Новина від: Вікторія Черкач

Зменшення статутного капіталу для товариств з обмеженою відповідальністю

В умовах фінансово-економічної кризи загострилось становище суб’єктів господарювання, багато з яких вже оголосили себе банкрутами, інші на шляху до цього. На покращення ситуації, що склалася спрямований проект закону України „Про внесення змін до закону України „Про господарські товариства” №3488, який був внесений до Верховної Ради України 16 грудня 2008 року народним депутатом України Матвієнко А.С. Цим законопроектом пропонується зменшити розмір статутного капіталу для товариств з обмеженою відповідальністю від суми еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам до суми еквівалентної 2 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення товариства з обмеженою відповідальністю. Це є дуже важливим кроком, який надасть змогу підприємствам розрахуватися з поточних зобов'язань використовуючи кошти статутного капіталу.

НБУ встановлено розрахунок офіційного курсу гривні

28 листопада 2008 р. набирає чинності постанова Правління Національного банку України № 351 від 04.11.2008 р. „Про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та банківських металів”, http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1108-08, згідно із якою офіційний курс гривні до долара США розраховується на рівні курсу, установленого на міжбанківському валютному ринку України за результатами функціонування Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України НБУ, що склався за попередній робочий день.

Нагадуємо, що до набрання чинності цією постановою офіційний курс гривні до долара США розраховується на підставі котирування валюти на міжбанківському валютному ринку та з урахуванням інформації про діючий офіційний курс Національного банку і про проведені ним операції з купівлі-продажу іноземних валют 1-ї групи Класифікатора, а також відомостей про курсові та цінові зміни на світових фінансових та товарних ринках, інших показників, зміна яких може впливати на валютний ринок України.

АПІТУ пропонує спростити процедури митного оформлення товарів, що підлягають сертифікації

08 липня 2008 р. набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 р. N 446 „Про затвердження Порядку митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України та підлягають обов’язковій сертифікації в Україні, і визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”, http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=446-2008-%EF , виконання якої одразу ж ускладнило та затягнуло процедури митного оформлення товарів, що імпортуються та підлягають обов’язковій сертифікації.

У п. 3 Порядку митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України та підлягають обов’язковій сертифікації в Україні (далі – Порядок), міститься перелік випадків, у яких може здійснюватися митне оформлення контрольованих товарів з метою вільного обігу на митній території України без сертифіката відповідності на підставі рішення органу сертифікації.

Державні закупівлі в умовах фінансової кризи

17 листопада 2008 до Верховної ради України внесено законопроект „Про державні закупівлі в умовах фінансової кризи”, http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=33665 . Основною метою цього законопроекту є захист національного виробника. У процедурі закупівлі замовник розглядає лише пропозиції учасників, що пропонують товари вітчизняного виробництва. Проведення закупівлі товарів іноземного походження можливе лише тоді, коли товари вітчизняного виробництва, що відповідають вимогам замовника, не виробляються в Україні. Для проведення закупівлі товарів іноземного походження необхідно попередньо отримати довідку від Спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг про відсутність виробництва в Україні відповідного товару та доцільність такої закупівлі (в даний час – це Мінекономіки).

Протокол 6-го засідання Правління

Протокол
6-го засідання Правління АПІТУ

09 жовтня 2008, м. Київ, вул. Шолуденка, 3, офіс МТІ

Присутні члени Правління: Анатолій Балюк, Юрій Бойко, Юрій Зонюк, Володимир Колодюк, Юрій Пероганич, Олександр Радченко, Володимир Цой, Володимир Шаров.

Відсутні члени Правління : Андрій Дегода, Володимир Ковальский, Віктор Побережник.Андрій Дегода, Володимир Ковальский, Віктор Побережник.

Порядок денний:
1. Про створення при АПІТУ третейського суду.
2. Про прийняття нових членів АПІТУ.
3. Про проект нової редакції кодексу етики АПІТУ.
4. Про проведення чергової неформальної зустрічі Членів АПІТУ.
5. Про діяльність комітетів АПІТУ.
6. Різне.

Питання Рішення
1. Про створення при АПІТУ третейського суду. Враховуючи те, що на даний момент немає нагальної необхідності у створенні третейського суду при АПІТУ, відкласти вирішення цього питання.
2. Про прийняття нових членів АПІТУ. Прийняти інформацію до відома. Виконавчій адміністрації продовжити практику винесення питань, що потребують оперативного реагування, на електронне голосування.
3. Про проект нової редакції кодексу етики АПІТУ.
RSS-матеріал