Постанови Кабінету Міністрів України

КМУ підтримав пропозиції АПІТУ про необхідність усунення перешкод для інформатизації освітніх закладів

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02.03.2011 № 192-р затверджено План заходів з проведення у 2011 році Року освіти та інформаційного суспільства (далі – „План заходів”). Див. за адресою: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=192-2011-%F0

Завдяки активній співпраці АПІТУ з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти, науки, молоді і спорту України щодо необхідності актуалізації Державних санітарних правил та норм «Влаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах», ДСанПіН 5.5.6.009-98, до Плану заходів включено питання про перегляд державних санітарних правил і норм щодо розташування і обладнання в навчальних закладах кабінетів комп'ютерної техніки та щодо режиму роботи учнів на персональних комп'ютерах (див п. 2 Плану заходів).

Постанова Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 №71 Про затвердження Порядку проведення митними органами невиїзних документальних перевірок

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення митними органами невиїзних документальних перевірок, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем’єр-міністр України
М. АЗАРОВ

Інд.27

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 лютого 2011 р. № 71
Порядок проведення митними органами невиїзних документальних перевірок

1. Цей Порядок визначає основні вимоги щодо проведення митними органами невиїзних документальних перевірок (далі — перевірка), предметом яких є дані про своєчасність, достовірність, повноту нарахування та сплати податків і зборів, контроль за справлянням яких покладено законом на митні органи.

2. Перевірка проводиться після пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України згідно із статтею 69 Митного кодексу України.

3. Перевірка проводиться у разі:

Кабмін призначив повноважний орган з акредитації на проведення науково-технічної експертизи

Постановою Кабміну від 31 травня 2010 № 376 Державний комітет з питань науково-технічного та інноваційного розвитку призначено повноважним органом з визначення порядку акредитації фізичних та юридичних осіб на право проведення науково-технічної експертизи.

Зазначений Комітет повинен затвердити форму відповідного свідоцтва і перелік документів, що надають право на заняття експертної діяльністю та надання експертних послуг без отримання свідоцтва.

У зв'язку з прийняттям цієї постанови втратила чинність постанова КМУ від 2 жовтня 2003 року № 1537 "Про надання Міністерству освіти і науки повноважень щодо державної акредитації фізичних та юридичних осіб на право проведення наукової та науково-технічної експертизи".

Збір для стільникового зв'язку збільшився в п'ять разів

Кабінетом Міністрів України були внесені зміни в п.11 додатку до Постанови КМУ від 27.12.2008 №1150. Зміни передбачають збільшення збору за використання радіочастотного ресурсу для стільникового зв'язку з 1580 грн. до 7900 грн.
Відповідне рішення прийнято Постановою КМУ № 321 від 23 квітня 2010 р.

По даним ЛІГА:ЗАКОН, ініціатори нововведень вважають, що зміни не матимуть значних негативних наслідків у вигляді збільшення тарифів на мобільний зв'язок ані для суб'єктів господарювання, ані для спожавачів.
До підвищення кожний абонент в середньому сплачував в складі ціни послуги суму збору в розмірі 19 копійок в місяць, а у випадку збільшення збору в п'ять разів, буде сплачувати 96 копійок, тобто сплата за послуги для споживача буде становити не більше 1 грн.

Олексадра Кужель просить допомоги підприємців у дерегуляції підприємницької діяльності

04 серпня 2009 року відбулося засідання Громадської колегії Держкомпідприємництва, на якому розглядалися наступні питання:

  1. Про антикризові заходи, спрямовані на подальшу дерегуляцію у різних галузях підприємницької діяльності
  2. Про питання у сфері державних, в тому числі адміністративних послуг
  3. Про участь у черговому розширеному засіданні Уряду, присвяченому розгляду та прийняттю пакету антикризових заходів, спрямованих на подальшу дерегуляцію підприємницької діяльності
  4. Про утворення місцевих та регіональних галузевих рад підприємців

Від АПІТУ в засіданні взяла участь юрист Вікторія Шидлик. На засіданні, зокрема, обговорювалися питання відміни платних послуг, які надаються державними органами. Голова Держкомпідприємництва Олександра Кужель звернулася до членів Громадської колегії з проханням допомогти їй у дерегуляції та повідомляти про наявні проблеми, з якими сьогодні стикаються підприємці. Також пані Кужель підтримала думку, що всі державні адміністративні послуги повинні бути безоплатними. За ініціативи Держкомпідприємництва Кабінетом Міністрів України вже прийнято ряд постанов про утворення місцевих та регіональних рад підприємців (постанова КМУ № 518 від 21.05.2009, наказ Держкомпідприємництва №117 від 01.07.2009), про заходи щодо упорядкування державних, в тому числі адміністративних послуг (постанови КМУ №724 від 01.07.2009 та №737 від 17.07.2009) та ін.

