Новини державних органів

Органи Міністерства внутрішніх справ за плату проводитимуть досідження у сфері інтелектуальної власності

На сайті МВС оприлюднениий проект постанови КМУ "Про внесення змін до Переліку платних послуг, які можуть надаватися органами та підрозділами Міністерства внутрішніх справ України".

У разі прийняття проекту органи та підрозділи МВС зможуть плату проводити такі нові дослідження:

  • реєстраційних документів транспортних засобів
  • економічні
  • психологічні
  • дорожньо-технічні
  • залізничнотехнічні
  • металографічні
  • електротехнічні
  • у сфері інтелектуальної власності

Чинний Перелік уже надає МВС право проводити за плату дослідження комп'ютерних засобів та інформаційних мереж.

Див. також: http://212.1.76.10/mvs/control/main/uk/publish/article/169668

Національна програма інформатизації у рамках державного бюджету на 2009 рік

26 грудня 2008 року Верховна Рада України ухвалила Закон України „Про державний бюджет на 2009 рік”. Згідно із статтею 32 цього Закону та Додатком 2 у наступному році на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації, в тому числі проектів інформатизації органів виконавчої влади передбачені видатки із державного бюджету у обсягах,що наведені у таблиці.

Видатки, передбачені цим Законом на виконання зазначених завдань здійснюються Державним казначейством України лише після погодження відповідними розпорядниками бюджетних коштів зазначених проектів з Держкомінформатизації.

Прикріплений файлРозмір
budget.doc54.5 КБ

СОТ та зобов’язання України у сфері інформаційних технологій.

17 грудня 2008 р. Кабінет Міністрів України розпорядженням N 1570-р затвердив план першочергових заходів щодо виконання зобов'язань України в рамках членства у СОТ. Цим планом передбачено заходи, які стосуються системи державних закупівель, системи технічного регулювання, торгівлі товарами, що належать до сфери Угоди про інформаційні технології, товарами із засобами криптографічного захисту, а також товарами, що містять права інтелектуальної власності.

З наступного року Мінекономіки та МЗС доручено започаткувати переговори з питань приєднання України до Угоди про державні закупівлі, що дозволить уніфікувати процедури державних закупівель та допустити іноземних постачальників до участі в державних тендерах.

Відповідно до статті 2.4 Угоди про технічні бар'єри у торгівлі) до 2011 року Держспоживстандарт та інші центральні органи виконавчої влади, відповідальні за розроблення технічних регламентів мають забезпечити перехід до використання міжнародних стандартів як основи для розроблення технічних регламентів.

Антикризовий Меморандум порозуміння з Кабінетом Міністрів України

Розроблено проект Меморандуму порозуміння між Кабінетом Міністрів України та Радою національних асоціацій товаровиробників при КМУ (див. http://Rnat.org.ua ), який покликаний подолати наслідки скорочення виробництва продукції в Україні, що викликані зменшенням обсягів споживання та світовою фінансовою кризою, зберегти робочі місця, існуючий рівень заробітної плати та інші соціальні гарантії для працівників галузі, розвивати внутрішній ринок, та стимулювати попит на вітчизняну продукцію на внутрішньому ринку. На пропозиції АПІТУ до меморандуму додано положення про надання права українським виробникам застосовувати щорічну 25-відсоткову норму прискореної амортизації для основних фондів групи 4, а також щодо нульової ставки податку на прибуток у разі реінвестування прибутку підприємств на придбання основних фондів групи 4.

Про затвердження плану заходів щодо адаптації української економіки до вимог СОТ

КМУ прийняв розпорядження від 30 жовтня 2008 р. N 1381-р "Про затвердження плану заходів щодо адаптації української економіки до вимог СОТ".

