Словник термінів, що зустрічаються в підсумкових документах ВСІС

Корисне —» Держава —» Міжнародне законодавство —» Документи ВСІС –» Словник термінів

ВИКОРИСТАНІ СКОРОЧЕННЯ: ДП – Женевська Декларація принципів ПД – Женевський План дій ТЗ – Туніське зобов’язання ТП – Туніська програма для інформаційного суспільства

 • abusive uses of ICTs – зловмисне використання ІКТ, ДП:59, ПД:25, ТП:43
 • access – доступ; див.: affordable ~, equitable ~, network ~, public ~ to information, sustainable ~, ubiquitous ~, universal ~
 • access point – точка доступу, пункт доступу; див.: communitybased ~, community ~, Network ~, sustainable ~
 • action line – напрямок дій
 • affordable access – прийнятний за ціною доступ, ДП:21,27c; ПД:13q, ТЗ:10,18,19
 • affordable global connectivity – прийнятна за ціною глобальна можливість з’єднання, ПД:9k, ТП:50
 • agricultural knowledge – сільськогосподарські знання, ТП:90i
 • application – застосунок, прикладення, аплікація (від латинського applicare – прикладати, приєднувати. Терміни додаток, застосування мають велику кількість інших значень, тому їх застосування автором перекладу не рекомендоване); див.: ~ software, ICT ~
 • application software – прикладне програмне забезпечення, ПД:23o
 • approach – підхід; див.: multistakeholder ~
 • assistive technologies – допоміжні технології, ДП:25, ПД:9f, ТЗ:18, ТП:90e
 • authentication – підтвердження достовірності, ДП:35, ПД:12e
 • awareness – рівень інформованості
 • backbone – магістральна мережа, ПД:9j, ТП:27с, 50b; див.: ICT ~
 • backbone infrastructure – магістральна інфраструктура, ТП:23с
 • backbone provider – постачальник послуг магістральних ліній, ТП:27c
 • benchmarks – критерії оцінювання, ПД:5
 • benchmarking – співвідношення з критеріями оцінки, ПД:28, ТП:113
 • best practices – приклади найкращої практики
 • bridging the digital divide – подолання цифрової нерівності, ДП:17,61,64, ТЗ:7,10,16
 • building confidence – підвищення довіри, ДП:35, ТП:90c, додаток
 • building ICT capacity – підвищення компетентності у сфері ІКТ, ТП:90c
 • building ICT infrastructure – створення інфраструктури ІКТ, ТЗ:14
 • building the Information Society – побудова інформаційного суспільства, ДП:13,21,46,64,66, ТЗ:16,34, ТП:83,90d,119
 • business – бізнес, підприємство, див.: e~, small ~
 • business education – навчання представників бізнесу, ТП:41
 • business entity – суб’єкт бізнесу, ТП:73a
 • business incubator – бізнес-інкубатор, ТП:27e
 • business process – бізнес-процес, ТП:23k
 • business sector – бізнес-сектор, ТП:103
 • business sector entity – суб’єкт бізнес-сектору, ТП:26h
 • capacity – компетенція, спроможність;  див.: ~ building, building ICT ~, human ~
 • capacity building – підвищення компетентності, ДП:19,2934, ТЗ:9, ТП:8,22,23a,49,51,65,72h, 86,87,90c,90f,95,114b, додаток
 • capacity development – розвиток компетентності, ТП:20,22
 • challenge – проблема, задача (проблема, що підлягає аналізу та розв’язанню)
 • community access point – суспільний пункт доступу, ПД:6a
 • community-based access point – суспільний пункт доступу, ДП:26
 • composite ICT Development (Digital Opportunity) Index – зведений індекс показників розвитку ІКТ (індекс цифрових можливостей), ПД:28a
 • confidence – довіра; to increase ~ підвищити довіру, ТЗ:5,9; див.: building ~
 • connectivity – можливість підключення, можливість з’єднання, ДП:21,40, ПД:9, ТП:50,89, див.: affordable global ~
 • consumer and business education – освіта для користувачів і представників бізнесу, ТП:41
 • content – контент ( вміст, інформаційне наповнення)
 • content development – створення контенту
 • content referencing – реферування контенту, ПД:23o
 • continuous and adult education – безперервна освіта та освіта для дорослих, ДП:31
 • cost – вартість, затрати, див. interconnection ~, interconnectivity ~, international Internet ~s