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Держкомпідприємництва О.В.Кужель щодо подальших дій Комітету, Громадська колегія вирішила:

1. Опрацювати розроблені Держкомпідприємництвом спільно з підприємницькою громадськістю антикризові заходи, спрямовані на подальшу дерегуляцію у різних сферах підприємницької діяльності, та надати після обговорення з підприємцями свої пропозиції, що доповнюють ініціативи Комітету.

Про утворення Міжгалузевої ради з питань інформаційного суспільства, постанова КМУ від 14 березня 2009 р. №4

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 14 січня 2009 р. № 4
Київ

Про утворення Міжгалузевої ради з питань розвитку інформаційного суспільства

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Міжгалузеву раду з питань розвитку інформаційного суспільства у складі згідно з додатком.
Дозволити голові Міжгалузевої ради у разі потреби вносити зміни до її складу.

2. Затвердити Положення про Міжгалузеву раду з питань розвитку інформаційного суспільства, що додається.

Прем’єр-міністр України
Ю. ТИМОШЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 січня 2009 р. № 4
ПОЛОЖЕННЯ
про Міжгалузеву раду з питань розвитку інформаційного суспільства

1. Міжгалузева рада з питань розвитку інформаційного суспільства (далі — Міжгалузева рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України.

Про утворення Міжгалузевої ради з питань інформаційного суспільства, постанова КМУ від 14 березня 2009 р. №4

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 14 січня 2009 р. № 4
Київ

Про утворення Міжгалузевої ради з питань розвитку інформаційного суспільства

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Міжгалузеву раду з питань розвитку інформаційного суспільства у складі згідно з додатком.
Дозволити голові Міжгалузевої ради у разі потреби вносити зміни до її складу.

2. Затвердити Положення про Міжгалузеву раду з питань розвитку інформаційного суспільства, що додається.Прем’єр-міністр України
Ю. ТИМОШЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 січня 2009 р. № 4
ПОЛОЖЕННЯ
про Міжгалузеву раду з питань розвитку інформаційного суспільства

1. Міжгалузева рада з питань розвитку інформаційного суспільства (далі — Міжгалузева рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України.

Затверджено Технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні

03 грудня 2008 р. прийнято постанову Кабінету Міністрів України №1057 "Про затвердження Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні", http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1057-2008-%EF, яка ще не набула чинності.

Технічний регламент, розроблений з урахуванням законодавства ЄС, визначає вимоги щодо застосування певних небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

Ціллю прийняття цього акта є забезпечення належного рівня безпеки для життя та здоров’я громадян та захист навколишнього середовища, пов’язаного із застосуванням деяких небезпечних речовин у електричному та електронному обладнанні, та підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняного виробництва, пов’язаної із забезпеченням її відповідності до вимог, чинних у ЄС.

Державна адміністрація зв'язку - нова назва Держзв'язку

Постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. № 1037 "Про перейменування Державного департаменту з питань зв’язку":

1. Перейменовано Державний департамент з питань зв’язку на Державну адміністрацію зв’язку.

2. Внесено до постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 р. № 1264 “Про затвердження Положення про Державний департамент з питань зв’язку” такі зміни:

1) у назві та пункті 1 постанови слова “Державний департамент з питань зв’язку” замінити словами “Державну адміністрацію зв’язку”;

2) у назві та тексті Положення про Державний департамент з питань зв’язку, затвердженого зазначеною постановою, слова “Державний департамент з питань зв’язку”, “Департамент” та “директор” у всіх відмінках замінити відповідно словами “Державна адміністрація зв’язку”, “Адміністрація” та “голова” у відповідному відмінку.

