Богдан Данилишин: Cтворення ЗВТ - стратегічна ціль співробітництва між Україною та ЄС на середньострокову перспективу

Богдан Данилишин: Питання створення зони вільної торгівлі належить до стратегічних цілей двостороннього торговельно-економічного співробітництва між Україною та ЄС на середньострокову перспективу

11.07.2008, Прес-служба Мінекономіки: Відбулася зустріч Міністра економіки України Богдана Данилишина з директором Генерального директорату “Торгівля” Європейської Комісії, головою делегації ЄК на переговорах щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС Євою Сінов’єц.

Учасники зустрічі обговорили хід переговорного процесу, зокрема третього раунду, який став першим фактичним обговоренням вже юридичних текстів відповідних розділів майбутньої угоди.

Богдан Данилишин вважає, що у рамках започаткованого переговорного процесу Україна має сформувати чітку спільну позицію щодо практичних засад створення зони вільної торгівлі з ЄС.

“Нашою метою, - підкреслив керівник економічного відомства, - є забезпечення максимального недискримінаційного доступу на ринки ЄС національних товаровиробників особливо тих галузей національної економіки, що формують реальний ВВП країни та забезпечують відповідний рівень добробуту населення”.

За словами Міністра економіки, метою створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС є формування спільного економічного простору України та ЄС у рамках поступової економічної інтеграції до спільного Європейського ринку шляхом поетапної реалізації чотирьох свобод – вільного руху товарів, послуг, капіталу та робочої сили.

У свою чергу, Єва Сінов’єц зазначила, що створення зони вільної торгівлі має передбачати:

- повну лібералізацію торгівлі товарами, зокрема промисловою продукцією, у т.ч. енергоносіями, сільськогосподарськими товарами, продуктами рибальства тощо, тобто вільний і безперешкодний доступ на відповідні ринки;

- зменшення нетарифних обмежень в Україні у торгівлі промисловими товарами шляхом гармонізації та/або взаємного визнання оцінки відповідності технічним стандартам ЄС (АСАА+);

- зменшення нетарифних обмежень у торгівлі сільськогосподарською продукцією у рамках співробітництва у сфері санітарних та фітосанітарних заходів;

- значну лібералізацію ринків послуг;

- забезпечення ефективного регулювання стосовно заохочення та захисту прямих іноземних інвестицій;

- тимчасове переміщення фізичних осіб у рамках надання послуг/визнання кваліфікації;

- свободу заснування компаній;

- запровадження заходів, спрямованих на поступове забезпечення вільного руху капіталу та здійснення платежів;

- забезпечення прозорості та передбачуваності регулювання внутрішнього ринку України згідно з Європейськими та міжнародними стандартами;

- наближення внутрішньої політики України, зокрема у сфері конкуренції, корпоративного управління, захисту прав інтелектуальної власності, державних закупівель тощо, до загальноприйнятних правил міжнародної та Європейської практики;

- забезпечення двостороннього митного співробітництва, зокрема спрощення митних процедур та підвищення ефективності діяльності митних органів в контексті сприяння торгівлі;

- запровадження ефективного механізму врегулювання суперечок.

На думку, голови делегації ЄК на переговорах щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, положення щодо ЗВТ мають відповідати стратегічним цілям двостороннього співробітництва в торговельно–економічній сфері у межах нової генерації угод ЄС з третіми країнами про створення ЗВТ у рамках Даоського раунду СОТ.

«При цьому ЗВТ з Україною має стати зразковою моделлю для запровадження відповідного торговельного режиму у країнах – “східних та південних сусідах”, охоплених Європейською політикою сусідства», - наголосила Єва Сінов’єц.

На думку Богдана Данилишина, інтеграція України до економічних структур Європейського Союзу є важливим чинником, що повинен спонукати до підвищення конкурентоспроможності як окремих галузей, так і економіки країни в цілому.

Визначаючи пріоритетні напрями для поглибленого співробітництва у торговельно-економічній сфері, - зауважив керівник економічного відомства, - необхідно, насамперед, зробити акцент на здійсненні внутрішнього реформування національної економіки, зокрема, проведенні реформ у регуляторній сфері, покращанні ділового клімату (захист прав інтелектуальної власності, зниження податкового навантаження, боротьба з корупцією), а також забезпеченні макроекономічної стабільності (стримування інфляції, забезпечення стабільного макроекономічного зростання).

