Класифікація при митному оформленні компакт-дисків разом з основним товаром - регіонали і комуністи проти

Наразі існує проблема при митному оформлені товарів з якими постачаються компакт диски. Основний товар декларується окремо, диски (на яких можуть бути записані інструкції по використанню основного товару, програми-драйвери) декларуються окремо. Такий стан викликаний тим, що українська митниця застосовує митний тариф, який грунтується на міжнародній гармонізованій системі опису та кодування товарів 2002 року (ГС-2002), в той час, як інші країни давно вже застосовують ГС-2007.

АПІТУ зверталася до Уряду і Верховної Ради з проханням прискорити імплементацію ГС-2007, оскільки це вирішило би проблему з необхідністю окремого декларування дисків. Урядом був розроблений і 4 грудня 2008 внесений до Верховної Ради довгоочікуваний проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України" (реєстр. N 3444).

19 лютого 2009 законопроект потрапив до сесійної зали, проте Верховна Рада прийняла постанову про направлення проекту до Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики для підготовки на повторне перше читання.

Це показало виняткову некопетентність тих депутатів, які голосували проти прийняття законопроекту. Не хочеться допускати, що представники певних політичних сил (регіонали і комуністи) вчинили за принципом - нехай буде гірше для країни, але не так, як пропонує політичний опонент.

Лише дивом, з перевагою в 2 голоси (227) законопроект не був відхилений зовсім, а направлений на повторне перше читання.

Як це відбувалося - див. нижче (витяг із стенограми пленарного засідання Верховної Ради):

ГОЛОВУЮЧИЙ (Литвин Віктор Михайлович). Оголошується до розгляду проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України" (нова редакція), реєстраційний номер 3444, доповідач – заступник міністра економіки Бойцун Наталія Євгенівна. Будь ласка, Наталія Євгенівна.

Від комітету підготуватися Терьохіну Сергію Анатолійовичу, голові комітету.

БОЙЦУН Н.Є.

Шановний Голова Верховної Ради! Шановні народні депутати! Проект закону розроблено урядом з метою проведення законодавчої бази України у відповідність із системою загальновизнаних норм міжнародного права, зокрема, шляхом створення Митного тарифу України в основу якого покладено нову версію української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності УКТЗЕД, яка побудована на основі гармонізованої системи опису та кодування товарів 2007 року, ГС-2007, і комбінована номенклатура Європейського Союзу 2007 року.

Загалом проект акту передбачає наступні зміни Митного тарифу України. По-перше, це технічне питання, зміни в кодах УКТЗЕД на виконання вимог Міжнародної конвенції про гармонізовану систему опису та кодування товарів договірної стороною, якою Україна стала в 2002 році. Зміни і уточнення в текстових описах, примітках до товарних груп та розділів Митного тарифу відповідно до змін в ГС-2007.

За повідомленням Державної митної служби для впровадження цих змін буде потрібно три тижня, тому що комп’ютерні програми вже готові.

По-друге, другий блок питань, який пропонує уряд внести до цієї нової редакції це приведення ставок ввізного мита у відповідність з міжнародними тарифними зобов’язаннями України, зокрема, з положеннями закону України номер 250. Це призведе до зниження середньоарифметичної ставки тарифної з 5,09 до 4,96.

Третя група пропозицій зв’язана з рішеннями Митно-тарифної ради. І вона направлена на підтримку національних товаровиробників, зокрема, пропонується з метою нарощування чисельності поголів’я великої рогатої худоби зменшити ставку на ввіз цієї живої худоби з 5 до 1 відсотка, є пропозиції щодо деталізації кодів товарів, які призначені для промислового складання імпортних, транспортних засобів, є пропозиції щодо зменшення рівня ставки ввізного мита на склобій, що дозволить збільшити цю частку…

Веде засідання Перший заступник Голови Верховної Ради України О.В.ЛАВРИНОВИЧ

ГОЛОВУЮЧИЙ. Завершуйте, будь ласка, Наталія Євгеніївна. Завершуйте.

БОЙЦУН Н.Є. Збільшити цю частку при виробництві скла та більш ефективно наладити виробництво цих всіх товарів.

Загалом пропозиції, які стосуються змін Митно-тарифної ради затрагують не більш ніж одну соту відсотка середньоарифметичного тарифу України.

Хочу сказати, що комітет прийняв третю групу товарів із зауваженнями і в цілому можна сказати, що зауваження комітету можна реалізувати найближчим часом. Зараз на сьогоднішній день під час митного оформлення товарів застосовуються ставки ввізного мита відповідно до положень закону 250.

В цілому хотілося би сказати, що зважаючи на необхідність найскорішого введення в дію цього закону в зв’язку з виконанням міжнародних зобов’язань України, просимо підтримати цей закон уряду про внесення змін до Закону України „Про митний тариф” за основу.

Дякую за увагу.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Сідайте, будь ласка.

Терьохін Сергій Анатолійович – співдоповідь.

13:37:52

ТЕРЬОХІН С.А.

