Аналізи та прогнози

Індекс споживчих настроїв в Україні

Результати дослідження споживчих настроїв в Україні, спільного проекту компанії GfK Ukraine і Міжнародного центру перспективних досліджень

У червні 2009 року, після п’яти місяців зростання, споживчі настрої знову суттєво погіршилися. Індекс споживчих настроїв упав на 7,0 пункту та становив 64,1. Чи це звичайне коливання споживчої активності, чи нова хвиля економічної кризи, стверджувати поки що зарано. Проте, безумовно, нестійкість курсу національної валюти та негативні прогнози щодо найближчих перспектив економіки України призвели до поширення песимістичних настроїв серед населення.

Падіння споживчих настроїв супроводжувалось одночасним погіршенням оцінок поточного становища та економічних очікувань українців. Значення індексу поточного становища скоротилося на 5,9 пункту до 53,8, а індексу економічних очікувань – на 7,7 пункту до 70,9.

Водночас спостерігалося погіршення всіх складників цих показників. Найбільше скоротилися короткострокові економічні очікування громадян України: відповідний індекс х3 упав на 13,2 пункту до значення 56,9. Варто зазначити, що це відбувалося на тлі поліпшення реальних показників промислового виробництва, та, імовірно, було зумовлено прогнозами щодо нової хвилі економічної кризи влітку–восени 2009 року.

Довгострокові економічні очікування, навпаки, погіршилися найменше – на 3,8 пункту до значення 82,2. Найгіршими серед інших показників у червні 2009 року виявились оцінки поточного становища – значення відповідного індексу х1 становило 45,5 і зменшилося на 7,4 пункту. Це означає, що матеріальне становище більш як трьох чвертей респондентів погіршилося за останні півроку.

Доходи операторів зв'язку

Українські оператори зв’язку в січні – травні 2009 року скоротили дохід від надання послуг зв’язку на 3,5 % у порівнянні з січнем – травнем 2008 року, до 18,315 млрд грн, повідомив Державний комітет статистики України.

Населенню за п’ять місяців надано послуги на суму 6,985 млрд грн, що на 9,7 % менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільший дохід отримано від послуг мобільного зв’язку – 11,195 млрд грн. Це на 4 % менше, ніж у січні – травні 2008 року, при цьому доходи від надання послуг зв’язку населенню знизилися на 20,3 %, до 3,605 млрд грн.

Доходи від надання послуг телефонного міського зв’язку за п’ять місяців скоротилися на 12,8 % (до 1,551 млрд грн), від послуг місцевого сільського телефонного зв’язку – на 15,7 %, до 108,1 млн грн.

Надходження від надання послуг міжміського й міжнародного телефонного зв’язку в січні – травні становили 1,922 млрд грн, що на 18,5 % менше порівняно з січнем – травнем 2008 року.

Доходи від надання послуг комп’ютерного зв’язку за зазначений період зросли на 47 %, до 1,294 млрд грн. При цьому доходи операторів зв’язку, отримані тільки від послуг доступу до Інтернету, склали 1,122 млн грн, що на 49,5 % перевищує показники січня – травня 2008 року. Загалом населення в січні – травні збільшило видатки на послуги доступу до Інтернету на 88,8 %, до 609,7 млн грн.

Що стримує розвиток інформаційних технологій в Україні? Коментар в Українській технічній газеті

За коментарем щодо поточного стану та перспектив ІТ-індустрії в Україні ми звернулися до Юрія Пероганича, генерального директора Асоціації підприємств інформаційних технологій України.

Пане Юрію, як ви оцінюєте вплив всесвітньої економічної кризи на стан інформаційних технологій в Україні? Існує розповсюджена думка, що криза є стимулом для структурних змін в економіці. З вашої точки зору, чи може криза допомогти Україні перейти від індустріальної до постіндустріальної економіки?

