Новини державних органів

Програма конференції з питань підготовки фахівців у сфері ІКТ, Львів, 16-17.10.2007

Програма науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи підготовки фахівців у сфері інформаційно-комунікаційних технологій" 16-17 жовтня 2007 року, м. Львів, Conf_LVIV.doc, 863 KБ

Див. також тут.

Прикріплений файлРозмір
Conf_LVIV.doc863 КБ

Запитальник щодо окремих аспектів укладання Угоди про створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною та Європейським Союзом

Виконавча адміністрація АПІТУ отримала із Мінекономіки запитальник (quest-MINECON_ed_0609.doc), який охоплює спектр питань торговельного режиму між Україною та ЄС. При цьому частина його питань стосується можливих проблем, пов’язаних з доступом українських товаровиробників на Європейський внутрішній ринок, а також захисту внутрішнього ринку в Україні.

Міністерство економіки та МЗС України очікують від АПІТУ підготовки відповідей на опитувальник до кінця жовтня. Важливо, щоб у процесі опрацювання опитувальника була підготовлена консолідована позиція, яка б враховувала стратегію розвитку ІТ-галузі економіки України в цілому, а не окремого підприємства.

Компанії - Члени АПІТУ запрошуються до 19.10.2007 надавати відповіді на опитувальник до Виконавчої адміністрації для узагальнення. Конфіденційність отриманих даних буде дотримана.

Прикріплений файлРозмір
quest-MINECON_ed_0609.doc125.5 КБ

Про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС

Як уже повідомлялося, представник АПІТУ брав участь у зустрічі Міністра закордонних справ України А.П.Яценюка з представниками асоціацій українських товаровиробників та заінтересованих міністерств і відомств України, м.Київ, 7 вересня 2007, на якій обговорювалися питання підготовки до переговорів з ЄС щодо створення зони вільної торгівлі в рамках нового базового договору між Україною та ЄС.

На адресу АПІТУ надійшов лист з МЗС України з Інформацією про цю зустріч ( 20070907_ftz_information.doc ) та проектом Плану заходів з підготовки до переговорів щодо зони вільної торгівлі між Україною та ЄС ( 20070907_ftz_plan.doc ).

ЗВТ передбачає приведення до нульової ставки тарифів у взаємній торгівлі (з окремими вилученнями), тому від українських асоціацій товаровиробників Мінекономіки та МЗС "очікують пропозиції щодо забезпечення доступу на ринок ЄС та щодо дій, які потрібно здійснити у таких сферах як технічне, санітарне та фітосанітарне регулювання, захист прав інтелектуальної власності та інших сферах регуляторного співробітництва." До 01.10.2007 Мінекономіки підготує опитувальник з цих питань, який буде направлений підприємницьким асоціаціям.

Виконавчу адміністрація АПІТУ звертає Вашу увагу на необхідність врахування в стратегіях розвитку підприємств ту обставину, що протягом найближчих років планується відмінити митні тарифи у взаємній торгівлі України з країнами ЄС та привести українські стандарти, зокрема технічного регулювання, до стандартів ЄС.

Підприємства ІТ-галузі запрошуються надавати через Виконавчу адміністрацію АПІТУ пропозиції та перестороги, що стосуються зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, для їх врахування в переговорному процесі делегацій України та ЄС з даного питання, зокрема щодо доцільності/недоцільності розробки перехідних заходів для захисту вітчизняного ринку або доцільності/недоцільності максимального прискорення встановлення нульових тарифних ставок для окремої номенклатури або всіх ІТ-товарів у торгівлі з країнами ЄС.

Вітаються також пропозиції щодо скасування обмежень, які стримують експорт на європейські ринки української ІТ-продукції.

Прикріплений файлРозмір
20070907_ftz_information.doc61.5 КБ
20070907_ftz_plan.doc31 КБ

16-17.10.2007 у Львові відбудеться конференція "Проблеми та перспективи підготовки фахівців у сфері ІКТ"

16-17 жовтня 2007 року в м. Львові на базі Львівського коледжу Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій заплановано проведення науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи підготовки фахівців у сфері інформаційно-комунікаційних технологій».

Метою конференції є аналіз відповідності підготовки висококваліфікованих фахівців телекомунікацій та інформаційних технологій вимогам сучасного ринку та напрацювання рекомендацій щодо підвищення її ефективності.

Державний департамент з питань зв'язку та інформатизації Мінтрансзв'язку України звернувся до АПІТУ з проханням прийняти участь в роботі зазначеної науково-практичної конференції шляхом виступу на пленарному або секційному засіданні з висвітленням наступних питань:

  • особливості та тенденції розвитку технологій, які використовуються компаніями;
  • основні вимоги до фахівців, що приймаються на роботу після закінчення вищих навчальних закладів та особливості кадрового забезпечення компаній.

