Шляхи виживання національних виробників товарів та послуг за умов економічної кризи - бачення РНАТ

Вчора, 16 лютого 2009 відбулося засідання Ради національних асоціацій товаровиробників при Кабінеті Міністрів України (РНАТ) на тему «Шляхи виживання національних виробників товарів та послуг за умов економічної кризи». В засіданні взяв участь генеральний директор АПІТУ, член Президії РНАТ Юрій Пероганич.

Учасники прийняли резолюцію (проект в редакції, прийнятій на засіданні Президії Ради національних асоціацій товаровиробників 12.02.2009):

1. Звільнити від оподаткування ПДВ на природний газ та електроенергію, що поставляються для виробничих потреб промислових підприємств.

У зв’язку з не підйомною ціною на природний газ, яка неодмінно вплине на ціну електроенергії та зробить остаточно неконкурентоспроможною продукцію українського виробництва як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках та призведе до зупинки всіх промислових виробництв, пропонуємо тимчасово на період фінансової кризи наступні заходи:

1. Звільнити від оподаткування ПДВ на природний газ та електроенергію, що поставляються для виробничих потреб промислових підприємств та виключити інвестиційну складову зі складу тарифів на електроенергію.

2. Відносити витрати на природний газ та електроенергію на валові витрати і виробничу собівартість, виключивши їх з бази оподаткування ПДВ при реалізації продукції.

Тобто, в умовах економічної кризи головним пріоритетом повинно бути зменшення цін на продукцію вітчизняних підприємств, що дасть можливість зберегти головний чинник відтворення виробництва та наповнення бюджету-споживання.

2. Скасування ПДВ або обчислення ПДВ за касовим методом

1. Загальновідомим є той факт, що існуючий на сьогодні порядок нарахування і сплати ПДВ не тільки не має нічого спільного і не відповідає економічній природі оподаткування добавленої вартості товарів, робіт, послуг, але є головним інструментом для збагачення чиновників та окремих підприємців.

Так само абсурдними і дикими є аргументи захисників існування цього податку щодо того, що ПДВ є головним наповнювачем бюджету. Адже, в структурі надходження ПДВ до бюджету переважну частину займає імпортний ПДВ, що є нонсенсом, так як за правилами Закону він підлягає автоматичному відшкодуванню і для бюджету повинен складати «0» надходжень.

Тому необхідно скасувати ПДВ як вид податку взагалі, замінивши його податком з обороту або продажу (чому є багато прикладів у світі).

2. Фінансова криза та скорочення імпорту товарів дає надію на збільшення реалізації власної продукції на ринку України. Але відвантаження продукції не передбачає одночасної її реалізації. Діюча методика сплати ПДВ за першою подією, приводить до повного вимивання обігових коштів і виключає можливість своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати.

3. Крім того, існуючий порядок відшкодування ПДВ дає змогу процвітати фіктивним фірмам з податковими накладними, що призвело до майже 70 % тіньового бізнесу.

Пропонуємо:

Як компроміс (до його скасування) обчислення ПДВ проводити за касовим методом, тобто при отриманні оплати покупцем грошових коштів за придбаний товар.

3. Мораторій на проведення перевірок та податкові канікули

В умовах фінансової кризи, коли підприємства намагаються вижити, зберегти свій кадровий персонал, без якого неможливий подальший розвиток, своєчасна і в повному обсязі виплата заробітної плати стає на перше місце.

Але державні контролюючі органи любими способами намагаються призначити перевірки з метою накладання штрафів та пені за несвоєчасну сплату податкових платежів та внесків до фондів соціального страхування.

Не відстають від них інші державні структури (пожежники, стандарти, охорона праці тощо), які один за одним організовують перевірки підприємств, вимагаючи від підприємств за цю роботу сплати певних коштів.

Пропонуємо встановити мораторій на:

  • нарахування пені та штрафів на поточні податкові зобов’язання;
  • проведення перевірок підприємств державними органами влади;
  • судові та інші провадження щодо стягнень штрафів, пені за податковими зобов’язаннями.

4. Пролонгація термінів кредитних договорів та видача нових кредитів

З настанням фінансової кризи, різким підвищенням курсу долара підприємства опинились у скрутній ситуації з погашенням кредитів, так як вони удвічі подорожчали. З метою забезпечення роботи підприємств, своєчасної виплати заробітної плати і взагалі, не допущення зупинки підприємств пропонуємо вирішити питання:

1. Пролонгації кредитних договорів на новий термін;

2. Видачі нових кредитів для закупівлі сировини та обладнання.

5. Відновити дію постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.2008 № 1118

Даною Постановою Кабінет Міністрів України не тільки ліквідував дискримінацію між загальною та спрощеною системами оподаткування та пов’язані з цим зловживання, а також привів принципи оподаткування суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб у відповідність до Указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» від 3.07.1998 № 727.

Крім того, на практиці, статус платника ПДВ суб’єктами малого підприємництва – фізичними особами здебільшого використовується у схемі зменшення податкових зобов’язань у юридичних осіб, які працюють на загальній системі оподаткування, цьому також сприяє відсутність податкового та бухгалтерського обліку у даних фізичних осіб.

Також вважаємо це першим кроком на шляху досягнення одного із базових принципів побудови та призначення системи оподаткування в Україні, запроваджених у ст. 3 Закону України «Про систему оподаткування» - рівність, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації – забезпечення однакового підходу до суб’єктів господарювання (юридичних і фізичних осіб, включаючи нерезидентів) при визначенні обов’язків щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).

Разом з тим, кампанія на протидію даної Постанови, яка розгортається окремими суб’єктами малого підприємництва та підтримується (на жаль) персонально Головою Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва п. Кужель О.В. є зухвалим і неприкритим лобіюванням приватних інтересів та існуючих схем отримання прибутків за рахунок використання різних систем оподаткування, а не за рахунок створення своїм трудом добавленої вартості.