План дій на 2008 рік щодо реалізації Стратегії розвитку державної статистики на період до 2008 року

19 березня 2008 р. Кабінет Міністрів України розпорядженням N 451-р затвердив план дій на 2008 рік щодо реалізації Стратегії розвитку державної статистики на період до 2008 року, http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=451-2008-%F0

У розділі "III. Удосконалення процедур збирання, обробки та поширення статистичної інформації", пункті "15. Удосконалення статистики послуг", план дій передбачає "Розроблення методології статистики інформаційного суспільства". Відповідальними визначені Держкомстат та Мінтрансзв'язку. Термін - IV квартал.

План дій також передбачає "Удосконалення митної статистики". На Мінекономіки, Держмитслужбу та Держкомстат покладено "Розроблення нової версії Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) на основі гармонізованої системи опису та кодування товарів (ГС-2007) та таблиці відповідності; сприяння прийняттю Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України".