Новини державних органів

Влада і бізнес партнери

03.07.2007 відбувся форум "Влада і бізнес партнери". Представники АПІТУ - Юрій ПЕРОГАНИЧ (виконавча адміністрація) та Віктор БЕРНАДСЬКИЙ (Панасонік ЦІС Ой) взяли участь у секції «Реформа системи технічного регулювання». В роботі секції також брали участь заступник Міністра економіки України ПАНТЕЛЕЄНКО Віктор Михайлович, голова Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики ЛОСЮК Лариса Володимирівна, голова Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України, генеральний директор Української асоціації виробників тютюнових виробів ПРОДАН Оксана Петрівна.

На секції, зокрема, розглядалися питання:

Держзв’язку переглядає Класифікатор професій

При Держзв’язку створено робочу групу з перегляду та внесення змін до Національного класифікатора України “Класифікатор професій”. До її складу увійшли спеціалісти УДППЗ „Укрпошта”, ВАТ „Укртелеком”, компаній „Київстар”, „Воля”, „Фарлеп”, „Квазар-Мікро”, науковці та освітяни.

Голова робочої групи - Гладких Ірина Олександрівна, заступник начальника управління праці та персоналу Держзв’язку, e-mail: gio@stc.gov.ua; тел. (044) 226-32-62; (044) 279-92-39.

Заступник голови робочої групи - Дудолад Валерій Михайлович, помічник директора Держзв’язку, e-mail: dvm@stc.gov.ua; тел. (044) 270-69-91.

Спільне засідання Консультативної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України і Комітеру ВРУ з питань освіти і науки

10 червня 2008 року Генеральний директор АПІТУ візьме участь у спільному засіданні Консультативної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України за участі народних депутатів - членів Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

На засіданні планується розглянути питання про:

 • стан та перспективи впровадження сучасних інформаційних технологій в банківській сфері України (у порядку реалізації Закону України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки») (Савченко А. С, Національний банк України);
 • застосування інформаційних технологій електронного управлінського комплексу ПриватБанку в завданнях розвитку особистості (Голова Правління ПриватБанку Дубілет О. В.).

К вопросу о нулевой импортной пошлине на готовые ПК

В деле похорон 10% ввозной таможенной пошлины на готовые компьютеры, код УКТВЭД 8471 41 90 00, забит последний гвоздь. 3 июня 2008 года Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О таможенном тарифе Украины" (по приведению ставок ввозной пошлин в соответствие с уровнем, определенным графиком тарифных обязательств Украины по вступлению в ВТО на 2008 год).

Підсумки інформатизації за перший квартал 2008

За даними прес-служби Державного департаменту з питань зв'язку та інформатизації в Україні квартальний обсяг доходів суб’єктів господарювання в галузі ІКТ склав 14,3 млрд. грн. Це на 25,7% перевищує показники першого кварталу 2007. Обсяг доходів від надання послуг населенню склав 4,4 млрд. грн. Споживання ІТ-послуг та зв’язку на одного жителя України зросло більш ніж на 25 % і сягнуло майже 95 грн.

План дій на 2008 рік щодо реалізації Стратегії розвитку державної статистики на період до 2008 року

19 березня 2008 р. Кабінет Міністрів України розпорядженням N 451-р затвердив план дій на 2008 рік щодо реалізації Стратегії розвитку державної статистики на період до 2008 року, http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=451-2008-%F0

У розділі "III. Удосконалення процедур збирання, обробки та поширення статистичної інформації", пункті "15. Удосконалення статистики послуг", план дій передбачає "Розроблення методології статистики інформаційного суспільства". Відповідальними визначені Держкомстат та Мінтрансзв'язку. Термін - IV квартал.

План дій також передбачає "Удосконалення митної статистики". На Мінекономіки, Держмитслужбу та Держкомстат покладено "Розроблення нової версії Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) на основі гармонізованої системи опису та кодування товарів (ГС-2007) та таблиці відповідності; сприяння прийняттю Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України".

АПІТУ представлена в Громадській Колегії Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики

Київ, 11 березня 2008. Комітет з питань податкової та митної політики затвердив персональний склад Громадської колегії, створеної при Комітеті. До складу Колегії увійшов Юрій Пероганич, генеральний директор АПІТУ.

Отримавши статус позаштатного радника Комітету та члена Колегії, генеральний директор АПІТУ отримав право:

 • брати участь в розробці та оцінці проектів законів та інших нормативно-правових актів, які знаходяться у сфері відання Комітету;
 • надавати на розгляд відповідного підкомітету проекти законодавчих актів, розроблених членами Колегії;
 • бути включеними до переліку розробників окремого законопроекту, що подається на розгляд Верховної Ради України;
 • отримувати будь-яку інформацію, що стосується законопроектів, включаючи експертні висновки, у тому числі від Кабінету Міністрів України;
 • отримувати копії запитів до Комітету та відповідей, наданих від імені Комітету, крім тих, що містять комерційну або державну таємницю;
 • надавати Голові Комітету пропозиції щодо формування переліку питань для розгляду на чергових засіданнях Комітету;
 • безоплатно користуватися єдиним порталом прийняття та поширення інформації з питань податкової та митної політики.