Доброго дня, шановні народні депутати, шановний головуючий! Комітет Верховної Ради з питань податкової митної політики на засіданні 14 січня 2009 року розглянув поданий Кабміном проект Закону про внесення змін до Закону України „Про митний тариф України” (3444).

Про що іде мова? Застосування заходів тарифного і нетарифного регулювання в більшості країн світу, зокрема, в країнах Європейського співтовариства у всіх країнах СНД, крім України, зокрема, в Російській Федерації, Білорусії, Молдовії і так далі з 1 січня 2007 року здійснюється на основі гармонізованої системи опису, кодування товарів версії 2007 року. На жаль, Україна має досить версію 2002 року, що створює низку ускладнень під час митного оформлення продукції.

Цим законопроектом передбачається також деталізація на національному рівні деяких товарних підкатегорій УКТЗЕД та коригування ставок ввізного мита на окремі товари згідно з рішень Митно-тарифної ради.

В процесі обговорення депутати України, члени комітету, висловили ряд зауважень до даного проекту технічного характеру, а також висловили застереження щодо зміни в даному законопроекті ставок ввізного мита, оскільки головна мета розробки і прийняття цього акту є приведення товарної номенклатури діючого Митного тарифу до вимог ГС опису кодування товарів саме в редакції 2007 року. З урахуванням вище викладеного, зважаючи на необхідність виконання Україною міжнародних зобов’язань, а також зменшення ускладнень при нашій зовнішній торгівлі з Євросоюзом, Російською Федерацією і іншими країнами світу, прийняти за основу проект закону України за умови збереження розміру ставок ввізного мита на рівні, визначеного діючим Митним тарифом України. Іншими словами, ми пропонуємо замінити кодифікацію стару 2002 року на нову 2007 року з тим, щоб перейти на міжнародну…

ГОЛОВУЮЧИЙ. Завершуйте, будь ласка, Сергій Анатолійович.

ТЕРЬОХІН С.А. Дякую. … на міжнародну кодифікацію товарів. Але в пору економічної кризи ми вважаємо недоцільним будь-яке зменшення імпортних мит, яке пропонувалося урядом, це біля 3 тисяч позицій. Якщо парламент підтримує таку позицію комітету, то цей законопроект можна приймати і в цілому, оскільки він не стосується мит, а стосується лише кодифікації різноманітних видів товарів.

Дякую за увагу.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Сідайте, будь ласка.

Записуємося на обговорення. Народний депутат Колесніченко, будь ласка.

13:40:55

КОЛЕСНІЧЕНКО В.В.

Я прошу передать слово своему коллеге Плотникову.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Плотніков, будь ласка.

13:41:03

ПЛОТНІКОВ О.В.

Шановний головуючий, шановні народні депутати! Я власне записувався проти, тому я, користуючись можливістю виступаю замість Колесніченка, але з негативної точки зору.

З нашої точки зору не можна приймати цю редакцію, тому що є певні застереження щодо самого тексту, поданого… тексту, який зараз виноситься до вашої уваги. На нашу думку, в новій редакції Закону про Митний тариф України доречно було б передбачити, щоб додаток до цього закону, який містить Митний тариф, був його невід’ємною частиною. Також з нашої точки зору у тексті проекту доцільно було б передбачити, що встановлення нових та заміна діючих ставок ввізного мита, визначених Митним тарифом України, повинна здійснюватись Верховною Радою шляхом прийняття законів України з врахуванням не тільки висновків Кабінету Міністрів, а й рішень Митно-тарифної ради України. Крім цього, доречно нагадати, що відповідно до статті 5 Закону України про єдиний Митний тариф, на Митно-тарифну раду покладено, зокрема, розгляд проектів законодавчих актів щодо митно-тарифного регулювання в Україні. Тобто у супровідних документах до проекту відсутня інформація про загальну величину додаткових бюджетних надходжень, які, з точки зору авторів проекту, можна очікувати від його прийняття. В цілому це недоопрацьований матеріал. З ним треба ще працювати і я вважаю, що найкращий випадок – це повернути на доопрацювання. Спасибі.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Ляпіна, будь ласка.

13:42:37

ЛЯПІНА К.М.

Дякую, шановні колеги. Ну, по-перше, я хочу звернути увагу, що ми знову розглядаємо закон, який потенційно має змінити достатньо багато позицій в Митному тарифі за скороченою процедурою. Знову потім будемо задаватись питанням, а що це за помилки ми тут наробили? Одначе, я підтримую позицію, що ми обов’язково маємо внести зміни в класифікацію. Оскільки сьогодні це становить серйозний бар’єр у наших відносинах, зокрема щодо перетину товарів, товарами кордону. Тому, власне кажучи, я би підтримала прийняття цього закону за основу. Одначе, я думаю, що навряд чи ми можемо проголосувати сьогодні в цілому. Якщо позиція комітету – розділити дві частини, тобто окремо прийняти класифікацію, окремо потім прийняти зміни власне до Митного тарифу, таку позицію можна сприйняти. Але тоді треба прискорити розгляд цього другого закону, який треба вносити заново. Тобто змін до Митного тарифу. Там ці зміни, їх багато, але деякі з них давно назріли, деякі з них, це нові ідеї, їх треба обговорювати. Тому, можливо, навіть розділити на кілька законопроектів. Власне, все це потребує дійсно часу і доробки. Одначе, за основу ми можемо сьогодні прийняти цей законопроект. Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Кілінкаров, будь ласка.