 • countrycode toplevel domain – домен вищого рівня коду країни, ПД:13с, ТП:63
 • creation of knowledge – створення знань, ТП:110
 • cultural diversity – культурне різноманіття, ДП:19,5254; ТЗ:32; foster ~ – заохочувати культурне різноманіття, ТЗ:9
 • cultural identity – культурна ідентичність, ДП:5254; ТЗ:32
 • cybersecurity – кібербезпека, ДП:35, ТП:39
 • decision making processes – процеси прийняття рішень, ДП:20
 • developing human capacity – розвиток людського потенціалу, ТЗ:14
 • development of the Information Society – розвиток інформаційного суспільства
 • development oriented Information Society – спрямоване на розвиток інформаційне суспільство, ТП:31
 • dialogue – діалог; див.: multistakeholder ~
 • digital divide – цифрова нерівність, ПД:1, ТП:28,49; див.: bridging the ~
 • digital inclusion – цифрове включення, ПД:9, ТЗ:29
 • digital repository – цифрове вмістилище, ПД:23c
 • Digital Solidarity Agenda – порядок денний цифрової солідарності, ТЗ:31, ТП:10
 • Digital Solidarity Fund (DSF) – Фонд цифрової солідарності (ФЦС), ТП:28
 • digitization – переведення в цифрову форму
 • disadvantaged and vulnerable groups – групи, що перебувають у несприятливих умовах, і вразливі групи, ДП:30, ПД:9e,9f,11c
 • disadvantaged areas – райони, що знаходяться в несприятливих умовах, ДП:23
 • disadvantaged populations – населення, що знаходиться в несприятливих умовах, ТП:21
 • distance learning – дистанційне навчання, ТП:90c
 • diversity – різноманіття; див.: cultural ~, linguistic ~
 • division – поділ; social and economic ~s – соціальний і економічний поділ, ТЗ:13
 • domestic legislation – внутрішнє законодавство
 • domestic policies – внутрідержавні документи, що визначають політику, ПД:11a
 • DSF – див.: Digital Solidarity Fund
 • e-business – електронний бізнес, ТП: додаток
 • economically-disadvantaged regions – економічно несприятливі регіони, ТП:23c
 • economy in transition – країна із перехідною економікою
 • education – освіта, ДП:2,8,2931,34,51, ТЗ:11, ТП:23f, 23l, див.: consumer and business ~, continuous and adult ~, ICT ~, primary ~
 • education, science and digital inclusion programmes – освітні,наукові програми і програми включення в цифрове суспільство, ТЗ:29
 • e-government – електронний уряд, ТП:48,90j, додаток
 • emergency disaster response – невідкладне реагування в надзвичайних ситуаціях, ТП:91c
 • emergency response – невідкладне реагування, ТП:90g
 • employability – розширення можливостей працевлаштування, ДП:31
 • enabling environment – сприятливе середовище, ДП:3850, ТП:додаток
 • enabling role – стимулююча роль, ТП:91
 • entity – суб’єкт; див.: business sector ~
 • equipment – обладнання
 • equitable access – рівноправний доступ, ДП:21; ТЗ:10,18,19
 • equitable accessibility – рівноправна доступність, ТП:26
 • equitable distribution of resources – справедливий розподіл ресурсів, ТП:29
 • equitable Information Society – справедливе інформаційне суспільство, ПД:3c
 • ethical dimensions – етичні сторони
 • evaluation – оцінка, оцінювання
 • exchange point – пункт обміну трафіком; див.: ~ exchange point
 • expert bodies – компетентні органи; див.: international expert bodies
 • facilitator – сприяюча організація, ТП:108,109, додаток
 • facility – засіб; див.: global ~ available to the public
 • fair competition – добросовісна конкуренція, ДП:23,39
 • financial framework – фінансова база, ТП:23c
 • followup – наступна діяльність, ТП:83-122
 • framework – база; рамки; основа; основоположний документ; див.:financial ~, legal ~, policy ~, regulatory ~, trust ~
 • free software – безплатне програмне забезпечення, ДП:26; ТЗ:29; ТП:49
 • freedom of expression – свобода виявлення переконань; свобода слова, ДП:4, ПД:24, ТЗ:4, ТП:42
 • freedom of opinion – свобода переконань, ДП:4
