби з контрабандою та порушенням митних правил;

наявність значної різниці між цінами на окремі групи товарів на світовому та внутрішньому ринках;

безробіття серед мешканців прикордонних районів.

II. Мета Програми

Метою цієї Програми є забезпечення системного підходу до вирішення у 2008-2009 роках проблем у сфері боротьби з контрабандою та порушенням митних правил.

III. Шляхи і способи розв'язання проблеми поширення контрабанди та порушення митних правил

Для розв'язання завдань боротьби з контрабандою та порушенням митних правил необхідно здійснити:

1) декриміналізацію з урахуванням досвіду іноземних держав правопорушень у сфері митної справи з одночасним посиленням адміністративної відповідальності шляхом встановлення адекватних штрафних санкцій за порушення митних правил;

2) оптимізацію адміністрування справляння ввізного мита, акцизного збору, податку на додану вартість з урахуванням забезпечення необхідного рівня захисту внутрішнього ринку в частині:

уніфікації ставок ввізного мита на ідентичні та подібні товари з метою уникнення надмірної деталізації та запобігання зловживанням;

створення рівних умов господарювання для імпортерів під час ввезення товарів на митну територію України;

3) запровадження митними органами електронного декларування товарів, електронного оформлення книжки МДП;

4) завершення договірно-правового оформлення державного кордону між Україною та Російською Федерацією;

5) належне облаштування пунктів пропуску через державний кордон України шляхом:

забезпечення пунктів пропуску через державний кордон України відповідним обладнанням, зокрема встановлення систем спостереження, електронних ваг та спеціальних рентгенівсько-телевізійних установок для сканування транспортних засобів і вантажів, а також іншого високотехнологічного устаткування;

створення мережі вантажних митних комплексів на митному кордоні та найбільших залізничних вузлових станціях;

6) завершення створення інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України, для забезпечення відстеження руху товарів і одержання відомостей про їх митне оформлення в режимі реального часу з наданням доступу до неї відповідним правоохоронним та контролюючим органам;

7) удосконалення взаємодії відповідних державних органів шляхом:

створення електронної системи обміну інформацією про стан розрахунків за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) окремих суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які допустили порушення законодавства, забезпечення доступу до неї правоохоронних та контролюючих органів;

запровадження автоматизованого обліку транспортних засобів, що перетинають державний кордон України, у тому числі в режимі транзиту, а також обміну інформацією між Державною митною службою України та Міністерством внутрішніх справ України щодо митного оформлення цих засобів та їх реєстрації в органах Міністерства внутрішніх справ України з наданням повного доступу до автоматизованого банку даних Службі безпеки України;

8) посилення взаємодії з правоохоронними та контролюючими органами суміжних з Україною держав щодо обміну інформацією про боротьбу з переміщенням товарів поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю;

9) удосконалення порядку оцінки і реалізації конфіскованого майна;

10) організацію широкого висвітлення в засобах масової інформації дій органів державної влади, пов'язаних з боротьбою з контрабандою та порушенням митних правил.

IV. Обсяги та джерела фінансування

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок бюджетних коштів, із залученням міжнародної фінансової та технічної допомоги.

V. Очікувані результати

Виконання Програми дозволить:

підвищити ефективність митного і прикордонного контролю;

зменшити обсяги контрабанди шляхом переорієнтації контрабандного ввезення товарів у легальний обіг;

зменшити рівень корупції в органах державної влади, зокрема правоохоронних, митних та інших контролюючих органах;

вдосконалити взаємодію міністерств та інших органів державної влади у боротьбі з контрабандою та порушенням митних правил;

збільшити обсяги іноземних інвестицій в економіку України та піднести міжнародний авторитет держави.