Запит пропозицій до нормативних документів на виконання Програми боротьби з контрабандою та порушенням митних правил

04.03.2008 Президент України видав Указ "Про Програму боротьби з контрабандою та порушенням митних правил на 2008-2009 роки"

Виконавча адміністрація АПІТУ має можливість надати пропозиції щодо змісту нормативних документів, які готує Кабінет Міністрів України для виконання Програми.

В разі наявності таких пропозицій просимо інформувати на адресу Виконавчої адміністрації
т./ф. +380 44 230 4835, http://apitu.org.ua, info at apitu.org.ua
офіс 208, "Кубик центр", вул. Шолуденка, 3, Київ, 04116


У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Програму боротьби з контрабандою та порушенням митних правил на 2008-2009 роки

Відповідно до частини першої статті 17, пунктів 1 і 17 частини першої статті 106 Конституції України п о с т а н о в л я ю:

Нагорода Державної митної служби України

27 лютого відбулося засідання Громадської ради при Державній митній службі України. В порядку денному - звіт голови ради, вибори нового правління та секретаріату, нагородження найактивніших членів ради.

До складу правління Громадської ради був знову вибраний генеральний директор АПІТУ Юрій Пероганич.

Під час засідання Ю.Пероганич отримав грамоту Голови служби В.Хорошковського - "за активну участь у діяльності Громадської ради при Держмитслужбі України".

Завдяки сприянню Виконавчої адміністрації АПІТУ створено та підтримується сайт Громадської ради, http://myto.org.ua, на якому щоденно оновлюється інформація про:

 • нормативно-правові акти ДМСУ;
 • проекти регуляторних актів стосовно митної справи;
 • зауваження та пропозиції від членів ГР при ДМСУ;
 • анонси про засідання, семінари, конференції за участі та підтримки ДМСУ.

Представник АПІТУ увійшов до складу Громадської ради при Мінпромполітики України

Міністерство промислової політики України наказом від 11 лютого 2008 р. № 87 за пропозиціями громадських самоврядних та професійних організацій промислового комплексу та з метою поглиблення їх співробітництва з міністерством, забезпечення прозорості та відкритості у діяльності міністерства, врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання рішень затвердив склад Громадської ради при міністерстві, Положення про Громадську раду та її регламент.

Кабмин попытается сдержать импорт

Экономические известия, 19.02.2008 № 30(793)

В распоряжении «i» оказался проект правительственной программы по сокращению отрицательного сальдо во внешней торговле. Кабмин намерен создать программу замещения импорта, а также увеличить количество антидемпинговых, антисубсидийных и специальных расследований.

Если решить задачу сокращения разрыва между ростом импорта против экспорта не удастся, под угрозой окажется стабильность гривни и темпы роста ВВП. Причем эти два показателя находятся в прямой зависимости друг от друга. С одной стороны, отрицательное сальдо торгового баланса имеет самое непосредственное влияние на ВВП, поскольку существенное превышение импорта над экспортом приводит к уменьшению номинального валового продукта. С другой стороны, на темпы роста экспорта влияет курсовая стабильность — изменение курса приведет к дестабилизации финансового рынка, и, как следствие, к сокращению объемов инвестиций в экономику.

Минтранссвязи будет советоваться с ИТ-общественностью

При Министерстве транспорта и связи Украины будет создан общественный совет из представителей профессиональных ассоциаций и общественных организаций сферы информатизации и связи.

Сегодня, 12.02.2008 состоялась встреча Министра транспорта и связи Украины Иосифа Винского с представителями объединений предприятий и общественных организаций отрасли информационно-коммуникационных технологий.

Україна приєднається до Угоди про інформаційні технології

6 листопада на засіданні Комітету СОТ з торгівлі товарами інформаційних технологій Україна запропонувала учасникам офіційно затвердити її приєднання до Угоди про скасування тарифів на товари інформаційних технологій в рамках вступу в СОТ. Розклад відповідних тарифних зобов’язань України готовий і незабаром буде розповсюджений між учасниками Угоди. Якщо за два тижні вивчення ніхто з них не заперечуватиме, Україна стане 44-м членом Угоди про інформаційні технології (УІТ).

Комітет з питань податкової та митної політики ухвалив Положення про Громадську колегію

За словами голови Комітету Сергія Терьохіна, Громадська колегія стане консультативно-дорадчим органом при Комітеті. Вона утворена з метою "сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами". Він також відзначив, що цей орган "дозволить враховувати громадську думку в процесі підготовки законопроектів з питань податків та митних платежів".

Комітет з питань науки і освіти пропонує оновити склад Консультативної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України

Консультативну раду з питань інформатизації при Верховній Раді України створено відповідно до Постанови Верховної Ради № 77/98-ВР від 04.02.98 р. з метою сприяння парламенту у виробленні політики у сфері інформатизації з урахуванням найновіших досягнень і технологічних рішень.

Відповідно до цієї Постанови зміни до складу Ради вносяться Головою Верховної Ради України за поданням Комітету.

RSS-матеріал