Пропозиції АПІТУ щодо вирішення проблемних питань розвитку ІТ-галузі

У лютому 2012 року планується проведення зустрічі між керівництвом Федерації роботодавців України та керівництвом Міністерства фінансів України. У ході зустрічі будуть обговорені найбільш важливі для бізнесу питання проведення у 2012 році податкової, митної, бюджетної політики. 

До вказаної зустрічі АПІТУ подала перелік найактуальніших проблеми, що стримують розвиток ІТ - ринку в Україні та пропозиції по їх вирішенню: 

1. Високе податкове навантаження на підприємства сфери інформаційних технологій.

Пропозиції:

1) Включення вартості персонального комп'ютера і програмного забезпечення, придбаних для особистого користування, до складу податкового кредиту при нарахуванні податку на доходи фізичних осіб.

2) Скасування оподаткування податком на додану вартість операцій із постачання ліцензій на програмне забезпечення.

2. Відсутність єдиного визначення поняття роялті у законодавстві про захист авторських прав та у податковому законодавстві

Пропозиції: пп. 14.1.225 п. 14.1. ст. 14 Податкового кодексу України викласти в такій редакції:

„14.1.225. Роялті - платежі будь-якого виду, одержані як винагорода за надання права, дозволу (ліцензії) на використання об'єктів права інтелектуальної власності, включаючи літературні твори, твори мистецтва або науки, комп'ютерні програми, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, раціоналізаторські пропозиції, сорти рослин, породи тварин, комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Не вважаються роялті платежі за передання (відчуження), частково або у повному складі, виключних майнових прав інтелектуальної власності на об'єкти вказані у частині першій цього пункту.”

3. Високий рівень поширення нелегального програмного забезпечення.

Пропозиції: 

Враховувати в проектах Державного бюджету України на 2013 та наступні роки заявлені в бюджетних запитах відповідних органів виконавчої влади кошти, достатні на повну легалізацію програмного забезпечення в органах виконавчої влади. 

З обгрунтуванням вищевказаних пропозицій можна ознайомитися у листі АПІТУ від 10.02.2012 №028