При загальному рості економіки галузь інформаційних технологій зростає випереджаючими загальне зростання темпами. Однак, коли економіка на спаді, то спад в інформаційних технологіях так само більш глибокий за середній рівень спаду економіки. При зростанні економіки люди, задовольнивши найперші потреби в хлібі, теплі й одежі, прагнуть вкладати гроші в духовний розвиток, у інформаційно-комунікаційні технології, як засоби для доступу до знань. Однак, при погіршенні економічного становища, люди в першу чергу економлять на задоволенні нематеріальних потреб. Наприклад, за оцінками АПІТУ продажі ноутбуків у першому півріччі 2009 зменшилися удвічі проти першого півріччя 2008.

Для структурних змін в економіці однієї лише кризи недостатньо. Міняти структуру економіки значно легше в часи її підйому ніж у кризові часи. Щоб Україна перейшла до постіндустріальної економіки слід створити стимули для інвестицій в інновації, а також подолати корупцію. Останнє зробити буде легко, якщо з'явиться політична воля в перших осіб держави. Для цього слід звернутися до досвіду країн, таких як Сінгапур, Швеція, які зуміли подолати цю гидоту.

Всесвітній економічний форум нещодавно опублікував звіт «Світові інформаційні технології», в якому проведена детальна оцінка економік 120 країн щодо їхньої готовності у галузі інформаційних технологій. Як ви оцінюєте цей документ? Які висновки ми маємо з нього зробити?

Прикріплений файлРозмір
techgazeta.pdf449.23 КБ

Рынок ИКТ-ритейла в первом полугодии 2009 г.

Объем рынка

Период с октября прошлого года по июнь текущего ознаменовался для рынка ИКТ-ритейла Украины кардинальными, но во многом ожидаемыми переменами. Массовые закрытия торговых точек и банкротства стали результатом не только финансового и политического кризиса, но и неспособности некоторых компаний быстро и адекватно реагировать на произошедшие изменения.

Объем рынка

Итоги четвертого квартала 2008 г. и первого полугодия 2009 г. продемонстрировали резкое уменьшение торговых площадей ИКТ-розницы. Так, за этот период в Украине было закрыто порядка 400 торговых точек по продаже цифровой электроники и бытовой техники. Если с 2006 по 2008 гг. торговые точки открывались сотнями, то сегодня их закрытия происходят аналогичными темпами.

Последние три года все игроки стремились максимально нарастить обороты и увеличить свою долю на рынке. Делалась ставка на будущий рост рынка в перспективе 3-4 лет. При этом ритейлеры продолжали открывать новые и поддерживать убыточные торговые точки. Поэтому при нынешнем крахе сектора корпоративного кредитования вполне логичным стало массовое закрытие торговых точек, уход с рынка как некоторых крупных, так и мелких операторов.

По словам Владимира Колодюка президента Unitrade Group: «Сегодняшние закрытия – только начало. Нынешнее количество торговых точек существует еще по инерции, создавая профицит. В ближайшее время рынок сократится еще более значительно, стараясь приблизиться к реальному спросу. Раньше можно было позволить себе открываться под будущий рост рынка. Теперь это невозможно. Только фокус на основную деятельность, максимальная концентрация сил помогут пережить кризис и восстановиться после него».

Основные игроки

Безпека замість ризику. Результати «Інвестиційного барометру» – аналіз активів приватних інвесторів у Європі та США

Головним пріоритетом приватних інвесторів у Європі та США є безпека їхніх інвестицій. Задля цього вони готові задовольнитися помірними рівнями прибутку. Близько половини європейців та 7 з 10-ти американців інвестували в ощадні депозити. У той час же час, частка тих, хто вкладає гроші не заради збереження, а заради прибутку, знизилася на обох континентах. Про це свідчать результати опитування «Інвестиційний барометр», який GfK Custom Research здійснила на замовлення The Wall Street Journal Europe.

