Антимонопольний комітет

Додаток 1 до Положення про узгоджені ді

Додаток 1
до Положення про узгоджені дії


Вимоги
щодо порядку підготовки і подання заяви та документів, що до неї додаються

1. Вступ

Комплект документів, що додаються до заяви, має бути складений у тому порядку, який зазначено в пунктах 6.9 та 6.10 Положення про узгоджені дії. Цей комплект документів повинен мати суцільну нумерацію та бути підшитий у папці-швидкозшивачі. Копії установчих документів, змін до установчих документів мають бути оформлені відповідно до вимог законодавства. Заява про надання дозволу на узгоджені дії або про надання дозволу на зміни в узгоджених діях, яка подається до органів Комітету, підписується керівником юридичної особи - заявником (уповноваженою ним особою) або фізичною особою - заявником.

RSS-матеріал