Антикризовий Меморандум порозуміння з Кабінетом Міністрів України

Розроблено проект Меморандуму порозуміння між Кабінетом Міністрів України та Радою національних асоціацій товаровиробників при КМУ (див. http://Rnat.org.ua ), який покликаний подолати наслідки скорочення виробництва продукції в Україні, що викликані зменшенням обсягів споживання та світовою фінансовою кризою, зберегти робочі місця, існуючий рівень заробітної плати та інші соціальні гарантії для працівників галузі, розвивати внутрішній ринок, та стимулювати попит на вітчизняну продукцію на внутрішньому ринку. На пропозиції АПІТУ до меморандуму додано положення про надання права українським виробникам застосовувати щорічну 25-відсоткову норму прискореної амортизації для основних фондів групи 4, а також щодо нульової ставки податку на прибуток у разі реінвестування прибутку підприємств на придбання основних фондів групи 4.

Відповідно до ст. 8.2.2. Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” до 4 групи входять електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов’язані з ними засоби зчитування або друку, інші інформаційні системи, комп’ютерні програми, телефони (у тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує вартість малоцінних товарів (предметів), норма амортизації для них на даний момент становить 15 %.

Товари 4 групи є основними засобами управління господарською діяльністю підприємств. У зв’язку з тим, що сучасні інформаційні технології постійно розвиваються та покращуються, товари цієї категорії швидко стають застарілими. Необхідність у використанні найсучасніших технологій особливо проявляється в період фінансово-економічної кризи, коли управління господарською діяльністю вимагає швидкого та оперативного прийняття рішень та знаходження конструктивні ідей. Тому підвищення норми амортизації до 25 % та встановлення нульової ставки податку на прибуток у разі реінвестування прибутку підприємств на придбання основних фондів групи 4 можуть стати важливими засобами захисту вітчизняних суб'єктів господарювання в теперішніх важких економічних умовах.