СОТ та зобов’язання України у сфері інформаційних технологій.

17 грудня 2008 р. Кабінет Міністрів України розпорядженням N 1570-р затвердив план першочергових заходів щодо виконання зобов'язань України в рамках членства у СОТ. Цим планом передбачено заходи, які стосуються системи державних закупівель, системи технічного регулювання, торгівлі товарами, що належать до сфери Угоди про інформаційні технології, товарами із засобами криптографічного захисту, а також товарами, що містять права інтелектуальної власності.

З наступного року Мінекономіки та МЗС доручено започаткувати переговори з питань приєднання України до Угоди про державні закупівлі, що дозволить уніфікувати процедури державних закупівель та допустити іноземних постачальників до участі в державних тендерах.

Відповідно до статті 2.4 Угоди про технічні бар'єри у торгівлі) до 2011 року Держспоживстандарт та інші центральні органи виконавчої влади, відповідальні за розроблення технічних регламентів мають забезпечити перехід до використання міжнародних стандартів як основи для розроблення технічних регламентів.

Держспоживстандарт має розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекти про внесення змін до:

Законів України "Про стандартизацію" і "Про захист прав споживачів" та Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 р. N 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію" щодо скасування вимоги стосовно обов'язкового виконання державних та інших стандартів. (2009-2011 р.р.)

Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" щодо скасування реєстрації декларації виробника про відповідність ( 2009 рік ).

Держспоживстандарту до кінця 2009 року доручено розробити та подати на розгляд уряду проект постанови Кабінету Міністрів України про затвердження розробленого з урахуванням європейських директив Нового підходу технічного регламенту низьконапружного обладнання (73/23 ЄЕС).

Адміністрація Держспецзв'язку до березня 2009 р з метою скасування обмежень на ввезення товарів, що належать до сфери Угоди про інформаційні технології, та інших товарів із засобами криптографічного захисту зобов’язана внести проект Указу Президента України про внесення змін до Положення про порядок здійснення криптографічного захисту інформації в Україні, затвердженого Указом Президента України від 22 травня 1998 р. N 505 та разом з Держекспортконтролем внести у грудні 2008 р. проект постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 р. N 86.

Держкомпідприємництву та Адміністрації Держспецзв'язку після прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо принципів державної політики у сфері ліцензування)" доручено Привести нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади у відповідність із зобов'язаннями України в рамках членства у СОТ стосовно скасування обмежень на ввезення товарів, визначених Угодою про інформаційні технології та інших технологічних товарів з криптографічними властивостями, які встановлені Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з розроблення, виробництва, використання, експлуатації, сертифікаційних випробувань, тематичних досліджень, експертизи, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації, торгівлі криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації.

До 2011 року Держспоживстандарту доручено Привести нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади у відповідність із зобов'язаннями України в рамках членства у СОТ стосовно забезпечення подальшого перегляду переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, з метою виключення з нього продукції, на яку не поширюється дія технічних регламентів або обов'язкова сертифікація якої не передбачена законом.

Держмитслужбі доручено забезпечити з країнами СОТ обмін інформацією про міжнародну торгівлю товарами з порушенням права інтелектуальної власності (стаття 69 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності)

Держкомпідприємництву та Держспецзв'язку доручено супроводжувати, до прийняття у Верховній Раді законопроекту „Про внесення змін до деяких законів України (щодо принципів державної політики у сфері ліцензування)”, реєстраційний номер 2391.

Див. також:
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1570-2008-%F0
http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=32351