До основних принципів, що мають бути закладені в угоду про створення ЗВТ між Україною та ЄС, належать:

§ побудова Угоди про ЗВТ на принципах СОТ. Основними принципами СОТ є захист національної промисловості через тарифи, зв’язування тарифів, забезпечення режиму найбільшого сприяння та національного режиму;

§ поступове досягання чотирьох свобод. Метою Європейської політики сусідства у середньостроковій перспективі є отримання доступу до всіх переваг ЄС (або істотного наближення до них) без участі в його інституціях. Основними перевагами ЄС є досягнення принципу чотирьох свобод – у торгівлі товарами та послугами, а також у русі робочої сили та капіталу;

§ строковість. В угоді мають бути визначені точні рамки перехідних періодів, протягом яких відбудеться поступова лібералізація торговельних відносин, а також зафіксований конкретний час скасування усіх обмежень. Це сприятиме здійсненню активних дій протягом визначеного перехідного періоду.

§ асиметрія, або відносна взаємність. Застосування в угоді принципу асиметрії або відносної взаємності є необхідним для забезпечення пом’якшення та нівелювання можливих негативних наслідків від лібералізації двосторонньої торгівлі Відповідно до принципу асиметрії країни, що розвиваються, мають можливість скористатися правом збереження більш жорстких торговельних бар’єрів у двосторонній торгівлі з розвинутими країнами та забезпечити поступову лібералізацію національних ринків з запровадженням значних перехідних періодів. Такий підхід відповідає існуючій практиці у рамках СОТ;

§ мораторій на введення нових торговельних обмежень. Цей принцип гарантуватиме заборону на застосування торгових обмежень, які можуть запроваджуватися у рамках торговельного режиму однієї з країн-партнерів, не обумовлених угодою.

Крім того, на сьогодні Сторонами також здійснюються заходи щодо проведення консультацій з національними товаровиробниками та відповідними бізнес – асоціаціями щодо обговорення перспектив створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Так, зокрема, з метою забезпечення ефективного діалогу “влада – бізнес” та формування відповідної позиції України на майбутніх переговорах з Європейською стороною, Мінекономіки розроблено запитальник щодо окремих аспектів створення ЗВТ, підготовлений з урахуванням оприлюдненого 16.02.2007 Європейською Комісією документа про започаткування громадських обговорень з відповідними бізнес - асоціаціями та товаровиробниками ЄС.

28 вересня 2007 року відбулося засідання Ради національних асоціацій товаровиробників при Кабінеті Міністрів України, у якому взяли участь представники Мінекономіки. У ході засідання крім іншого було розповсюджено зазначений запитальник для опрацювання відповідними асоціаціями національних товаровиробників з метою проведення детального аналізу та подальшої підготовки позиційного документа Української сторони.

6 березня 2008 року представники Мінекономіки взяли участь у розширеному засіданні Президії Ради національних асоціацій товаровиробників при Кабінеті Міністрів України, де розглядалось питання щодо формату переговорів з Європейською стороною та можливості залучення представників асоціацій національних товаровиробників у процесі підготовки до офіційних раундів переговорів щодо створення зони вільної торгівлі.

25 березня 2008 року в Мінекономіки за участі представників національних асоціацій товаровиробників пройшла чергова зустріч щодо окремих аспектів переговорного процесу щодо створення ЗВТ.

З метою розповсюдження інформації щодо очікувань ділових кіл ЄС від запровадження режиму вільної торгівлі з Україною Міністерством здійснено переклад та оприлюднено позиційний документ впливової Європейської асоціації “Businesseurope“ щодо угоди про створення зони вільної торгівлі між ЄС та Україною від 29 січня 2008 р.

Наразі Мінекономіки приймає участь в регіональних семінарах з представниками бізнесу щодо створення ЗВТ між Україною та Європейським Союзом у рамках реалізації проекту Міжнародного центру перспективних досліджень „Угода про вільну торгівлю між ЄС та Україною: аналітична, методологічна та інформаційна підтримка переговорів”.

Наприкінці зустрічі, Міністр економіки України Богдан Данилишин побажав усім продуктивної роботи та успішного завершення поточного раунду.

Довідково: Третій раунд переговорів щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС розпочався 7 липня поточного року. Переговори відбуваються у рамках чотирьох потоків за узгодженими напрямами співпраці. Протягом п’яти днів сторони мають обговорити наступні питання (12 сфер): торгівля товарами; торгівля послугами; захисні торговельні заходи; захист прав інтелектуальної власності; взаємна охорона географічних зазначень; митне співробітництво та сприяння в торгівлі; правила походження товарів; державні закупівлі; конкурентна політика; державна допомога; торгівля та сталого розвитку; санітарні та фітосанітарні заходи.

Джерело: http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=144774749