Загалом 91% жителів Західної Європи надають перевагу інвестиціями з низьким рівнем ризику. У Центральній та Східній Європі цей показник дорівнює 84%, в США – 81%. Найвища частка схильних до ризику зафіксована у Швеції та США (по 16%). Натомість німці та італійці уникають ризику, серед них лише 3% респондентів готові вибирати інвестиції з високим рівнем ризику, що обіцяють вищі прибутки.

Ці стримані базові настрої цілком відповідають поточній поведінці приватних інвесторів. Під час попередньої публікації цього дослідження восени 2007 року 43% інвесторів Західної Європи внесли свою готівку на ощадні депозитні рахунки. Сьогодні їх близько 60%. Схожа тенденція спостерігається в США: 68% американців сьогодні інвестують у банківські депозити. 11 місяців тому їх було лише 53%. У Німеччині частка власників депозитів зросла на 15 % до 55%.

Поліси страхування життя стають усе більш популярними – придбати їх вирішили 32% респондентів з Західної Європи. Це на 7% більше у порівнянні з осінню 2007. Втім, результати відрізняються за країнами. Майже кожен другий опитаний бельгієць придбав поліс страхування життя. Близько половини респондентів з Америки також обрали цей вид інвестицій. На протилежному боці розподілу – Іспанія з 4% тих, хто обрав страхування життя як вид заощаджень.

Цифровые видеокамеры - предпочтения покупателей

Объем рынка

Итоги продаж цифровых видеокамер в первом квартале 2009 г. подтвердили тенденцию общего падения потребительского спроса на цифровую технику в условиях кризиса, а также переход потребителей на бюджетный сегмент. Параллельно с этим был отмечен стремительный рост рыночной доли видеокамер, использующих Flash-память.

За первые три месяца 2009 г. украинцы приобрели около 20 000 видеокамер на сумму 7,4 млн. долл. США. Аналогичный период 2008 г. – 57 000 устройств, 27,3 млн. долл. США.

Средняя себестоимость цифровых видеокамер снизилась на 22,6% и составила по итогам первого квартала 2009 г. – 370 долл. США (первый квартал 2008 г. – 478 долл. США).

Производители

Рынок цифровых видеокамер традиционно делят пять вендоров, результаты их деятельности в первом квартале 2009 г.: Sony - 41% (первый квартал 2008 г. - 48%), Panasonic - 21% (18%), JVC - 11% (11%), Canon - 14% (13%), Samsung - 13% (10%). Совокупная доля прочих производителей крайне мала и в рассмотрение не бралась.

Ценовые сегменты

Рынок серверов в Украине: IDC отмечает рост доли А-бренд и blade-систем

Киев, 9 июня 2009 г. – По данным IDC, в I квартале 2009 г. украинский рынок серверов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился в денежном выражении на 59.3% – до 13.3 млн. долл. (в ценах для конечных пользователей).

Поставки серверов архитектуры х86 в количественном выражении упали почти на 75% – до 1576 шт., из которых 67% пришлось на зарубежных вендоров (на 4% больше, чем в I кв. 2008). В тройке лидеров, как и прежде, HP (42.1%), Dell (12.7%) и IBM (8.4%).

С другой стороны, затраты украинских предприятий на приобретение серверов RISC/EPIC составили 7.8 млн. долл. – всего на 28% ниже, чем год назад. Причем, львиная доля поставок пришлась на две компании: IBM (56.2%) и HP (39.5%). На фоне общей негативной ситуации на рынке, IDC отмечает рост доли лезвийных устройств, особенно в сегменте x86: с 8.2% (I кв. 2008) до 13.7% (I кв. 2009) в количественном выражении и с 11.4% до 15.1% в денежном. Среди вендоров объемы поставок blade-систем (всех типов в штучном выражении) распределились следующим образом: 49.5% пришлось на HP, 31.3% – на IBM и 19.2% – на Sun Microsystems.

