Морозова Тетяна

Вища комп’ютерна освіта та ІТ-індустрія (деякі аспекти взаємодії)

УДК 378:004

Вища комп’ютерна освіта та ІТ-індустрія
(деякі аспекти взаємодії)

У статті аналізуються формальні й фактичні аспекти взаємодії індустрії інформаційних технологій і вищої комп’ютерної освіти. Автори пропонують перелік актуальних в ІТ-галузі назв професійних занять, що доцільно додати до Національного класифікатору професій.

Тетяна Морозова, доцент, докторант кафедри педагогіки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, кандидат технічних наук

До проблеми взаємодії ІТ-освіти та ІТ-індустрії

Стаття Т.Ю.Морозової, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, містить аналіз змісту нормативних документів сфери праці відносно сфери інформаційних технологій (ІТ)

УДК 378.147.016:004

Дослідження аналітичних даних, що відбивають динаміку економічного зростання провідних країн і показники розвитку в них вищої освіти, виявило нове важливе явище – посилення професійного компонента у підготовці фахівців у ВНЗ на всіх рівнях – від бакалаврату до докторантури [1]. Професіоналізація завжди була домінуючою функцією вітчизняної освіти. Згідно з [2] система стандартів вищої освіти (ССВО) України значною мірою повинна ґрунтуватися на нормативних документах сфери праці. Аналіз змісту останніх відносно сфери інформаційних технологій (ІТ) становить мету доповіді.

Рис. 1 відбиває вплив нормативних документів сфери праці на формування змісту складових ССВО України.

Рис. 1. Взаємодія професійних та освітніх стандартів

Взаємозв’язок освітніх програм ІТ-профіля та ІТ-професій (з міжнародного досвіду)

Стаття Морозової Т.Ю. к.т.н., доцента Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля містить огляд практичних рішень проблеми взаємозв'язку освітніх програм ІТ-профіля та професійних кваліфікацій у галузі інформаційних технологій, наявних в США та Європі.

Неповнота та фрагментарність Національного класифікатора професій (НКП) щодо номенклатури сучасних професій в галузі інформаційних технологій (IT), особливо в розділі «Фахівці», була й залишається джерелом проблем при визначенні професійних кваліфікацій випускників напрямів підготовки ІТ-профілю, особливо освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

RSS-матеріал