Мінекономіки

СОТ та зобов’язання України у сфері інформаційних технологій.

17 грудня 2008 р. Кабінет Міністрів України розпорядженням N 1570-р затвердив план першочергових заходів щодо виконання зобов'язань України в рамках членства у СОТ. Цим планом передбачено заходи, які стосуються системи державних закупівель, системи технічного регулювання, торгівлі товарами, що належать до сфери Угоди про інформаційні технології, товарами із засобами криптографічного захисту, а також товарами, що містять права інтелектуальної власності.

З наступного року Мінекономіки та МЗС доручено започаткувати переговори з питань приєднання України до Угоди про державні закупівлі, що дозволить уніфікувати процедури державних закупівель та допустити іноземних постачальників до участі в державних тендерах.

Відповідно до статті 2.4 Угоди про технічні бар'єри у торгівлі) до 2011 року Держспоживстандарт та інші центральні органи виконавчої влади, відповідальні за розроблення технічних регламентів мають забезпечити перехід до використання міжнародних стандартів як основи для розроблення технічних регламентів.

Презентація нового звіту Програми розвитку ООН (ПРООН)

27 листопада в Державному комітеті України з питань регуляторної політики та підприємництва відбулася презентація нового звіту Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні "Переваги для всіх: стратегії ведення бізнесу із залученням бідного населення". Документ пропонує інструменти для розширення традиційної практики ведення бізнесу шляхом залучення населення в якості партнера для забезпечення кращого соціально-економічного росту та поліпшення рівня людського розвитку.

Розбудова інноваційної інфраструктури в Україні

02 жовтня Міністерством освіти і науки України спільно з Німецьким товариством технічного співробітництва (gtz) проведено міжнародний круглий стіл "Розбудова інноваційної інфраструктури в Україні". У круглому столі взяв участь генеральний директор АПІТУ Юрій Пероганич.

Віктор Шовкалюк, директор Департаменту інновацій та трансферу технологій МОН України проаналізував розвиток інноваційної інфраструктури в Україні та окреслив проблеми і шляхи їх вирішення в Україні, презентував проект Державної цільової економічної програми "Створення інноваційної інфраструктури в Україні на 2009-2013 роки" відповідно до затвердженої КМУ Концепції.

Програма має на меті створення суб'єктів інноваційної інфраструктури, які надаватимуть допомогу інноваторам від перетворення ідеї в наукову розробку, технологію до їх впровадження у виробництво. Програма охоплює сферу науки і бізнесу. На реалізацію Програми необхідно 280 млн. грн. коштів, в т.ч. 104 млн. з Державного бюджету (на 2009 відповідно 59 та 21 млн.).

Прикріплений файлРозмір
mon_round_table.doc62 КБ

Прискорений розвиток інфраструктури інформаційно-комунікаційних технологій - до основних державних пріоритетів

7 серпня 2008 в Міністерстві економіки України відбулася нарада за участю представників об’єднань роботодавців, національних асоціацій товаровиробників. На нараді обговорювалися проект Основних державних пріоритетів соціально-економічного розвитку України на 2009-2012 роки. Генеральний директор АПІТУ Юрій Пероганич вніс пропозиції про внесення до проекту пріоритету „Прискорений розвиток інфраструктури інформаційно-комунікаційних технологій”, що, зокрема, включатиме спрощення технічного регулювання, відміна ПДВ на операції з програмним забезпеченням, прискорена амортизація засобів обчислювальної техніки.

Богдан Данилишин: Cтворення ЗВТ - стратегічна ціль співробітництва між Україною та ЄС на середньострокову перспективу

Богдан Данилишин: Питання створення зони вільної торгівлі належить до стратегічних цілей двостороннього торговельно-економічного співробітництва між Україною та ЄС на середньострокову перспективу

11.07.2008, Прес-служба Мінекономіки: Відбулася зустріч Міністра економіки України Богдана Данилишина з директором Генерального директорату “Торгівля” Європейської Комісії, головою делегації ЄК на переговорах щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС Євою Сінов’єц.

7-11 липня 2008 у Києві відбудеться черговий третій раунд переговорів щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС

7-11 липня 2008 у Києві відбудеться черговий третій раунд офіційних переговорів щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.

На сьогодні Робочим секретаріатом узгоджено порядок денний наступного раунду переговорів.

План дій на 2008 рік щодо реалізації Стратегії розвитку державної статистики на період до 2008 року

19 березня 2008 р. Кабінет Міністрів України розпорядженням N 451-р затвердив план дій на 2008 рік щодо реалізації Стратегії розвитку державної статистики на період до 2008 року, http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=451-2008-%F0

У розділі "III. Удосконалення процедур збирання, обробки та поширення статистичної інформації", пункті "15. Удосконалення статистики послуг", план дій передбачає "Розроблення методології статистики інформаційного суспільства". Відповідальними визначені Держкомстат та Мінтрансзв'язку. Термін - IV квартал.

План дій також передбачає "Удосконалення митної статистики". На Мінекономіки, Держмитслужбу та Держкомстат покладено "Розроблення нової версії Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) на основі гармонізованої системи опису та кодування товарів (ГС-2007) та таблиці відповідності; сприяння прийняттю Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України".

Запитальник щодо окремих аспектів укладання Угоди про створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною та Європейським Союзом

Виконавча адміністрація АПІТУ отримала із Мінекономіки запитальник (quest-MINECON_ed_0609.doc), який охоплює спектр питань торговельного режиму між Україною та ЄС. При цьому частина його питань стосується можливих проблем, пов’язаних з доступом українських товаровиробників на Європейський внутрішній ринок, а також захисту внутрішнього ринку в Україні.