Найкращі банки України - дослідження GfK

Які банки краще – українці змінюють уподобання

  • У березні 2009 в порівнянні з вересням 2008 року українці нижче оцінили репутацію банків загалом – 3,38 бали з п‘яти проти 3,81.
  • Невеликі банки, особливо з українським капіталом, опинилися у більш скрутному становищі, оскільки респонденти вважають їх більш уразливими в умовах кризи.

В умовах кризи споживачі все більше приділяють увагу надійності банків, водночас сучасність та універсальність стають менш важливими.

Про це свідчать результати другої хвилі регулярного «Дослідження іміджу найбільших українських банків», яку компанія GfK Ukraine здійснила в березні 2009 року. В дослідженні використовувався список з 10 банків : Альфа-банк, Райффайзен Банк Аваль, Надра, ОТП банк, Правекс-банк, Приватбанк, Укрексимбанк, УкрСиббанк, Укрсоцбанк, Універсал банк.

Репутація банків – скептичні настрої поширюються

Продажи мобильных телефонов, смартфонов и коммуникаторов в Украине в первом квартале 2009 - оценки Unitrade Group

Объем рынка

Рынок мобильных терминалов оказался одним из наиболее пострадавших от кризиса. Тенденция уменьшения спроса, начавшаяся в четвертом квартале 2008, нашла свое продолжение и в 2009. Потребители не спешат менять свои телефоны на новые, а если и покупают – то все чаще стараются при этом экономить.

По результатам первого квартала 2009 г. продажи мобильных терминалов (телефонов, смартфонов и коммуникаторов) в количественном выражении составили порядка 860 тыс. устройств, что на 52,2% меньше предыдущего четвертого квартала 2008 г., и на 58,0% первого квартала 2008 г. Средняя себестоимость реализованных мобильных терминалов составила 127 долл. США, тогда как в первом квартале 2008 г. она равнялась 188 долл. США.

В денежном выражении по итогам первого квартала 2009 г. рынок составил 109,2 млн. долл. США (первый квартал 2008 г. – 385 млн. долл. США), т.е. снижение составило 71,6%.

Ринок побутової електроніки та фототоварів: відсутність позитивних змін у першому кварталі 2009 року

Перший квартал 2009 року не додав оптимізму гравцям ринку побутової електроніки та фототехніки, оскільки зазнав ще глибшого падіння продажів ніж в четвертому кварталі 2008 року та досяг найнижчого рівня продажів порівняно з аналогічними періодами двох попередніх років. Економічна криза спричинила суттєве скорочення обсягів продажів в усіх продуктових групах за винятком LCD телевізорів та USB пам’яті.

Динаміка продажів на ринку споживчої електроніки та фототехніки в Україні (млрд. грн.)

У першому кварталі 2009 року загальний обсяг ринку споживчої електроніки та фототоварів, що підпадає під моніторинг GfK Retail and Technology, склав 1,44 мільярда гривень, що на 22,5% менше ніж в аналогічному періоді 2008 року.

Печатная периферия - объемы поставок в I квартале 2009 (по оценкам IDC)

Киев, 28 мая 2009 г. – Согласно оценкам аналитической компании IDC, поставки печатной периферии в первом квартале 2009 г. (включая принтеры, многофункциональные устройства и однофункциональные копиры форматов A4 и A3) уменьшились в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 71%, а по отношению к предыдущему кварталу – на 47%, составив 93 тыс. шт. Помимо снижения покупательской активности, столь серьезное падение продаж обусловленно также медленной очисткой складов, накопленных в канале к концу прошлого года.

Worldwide Semiconductor Revenue to Decline 22 Per Cent in 2009, Says Gartner

STAMFORD, Conn., May 28, 2009 — Worldwide semiconductor revenue is forecast to reach $198 billion in 2009, a 22.4 per cent decline from 2008 revenue of $255 billion, according to the latest projections by Gartner, Inc. This outlook is slightly better than the first quarter projections, when Gartner forecast semiconductor revenue to decline 24.1 per cent in 2009.