 • freedom to impart information – свобода поширювати інформацію, ДП:4, ТП:42
 • freedom to receive information – свобода одержувати інформацію, ДП:4, ТП:42
 • freedom to seek information – свобода шукати інформацію, ДП:4,ТП:42
 • freedom to use information – свобода використовувати інформацію, ТП:42
 • fund – фонд; див.: securitised ~s, universal service ~, universal access ~
 • general software – загальне програмне забезпечення, ПД:23o
 • generic toplevel domain names – імена базових доменів вищого рівня, ТП:64
 • Geneva Declaration of Principles – Женевська Декларація принципів, ТП:42
 • Geneva phase of the WSIS – Женевський етап ВСІС
 • Geneva Plan of Action – Женевський План дій, ТЗ:8, ТЗ:31
 • global connectivity – глобальні можливості підключення; див.: affordable ~
 • global facility available to the public – загальнодоступний глобальний засіб, ТП:29,30
 • goals – цілі
 • good governance – належне урядування, ТЗ:3,15,31
 • good practice – хороша практика, ТП:45
 • governance – урядування, управління; див.: good ~, Internet ~
 • governments – уряди, державні органи, ДП:17,20,39; ПД:1,3a,10b, ТЗ:6,8,9,17,29,37, ТП:68
 • guidelines – керівні принципи; див.: policy ~
 • health knowledge – знання в області охорони здоров’я, ТП:90g
 • health professional – медичний працівник, ПД:18a, ТП:90g
 • human capacity – компетентність людей, ТЗ:14; див.: developing ~
 • ICT application – застосунки ІКТ, ДП:11,39; ПД:14-22, ТЗ:9,14,28; ТП:23c
 • ICT backbone – магістральна мережа ІКТ, ПД:9j,
 • ICT education – освіта у сфері ІКТ, ТП:51
 • ICT equipment – обладнання ІКТ, ПД:9f,9h,27
 • ICT for development – ІКТ для цілей розвитку
 • ICT networks – мережі ІКТ, ТЗ:28
 • ICT policies – документи, що визначають політику у сфері ІКТ, ТП:27j
 • ICT project – проект в області ІКТ, ТП:23k
 • implementation – упровадження, ТЗ:7, ТП:83-122
 • inclusive Information Society – відкрите для всіх інформаційне суспільство, ПД:4, ТЗ:2,9,11,25, ТП:31
 • individuals – окремі особи, люди, кожна людина
 • Information and Communication Technologies (ICTs) – інформаційні і комунікаційні технології (ІКТ), ТЗ:5
 • Information Society – інформаційне суспільство; див.: development of the ~; development oriented ~; equitable ~; inclusive ~; non-discriminatory ~; people-centred ~
 • infrastructure – інфраструктура; див.: telecommunication ~
 • interconnection – міжз’єднання; див.: ~ cost, international ~ costs
 • interconnection cost – вартість міжз’єднань, ПД:9j,9k, ТП:27ci,49,50a,50g, див.: international interconnection ~s
 • interconnectivity – міжз’єднуваність; див.: ~ cost
 • interconnectivity cost – вартість міжз’єднуваності, ТП:50f
 • international expert bodies – компетентні міжнародні органи, ДП:35
 • international interconnection costs – вартість міжнародних міжз’єднань, ТП:49
 • international Internet costs – міжнародні затрати, пов’язані з Інтернетом, ТП:27ci
 • Internet exchange point – пункт обміну трафіком Інтернету, ПД:9j, ТП:27ci,50b
 • Internet governance – управління Інтернетом, ДП:4850; ТЗ:7; ТП:2982
 • Johannesburg Declaration and Plan of Implementation –Йоганнесбурзька Декларація і План впровадження, ПД:1
 • knowledge – знання, див.: agricultural ~, health ~
 • knowledge economy – економіка, заснована на знаннях, ДП:29,34
 • knowledge society – суспільство, засноване на знаннях, ДП:67
 • knowledge-sharing – поширення знань, ТП:86
 • Landlocked Developing Countries – країни, які розвиваються і не мають виходу до моря
 • LDCs – НРК (найменш розвинені країни), ДП:63
 • legal framework – нормативна база, ТЗ:12, ТП:23c,23j
 • lifelong learning – навчання протягом усього життя, ТП:90c
 • linguistic diversity – мовне різноманіття, ДП:5254
 • local content – місцевий контент, ДП:52-54
 • mainstream a gender equality perspective – надавати першочергового значення перспективі рівності жінок і чоловіків, ДП:12
