АПІТУ підготувала пропозиції до засідання Громадської ради при Держкомінформатизації України

3 червня планується проведення чергового засідання Громадської ради при Державному комітеті інформатизації України. Генеральний директор АПІТУ Юрій Пероганич є заступником голови цієї Громадської ради.

Асоціацією направлений лист членам ради з пропозиціями до порядку денного і проектами рішень Громадської ради:

1. Про усунення перешкод для інформатизації освітніх закладів - актуалізації Державних санітарних правил і норм «Влаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах»

Громадська рада підтримує необхідність:

- актуалізації Державних санітарних правил та норм «Влаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах», ДСанПіН 5.5.6.009-98. та

- інформування керівників шкіл та осіб, які приймають рішення про побудову та розвиток внутрішкільних мереж, про існування Державних санітарних правил і норм захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань, ДНАОП 0.03-3.30-96.

Громадська рада просить Держкомінформатизації України звернутися до Міністерства освіти та науки України та Міністерства охорони здоров’я України з проханням:

- переглянути та актуалізувати ДСанПіН 5.5.6.009-98,

- поширити серед керівників освітніх закладів, насамперед директорів загальноосвітніх та початкових шкіл інформацію щодо можливості застосування ДНАОП 0.03-3.30-96 при проектуванні, побудові та розвитку внутрішкільних мереж.

Див. також: АПІТУ звернулося до МОН з питанням про необхідність усунення перешкод для інформатизації освітніх закладів.

2. Про недопущення підвищення вартості сертифікації УкрСЕПРО

Громадська рада вважає недопустимим ускладнення системи реєстрації сертифікатів та збільшення вартості послуг органів системи Держспоживстандарту України, а також перетворення Держспоживстандарту з органу захисту прав споживачів на прямо протилежний йому фіскальний орган.

Громадська рада просить Держкомінформатизації України звернутися до Держспоживстандарту України з проханням відмінити накази Держспоживстандарту України наказами №№ 147, 148 та 149 прийнятими 14 травня 2010 р., як такі, що не покращують захист прав споживачів та контролю за якістю і безпечністю продукції, а лише приводять до збільшення її вартості.

3) Про ініціювання законопроекту Про внесення змін до Закону України «Про державні нагороди України» в частині введення почесного звання «Заслужений працівник сфери інформаційних технологій України»

Громадська рада вважає доцільним введення в Україні почесного звання "Заслужений працівник сфери інформаційних технологій України" та підтримує надані Асоціацією підприємств інформаційних технологій України проекти змін до Закону України "Про державні нагороди України" і Указу Президента України від 29 червня 2001 року N 476 "Про почесні звання України".

Громадська рада просить Держкомінформатизації України доопрацювати зазначені проекти в частині підготовки пояснювальної записки та подання через Кабінет Міністрів України з метою набуття ними чинності до Всесвітнього дня інформаційного суспільства 17 травня 2011 року.

Див. також: АПІТУ пропонує ввести почесне звання "Заслужений працівник сфери інформаційних технологій України".

* * * * *