З ініціативи АПІТУ, поданої через Мінтрансзв'язку до плану внесено п. 3.16, згідно з яким протягом IV кварталу 2008 року Держмитслужба та Мінтрансзв'язку повинні забезпечити "віднесення програмного забезпечення класу "драйвери комп'ютерного та іншого устаткування" до апаратів (механізмів), для яких вони призначені, з метою спрощення процедури митного оформлення відповідного ліцензійного програмного забезпечення та задоволення потреб кінцевого споживача в результаті постачання разом із придбаним апаратом (механізмом) пакета програм для його повноцінного та якісного використання".

Зменшення статутного капіталу для товариств з обмеженою відповідальністю

В умовах фінансово-економічної кризи загострилось становище суб’єктів господарювання, багато з яких вже оголосили себе банкрутами, інші на шляху до цього. На покращення ситуації, що склалася спрямований проект закону України „Про внесення змін до закону України „Про господарські товариства” №3488, який був внесений до Верховної Ради України 16 грудня 2008 року народним депутатом України Матвієнко А.С. Цим законопроектом пропонується зменшити розмір статутного капіталу для товариств з обмеженою відповідальністю від суми еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам до суми еквівалентної 2 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення товариства з обмеженою відповідальністю. Це є дуже важливим кроком, який надасть змогу підприємствам розрахуватися з поточних зобов'язань використовуючи кошти статутного капіталу.

Затверджено Технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні

03 грудня 2008 р. прийнято постанову Кабінету Міністрів України №1057 "Про затвердження Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні", http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1057-2008-%EF, яка ще не набула чинності.

Технічний регламент, розроблений з урахуванням законодавства ЄС, визначає вимоги щодо застосування певних небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

Ціллю прийняття цього акта є забезпечення належного рівня безпеки для життя та здоров’я громадян та захист навколишнього середовища, пов’язаного із застосуванням деяких небезпечних речовин у електричному та електронному обладнанні, та підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняного виробництва, пов’язаної із забезпеченням її відповідності до вимог, чинних у ЄС.

НБУ встановлено розрахунок офіційного курсу гривні

28 листопада 2008 р. набирає чинності постанова Правління Національного банку України № 351 від 04.11.2008 р. „Про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та банківських металів”, http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1108-08, згідно із якою офіційний курс гривні до долара США розраховується на рівні курсу, установленого на міжбанківському валютному ринку України за результатами функціонування Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України НБУ, що склався за попередній робочий день.

Нагадуємо, що до набрання чинності цією постановою офіційний курс гривні до долара США розраховується на підставі котирування валюти на міжбанківському валютному ринку та з урахуванням інформації про діючий офіційний курс Національного банку і про проведені ним операції з купівлі-продажу іноземних валют 1-ї групи Класифікатора, а також відомостей про курсові та цінові зміни на світових фінансових та товарних ринках, інших показників, зміна яких може впливати на валютний ринок України.

Фінансово-економічна криза та становище малого і середнього бізнесу - круглий стіл у Верховній Раді України

07.11.2008 у приміщенні Верховної Ради України відбувся круглий стіл "Фінансово-економічна криза та становище малого і середнього бізнесу", організований Комітетом з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва. Участь у круглому столі взяв генеральний директор АПІТУ Юрій Пероганич.

Див. також: http://portal.rada.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=133968&cat_i...

Реєстр радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв: спрощено процедури

Згідно з побажаннями суб’єктів ринку телекомунікацій, рекомендаціями Громадської ради при НКРЗ та з метою скорочення термінів допуску на ринок України деяких радіоелектронних засобів Комісія прийняла рішення щодо спрощення процедури внесення до Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв радіотелефонів стільникового зв’язку, окремих типів обладнання радіодоступу (Wi-Fi, Bluetooth), радіотелефонів DECT для домашнього застосування та деяких пристроїв короткого радіуса дії. Для даних типів РЕЗ не будуть встановлюватись додаткові вимоги щодо забезпечення електромагнітної сумісності, що дозволить суттєво пришвидшити їх застосування та використання.

RSS-матеріал