VI. Заходи щодо виконання Програми

1. Розробити за участю Служби безпеки України та Генеральної прокуратури України і подати на розгляд Верховної Ради України проекти законів:

1) про внесення змін до статті 201 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ) щодо декриміналізації правопорушень у сфері митної справи;

2) про внесення змін до Митного кодексу України ( 92-15 ) в частині:

посилення адміністративної відповідальності за переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, зокрема шляхом встановлення розмірів штрафів, що накладаються за такі порушення, залежно від вартості товарів, транспортних засобів;

запровадження обов'язкової конфіскації предметів контрабанди, товарів та транспортних засобів, що використовувалися для приховування таких предметів при переміщенні через митний кордон України;

надання митним органам права на оскарження постанов суду (судді) про накладення адміністративного стягнення за порушення митних правил;

Кабінет Міністрів України, Термін - грудень 2008 року

3) про відповідальність осіб, які надають послуги з міжнародних перевезень товарів та пасажирів, за сприяння незаконній міграції та контрабанді;

Кабінет Міністрів України, Термін - липень 2008 року

4) "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України" (нова редакція), передбачивши, зокрема, вдосконалення порядку оподаткування окремих товарів, транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України;

Кабінет Міністрів України, Термін - червень 2009 року

5) про внесення змін до Закону України "Про судову експертизу" ( 4038-12 ) щодо включення управлінь органів державної митної служби, які провадять лабораторні дослідження та експертну роботу, до переліку суб'єктів судово-експертної діяльності;

Кабінет Міністрів України, Термін - липень 2008 року

6) про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" ( 107-17 ) щодо збільшення бюджетних асигнувань на розвиток матеріально-технічної бази митної служби України;

Кабінет Міністрів України, Термін - березень 2008 року

7) про порядок здійснення прикордонного контролю і пропуску через державний кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна;

Кабінет Міністрів України, Термін - липень 2008 року

8) про попередній документальний контроль товарів у пунктах пропуску через державний кордон України.

Кабінет Міністрів України, Термін - липень 2008 року

2. Затвердити порядок визначення вартості товарів, які переміщуються громадянами через митний кордон України, для цілей нарахування податків і зборів.

Кабінет Міністрів України, Термін - квітень 2008 року

3. Розглянути питання щодо можливості запровадження паспорта дорожнього транспортного засобу.

Кабінет Міністрів України, Термін - липень 2008 року

4. Опрацювати питання щодо надання митним органам України права на проведення оперативно-розшукової діяльності та досудового слідства у справах про контрабанду, а також віднесення їх до переліку органів, які ведуть боротьбу з корупцією.

Кабінет Міністрів України, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України, за участю Генеральної прокуратури України, Термін - квітень 2008 року

5. Проаналізувати стан забезпечення пунктів пропуску через державний кордон України системами спостереження та електронного зчитування номерних знаків транспортних засобів, електронними вагами та спеціальними рентгенівсько-телевізійними установками для сканування транспортних засобів і вантажів, іншим високотехнологічним устаткуванням та за результатами цього аналізу вжити заходів щодо доукомплектування пунктів пропуску через державний кордон України відповідними технічними засобами.

Кабінет Міністрів України, Термін - грудень 2009 року

6. Вживати в установленому порядку заходів щодо проведення щопівроку перевірок додержання посадовими особами правоохоронних, митних та інших контролюючих органів законодавства, зокрема, про проходження державної служби, про боротьбу з корупцією тощо та притягнення до відповідальності осіб, які допустили порушення.

Кабінет Міністрів України, Термін - постійно

7. Вжити в установленому порядку заходів щодо укладення міжнародних договорів України з Угорською Республікою, Румунією, Російською Федерацією, Словацькою Республікою та нового договору з Республікою Польща про організацію спільного контролю в пунктах пропуску.

Кабінет Міністрів України, Термін - вересень 2008 року

8. Завершити підготовку та подати в установленому порядку проект Закону України про ратифікацію Конвенції про захист осіб стосовно автоматизованої обробки даних особистого характеру.