Для включення доповіді до програми конференції необхідно до 25.09.2007 року надіслати необхідні матеріали до секретаріату конференції за адресою:
03110, м. Київ, вул. Солом’янська 7, Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, кімната 305 (інформаційно-аналітичний навчально-методичний центр).
Контактний телефон: +38 (044) 248-85-82. E-mail: uot_gmp [at] duikt.edu.ua

Додаткові посилання:

Повідомлення про конференцію: http://www.stc.gov.ua/uk/publish/article/56658

Детальніша інформація про конференцію: http://www.stc.gov.ua/uk/publish/article/56747

Інформаційні матеріали щодо підготовки фахівців у сфері інформаційно-комунікаційних технологій:

No Назва файлу Опис Дата
1. bak_k_n.doc Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра напряму підготовки 6.0804 "Комп'ютерні науки" 05.09.07
2. k_i.doc Освітньо-кваліфікаційна характеристика напряму підготовки 0915 "Комп'ютерна інженерія" кваліфікації 3114 "Технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру" 05.09.07
3. okx-7-02.doc Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста за спеціальністю 7.092402 "Інформаційні мережі зв'язку" напряму підготовки 0924 "Телекомунікації" 05.09.07
4. okx-7-01.doc Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста за спеціальністю 7.092401 "Телекомунікаційні системи та мережі" 05.09.07

Форма для реєстрації: http://www.stc.gov.ua/uk/feedback/sendmessage

Прикріплений файлРозмір
bak_k_n.doc536 КБ
k_i.doc331 КБ
okx-7-02.doc246 КБ
okx-7-01.doc173 КБ

Позиція АПІТУ озвучена на зустрічі з Президентом України

17.09.2007 за участю Президента України Віктора Ющенка відбувся форум «Влада і бізнес – партнери». Із висвітленням проблем ІТ-бізнесу на форумі виступив Валерій Пекар, президент компанії Євроіндекс, голова Комісії з питань телекомунікацій та інтелектуальних мереж УСПП.

АПІТУ напередодні надала п. Пекарю матеріали для їх урахування у виступі. На жаль, виділений на виступ час дозволив освітити тільки частину позиції АПІТУ, проте Валерій Пекар зокрема висловився щодо необхідності:

  • залишення норми про дворічний термін амортизації комп'ютерної техніки в проекті Податкового кодексу Мінфіну та включення цієї норми до інших проектів;
  • змін до регуляторних актів, виданих Держспоживстандартом, Міністерством охорони здоров'я, зокрема відміни обов'язкової сертифікації в Україні засобів обчислювальної техніки, як таких, що не становлять високий ступінь ризику;
  • вилучення з переліку медичних виробів паперових та пластикових конвертів для компакт-дисків.

Юрій Пероганич, генеральний директор АПІТУ, що також брав участь у форумі, подякував Валерію Пекару та передав у секретаріат форуму увесь сформульований АПІТУ перелік проблемних питань.

Про затвердження плану заходів з виконання завдань, передбачених Законом України Про Основні засади розвитку інформаційного

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 15 серпня 2007 р. N 653-р
Київ
Про затвердження плану заходів з виконання завдань, передбачених Законом України "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки"

1. Затвердити план заходів з виконання завдань, передбачених Законом України "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки", що додається.

2.Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським

Круглий стіл в Держмитслужбі

27.07.2007 Генеральний директор АПІТУ Юрій Пероганич взяв участь у круглому столі в ДМСУ з питань обговорення проекту наказу ДМСУ “Про порядок заповнення облікової картки суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності”. Учасники круглого столу, в тому числі Наталія Овдієнко - директор Департаменту митної статистики ДМСУ, Сергій Трусов - голова Громадської ради при ДМСУ, Олександр Андреєв - автор критичних зауважень до проекту, дійшли до консенсусу щодо удосконалення проекту.

Зокрема досягнуто домовленості, що копія облікової картки не буде додаватися, а тільки пред'являтися митним органам при здійсненні суб'єктом ЗЕД відповідних операцій.

Матеріали круглого столу: 20070727_round_table.doc

Прикріплений файлРозмір
20070727_round_table.doc64.5 КБ

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", № 877–V

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Цей Закон визначає правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов'язки та відповідальність суб'єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю).

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі нижчезазначені терміни вживаються в такому значенні:

Директор Асоціації ІТ-дистриб'юторів Юрій Пероганич увійшов до складу Громадської ради при Держспоживстандарті України

31 травня 2007 року відбулося засідання Громадської ради при Держспоживстандарті України.

На засіданні були розглянуті наступні питання:
1. Про прийняття нових членів до складу Громадської ради.
2. Технічне регулювання. Перелік продукції, яка підлягає обов'язковій сертифікації в Україні: скорочувати чи принципово переглядати на підставі фактичних даних.
3. Про проблемні питання розгляду звернень громадян на прикладі Головного Київського міського управління у справах захисту прав споживачів
4. Про виконання попередніх рішень Громадської ради
5. Про визначення дати чергового засідання Громадської ради

Асоціація ІТ-дистриб’юторів представлена в Громадській колегії Держпідприємництва

29.05.2007 відбулося засідання Громадської колегії Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва України.

Колегія розглянула питання про стан виконання Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Колегія одноголосно включила до свого складу директора Асоціації ІТ-дистриб’юторів Юрія Пероганича.

RSS-матеріал