Новини державних органів

К вопросу о нулевой импортной пошлине на готовые ПК

В деле похорон 10% ввозной таможенной пошлины на готовые компьютеры, код УКТВЭД 8471 41 90 00, забит последний гвоздь. 3 июня 2008 года Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О таможенном тарифе Украины" (по приведению ставок ввозной пошлин в соответствие с уровнем, определенным графиком тарифных обязательств Украины по вступлению в ВТО на 2008 год).

Підсумки інформатизації за перший квартал 2008

За даними прес-служби Державного департаменту з питань зв'язку та інформатизації в Україні квартальний обсяг доходів суб’єктів господарювання в галузі ІКТ склав 14,3 млрд. грн. Це на 25,7% перевищує показники першого кварталу 2007. Обсяг доходів від надання послуг населенню склав 4,4 млрд. грн. Споживання ІТ-послуг та зв’язку на одного жителя України зросло більш ніж на 25 % і сягнуло майже 95 грн.

План дій на 2008 рік щодо реалізації Стратегії розвитку державної статистики на період до 2008 року

19 березня 2008 р. Кабінет Міністрів України розпорядженням N 451-р затвердив план дій на 2008 рік щодо реалізації Стратегії розвитку державної статистики на період до 2008 року, http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=451-2008-%F0

У розділі "III. Удосконалення процедур збирання, обробки та поширення статистичної інформації", пункті "15. Удосконалення статистики послуг", план дій передбачає "Розроблення методології статистики інформаційного суспільства". Відповідальними визначені Держкомстат та Мінтрансзв'язку. Термін - IV квартал.

План дій також передбачає "Удосконалення митної статистики". На Мінекономіки, Держмитслужбу та Держкомстат покладено "Розроблення нової версії Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) на основі гармонізованої системи опису та кодування товарів (ГС-2007) та таблиці відповідності; сприяння прийняттю Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України".

АПІТУ представлена в Громадській Колегії Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики

Київ, 11 березня 2008. Комітет з питань податкової та митної політики затвердив персональний склад Громадської колегії, створеної при Комітеті. До складу Колегії увійшов Юрій Пероганич, генеральний директор АПІТУ.

Отримавши статус позаштатного радника Комітету та члена Колегії, генеральний директор АПІТУ отримав право:

 • брати участь в розробці та оцінці проектів законів та інших нормативно-правових актів, які знаходяться у сфері відання Комітету;
 • надавати на розгляд відповідного підкомітету проекти законодавчих актів, розроблених членами Колегії;
 • бути включеними до переліку розробників окремого законопроекту, що подається на розгляд Верховної Ради України;
 • отримувати будь-яку інформацію, що стосується законопроектів, включаючи експертні висновки, у тому числі від Кабінету Міністрів України;
 • отримувати копії запитів до Комітету та відповідей, наданих від імені Комітету, крім тих, що містять комерційну або державну таємницю;
 • надавати Голові Комітету пропозиції щодо формування переліку питань для розгляду на чергових засіданнях Комітету;
 • безоплатно користуватися єдиним порталом прийняття та поширення інформації з питань податкової та митної політики.

Запит пропозицій до нормативних документів на виконання Програми боротьби з контрабандою та порушенням митних правил

04.03.2008 Президент України видав Указ "Про Програму боротьби з контрабандою та порушенням митних правил на 2008-2009 роки"

Виконавча адміністрація АПІТУ має можливість надати пропозиції щодо змісту нормативних документів, які готує Кабінет Міністрів України для виконання Програми.

В разі наявності таких пропозицій просимо інформувати на адресу Виконавчої адміністрації
т./ф. +380 44 230 4835, http://apitu.org.ua, info at apitu.org.ua
офіс 208, "Кубик центр", вул. Шолуденка, 3, Київ, 04116


У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Програму боротьби з контрабандою та порушенням митних правил на 2008-2009 роки

Відповідно до частини першої статті 17, пунктів 1 і 17 частини першої статті 106 Конституції України п о с т а н о в л я ю:

Нагорода Державної митної служби України

27 лютого відбулося засідання Громадської ради при Державній митній службі України. В порядку денному - звіт голови ради, вибори нового правління та секретаріату, нагородження найактивніших членів ради.

До складу правління Громадської ради був знову вибраний генеральний директор АПІТУ Юрій Пероганич.

Під час засідання Ю.Пероганич отримав грамоту Голови служби В.Хорошковського - "за активну участь у діяльності Громадської ради при Держмитслужбі України".

Завдяки сприянню Виконавчої адміністрації АПІТУ створено та підтримується сайт Громадської ради, http://myto.org.ua, на якому щоденно оновлюється інформація про:

 • нормативно-правові акти ДМСУ;
 • проекти регуляторних актів стосовно митної справи;
 • зауваження та пропозиції від членів ГР при ДМСУ;
 • анонси про засідання, семінари, конференції за участі та підтримки ДМСУ.

Представник АПІТУ увійшов до складу Громадської ради при Мінпромполітики України

Міністерство промислової політики України наказом від 11 лютого 2008 р. № 87 за пропозиціями громадських самоврядних та професійних організацій промислового комплексу та з метою поглиблення їх співробітництва з міністерством, забезпечення прозорості та відкритості у діяльності міністерства, врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання рішень затвердив склад Громадської ради при міністерстві, Положення про Громадську раду та її регламент.

Кабмин попытается сдержать импорт

Экономические известия, 19.02.2008 № 30(793)

В распоряжении «i» оказался проект правительственной программы по сокращению отрицательного сальдо во внешней торговле. Кабмин намерен создать программу замещения импорта, а также увеличить количество антидемпинговых, антисубсидийных и специальных расследований.

Если решить задачу сокращения разрыва между ростом импорта против экспорта не удастся, под угрозой окажется стабильность гривни и темпы роста ВВП. Причем эти два показателя находятся в прямой зависимости друг от друга. С одной стороны, отрицательное сальдо торгового баланса имеет самое непосредственное влияние на ВВП, поскольку существенное превышение импорта над экспортом приводит к уменьшению номинального валового продукта. С другой стороны, на темпы роста экспорта влияет курсовая стабильность — изменение курса приведет к дестабилизации финансового рынка, и, как следствие, к сокращению объемов инвестиций в экономику.

Минтранссвязи будет советоваться с ИТ-общественностью

При Министерстве транспорта и связи Украины будет создан общественный совет из представителей профессиональных ассоциаций и общественных организаций сферы информатизации и связи.

Сегодня, 12.02.2008 состоялась встреча Министра транспорта и связи Украины Иосифа Винского с представителями объединений предприятий и общественных организаций отрасли информационно-коммуникационных технологий.

RSS-матеріал