Кабінет Міністрів України, Термін - 1 липня 2008 року

9. Активізувати співробітництво між митними органами України і суміжних з Україною держав щодо обміну попередньою інформацією про осіб, транспортні засоби та вантажі, які перетинають державний кордон України в пунктах пропуску через державний кордон України для автомобільного та залізничного сполучення, та/або подання супровідних листів.

Кабінет Міністрів України, Термін - червень 2008 року

10. Розглянути питання щодо спрощення процедури пропуску товарів через державний кордон України шляхом:

скорочення переліку видів товарів, що підлягають санітарноепідеміологічному, ветеринарному, фітосанітарному, радіологічному та екологічному контролю;

усунення в установленому порядку дублювання функцій відповідних контролюючих органів.

Кабінет Міністрів України, Термін - 1 липня 2008 року

11. Забезпечити створення та запровадження органами державної митної служби та іншими органами державної влади комплексної системи електронного документообігу дозвільних документів на здійснення зовнішньоекономічних операцій, передбачивши уніфікацію таких документів.

Кабінет Міністрів України, Термін - 1 жовтня 2008 року

12. Завершити створення інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, що перетинають державний кордон України (система "Аркан").

Кабінет Міністрів України, Служба безпеки України, Термін - грудень 2009 року

13. Вивчити питання щодо доцільності відрядження до торговельно-економічних місій у складі закордонних дипломатичних установ України представників митної служби України.

Кабінет Міністрів України, Термін - травень 2008 року

14. Вжити заходів щодо започаткування переговорів з питання укладення окремої Угоди з ЄС щодо обміну інформацією про товари і транспортні засоби, які переміщуються через митний кордон України, щодо включення положення з цього питання до розширеної Угоди про співробітництво між Україною та ЄС.

Кабінет Міністрів України, Служба безпеки України, Протягом 2008-2009 років

15. Проаналізувати дієвість механізмів здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання і за результатами цього аналізу підготувати відповідні пропозиції.

Кабінет Міністрів України, Служба безпеки України, Термін - вересень 2008 року

16. Вживати з метою недопущення реалізації на внутрішньому ринку України товарів, ввезених на митну територію України контрабандним шляхом або з порушенням митних правил, в установленому порядку заходів, у тому числі проводити спільні операції щодо викриття та недопущення фактів незаконного переміщення через державний кордон України транспортних засобів, культурних, історичних, валютних цінностей та інших товарів.

Кабінет Міністрів України, Служба безпеки України, за участю Генеральної прокуратури Україна, Термін - постійно

17. Удосконалити порядок ведення автоматизованого обліку товарів на складах тимчасового зберігання та запровадити аналогічний облік товарів на митних ліцензійних складах.

Кабінет Міністрів України, Термін - квітень 2008 року

18. Забезпечити запровадження:

механізму подання агентськими організаціями (морськими агентами) митним органам інформації про прибуття у порт призначення на митній території України товарів, прийнятих до перевезення у контейнерах;

механізму подання Державною авіаційною адміністрацією митним органам та органам охорони державного кордону України інформації про виліт повітряного судна з аеропорту України та приліт його в аеропорт України.

Кабінет Міністрів України, Термін - листопад 2008 року

19. Забезпечити здійснення митними органами, іншими контролюючими органами митного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного та екологічного контролю за принципом "єдиного офісу".

Кабінет Міністрів України, Термін - 1 березня 2008 року

20. Рекомендувати Генеральній прокуратурі України проаналізувати до 1 червня 2008 року практику прийняття рішень у кримінальних справах про контрабанду, порушених протягом 2005-2007 років, а також стан досудового слідства щодо цієї категорії справ та за результатами такого аналізу вжити відповідних заходів реагування.

21. Рекомендувати Верховному Суду України розглянути питання про узагальнення судової практики розгляду судами України справ про порядок справляння митними органами передбачених законами податків і зборів.

Глава Секретаріату Президента України

В.БАЛОГА