Активізація ринку програмного забезпечення

Відповідь Міністерства фінансів України щодо оподаткування ПДВ операцій із постачання послуг з постачання ПЗ

 Міністерство фінансів України надало відповідь на лист АПІТУ від 16.05.2011 № 023/4 щодо внесення змін до Податкового кодексу України та повідомило свою позицію із піднятих  Асоціацією запитань. Мінфін вважає за недоцільне виключення з-під об’єктів оподаткування ПДВ операцій із постачання послуг з постачання програмного забезпечення та не підтримує законопроект запропонований АПІТУ (див. http://apitu.org.ua/vat). Свою позицію Мінфін, зокрема, пояснює таким:

  • під час надання пільг певним галузям існує небезпека перетворення короткочасної економічно обґрунтованої підтримки на довготермінову політику перерозподілу доходів держави на користь окремих секторів економіки або підприємств;
Прикріплений файлРозмір
2011-05-16-Letter_Minfin.pdf123.04 КБ
2011-06-15-reply-minfin.pdf829.03 КБ

Використання відкритого програмного забезпечення в органах державної влади та органах місцевого самоврядування

24.06.2009, народний депутат України Є.І. Царьков вніс до Верховної Ради України законопроект „Про використання відкритого програмного забезпечення в органах державної влади та органах місцевого самоврядування” (реєстр. № 4704 від 24.06.2009).

За адресою http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=35599 можна знайти

- Проект Закону
- Подання
- Пояснювальна записка
- Авторський колектив

На думку розробників Проект дозволить:

визначити основні принципи державної політики щодо використання програмного забезпечення в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, державних закладах науки та освіти,
регулювати використання комп’ютерних програм
запобігатиме утворенню монополій при закупівлі програмних продуктів та комплексних інформаційних за рахунок бюджетного фінансування.
Законопроектом дається поняття ключових термінів, визначається пріоритетним відкрите програмне забезпечення, при державних закупівлях надається перевага вітчизняним програмним продуктам та рішенням, що наявні на ринку відкритого програмного забезпечення.

Зміцнення публічно-приватного партнерства в українському секторі інформаційно-комунікаційних технологій - підсумки конференції

13 листопада 2008 року в готелі Редісон САС, Київ, відбулася Міжнародна конференція „Зміцнення публічно-приватного партнерства в українському секторі інформаційно-комунікаційних технологій” (Strengthening the Public-Private Partnership in the Ukrainian ICT Sector).

Конференція організована Асоціацією підприємств інформаційних технологій України (АПІТУ), Інтернет Асоціацією України (ІнАУ), Асоціацією „Інформаційні технології України” спільно з Інститутом Світового банку та Регіональним центром організаційного менеджменту (Румунія) за фінансової підтримки уряду Іспанії.

Участь у конференції взяли представники ІКТ бізнесу, Національної комісії з питань регулювання зв’язку України, Державного комітету інформатизації України, Державного департаменту з питань зв’язку Міністерства транспорту та зв’язку України, Світового банку, а також міжнародні доповідачі з Румунії та Македонії.

Пропозиції АПІТУ до проекту Загальних вимог до програмних продуктів, які закуповуються та створюються на замовлення держорганів

Виконавча адміністрація АПІТУ направила листа Голові Держкомінформатизації Рубану І.А. з пропозиціями до проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Загальних вимог до програмних продуктів, які закуповуються та створюються на замовлення державних органів”, який розміщено на сайті Комітету www.dki.gov.ua/article/show/alias/pz.

Прикріплений файлРозмір
230_DKI.pdf58.33 КБ

Конкурентоздатність української ІТ індустрії за рік не змінилася

"Economist Intelligence Unit" - аналітичний підрозділ журналу "The Economist" 16 вересня 2008 року опублікував доповідь "Порівняльний аналіз конкурентоздатності ІТ індустрії в 2008". Спонсором публікації виступив Альянс ділового програмного забезпечення.

За останній рік Україна, з урахуванням включення до рейтингу двох нових країн (Бангладешу і Хорватії), змінила своєї позицію з 56 місця в 2007 (із 64) на 57 місце в 2008 (із 66). Зниження відбулося за всіма показниками крім показника «Людський капітал», за яким Україна піднялася з 43 на 37 місце (табл. 1, 2).

