Порядок

Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади, постанова КМУ від 4 березня 2004 р. N 253

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 4 березня 2004 р. N 253
Київ

Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади

Із змінами, станом на 21.05.2008

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади, що додається.

2. Утворити міжвідомчу робочу групу з питань легалізації комп'ютерних програм у складі згідно з додатком.

Дозволити керівникові міжвідомчої робочої групи в разі потреби вносити зміни до її складу.

3. Міністерству освіти і науки розробити і затвердити в 2004 році положення про реєстр комп'ютерних програм та забезпечити його ведення.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 49

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2004 р. N 253
ПОРЯДОК
легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади, постанова КМУ від 10 вересня 2003 N 1444

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 10 вересня 2003 р. N 1433
Київ

Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади, що додається.

2. Покласти на Міністерство освіти і науки функції щодо організації взаємодії органів виконавчої влади з питань використання комп'ютерних програм як об'єктів авторського права.

3. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 49

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 вересня 2003 р. N 1433
ПОРЯДОК
використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади

1. Цей Порядок визначає процедуру використання в органах виконавчої влади комп'ютерних програм як об'єктів авторського права.

2. У Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

RSS-матеріал