Порядок митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України та підлягають обов’язковій сертифікації в Україні

Юрій Пероганич і Оксана Продан. Зображення доступне на умовах CC BY-SA 3.0

21 травня 2009 у приміщені Українського дому відбулося розширене засідання Кабінету Міністрів України з питань антикризових заходів для підтримки і розвитку підприємництва під головуванням Прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко за участі голови Держкомпідприємництва України Олександри Кужель та голови Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України Оксани Продан. В засідання взяв участь генеральний директор АПІТУ Юрій Пероганич.

В результаті роботи, яку провела АПІТУ спільно з Громадським форумом Львова та іншими членами Ради підприємців при КМУ, був підготовлений проект змін до чинного порядку митного формлення та поданий через Раду підприємців до уряду. 21 травня 2009 проект був прийнятий у формі Постанови КМУ №492 (див. нижче).

Новий порядок значно покращує механізм віднесення товарів до контрольованих через:

 

  1. покладання на Держспоживстандарт обов'язку встановлювати перелік продукції, яка підлягає обов'язковій сертифікації;
  2. чітке визначення поняття контрольованих товарів - для віднесення товару до такого, що потребує обов'язкової сетрифікації, мають співпадати одночасно два елементи: а) код товару за УКТЗЕД; б) його назва
  3. поширення рішення органу сертифікації не на окрему партію, а на весь термін дії зовнішньоекономічного контракту.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

Від 21 травня 2009 р. № 492

Київ 

Про внесення змін до Порядку митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України та підлягають обов’язковій сертифікації в Україні

    Кабінет Міністрів України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

    1. Внести до Порядку митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України та підлягають обов’язковій сертифікації в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 р. № 446 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 35, ст. 1171), зміни, що додаються.

    2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем’єр міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО

    Інд.27

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2009 р. № 492

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України та підлягають обов’язковій сертифікації в Україні

    1. У пункті 1:

    абзац перший після слів “товарів, що ввозяться на митну територію України та підлягають обов’язковій сертифікації в Україні” доповнити словами “відповідно до переліку, визначеного Держспоживстандартом”;

    доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

    “Контрольовані товари - товари, що підлягають обов’язковій сертифікації в Україні, назва (опис) та код класифікації згідно з УКТЗЕД яких збігаються з назвою продукції та кодом УКТЗЕД, зазначеними в переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні. В разі коли збігається лише назва або код, товар вважається таким, що не підлягає обов’язковій сертифікації.”.

    У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

    2. Останній абзац пункту 2 викласти в такій редакції:

    “До контрольованих не належать також товари, визнані такими відповідно до рішення уповноваженого Держспоживстандартом органу із сертифікації (далі - орган із сертифікації), яке приймається за формою додатка 1 на строк дії зовнішньоекономічного контракту.”.

    3. Абзац перший пункту 3 після слів “може здійснюватися” доповнити словами “протягом строку дії зовнішньоекономічного контракту”.

    4. У додатку 1 до Порядку:

    1) слова “(номер, дата зовнішньоекономічного контракту; номери, дати товарно-транспортних документів на перевезення; документів, які використовуються для визначення вартості товару)” замінити словами “(номер і дата зовнішньоекономічного контракту; у разі неподання зовнішньоекономічного контракту — номери і дати товарно-транспортних документів)”;

    2) останній абзац пункту 1 виключити.