Міністерство економіки та МЗС України очікують від АПІТУ підготовки відповідей на опитувальник до кінця жовтня. Важливо, щоб у процесі опрацювання опитувальника була підготовлена консолідована позиція, яка б враховувала стратегію розвитку ІТ-галузі економіки України в цілому, а не окремого підприємства.

Компанії - Члени АПІТУ запрошуються до 19.10.2007 надавати відповіді на опитувальник до Виконавчої адміністрації для узагальнення. Конфіденційність отриманих даних буде дотримана.

Прикріплений файлРозмір
quest-MINECON_ed_0609.doc125.5 КБ

Про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС

Як уже повідомлялося, представник АПІТУ брав участь у зустрічі Міністра закордонних справ України А.П.Яценюка з представниками асоціацій українських товаровиробників та заінтересованих міністерств і відомств України, м.Київ, 7 вересня 2007, на якій обговорювалися питання підготовки до переговорів з ЄС щодо створення зони вільної торгівлі в рамках нового базового договору між Україною та ЄС.

На адресу АПІТУ надійшов лист з МЗС України з Інформацією про цю зустріч ( 20070907_ftz_information.doc ) та проектом Плану заходів з підготовки до переговорів щодо зони вільної торгівлі між Україною та ЄС ( 20070907_ftz_plan.doc ).

ЗВТ передбачає приведення до нульової ставки тарифів у взаємній торгівлі (з окремими вилученнями), тому від українських асоціацій товаровиробників Мінекономіки та МЗС "очікують пропозиції щодо забезпечення доступу на ринок ЄС та щодо дій, які потрібно здійснити у таких сферах як технічне, санітарне та фітосанітарне регулювання, захист прав інтелектуальної власності та інших сферах регуляторного співробітництва." До 01.10.2007 Мінекономіки підготує опитувальник з цих питань, який буде направлений підприємницьким асоціаціям.

Виконавчу адміністрація АПІТУ звертає Вашу увагу на необхідність врахування в стратегіях розвитку підприємств ту обставину, що протягом найближчих років планується відмінити митні тарифи у взаємній торгівлі України з країнами ЄС та привести українські стандарти, зокрема технічного регулювання, до стандартів ЄС.

Підприємства ІТ-галузі запрошуються надавати через Виконавчу адміністрацію АПІТУ пропозиції та перестороги, що стосуються зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, для їх врахування в переговорному процесі делегацій України та ЄС з даного питання, зокрема щодо доцільності/недоцільності розробки перехідних заходів для захисту вітчизняного ринку або доцільності/недоцільності максимального прискорення встановлення нульових тарифних ставок для окремої номенклатури або всіх ІТ-товарів у торгівлі з країнами ЄС.

Вітаються також пропозиції щодо скасування обмежень, які стримують експорт на європейські ринки української ІТ-продукції.

Прикріплений файлРозмір
20070907_ftz_information.doc61.5 КБ
20070907_ftz_plan.doc31 КБ

Представник АПІТУ взяв участь в обговорені позицій українського бізнесу в переговорному процесі з ЄС

7 вересня ц.р. в МЗС України відбулася зустріч Міністра закордонних справ України А.Яценюка з керівниками асоціацій товаровиробників країни, присвячена питанням створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом. Метою зустрічі було продовження діалогу з представниками українського бізнесу та врахування його позицій у переговорному процесі з ЄС щодо нового базового договору та створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС (ЗВТ).

У заході взяли участь представники 33 галузевих асоціацій товаровиробників та понад 20 зацікавлених міністерств і відомств економічного профілю.

Генеральний директор АПІТУ Ю.Пероганич, виступаючи перед учасниками зустрічі зазначив, що існуючі ставки мита на готові комп'ютери та комплектуючі є достатньо зваженими для стимулювання виробництва комп'ютерів в Україні. Серед проблем, що стримують товарообмін між Україною та ЄС у сфері ІТ Ю.Пероганич відмітив наявність нетарифних бар'єрів, таких як невизнання сертифікатів відповідності країн ЄС, необгрунтоване віднесення низки ІТ-продукції до виробів медичного призначення, необхідність реєстрації нерезидента в Україні для сплати ПДВ при імпорті програмного забезпечення через Інтернет. Користуючись присутністю на зустрічі керівника Робочої групи з питань ЗВТ, заступника Міністра економіки В.Т.Пятницького, Ю.Пероганич підняв питання про завищений термін амортизації для засобів обчислювальної техніки. В переговорному процесі запропонував ширше використовувати тексти угод про асоціацію, що були у свій час укладені з ЄС країнами Балтії.

Положення про Міністерство економіки України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 26 травня 2007 р. № 777
Київ

Про затвердження Положення про Міністерство економіки України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Міністерство економіки України, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 30 травня 2007 року.

Прем’єр-міністр України В. ЯНУКОВИЧ

Інд.18

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 травня 2007 р. № 777

Торговельно-економічні місії України за кордоном

Довідник керівників торговельно-економічних місій у складі дипломатичних установ України за кордоном

Назва країни  Прізвище керівника

(заступника)
Телефон/ факс Адреси (поштова та електронна)
Республіка Австрія Попов

Олександр Євгенович

Т. 8-10(4315 ) 86 9 717 14,

Ф. 8-10(4315) 86 34 24

Handels- und Wirtschaftsabteilung, Botschaft
der Ukraine, Elisabethstrasse. 13, A-1010 Wien, Austria 

o.popov@temukraine.at

Азербайджан Блащук

RSS-матеріал