13:44:02

КІЛІНКАРОВ С.П.

Прошу передать слово Адаму Ивановичу Мартынюку.

13:44:07

МАРТИНЮК А.І.

Дякую. Мартинюк, фракція комуністів. Шановні колеги, Олександре Володимировичу, я розумію, як вам не зручно весь час порушувати Регламент, але ви, на превеликий жаль, його постійно порушуєте, бо важко вкластися у дві хвилини, доповісти законопроект, який містить 800 сторінок. Я до того, ви тут не винні. А винні ті, хто свідомо чи несвідомо приймає рішення про скорочену процедуру.

Я хотів би, щоб зараз у сесійній залі знайшовся хоча б один народний депутат, який мені показав би цей закон. Покажіть, будь ласка, у кого є із вас цей закон? Ні в кого немає майже. Терьохін, там не... У Терьохіна одного. Тобто права тут колега Ляпіна, що ми знову такий серйозний законопроект, який зачіпає інтереси всієї держави, практично кожної людини, який зачіпає інтереси бізнесу великого, малого, середнього, який зачіпає інтереси нашого народного господарства в цілому, приймаємо за чотири хвилини, не знаючи, що там написано.

Давайте поважати самі себе, давайте поважати той парламент, ту інстанцію, до яких нас делегували. Я не виключаю, без сумніву, є питання, які можна і варто розглядати за скороченою процедурою. Але доленосні законопроекти розглядати за скороченою процедурою, ми самі себе тоді потім знову будемо повертатися, що щось проголосували не так.

Тим більше чомусь ніхто не говорить про те, що цей законопроект має на меті головне: привести у відповідність до СОТ. А про СОТ ми говоримо, що в умовах кризи нам треба дуже і дуже обережно у цьому плані працювати. То навіщо ми одного разу кажемо, що ми захищаємо національного товаровиробника, а з другого боку, ми все робимо для того, щоб цей товаровиробник і далі зазнавав втрат.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Адаме Івановичу. Я погоджуюся з вашими висловами за винятком початку, оскільки я виконую рішення Верховної Ради. І я вчора просив і сьогодні нагадую, будь ласка, усвідомлено приймайте рішення щодо скороченої процедури. Тому що, безумовно, такі проекти, Адам Іванович питав які, щоб можна було бачити, розглядати у скороченій процедурі, напевно, це не дуже серйозно.

І коли ми приймаємо про скорочену процедуру, можливо б ми підходили до цього диференційовано, а не на все на цілий день. Тому що я не можу вийти за межі рішення Верховної Ради України.

Сергій Анатолійович, вас не згадували, тому репліки…

Шановні колеги, я ставлю на голосування… Репліка передбачається тільки у випадку, якщо згадали народного депутата у виступі. Згадали? Включіть мікрофон Терьохіна Сергія Анатолійовича, його прізвище згадувалось. Одна хвилина, будь ласка

13:47:30

ТЕРЬОХІН С.А.

Дякую. Дозвольте мені використати цю хвилину, щоб розповісти ще Адаму Івановичу Мартинюку для репліки, що це технічний закон, який не змінює мит по рішенню комітету, який змінює кодифікацію. Це перше.

Жодного відношення до СОТ він не має, оскільки це міжнародні норми митної статистики. Російська Федерація з 1 січня 2007 року користується цією кодифікацією, до вашого відома.

І між іншим, цей законопроект був розданий народним депутатам 2 лютого цього року. Можливо було б в нього заглянути і, знаєте, напрягтися за ці півтора місяці, прочитати те, що там було.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на голосування за основу… Репліки на репліку не буває.

Ставлю на голосування за основу проект Закону про Митний тариф України, реєстраційний номер 3444. Прошу визначатись.

13:48:48

За-220

Рішення не прийнято, законопроект відхилено.

По фракціях, будь ласка. Партія регіонів – 0, „Блок Юлії Тимошенко” – 151 , „Наша Україна – Народна Самооборона” – 50, фракція комуністів – 0, „Блок Литвина” – 19.

Є пропозиція народних депутатів про направлення на повторне перше читання. Я ставлю про направлення на повторне перше читання проект Закону про внесення змін до Закону України „Про Митний тариф України” (нова редакція), реєстраційний номер 3444. Прошу визначатися.

13:49:45

За-227

Рішення прийнято. Законопроект направлено на повторне перше читання. Прошу працювати в комітеті.

Джерело:
- http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1015-17
- http://www.rada.gov.ua/zakon/new/STENOGR/19020904_10.htm