"First quarter PC shipments came in better than expected, which led to an improved outlook for microprocessors, but we believe most of this improvement was due to the fact that inventories had been run down too far, rather than true demand returning," said Bryan Lewis, research vice president at Gartner.

"We are expecting 4.9 per cent growth in second quarter semiconductor sales based on recent semiconductor company guidance, and this positive movement has caused us to move away from our 1Q09 worst-case scenario of a record down year in 2009. While this is positive news, the semiconductor industry is clearly not out of the woods, as there is minimal evidence that demand is returning, except in China," Mr Lewis said.

Inventory burn in the PC market in the fourth quarter of 2008 and in January and February 2009 pushed component demand significantly below PC demand, driving down prices across the board. Gartner analysts said PC vendors that started cutting inventory early were able to achieve significant savings on bill of materials. As the inventory correction swings in the opposite direction, Gartner expects component prices to stabilise through the year.

Широкополосный доступ в Интернет: крупнейшие операторы в Украине

По оценкам "iKS-Consulting", на 1 апреля текущего года общее количество абонентов широкополосного доступа (частных и корпоративных) составило 1,75 млн. Из них количество частных абонентов широкополосного доступа составило 1,5 млн.

По данным "iKS-Consulting", объем доходов от услуг доступа в Интернет в Украине по результатам первого квартала текущего года составил $71 млн.

Крупнейшие операторы широкополосного доступа в Украине, 3Q 2008 - 1Q 2009:

Компания/сеть
Общее кол-во абонентов ШПД тыс.
3Q 2008
4Q 2008
1Q 2009
"Укртелеком"
430
550
668
"Воля"
347
350
355
"Оптима-Фарлеп"
96
105
105
"Голден Телеком"
36
42
54
"ТЕНЕТ (Одесса)"
30
30
35,5
"IPNet" (Киев)
13,4
20,3
25
"FREENET"
16,5
20
24,5
"Фрегат" (Днепропетровск)
19,7
20,5
21,5
"Датагруп"
17,6
18
18,3

Персональные компьютеры в Украине объем рынка в І квартале 2009

В I кв. рынок ПК в Украине сократился втрое, отмечает IDC

Киев, 20 мая 2009 г. – Согласно данным IDC, в I кв. 2009 г. на украинский рынок было поставлено около 190 тыс. ПК. Это в три раза (на 67%) меньше аналогичного периода 2008 г. и даже на 7.5% меньше, чем в I кв. 2005 г.

Столь значительное сокращение спроса на компьютеры, прежде всего, является следствием экономического кризиса в стране. Кроме того, серьезным негативным фактором, сдерживающим поставки компьютерной техники, являются большие запасы техники в канале. Так, по оценкам IDC, к концу марта на складах украинских дистрибьюторов оставались нереализованными более 130 тыс. ноутбуков, большинство из которых – это модели среднего и верхнего ценового диапазона. В результате доля портативных систем в поставках I кв. составила всего 17% (чуть более 32 тыс. шт.).

Gartner Says Worldwide Mobile Phone Sales Declined 9.4 Per Cent and Smartphones Grew 12.7 Per Cent in First Quarter of 2009

Inventory Destocking Adds 25 Million Units to Sell-In

Egham, U.K., 20 May 2009 — Worldwide mobile phone sales totalled 269.1 million units in the first quarter of 2009, a 9.4 per cent decrease from the first quarter of 2008, according to Gartner, Inc. Smartphone sales surpassed 36.4 million units, a 12.7 per cent increase from the same period last year.

“There were some signs of a recovery in markets such as North America and China, but overall sales in the first quarter of 2009 registered the biggest quarter-on-quarter contraction since Gartner began monitoring the market on a quarterly basis in 2001,” said Carolina Milanesi, research director for mobile devices at Gartner, based in Egham, UK. “This was also the first time the market contracted year over year during the first quarter, a period traditionally helped by strong seasonality in the Asia/Pacific market.”

RSS-матеріал