Президент ветував Закон про ІТ пільги

Президент України ветував прийнятий ВРУ 24 травня 2012 року Закон України "Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів індустрії програмної продукції" (далі - Закон) з підстав, що викладені далі.

1. Закон передбачає тимчасове звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання програмної продукції, однак у результаті здійснення передбачених у підпункті 1.5. пункту 14 цього Закону видів економічної діяльності (здійснення яких надає суб'єкту господарювання право на застосування податкових пільг) не завжди створюється "програмна продукція". Зокрема, Президент України піддав сумніву такі види економічної діяльності як консультування з питань інформатизації, діяльність з керування комп'ютерним устаткуванням, розміщення інформації на веб-вузлах, а також пов'язана з ними діяльність (абзаци двадцять третій, двадцять четвертий, двадцять шостий пункту 3 розділу І Закону).

Більше того, ані чинний ПК України, ані сам Закон не містить визначення поняття "програмна продукція".  У зв'зку з цим, Президент пропонує у пункті 1 розділу І Закону визначити термін "програмна продукція".
 
2. Пропоновані у Законі процедури адміністрування встановлюваного режиму оподаткування суб'єктів індустрії програмної продукції є складними для бізнесу і містять корупційні ризики.
 
Зокрема, це стосується відсутності у Законі критеріїв встановлення відповідності фактичних видів економічної діяльності суб'єкта господарювання видам економічної діяльності, що визначені у Законі та вичерпного переліку підстав для відмови у наданні центральним органом виконавчої влади з питань науки, інновацій та інформатизації України висновку про відповідність.
 
Президент звертає увагу на запровадження нових підстав для проведення органами державної податкової служби документальних позапланових виїзних перевірок та пропонує утриматись від запровадження додаткових підстав для проведення органами державної податкової служби документальних позапланових виїзних перевірок суб'єктів господарювання, а також від одержання відповідного висновку Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України.
 
3. Запровадження Законом пільгової ставки податку на доходи фізичних осіб для певної групи громадян за професійною ознакою суперечить статті 24 Конституції України, підпункту 4.1.2 пункту 4.1 статті 4 Податкового кодексу України, відповідно до яких усі громадяни, платники податків є рівними перед законом та недопускаються будь-які прояви податкової дискримінації. Крім того, зменшення ставки податку для окремих груп осіб призведе до певного зменшення надходжень до місцевих бюджетів, оскільки податок на доходи фізичних осіб зараховується до місцевих бюджетів.
 
Тому Президент вважає неприйнятним зниження ставки податку на доходи фізичних осіб для працівників суб'єктів індустрії програмної продукції до 5 відсотків.