У доповіді порівнюються умови для розвитку ІТ індустрії в країнах із різних регіонів світу. Розроблена для оцінки модель включає 25 показників, які впливають на конкурентоздатність ІТ індустрії і які згруповані в 6 категорій.

Для визначення загального індексу кожна категорія показників має свою вагу. Кожен показник в рамках категорії також має певну вагу (табл. 3, 4). Визначені основні джерела даних для кожного показника.

Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади, постанова КМУ від 4 березня 2004 р. N 253

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 4 березня 2004 р. N 253
Київ

Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади

Із змінами, станом на 21.05.2008

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади, що додається.

2. Утворити міжвідомчу робочу групу з питань легалізації комп'ютерних програм у складі згідно з додатком.

Дозволити керівникові міжвідомчої робочої групи в разі потреби вносити зміни до її складу.

3. Міністерству освіти і науки розробити і затвердити в 2004 році положення про реєстр комп'ютерних програм та забезпечити його ведення.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 49

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2004 р. N 253
ПОРЯДОК
легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

Законодавство України у сфері авторського права і суміжних прав: ефективність застосування

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти проводить 03 вересня 2008 року розширені слухання на тему: «Ефективність застосування законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав».

Якщо у Вас є інформація з цього питання і Ви вважаєте необхідним донести її через АПІТУ до учасників слухання, просимо надавати цю інформацію на адресу Виконавчої адміністрації АПІТУ.

Від АПІТУ пропонується підняти на слуханнях питання "Про контрольні голографічні марки". Пропозиції з цього питання, що раніше надавалися одним із членів АПІТУ, наступні:

Існуюча система видачі голографічних марок дозволяє видавати в рік контрольні марки на мільйони дисків (в основному на ігрове програмне забезпечення), незважаючи на те, що на цих дисках видається програмне забезпечення з порушенням авторських прав. Видає контрольні марки державна інституція, яка за законодавством не несе відповідальності за перевірку дійсності договорів на передачу авторських прав. Так само вона не перевіряє, що насправді записується на носії. Отже держава, видаючи марку, не несе відповідальності за дотримання ліцензійності.

У разі відміни контрольної марки, правоохоронні органи втратять найпростіший спосіб відрізнити легальні продукти від нелегальних у роздрібному продажу, а вітчизняні заводи, котрі випускають в основному ігрове програмне забезпечення з порушенням авторських прав (при цьому не порушуючи законодавство України), стануть неконкурентними у порівнянні з російськими і західними виробниками дисків.

Пропонується зобов'язати організації, котрі видають марки, перевіряти вміст дисків, які тиражуються в Україні, на предмет відповідності заявленому вмістові, а також встановити відповідальність цих організацій за видачу марок організаціям за недійсними договорами, тобто в разі коли реальний правовласник права не передавав. Це, насамперед, стосується тиражування продуктів.

Вихід із тіні ринку ігор і мультимедіа з потенціалом понад 250 млн грн дозволить збільшити щорічні надходження до бюджету мінімум на 75 млн грн.

Члени АПІТУ та інші учасники ІТ-ринку зпрошуються надавати пропозиції та зауваження з питання "Про контрольні голографічні марки", а також в більш широкому контексті «Ефективності застосування законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав».

При відсутності зауважень, вищеприведені пропозиції будуть подані як позиція АПІТУ.

Як активізувати та легалізувати ринок програмного забезпечення

Шляхи активізації та легалізації ринку програмного забезпечення буде обговорено на зустрічі в рамках Експертної групи по програмному забезпеченню Громадської ради при Держкомінформатизації. Питання про проведення такої зустрічі узгоджено Виконавчою адміністрацією АПІТУ з Ігорем Рубаном, головою Держкомінформатизації. На зустріч будуть запрошені представники провідних виробників та імпортерів програмного забезпечення. Дата проведення буде визначена після надання АПІТУ пропозицій до нормативних документів у цій сфері.

RSS-матеріал