 • mainstream ICTs – надавати ІКТ першочергового значення, ПД:8h, 26с, 27D1b, 27D2d, ТП:20
 • maintenance of ICT infrastructure – обслуговування інфраструктури ІКТ, ТП:23g
 • market failures – хиби ринкових механізмів, ДП:39
 • media – засіб, засіб масової інформації (ЗМІ); див.: broadcast ~
 • broadcast-media – електронні засоби масової інформації, ПД:24a
 • Millennium Declaration – Декларація тисячоліття, ДП:2,60,66,ПД:1,4,6,8g,26b,28b, ТЗ:6
 • Millennium Development Goals – Цілі розвитку тисячоліття, ТЗ:2,16,ТП:1012,80,88
 • moderator – посередник, ТП:108,109, додаток
 • Monterrey Consensus – Монтерейський консенсус, ДП:2, ПД:1,27D2a,b, ТП:10,27i
 • Monterrey Consensus on Financing for Development – Монтерейський консенсус з питань фінансування для розвитку,ТП:10
 • multilateralism – принцип багатосторонніх відносин, ТЗ:2
 • multilingualism – багатомовність, ТП:29,49
 • multistakeholder approach – підхід за участю багатьох заінтересованих сторін, ТП:37
 • multistakeholder dialogue – діалог за участю багатьохзаінтересованих сторін, ТП:67
 • national development policies – національні документи, що визначають політику розвитку, ТП:14
 • network access – мережний доступ, ПД:9j, ТП:23c
 • Network Access Point – точка доступу до мережі, ТП:23c
 • networking – об’єднання в мережі, ТП:27e,90g
 • nondiscriminatory Information Society – недискримінаційне інформаційне суспільство, ТП:31
 • objectives – завдання
 • obligations – зобов’язання; див.: universal service ~
 • older persons – люди похилого віку, ДП:13, ТЗ:18,20, ТП:90c
 • open and inclusive process – відкритий для всіх процес, ДП:50, ТП:72
 • opensource software – програмне забезпечення з відкритими кодами, ДП:26, ТП:49
 • outcome – рішення; див.: WSIS ~
 • paragraph – параграф
 • partnerships – партнерства (партнерські проекти), ПД:22a; див.: public/private ~
 • people-centred Information Society – орієнтоване на інтереси людей інформаційне суспільство, ДП:39, ТП:31
 • personal data – особові дані, ПД:25c
 • personal information – особова інформація, ТП:39,46
 • persons with disabilities – особи з обмеженими можливостями, ДП:13,30, ПД:9e, ТЗ:18,20, ТП:90c,90e
 • pilot programmes – пілотні програми, ТП:26e
 • policies – документи, що визначають політику; див.: domestic ~ies, ICT ~ies
 • policy authority – політичні повноваження, ДП:49a
 • policy framework – політична база, ДП:39, ТЗ:12, ТП:16
 • policy guidelines – політичні керівні принципи, ПД:10a
 • poverty – бідність, to eradicate ~ – долати бідність, ДП:2, ТЗ:6
 • practice – практика; див.: best ~s, good ~
 • primary education – ДП:2,29; див.: universal ~
 • privacy – недоторканість приватного життя; див.: protection of ~, respect for ~
 • process – процес; див.: business ~
 • proprietary software – власницьке програмне забезпечення, ДП:26,ПД:10e, ТЗ:29, ТП:49
 • protection of data – захист даних, ДП:36; ТП:39
 • protection of personal information – захист особової інформації, ТП:39,46
 • protection of privacy – захист недоторканості приватного життя, ДП:36; ТП:39,42
 • public access points – публічні пункти доступу, ТЗ:16
 • public access to information – доступ населення до інформації, ПД:10a
 • public administrations – державні адміністрації, ПД:10d,11c
 • public domain information – інформація, що є публічним надбанням, ДП:25, ПД:10a
 • public policy – державна політика, ДП:49, ТЗ:35, ТП:13,
 • public sector – державний сектор
 • public/private partnership (РPP) – публічно-приватне партнерство (державний проект за участю приватного сектору), ПД:8b,8d,16b,21b, ТП:98
 • references – базові показники, ПД:6, ТП:90
 • regulatory framework – регуляторна база, ДП:39, ТЗ:12, ТП:16,23c,23j; див.: sound ~
 • research and development – науководослідні і конструкторські роботи, ДП:33, ПД:8i,9h,10c
