АПІТУ стурбована бездіяльністю НКРЗ

Асоціація підприємств інформаційних технологій України звернулася до Президента України Віктора Ющенка по допомогу у розблокуванні системи доступу на ринок України радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв

У зверненні, зокрема говориться:

"Відповідно до ст.29 Закону України “Про радіочастотний ресурс України” ввезення з-за кордону, реалізація та експлуатація радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв здійснюється на дозвільній основі. Визначення можливості застосування на території України та включення до реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України, відповідно до ст. 25 названого закону повинні проводитися Національною комісією з питань регулювання зв’язку (НКРЗ).

Однак, з грудня 2007 року НКРЗ не проводить своїх засідань, внаслідок чого НКРЗ не приймає рішень про можливість застосування в Україні нових радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, до реєстру НКРЗ не вносяться нові вироби, подальша оцінка відповідності (сертифікація) таких виробів унеможливлена. Блокування легального доступу на ринок України нової продукції призводить до активізації тіньових протизаконних схем ввезення радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв. Такий стан речей триває вже більше півроку і створює невиправдані перешкоди технічному прогресу та міжнародній торгівлі, суперечить світовій практиці та правилам СОТ".

До Секретаріату Президента також передані листи-звернення учасників ринку - Fujitsu Siemens, Hewlett-Packard, Intel, Lenovo, Lexmark, Motorola, Nokia Siemens Network, Panasonic, Sony.

Юрій Пероганич, генеральний директор АПІТУ, вважає, що на часі грунтовний перегляд системи доступу на ринок України сучасних радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв. Цю систему слід спростити для сучасних ІТ-продуктів, включаючи радіоелектронні засоби та випромінювальні пристрої. Діюча система є надто ускладненою, а для переважної частини таких продуктів - недоцільною.

Новину опублікували:
http://proit.com.ua/news/telecom/2008/07/21/123012.html
http://ko-online.com.ua/node/37236
http://itnews.com.ua/analitics/88.html
http://www.delfi.ua/news/daily/economy/article.php?id=238282
http://itua.info/news/communications/15876.html