Зміцнення публічно-приватного партнерства в українському секторі інформаційно-комунікаційних технологій - підсумки конференції

13 листопада 2008 року в готелі Редісон САС, Київ, відбулася Міжнародна конференція „Зміцнення публічно-приватного партнерства в українському секторі інформаційно-комунікаційних технологій” (Strengthening the Public-Private Partnership in the Ukrainian ICT Sector).

Конференція організована Асоціацією підприємств інформаційних технологій України (АПІТУ), Інтернет Асоціацією України (ІнАУ), Асоціацією „Інформаційні технології України” спільно з Інститутом Світового банку та Регіональним центром організаційного менеджменту (Румунія) за фінансової підтримки уряду Іспанії.

Участь у конференції взяли представники ІКТ бізнесу, Національної комісії з питань регулювання зв’язку України, Державного комітету інформатизації України, Державного департаменту з питань зв’язку Міністерства транспорту та зв’язку України, Світового банку, а також міжнародні доповідачі з Румунії та Македонії.

Учасники обмінялися досвідом посилення діалогу між організаціями ІТ бізнесу в регіоні Східної і Центральної Європи, партнерства між державними органами і приватним сектором у сфері ІКТ, обговорили конкретні досягнення ІКТ асоціацій регіону.

На пленарному та секційних засіданнях обговорені правові рамки для електронних комунікацій, питання нульового податку з заробітної плати для розробників комп’ютерних програм, активізації ринку програмного забезпечення, зменшення ПДВ при імпорті програмного забезпечення.

Активну участь у обговоренні цих питань взяли Єлена Думітру (Асоціація ANISP, Румунія), Тетяна Попова, Вікторія Кравченко (ІнАУ), Олександр Павленко (НКРЗ), Сергій Бондаренко (компанія Делойт&Туш), а також Васіле Балтак (Президент ІКТ Асоціації ATIC, представник Коаліції Асоціацій «Tech 21», Румунія), Васко Кроневскі (Президент Торгівельної Палати з питань ІКТ (MASIT), Македонія), Ігор Лисицький, Олексій Коженкін (ІТ України), Юрій Пероганич (АПІТУ), Владислав Шаповал (Компанія „Lexfor”).

За підсумками роботи учасники Конференції визначили такі актуальні питання, що потребують вирішення на державному рівні:

1. Відміна ПДВ при імпорті програмного забезпечення, подолання кризи у сфері захисту авторських прав на програмне забезпечення в Україні, створення державних програм для підтримки придбання персональних комп’ютерів для особистого використання та в малому і середньому бізнесі, зокрема через виділення ваучерів для учнів і студентів із малозабезпечених сімей, повну або часткову компенсацію процентів за позиками.

2. Впорядкування системи оподаткування ІТ індустрії та системи соціального забезпечення відповідно до умов конкурентоспроможності галузі на світових ринках, зокрема гармонізація українського законодавства відповідно до умов, що їх мають країни, успішні в розвитку ІТ індустрії (Індія, Китай, Росія, Румунія, Білорусь тощо), особливо в частині оподаткування податком на прибуток, податком з доходів фізичних осіб, ПДВ, відрахування до фондів соціального забезпечення.

3. Створення бізнес інкубатору для концентрації ІТ компаній та розвитку спеціалізованої інфраструктури, створення умов для появи нових розробок з державно-приватним фінансуванням на партнерських засадах, входу на ринок України венчурного капіталу, міжнародних консалтингових та ІТ компаній.

4. Удосконалення системи фахової освіти шляхом створення єдиної державної системи сертифікації ІТ спеціальностей у відповідності до світових стандартів, розробки учбових програм для ІТ спеціальностей з участю представників професійних ІТ асоціацій.

5. Продовження роботи з налагодження конструктивної співпраці між вузами України та приватним бізнесом, маючи на меті розробку дієвого механізму допомоги бізнесу вищій школі і участі її фахівців і пілотних бізнес проектах.

6. Прийняття нового Закону України «Про телекомунікації» з адаптацією до законодавства Європейського Союзу, зокрема Директив ЄС 1998 року.

7. Розробка державної стратегії регуляторного впливу на структуру ринку телекомунікацій України, визначення на законодавчому рівні класифікації ринків телекомунікацій та домінуючих операторів телекомунікацій на кожному із ринків телекомунікацій України.

8. Створення законодавчих умов для ефективного державного регулювання щодо покращення умов доступу до мереж операторів телекомунікацій, зокрема тих, що займають монопольне (домінуюче) становище на ринку відповідних послуг.

9. Вдосконалення існуючої законодавчої та нормативної бази у сфері телекомунікацій для забезпечення чіткого розподілення повноважень і функцій між НКРЗ та ЦОВЗ.

10. Розробка НКРЗ довгострокової стратегії регуляторного впливу на функціонування ринку телекомунікацій України.

11. Проведення конверсії радіочастотного ресурсу України в інтересах цивільних користувачів з метою розширення ринку послуг та їх якості.

12. Створення при Кабінеті Міністрів України дорадчого органу з питань ІКТ за участю фахівців, що представляють Асоціації ІТ бізнесу.