 • research institution – науково-дослідна установа, ПД:11n,22a
 • respect for privacy – повага до недоторканості приватного життя, ТП:46
 • retraining – професійна перепідготовка, ДП:31
 • safety – захищеність
 • sector programmes – галузеві програми, ТП:23e
 • securitised funds – убезпечені фонди, ТП:26i
 • security – безпека; to increase ~ – підвищити безпеку
 • seed capital – стартовий капітал, ТП:27h
 • seed financing – початкове фінансування, ТП:23c
 • small and medium sized enterprises (SMEs) – малі і середні підприємства (МСП), ДП:41
 • small business – мале підприємство, ТП:26h
 • Small Island Developing Satetes – малі острівні держави, що розвиваються
 • Small, Medium and Micro Enterprises (SMMEs) – малі, середні і мікропідприємства (МСМП), ТЗ:12, ТП:23h,90b
 • software – програмне забезпечення; див.: application ~, free ~,general ~, opensource ~, proprietary ~
 • software models – моделі програмного забезпечення, ДП:27, ПД:10e, ТЗ:29, ТП:49,53b
 • sound regulatory framework – міцна регуляторна база, ТП:13
 • spam – спам, ДП:37
 • specialised training initiatives – ініціативи зі спеціалізованої професійної підготовки, ТП:23a
 • stakeholder – заінтересована сторона, ПД:1, ТЗ:8; див.: multi~ approach
 • stocktaking – облік
 • sustainable access – стійкий доступ
 • sustainable development – сталий розвиток (розвиток, що не завдає шкоди довкіллю)
 • sustainable production – стале виробництво (виробництво, що незавдає шкоди довкіллю)
 • sustainable access point – стабільно функціонуючий пункт доступу, ПД:10d
 • targets – контрольні показники
 • Task Force on Financial Mechanisms (TFFM) – Цільова група з питань фінансових механізмів (ЦГФМ)
 • training – професійна підготовка, ДП:30,51, ТП:51,89,90c,90d; див.: re~, specialised ~ initiatives
 • transaction costs – операційні витрати, ТП:23e
 • trust framework – основа для довіри, ДП:35, ТП:39
 • trustworthy, transparent and nondiscriminatory legal, regulatory and policy environment – варте довіри, прозоре, недискримінаційне правове, регуляторне і політичне середовище, ДП:13, ТП:96
 • Tunis Agenda for the Information Society – Туніська програма для інформаційного суспільства
 • Tunis Summit – Туніський саміт
 • ubiquitous access – повсюдний доступ, ДП:21, ПД:13q, ТЗ:10,18
 • UN agency – агенція ООН
 • underserved areas – райони, що недостатньо обслуговуються; ПД:9c,11h
 • UNGA – ГА ООН; ТП:39
 • UNGA Resolution 57/239 – резолюція 57/239 ГА ООН, ТП:39
 • UNGA Resolutions 55/63 and 56/121 on «Combatting the criminal misuse of information technologies» – резолюції 55/63 і 56/121 ГА ООН про боротьбу з кримінальним зловживанням інформаційними технологіями, ТП:40
 • universal access – загальний доступ, ДП:21, ПД:26, ТЗ:10,15,18
 • universal accessibility – загальна доступність, ДП:28c, ТП:107
 • universal access fund – фонд, створений для забезпечення загального доступу, ТП:26c
 • Universal Declaration of Human Rights – Загальна декларація прав людини, ТП:42
 • universal design – універсальний дизайн, ДП:25, ПД:9f, ТЗ:18, ТП:90e
 • universal primary education – загальна початкова освіта, ДП:29, ТЗ:11
 • universal service fund – фонд, створений для забезпечення загальнодоступних послуг, ТП:26c
 • universal service obligations – зобов’язання з надання загальнодоступних послуг, ДП:23
 • use of ICT – використання ІКТ, застосування ІКТ
 • use of the Internet – застосування Інтернету, ТП:43,58
 • Vienna Declaration – Віденська декларація, ТЗ:3
 • WGIG – РГУІ
 • Working Group on Internet Governance (WGIG) – Робоча група з управління Інтернетом (РГУІ), ДП:13b, ТП:32
 • World Summit on the Information Society – Всесвітній саміт з питань інформаційного суспільства
 • WSIS – ВСІС
 • WSIS outcome documents – підсумкові документи ВСІС
 • WSIS outcomes – рішення ВСІС; рішення підсумкових документів