Поповнено бібліотеку АПІТУ

04.09.2008 генеральний директор АПІТУ Ю. Пероганич провів зустрічі зі спеціалістами Секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти з метою сприяння внесенню розроблених в АПІТУ законопроектів з питань захисту інтелектуальної власності від імені депутатів.

Отримано в подарунок книги, якими поповнено бібліотеку АПІТУ.

  • Захист прав інтелектуальної власності: законодавче регулювання та правозастосування (узагальнення судової практики) / Автори-упорядники: Г. О. Андрощук, О. П. Орлюк / Верховна Рада України - К.: Парламентське вид-во, 2007. - 334 с.
  • Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування / Г. О. Андрощук (упорядкування). - К.: Парламентське вид-во, 2007. - 320 с.
  • Національна інноваційна система України: проблеми формування та реалізації / Упор. Г. О. Андрощук, М. М. Шевченко. - К.: Парламентське вид-во, 2007. - 304 с.