3. Доручено Міністерству транспорту та зв’язку привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

Постанова КМУ Про затвердження Порядку державної реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного реєстру ...

Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження Порядку державної реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних проектів від 17 вересня 2003 р. N 1474

ПОРЯДОК державної реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних проектів

1. Згідно з цим Порядком проводиться державна реєстрація інноваційних проектів, ведеться Державний реєстр інноваційних проектів (далі - Реєстр) та публікується інформація про інноваційні проекти в офіційному бюлетені МОН.

2. Суб'єкт інноваційної діяльності, який заявляє інноваційний проект на державну реєстрацію (далі - заявник), подає до МОН такі документи:

1) заяву про розгляд інноваційного проекту згідно із затвердженою МОН формою;

2) інноваційний проект згідно із затвердженою МОН формою у трьох примірниках, що прошиті, пронумеровані, засвідчені підписом і печаткою заявника;

3) бізнес-план інноваційного проекту на паперовому та електронному носіях;

Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади, постанова КМУ від 4 березня 2004 р. N 253

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 4 березня 2004 р. N 253
Київ

Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади

Із змінами, станом на 21.05.2008

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади, що додається.

2. Утворити міжвідомчу робочу групу з питань легалізації комп'ютерних програм у складі згідно з додатком.

Дозволити керівникові міжвідомчої робочої групи в разі потреби вносити зміни до її складу.

3. Міністерству освіти і науки розробити і затвердити в 2004 році положення про реєстр комп'ютерних програм та забезпечити його ведення.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 49

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2004 р. N 253
ПОРЯДОК
легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади, постанова КМУ від 10 вересня 2003 N 1444

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 10 вересня 2003 р. N 1433
Київ

Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади, що додається.

2. Покласти на Міністерство освіти і науки функції щодо організації взаємодії органів виконавчої влади з питань використання комп'ютерних програм як об'єктів авторського права.

3. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 49

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 вересня 2003 р. N 1433
ПОРЯДОК
використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади

1. Цей Порядок визначає процедуру використання в органах виконавчої влади комп'ютерних програм як об'єктів авторського права.

2. У Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

Про утворення Державного комітету інформатизації України, постанова КМУ від 26 березня 2008 р. N 272

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 26 березня 2008 р. N 272
Київ

Про утворення Державного комітету інформатизації України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Утворити на базі управління інформатизації Державного департаменту з питань зв'язку та інформатизації, що ліквідується, Державний комітет інформатизації України (далі - Комітет) як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра транспорту та зв'язку.

2. Установити, що Комітет є правонаступником Державного департаменту з питань зв'язку та інформатизації у сфері інформатизації.

3. Перейменувати Державний департамент з питань зв'язку та інформатизації у Державний департамент з питань зв'язку.

4. Затвердити Положення про Державний комітет інформатизації України, що додається.

Про затвердження Положення про Державний департамент інтелектуальної власності, постанова КМУ від 20 червня 2000 р. N 997

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 20 червня 2000 р. N 997 Київ

Про затвердження Положення про Державний департамент інтелектуальної власності

Відповідно до Указу Президента України від 15 грудня 1999 р. N 1572 ( 1572/99 ) "Про систему центральних органів виконавчої влади" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Положення про Державний департамент інтелектуальної власності (додається).

2. Погодитись з пропозицією Міністерства освіти і науки щодо розташування Державного департаменту інтелектуальної власності на умовах оренди за адресою: м. Київ-53, Львівська площа, 8 (19 і 20 поверхи).

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 21 липня 1992 р. N 411 ( 411-92-п ) "Про затвердження Положення про Державне патентне відомство України" (ЗП України, 1992 р., N 8, ст. 195);

пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 8 липня 1999 р. N 1208 ( 1208-99-п ) "Питання Державного комітету України з питань науки та інтелектуальної власності" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 27, ст. 1338);

Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки України, постанова КМУ від 19 грудня 2006 р. N 1757

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 19 грудня 2006 р. N 1757 Київ

Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки України

Із змінами, станом на 27.02.2008

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Положення про Міністерство освіти і науки України, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 25 грудня 2006 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 грудня 2006 р. N 1757
ПОЛОЖЕННЯ
про Міністерство освіти і науки України

1. Міністерство освіти і науки України (МОН) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

МОН є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності.

RSS-матеріал