Президент підписав Закон України "Про внесення змін до деяких законів України з метою поліпшення платіжного балансу України"

Закон передбачає у разі досягнення критичного стану платіжного балансу України застосування процедури запровадження, зміни та скасування тимчасової надбавки до діючих ставок увізного мита на такі товари (за групами чи кодами УКТЗЕД): 0202, 0203, 0206-0210, 0504-0506, 0509, 0511 (крім товарної позиції 0511 10 00 00) , 2204 - 2208, 2701, 57, 60 - 65, 7321, 8414, 8418, 8516, 8702, 8703, 8704.” До цих „виняткових” товарів ІТ-продукція не входить.

23 грудня 2008 року Президент України запропонував відхилити зазначений Закон, оскільки ціла низка його норм не відповідала Конституції.

4 лютого 2009 року Закон України «Про внесення змін до деяких законів України з метою поліпшення платіжного балансу України у зв'язку із світовою кризою» було прийнято Верховною Радою України в новій редакції.

Президент України підписав даний Закон, враховуючи негативний стан платіжного балансу України та значний рівень спаду промисловості в останні місяці. Водночас не всі зауваження Глави держави були враховані в повному обсязі.

По-перше, Законом Кабінету Міністрів України надається право приймати рішення про продовження застосування процедури запровадження тимчасової надбавки до діючих ставок ввізного мита на деякі товари шляхом видання Урядом України відповідної постанови. Такий підхід не відповідає Конституції України, згідно з якою податки і збори встановлюються виключно законами України і сплачувати в порядку і розмірах, установлених законом.

У зв'язку з цим, Президент України прийняв рішення звернутися до Конституційного Суду України стосовно визначення відповідності Конституції України надання зазначених повноважень Уряду.

По-друге, прикінцевими положеннями Закону передбачається запровадження тимчасової цільової надбавки до ставок ввізного мита, діючих напередодні набрання чинності Закону, у розмірі 13 відсотків митної вартості товарів, що ввозяться на митну територію України в режимі імпорту, крім товарів критичного імпорту. До товарів, на які розповсюджується така надбавка, зокрема, включено окремі позиції, що майже повністю імпортуються з держав, з якими Україною укладено міжнародні договори про вільну торгівлю. Зазначені договори, як правило, передбачають застосування до імпорту товарів із цих держав виключно кількісних обмежень або еквівалентних їм заходів, отже, до ставок ввізного мита на такі товари тимчасова цільова надбавка застосовуватися не може.

Крім цього, Глава держави звернувся до Кабінету Міністрів України з пропозицією скористатися наданим йому цим Законом правом та скасувати тимчасову надбавку на товари, які майже повністю імпортуються з держав, з якими Україною укладено міжнародні договори про вільну торгівлю.