Затверджено Технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні

03 грудня 2008 р. прийнято постанову Кабінету Міністрів України №1057 "Про затвердження Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні", http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1057-2008-%EF, яка ще не набула чинності.

Технічний регламент, розроблений з урахуванням законодавства ЄС, визначає вимоги щодо застосування певних небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

Ціллю прийняття цього акта є забезпечення належного рівня безпеки для життя та здоров’я громадян та захист навколишнього середовища, пов’язаного із застосуванням деяких небезпечних речовин у електричному та електронному обладнанні, та підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняного виробництва, пов’язаної із забезпеченням її відповідності до вимог, чинних у ЄС.

Впровадження цього нормативного акта сприятиме вирішенню таких проблем:

 • перш за все, приведенню законодавства України у відповідність до законодавства ЄС;
 • забезпеченню належної безпеки для життя та здоров’я громадян та захисту оточуючого середовища від небезпеки, пов’язаної з використанням електричного та електронного обладнання, що містить деякі небезпечні речовини;
 • підвищенню конкурентоспроможності продукції вітчизняного виробництва шляхом ідентичності до вимог, що діють у ЄС;
 • вільному переміщенню на території України електричного та електронного обладнання, що відповідає вимогам цього Технічного регламенту, що буде відповідати вимогам Директиви 2002/95/ЕС Європейського Парламенту та Ради Європи від 27.01.2003р.
 • Дія регламенту поширюється на наступне електричне та електронне устаткування:

  • Велика побутова техніка (холодильники, пральні машини, електронагрівальні прилади).
  • Дрібна побутова техніка (пилососи, тостери, жаровні, вентилятори).
  • Телекомунікаційна апаратура й апаратура для обробки інформації (комп'ютери, ноутбуки).
  • Споживча апаратура (радіоприймачі, відеокамери).
  • Освітлювальна апаратура.
  • Електричні та електронні інструменти.
  • Іграшки, устаткування для відпочинку та спорту.
  • Автоматичні пристрої розподілу та дозування продукції.

  Дія регламенту не поширюється на електричне та електронне обладнання, уведене в обіг до набрання чинності цим Технічним регламентом.

  Відстеження результативності впровадження цього регуляторного акта буде здійснюватись за показниками результативності цього регуляторного акта Міністерством промислової політики України.